Nuteistųjų pabėgimų daugės, jei Vyriausybė nesuras lėšų pataisos namų infrastruktūrai

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas, po įvykio, kai vakar (rugsėjo 8 d.) iš Pravieniškių pataisos namų- atvirosios kolonijos Pirmojo sektoriaus pabėgo nuteistasis, sakė, jog pareigūnas padarė viską ir net daugiau, kad sustabdytų bėglį. Deja, pasikeitus teisinei bazei, pataisos įstaigų pareigūnai neturi teisės panaudoti šaunamojo ginklo nuteistojo pabėgimo atveju.

„Profesinė sąjunga jau anksčiau buvo įspėjusi, jog uždraudus naudoti tarnybinį ginklą tokiais atvejais, pabėgimų daugės, ypač po to, kai nors vieną jų pavyks realizuoti. Ir štai mes jau matome pasekmes. Todėl kažin ar prasmingos šnekos, jog ketinama peržiūrėti apsaugos postų išdėstymą, nes bėdos slypi visai ne čia. Atkreipiame  dėmesį, kad visos įkalinimo įstaigos yra senos, ne išimtis ir  Pravieniškių pataisos namų Pirmasis sektorius“, – sakė K.Pauliukas.

Nors Kalėjimų departamento pranešime spaudai minima, jog ketinama įvertinti inžinerinių įrenginių kokybę bei veiksmingumą, anot LRITĮPS pirmininko, išspręsti problemas nepakanka vien departamento ir net Teisingumo ministro valios.

„Norint užtikrinti tinkamą apsaugą, pirmiausia reikalingos didžiulės investicijos. Būtina pakeisti tvoras, visą susidėvėjusį inžinerinį tinklą, apšvietimą. Įstaigos vadovas vienas, su turimomis lėšomis šių problemų neišspręs, nors ir labai stengiasi. Būtinas Vyriausybės dėmesys šiai problemai ir didelės lėšos. Siūlome peržiūrėti ir šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką“, – teigė profesinės sąjungos pirmininkas.

Pasak K.Pauliuko, pareigūnai, kurie ėmėsi priemonių nuteistąjį sulaikyti turi sulaukti ne tarnybinio patikrinimo, o paskatinimo, tuo tarpu nuteistasis – griežtos bausmės.

Mokymų centre diskutuota ir apie testų laikymą, ir apie mokymus jaunesniesiems specialistams

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas ir atstovė Alytaus pataisos namuose Jurgita Mansevičienė praėjusios savaitės pabaigoje apsilankė Kalėjimų departamento Mokymo centre.

Susitikime kalbėta apie studijuojančių jaunų pareigūnų kuravimą įstaigose ir tai, jog tokia veikla turėtų būti priskiriama specialią, tinkamiausio kolegos, atranką praėjusiems pareigūnams bei problemas dėl nuotolinių mokymų  ir testo laikymo.

Anot profesinės sąjungos atstovų, kursantai turėtų būti priskiriami budinčiai pamainai, o juos kuruoti paskirtas vienas iš pamainoje dirbančių pareigūnų. Tai leistų daug efektyviau ir naudingiau jaunam pareigūnui mokytis ir susipažinti su darbo specifika.

LRITĮPS pirmininkas domėjosi ar rengiant testus atsižvelgta į tai, jog nuo š.m. liepos mėn. keitėsi kai kurie teisės aktai, nes nuotolinio mokymo programa sudaryta iki šių pakeitimų įsigaliojimo – gegužės mėnesį. K.Pauliukas sakė, jog pareigūnai turėtų žinoti, kokiais teisės aktais remtis sprendžiant testus ir žinoti, ar pasikeitus teisės aktams, jie buvo pakoreguoti.

LRITĮPS pirmininkas kalbėjo, jog testų neišlaikiusiems pareigūnams neturėtų būti taikomos sankcijos, kurios atimtų galimybę kelti koeficientą ar kitaip pablogintų pareigūno situaciją.

Mokymo centro atstovė teigė, jog jie pasirengęs padėti, kiek tik gali, tačiau testus pareigūnams laikyti reikės, o dėl pasekmių, akcentavo, jog reikėtų kalbėtis su Kalėjimų departamento vadovybe bei priminė, jog įstaigos privalo sudaryti galimybes pareigūnams mokytis ir ruoštis testo laikymui darbo metu.

Susitikime aptarta ir mokymų Resocializacijos skyriaus darbuotojams būtinybė, nes dėl didelės pareigūnų kaitos, į šį skyrių atėję nauji pareigūnai, neišklausę mokymų, negali atlikti kai kurių savo funkcijų.

Pasak J.Mansevičienės, vis dar nepatvirtinta individualaus plano sudarymo metodika, todėl pareigūnai ją rengia skirtingai, kaip išmano, o taip neturėtų būti.

Susitarta artimiausiu metu surengti Kalėjimų departamento, Mokymo centro ir Resocializacijos skyriaus darbuotojų bei vadovų susitikimą, kuriame būtų aptartos problemos, jų sprendimo galimybės ir kt.

Profesinės sąjungos atstovai Mokymų centro atstovams perdavė ir pareigūnų priekaištus, kad metai iš metų organizuojami mokymai tomis pačiomis temomis, pasigendama jaunesniesiems specialistams skirtų temų.

Mokymo centro atstovė teigė, jog mokymo planą rengia Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų  personalo skyriai, todėl šią problemą vertėtų aptarti su departamento vadovybe.

Aptartos Kalėjimų departamento Mokymo centro galimybės patiems organizuoti atrankas pretendentams, norintiems studijuoti ir tapti kursantais, juolab, kad šis centras turi ir kvalifikuotus darbuotojus, ir tinkamas sąlygas tai daryti.

Pasak LRITĮPS pirmininko, malonu, jog Mokymo centras linkęs bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis, girdi problemas ir nori, kad jos būtų sprendžiamos.

Profesinė sąjunga tikisi, jog artimiausiu metu susitikus su Kalėjimų departamento vadovybe bus aptartos iškeltos problemos, gauti atsakymai į klausimus, prieita kompromisinių sprendimų.