Elektrėnuose – apie Nacionalinės sutarties taikymą, kuro kompensavimą ir atranką

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas vakar (gruodžio 19 d.) lankėsi Elektrėnų policijos komisariate ir susitiko su čia dirbančiais pareigūnais.

Susitikimo metu, Elektrėnų PK viršininkas Almantas Lukša padėkojo pareigūnams už nuveiktus darbus ir apdovanojo pareigūnus paskatinimais.

Netikėta staigmena visiems, taip pat ir VAITĮPS pirmininkui buvo į susitikimą staiga atkeliavęs Kalėdų senelis, kuris visus apdovanojo saldainiais ir palinkėjo gražių švenčių.

Susitikime Elektrėnų policijos komisariate metu buvo aptartas Nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymas, kuro nepriemokos kompensavimo klausimas, kitos aktualios problemos. Su šio komisariato vadovu A.Lukša sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo, socialinio dialogo plėtojimo ir kolegialaus problemų sprendimo. Elektrėnų policijos viršininkas pakvietė VAITĮPS pirmininką komisariate apsilankyti ir kitais metais, sakydamas, jog profsąjungos vadovas čia visada laukiamas.

VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas sulaukė klausimų apie trečiadienį, gruodžio 18 d. Vilniaus AVPK vykusią atranką į Elektrėnų policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininko pareigas, eigą, galimą laimėtoją, nes darbuotojams dar gerokai prieš įvykstant atrankai buvo jis įvardintas.

Kadangi kalbos, apie galimai numatytą laimėtoją, pasiekė profesinę sąjungą, atrankos komisijoje, siekdamas užtikrinti skaidrumą, dalyvavo ir VAITĮPS pirmininkas.

Pasak  V.Jagmino, dėl atrankos iš tiesų kilo daug klausimų. Apie įvykusios atrankos į Elektrėnų policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininko pareigas ypatumus išsamiai parašysime artimiausiu metu.

 

 

 

 

LTPF veiklos dvidešimtmetyje padėkos ir apdovanojimai nusipelniusiems nariams

Gruodžio 16 d., Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) minėjo savo veiklos 20-metį.

Vilniuje, „Hilton Garden Inn Vilnius City Centre“, vykusioje šventėje dalyvavo Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, ministerijų bei joms pavaldžių institucijų atstovai. Taip pat Olandijos, Ukrainos, Latvijos bei Moldovos profesinių sąjungų vadovai, svečiai iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, pareigūnų bendruomenės atstovai.

Oficialioje LTPF 20-mečio šventėje kalbėjo LTPF pirmininkė L. Soščekienė, sveikinimus sakė užsienio svečiai, taip pat Europos policijos profesinės sąjungos (European Police Union/ EPU) prezidentas Gerrit van der Kamp, kuris skaitė pranešimą.

Viena svarbiausių renginio dalių – bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos ir Moldovos profesinių sąjungų federacijos „SINDLEX“ pasirašymas.

„Didžiuojuosi per du dešimtmečius nueitu keliu ir pasiektais tikslais. Pažvelgusi atgal, matau, kad, nepaisant iššūkių, per šį laiką tapome stipria ir tinkamai vidaus reikalų sistemos pareigūnams gebančia atstovauti organizacija, matoma ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu, – renginyje sakė Loreta Soščekienė. – Tikiu, kad ateityje LTPF tik dar sustiprės. Svarbiausia – išlikime vieningi ir atkaklūs. Neįveikiamų kliūčių nėra“.

Renginyje buvo įteikti apdovanojimai LTPF priklausančių profesinių sąjungų nariams.

Apdovanojimus gavo ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariai: Roma Katinienė – VRM ministrės padėkos raštą; Agnė Greblikaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministrės padėką; Lilė Žukaitė – Lietuvos policijos generalinio komisaro padėkos raštą, Raimonda Bakutytė – LR Seimo nario Tomo Tomilino padėką.

Apdovanoti ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas bei šių profsąjungų nariai.

 

Šiauliuose mezgasi socialinis dialogas

Gruodžio 12 d. Šiaulių apskrities vyriausiame policijos komisariate įvyko apskrities policijos vadovų, Šiaulių policijos komisariato vadovų ir profesinių sąjungų atstovų susitikimas.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Šiaulių AVPK) viršininkas R.Sarapas pristatė darbo rezultatus, pasiektus per dešimt šių metų mėnesių, tiriant nusikalstamas veikas, pareigūnų skaičiaus pokytį, informavo apie vidaus tyrimo tarnybos atliktus tarnybinius patikrinimus ir jų pasekmes pareigūnams.

Šiaulių AVPK vadovas profesinių sąjungų atstovams paaiškino situaciją dėl Raseinių policijos komisariato pastato nuomos sutarties pasibaigimo, taip pat informavo, jog Šiaulių AVPK, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatai kartu su keliais kitų apskričių komisariatais dalyvaus  eksperimente.

R.Sarapas kalbėjo ir apie  Purienų g. esančio policijos kiemo tvarkymo kaštus bei finansavimo problemas.

Susitikime diskutuota dėl  Šiaulių AVPK naujų automobilių poreikio, Kasko draudimo ir praktikos, sprendžiant klausimus, kai sugadinami tarnybiniai automobiliai, priedų ir priemokų mokėjimo kriterijų, sutaupyto darbo užmokesčio panaudojimo prekėms ir paslaugoms ir kitais aktualiais klausimai.

Šiaulių AVPK vadovai pasidžiaugė  ir pasidalijo  gerąja patirtimi, apie naudojamą Saulės elektrinę.

Susitikime dalyvavusi Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė pristatė situaciją dėl numatyto policijos ir kitų teisėsaugos institucijų finansavimo 2020-aisiais metais.

R.Katinienė akcentavo, jog komunikacijos su darbuotojais per daug nebūna, todėl pasiūlė Šiaulių AVPK vadovybei įtraukti profesinių sąjungų atstovus į pasitarimus, komisijas, tai padės užtikrinti procesų skaidrumą.

LPPS pirmininkė išsakė poziciją, jog abejoja galimybe statutinėje įstaigoje, kai yra pavaldumo santykiai, aktyviai veikti darbo taryboms.

Susitikime LPPS pirmininkė taip pat pasidalino planais įstaigoje steigti profesinės sąjungos skyrių, kurio pirmininkas ir taryba, išrinkti iš LPPS narių, dirbančių Šiaulių AVPK. R.Katinienė kalbėjo, jog komisariate įkurtas profsąjungos padalinys leistų geriau komunikuoti su vadovybe ir padėtų spręsti tiek narių, tiek globalesnes problemas AVPK dar greičiau.

Pasak R.Katinienės, buvo aptarta LPPS galimybė dalintis pareigūnams aktualia informacija Šiaulių AVPK vidiniais komunikacijos kanalais – intranetu, elektroniniu paštu.

Roma Katinienė susitikime sakė, kad LPPS iniciatyva buvo surinkta informacija, iš visų įstaigų, dėl žalos išieškojimo iš policijos pareigūnų, su tarnybiniais automobiliais patekusiais į auto įvykius. Informavo, kad šiuo klausimu su Generalinio komisaro pavaduotoju R.Bobinu buvo sutarta dėl darbo grupės, į kurią bus įtrauktas ir profesinės sąjungos atstovas, sukūrimo, kuri turės pateikti siūlymus.

„Policijos pareigūnas neturėtų galvoti ir jausti įtampos, tuo labiau atlyginti žalos dėl sugadinto tarnybinio automobilio, jei jo veiksmuose nėra tyčios. Visą finansinę riziką turi prisiimti darbdavys“, – sakė R.Katinienė.

LPPS pirmininkė akcentavo, jog profesinė sąjunga nedalyvauja politinėse akcijose, kurias organizuoja profesinės sąjungos, kuriančios rinkiminę platformą atskiriems politikams, likusiems užribyje ir pradedantiems rinkimų sezoną.

Pasak R.Katinienės, neįmanoma vieno susitikimo metu atkurti nutrūkusį socialinį dialogą, tačiau tai yra žingsnis pirmyn.

„Kokį socialinį dialogą pavyks pasiekti,  parodys konkretūs darbai ir sprendimai ateityje“, – sakė R.Katinienė.

Generalinis komisaras: policijos pareigūnams priklauso važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokų išmokėjimas ne ginčo tvarka

Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla išleido įsakymą, kuriuo nustatė, jog policijos pareigūnams priklauso važiavimo išlaidų kompensacijų, vadovaujantis Tvarkos aprašu išmokėtų nuo 2016 m. liepos 23 d., nepriemokų išmokėjimas ne ginčo tvarka.

Tokį įsakymą naujasis Generalinis komisaras išleido atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-5468-552/2019, kurioje konstatuota, kad važiavimo išlaidų kompensavimo apribojimas, taikytas vadovaujantis Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 15 punktu, buvo tęstinio pobūdžio, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. liepos 23 d. raštą „Dėl važiavimo išlaidų papildomo kompensavimo po LVAT sprendimo“.

Generalinis komisaras nurodė nedelsiant jau iki š.m. gruodžio 20 d. visų Policijos departamentui pavaldžių įstaigų vadovams pavesti buhalterijos funkcijas vykdantiems darbuotojams apskaičiuoti pareigūnams priklausančias važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokas.

Visų policijos įstaigų ir padalinių vadovams iki 2019 m. gruodžio 23 d. pagal Policijos departamento Buhalterinės apskaitos valdybos ir apskaitos funkcijas vykdančių darbuotojų pateiktus duomenis priimti įsakymus dėl apskaičiuotų važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokų išmokėjimo  vadovaujamų policijos įstaigų pareigūnams. O Policijos departamento Finansų ir investicijų valdybai iki š.m. gruodžio 23 d. policijos įstaigoms skirti lėšas važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokoms išmokėti.

Lietuvos policijos generalinio komisaro ĮSAKYMAS.

Telšių AVPK vadovas išgirdo profsąjungos siūlymą ir pareigūno nenubaudė

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (toliau – ir LPPS) teigia,  kad pasikeitus Generaliniam komisarui, ėmė keistis ir kai kurių apskričių policijos komisariatų vadovų santykiai su profesine sąjunga. Pamažu vėl mezgasi socialinis dialogas, o problemos sprendžiamos pasitelkiant ir profesinę sąjungą bei atsižvelgiant į jos siūlymus.

Neseniai LPPS gavo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštą, kuriuo buvo prašoma sutikti skirti nuobaudą vienam profesinės sąjungos nariui. Kadangi tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas ir tarnybinę nuobaudą siūloma skirti ne dėl pareigūno veiklos ar narystės  Profesinėje sąjungoje, su tarnybinės nuobaudos paskyrimu profesinė sąjunga privalėjo sutikti.

Neapsiribodama vien sutikimu,  profesinė sąjunga Telšių AVPK vadovybei  atsižvelgti į pareigūną charakterizuojančias faktines aplinkybes ir netaikyti jo atžvilgiu tarnybinės atsakomybės bei apsiriboti kitomis drausminimo priemonėmis (prevenciniu pokalbiu, įspėjimus ar pan.), kurios taip pat leistų pasiekti tarnybinės drausmės stiprinimo bei tarnybinių nusižengimų prevencijos tikslų.

LPPS pirmininkė Roma Katinienė

Prieš kelias dienas LPPS gavo Telšių AVPK viršininko raštą, kuriuo buvo informuota, jog pareigūnui nutarta nuobaudos netaikyti, įspėjant, kad ateityje pasikartojus analogiškiems atvejams tarnybinė atsakomybė bus taikoma.

Telšių AVPK padėkojo Lietuvos policijos profesinei sąjungai už išreikštą poziciją ir siūlymus apsiriboti kitomis drausminimo priemonėmis.

Pasak R.Katinienės, socialinis dialogas svarbus visiems: ir įstaigų vadovams, ir pareigūnams, ir profesinei sąjungai, jis naudingas visoms pusėms, tuo tarpu jo nebuvimas, o dar blogiau priešiškumas – atneša tik žalos.

 

 

Pamatykite Venecijos karnavalą ir ne tik jį

Kviečiame į 9 dienų kelionę 2020 m. vasario 16 -24 dienomis. Dėmesio, vietų skaičius sparčiai mažėja!

Ši kelionė ne šiaip sau  pavadinta „Karnavalų sūkuryje“, jos metu pabuvosite Nicos, gėlių,Venecijos karnavaluose ir  Mentono citrusinių vaisių festivalyje.

Kelionės maršrutas: Vilnius – Kaunas – Vaducas – Monakas – Nica – Saint Paul de Vence – Eze – Mentonas – Genuja – Venecija – Klagenfurtas – Kaunas – Vilnius

Kelionės data: 2020 m. vasario 16 d. – vasario 24 d.

1 diena (vasario 16 d.). Anksti ryte išvykstame iš Vilniaus ir važiuojame per Kauną į Čekiją. Nakvynė viešbutyje Čekijoje.

2 diena (vasario 17 d.). Kelionė per Čekiją, Vokietiją, Austriją. Atvykstame į Lichtenšteino sostinę Vaducą, kuris įsikūręs dešiniajame Reino upės krante. Pažintis su istoriniu miesto centru, kur apžiūrėsime miesto rotušę, Parlamento rūmus bei Šv. Florino katedrą, pasivaikščiosime „pėsčiųjų arterija“ – Stadle gatve. Kelionę tęsiame itin vaizdingu Šveicarijos Alpių keliu Via Mala, kuris jau nuo romėnų laikų buvo svarbiausia prekybos gysla, jungusia Šiaurės Europą su Italija. Šis kelias yra San Bernardino kalnų perėjos dalis ties giliausiu Šveicarijoje Via Mala tarpekliu. Važiuosime kvapą gniaužiančiais kalnų posūkiais ir tarpekliais. Nakvynė viešbutyje Šiaurės Italijoje.

3 diena (vasario 18 d.). Vykstame į vieną mažiausių valstybių pasaulyje – Monako kunigaikštystę, kuri įsikūrusį prie Viduržemio jūros. Monako valstybė buvo įkurta XIII a. pabaigoje Grimaldžių giminės, kuri valdo šalį nuo tų laikų iki šių dienų. Monako valstybę sudaro vienintelis Monako miestas, padalintas į keturis kvartalus. Pasivaikščiosime senojoje Monako dalyje, apžiūrėsime Kunigaikščių rūmus bei katedrą.  Vėliau pageidaujantieji galės apsilankyti Monako kaktusų sode*, besididžiuojančiu didžiausia pasaulyje egzotiškų kaktusinių augalų kolekcija, grožėsimės daugiau nei 1000 rūšių kaktusais. Vykstame į Monte-Karlą – pažintis su Monte Karlu, kur apžiūrėsime garsiuosius  senuosius lošimo namus.  Po to vykstame į Nicą. Vakare  įspūdinga Nicos karnavalo eisena* su įspūdingomis šviesų iliuminacijomis, dešimtimis įmantriai dekoruotų figūrų, šimtais muzikantų ir šokėjų. Šis karnavalas yra vienas iš seniausių karnavalų pasaulyje, jei ne pats seniausias. Nicos karnavalas arba Carnaval de Nice yra vienas didesnių karnavalų pasaulyje, konkuruojantis su Rio, Venecijos ar New Orleano „Mardi Gras“ karnavalais. Dvi savaites Nicos miestas virsta kasmetiniu 12 dienų vakarėliu, kuris pritraukia daugiau nei milijoną lankytojų. Po karnavalo vykstame į viešbutį. Nakvynė viešbutyje Prancūzijoje.

4 diena (vasario 19 d.). Vykstame į vieną iš seniausių ir gražiausių viduramžių laikų miestų Prancūzijos rivjeroje – Saint Paul de Vence. Ekskursijos metu pasivaikščiosime jaukiomis siauromis miestelio gatvelėmis, kuriose pilna menininkų dirbtuvėlių ir suvenyrų parduotuvių, aplankysime Boules aikštę, apžiūrėsime viduramžių laikų Le Donjon bokštą, kuriame iki XIX a. buvo kalėjimas bei praeisime garsiąja Rue Grand gatvele, kurioje esančių namų durys puoštos XVI – XVII a. herbais. Vėliau važiuojame į Nicą, kur po pietų dalyvausime Nicos gėlių parade*. Bataille des Fleurs – įdomus gėlių paradas, primenantis Olandijos gėlių parado ir audringo Rio de Žaneiro karnavalo mišinį. Nicos gatvėmis papuoštos tūkstančiais gėlių rieda gėlių platformos, eina gėlėms spalvingumu nenusileidžiančios šokėjos, žygiuoja linksmi pučiamųjų orkestrai. Po karnavalo pažintis su jaukiu Nicos senamiesčiu – Marseno aikštė, Sainte-Reparate katedra, Saulės fontanas „Fontaine du Soleil“, Teisingumo rūmai, Nicos opera ir kitos miesto įdomybės. Nakvynė viešbutyje Prancūzijoje.

5 diena (vasario 20 d.). Vykstame į Eze miestelį. Eze – senas ir romantiškas miestelis ant kalvos. Eze kupina siaurų gatvelių, iš akmenų statytų namų, o nuo miestelio viršaus atsiveria nuostabūs vaizdai į Viduržemio jūrą ir kalnus. Ekskursija po Eze senamiestį. Esant norui ir galimybei apsilankymas parfumerijos įmonėje, kur kuriami nuostabūs kvapai ir išgaunami aromatiniai aliejai, kurių galėsite įsigyti vietoje. Vykstame į Mentoną. Citrinų festivalio sostinė Mentonas – nuostabus senamiesčio, paplūdimio ir Itališkai Prancūziško miestelio atspindys. Pasivaikščiojimas po Mentono senamiestį. Esant galimybei galėsite aplankyti citrusinių figūrų parodą*. Vakare dalyvaujame Mentono citrusinių vaisių festivalyje*, kurio metu matysime citrusinių vaisių figūrų paradą kartu su įvairiais orkestrais, folkloro kolektyvais ir šokėjais, parado pabaigoje pasigrožėsime fejerverkais. Nakvynė viešbutyje Prancūzijoje arba Italijoje.

6 diena (vasario 21 d.). Vykstame į Genują. Genuja – Ligūrijos regiono sostinė ir vienas didžiausių uostų prie Viduržemio jūros. Šiame mieste gimė ir gyveno Kristupas Kolumbas. Genuja garsėja Renesanso stiliaus rūmais, romaninės architektūros katedra, viduramžišku senamiesčiu bei savo jūriniu pasauliu: čia yra ne tik miesto simbolis – Lanterna švyturys ar Kolumbo namas, bet ir Jūrų muziejus bei didžiausias Europoje akvariumas. Genujos priemiesčius puošia ne vienas vaizdingas paplūdimys. Ekskursijos metu apžiūrime Šv. Lorenzo katedrą, buvusius Genujos dožų rūmus, centrinę aikštę, Operos teatrą, K. Kolumbo namą. Nakvynė viešbutyje Italijoje.

7 diena (vasario 22 d.). Vykstame į Veneciją. Plaukiame laivu* Venecijos kanalu. Ekskursija Venecijoje, kurios metu apžiūrime Šv. Morkaus baziliką, aplankome Rialto ir „Atodūsių“ tiltus. Vėliau dalyvaujame Venecijos karnavale. Karnavalo renginiai vyksta visur: gatvėse, aikštėse, ant gausybės miesto tiltų. Venecija nuo karnavalinių kostiumų įvairumo pasipuošia visomis vaivorykštės spalvomis. Nakvynė viešbutyje Italijoje.

8 diena (vasario 23 d.). Važiuojame į Klagenfurtą. Klagenfurtas – Karintijos žemės, kuris yra pietinė Austrijos dalis, sostinė. Pažintis su Klagenfurto senamiesčiu – ekskursijos metu pamatysite renesansinių pastatų apsuptą Alter Platz aikštę, XVI a. statytą fontaną, skirtą miesto „įkūrėjui“ drakonui, barokinę katedrą, įspūdingus miesto rūmus, kuriuose posėdžiauja Karintijos žemės asamblėja. Nakvynė viešbutyje Čekijoje.

9 diena (vasario 24 d.). Važiuojame Čekiją, Lenkiją. Grįžimas į Vilnių per Kauną.

Kelionės kaina: profesinės sąjungos nariams ir jų šeimų nariams – 387 EUR.

Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

  • kelionė turistinės klasės autobusu;
  • 8 nakvynės viešbučiuose su pusryčiais;
  • kelionės vadovo, gido paslaugos;
  • ekskursinė programa;
  • kelionės dokumentų sutvarkymas (būtina turėti ne mažiau kaip 3 mėn. galiojantį pasą ar tapatybės kortelę).

Į KELIONĖS KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:

Medicininių išlaidų draudimas kelionės metu.

Papildomos išlaidos: Plaukimas laivu Venecijoje – apie 19 Eur, įvažiavimo į Veneciją mokestis – apie 9 Eur, įvažiavimo į Monako kunigaikštystę mokestis – apie 5 Eur, viešojo transporto bilietai – apie 7 Eur; Prancūzijos rivjeros kurortų ir miestų mokesčiai – apie 5 Eur.

Įėjimo bilietai į mokamus objektus:

Nicos karnavalas – įėjimas 5 Eur (zona B) arba 12 Eur (zona A) arba 26 Eur (sėdimos vietos).

Nicos gėlių paradas įėjimas 12 Eur (zona B) arba 26 Eur (sėdimos vietos).

Mentono citrusinių vaisių paradas – 12 Eur (stovimos vietos) arba 25 Eur (sėdimos vietos).

Venecijos karnavalas – nemokamai.

Monako kaktusų sodas – 8 Eur.

Pastabos: objektų lankymo eiliškumas gali keistis.

Nesusirinkus pilnai grupei kelionė gali būti atšaukta.

Registracija pratęsta iki gruodžio 31 d. el. paštu algimantas.stapcinskas@gmail.com, smulkesnė informacija tel. 8-670-97001.

* yra galimybė sustoti Kaune.

 

Pasieniečių profesinė sąjunga: „Tikimės, jog VSAT vadas plėtos užsimezgusį bendradarbiavimą“

Nuoširdžiai sveikiname paskirtą Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą  Rustamą Liubajevą.

Džiaugiamės, kad naujasis VSAT vadas ketina siekti didesnių pasieniečių atlyginimų, sudaryti daugiau galimybių kilti karjeros laiptais, užtikrinti geras darbo sąlygas bei aprūpinimą reikiamomis techninėmis priemonėmis.

Linkėdami ryžto ir drąsos įgyvendinti gerus ketinimus, tikimės, jog  naujasis pasieniečių vadas plėtos užsimezgusį profesinės sąjungos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimą, o kilusias problemas spręs kartu su socialiniais partneriais.

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga

Su profesine sąjunga petys petin

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (toliau – ir LPPS), įsisukusi į nuolatinį  problemų ir jų sprendimų verpetą,  randa laiko stabtelėti tam, kad skirtų dėmesį ilgiausiai organizacijoje esantiems, aktyviausiems nariams. Džiaugiamės, jog pavyksta rasti laiko susitikimams ne pareigos vedamiems, bet todėl, kad iš tiesų labai smagu spausti ranką kolegai ir bendražygiui, niekada nebijojusiam reikšti savo nuomonę, buvusiam kartu ir sunkiais, ir džiugiais laikais, niekada neišdavusiam, nesitraukusiam, neatsukusiam nugaros.

Vakar, gruodžio 10 d., Lietuvos policijos profesinės sąjungos atstovai pasveikino Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną Tomą Valskį jo gražaus jubiliejaus – 45-ojo gimtadienio – proga.

T.Valskis LPPS nariu tapo 2010 m. rugsėjo mėn., prieš tai priklausė Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinei sąjungai. Visada aktyviai dalyvavo ir dalyvauja profsąjungų veikloje, nebijodamas išsakyti savo ar nedrįstančių prabilti kolegų nuomonę.

Ilgamečiam kolegai, Tomui Valskiui, gimimo dienos proga linkim įkvepiančių ir spalvingų gyvenimo akimirkų, didelių pasiekimų, daug nuostabių siurprizų ir ištikimų bičiulių, kurie nuolat palaikytų ir džiaugtųsi sėkme!

 

Tarptautinėje konferencijoje Romoje aptariami darbuotojų teisių pažeidimai

Šiomis dienomis Romoje (Italija) vyksta  tarptautinė EQUAL POLICE konferencija, kurioje dalyvauja Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė, LPPS Kauno skyriaus pirmininkė Lilė Žukaitė bei Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir Evelina Surkova.

Lietuvos atstovės, beje, kaip ir kitų konferencijoje dalyvaujančių šalių atstovai,  turėjo galimybę prisistatyti konferencijos dalyviams bei pasidalinti patirtimi.

Konferencijoje nagrinėjami su darbuotojų teisėmis susiję klausimai, darbuotojų teisių pažeidimai ir jų sprendimo būdai, Europos Sąjungos vaidmuo skatinant moterų darbuotojų teises į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose įmonėje.

Daug dėmesio skiriama temai, kuria norima rasti atsakymą, kaip pasiekti, jog Europos policijos veikloje dalyvautų  daugiau moterų, taip pat nagrinėjamos problemos, susijusios su darbuotojų teisių pažeidimais, aiškinamasi, kas ir kaip efektyviausiai gali padėti sprendžiant šias problemas.

Klaipėdoje aptartos bendradarbiavimo perspektyvos

Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau- LPPS) pirmininkė Roma Katinienė kartu su Tarybos narėmis Agne Greblikaite ir Elyte Kaminskiene š.m. gruodžio 5 d., Klaipėdos apskrities vyriausiame policijos komisariate (toliau – Klaipėdos AVPK), susitiko su pareigūnais, profesinės sąjungos nariais, darbuotojais besidominčiais LPPS veikla.

Susitikime taip pat dalyvavo Klaipėdos  AVPK viršininkas Alfonsas Motuzas, LPPS Klaipėdos skyriaus pirmininkė Julita Razmantienė, Tarybos nariai.

Po Klaipėdos AVPK vadovo sveikinimo žodžio, R. Katinienė pristatė LPPS veiklą, aktualią informaciją apie įsteigtus skyrius. Profesinės sąjungos pirmininkė papasakojo apie susitikimą su paskirtu Generaliniu komisaru Renatu Požėla bei tai, kokie klausimai jo metu buvo aptarti.

Taip pat vyko diskusija susirinkimo dalyviams aktualiomis temomis.

Po susitikimo su pareigūnais, policijos komisariate bei padaliniuose dirbančiais darbuotojais, jau kur kas siaurame rate buvo aptartas profesinės sąjungos Klaipėdos skyriaus ir Klaipėdos AVPK bendradarbiavimas. Pastarajame susitikime dalyvavo Klaipėdos AVPK viršininkas, jo pavaduotojas Raimondas Vaitkevičius, LPPS Klaipėdos skyriaus pirmininkė Julita Razmantienė, vicepirmininkė Simona Zabitė, tarybos nariai -Marius Krajinas, Rolandas Jonušas ir Povilas Bočkus. Draugiško pokalbio metu buvo aptarti bendrabarbiavimo bei informacijos sklaidos aspektai.

Klaipėdos AVPK viršininkas A.Motuzas džiaugėsi LPPS sprendimu įsteigti uostamiesčio policijoje profesinės sąjungos skyrių. Jis taip pat išsakė viltį, jog tarp apskrities policijos ir profesinės sąjungos vyks glaudus ir dalykiškas bendradarbiavimas. To paties tikisi ir  Lietuvos policijos profesinė sąjunga.