Kęstučiui Pauliukui – netikėti sveikinimai ir dėmesys

Vos prieš keletą dienų buvo minimas Kalėjimų departamento įkūrimo 100-mečio jubiliejus.

Tą dieną netikėtų sveikinimų sulaukė ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Visų narių vardu pasveikinti ilgametį šios sistemos pareigūną, nuoširdų darbuotojų teisių gynėją, šaunų žmogų ir LRITĮPS pirmininką nusprendė profesinės sąjungos atstovai, dirbantys skirtingose šalies pataisos įstaigose.

Šis sveikinimas nebuvo tiesiog „proginis“ dėmesys sistemos jubiliejaus proga.

Anot profesinės sąjungos  atstovų, būtent K.Pauliukas sumanė ir pakvietė pataisos įstaigų pareigūnus bei darbuotojus tapti LRITĮPS nariais, įtraukė į įdomią, prasmingą veiklą, subūrė pareigūnus. Jis, kaip papasakojo kolegos – pavyzdys, kaip aktyvus žmogus gali paskui save vesti didžiulį būrį bendraminčių, o pradėjęs eiliniu nariu užaugti iki profesinės sąjungos pirmininko.

Milžinišką pasitikėjimą ir pagarbą tarp kolegų pelnęs Kęstutis pasižymi, kaip aktyvus darbuotojų teisių gynėjas, siekiantis geresnių tarnybos sąlygų ne tik pataisos sistemos, bet ir kitų, šiai organizacijai priklausančių įstaigų darbuotojams.

Kodėl toks pasitikėjimas? Atstovai sako, jog žmonės tiki jo idėjomis, darbais, kurie nesiskiria nuo žodžių, todėl ir palaiko.

Profsąjungos ir policijos vadovybė siekia atnaujinti socialinį dialogą

Šiandien profesinių sąjungų atstovai susitinka su Policijos departamento atstovais, Generalinio komisaro pavaduotoju Rimantu Bobinu. Susitikime bus tariamasi dėl galimybių atnaujinti socialinį dialogą.

Šiame susitikime dalyvauja ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir  Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkai.

Plačiau apie susitikimą ir jame pasiektus susitarimus parašysime vėliau.

 Pareigūnui už stropumą – tarnybinis patikrinimas ir nuobauda

 Viešojo saugumo tarnyba atlikusi tarnybinį patikrinimą nusprendė Vilniaus dalinio 5-osios kuopos 1-ojo būrio  jaunesniajam specialistui, vyresniajam puskarininkiui skirti nuobaudą – pastabą, nes jis, neva, nevykdė tiesioginio vadovo nurodymo, pažeidė subordinaciją, norėdamas užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams, daromiems ypatingos svarbos objekte – aerodrome – į kurį patekti galima tik su specialiais leidimais.

Ką pasirinkti – paisyti subordinacijos ar visgi, nesitaikstyti su pažeidimais ir informuoti visas tarnybas, veikiančias ypatingos svarbos objekte?

Situaciją atpasakosime  trumpai. Prieš pradėdamas tarnybą Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų (toliau LOU) Vilniaus filiale apsaugą jaunesnysis specialistas, vyresnysis puskarininkis (toliau – pareigūnas)  A.J.pamainos vyresnįjį informavo, kad praėjusios tarnybos metu jis pastebėjo mėlyną automobilį, galimai su laikinu palydos leidimu be palydos. Istorija pasikartojo,todėl automobilis buvo sustabdytas patikrinti, juk viskas vyko ypatingos svarbos objekte. Paaiškėjo, jog automobilį vairavo vienos aptarnaujančių įmonių technikas. Kadangi  jis pažeidė Vilniaus aerodromo eismo taisykles, iš jo buvo paimtas leidimas, kuris kartu su tarnybiniu pranešimu perduotas  LOU Saugos ir saugumo departamento Saugos ir kokybės atitikties skyriaus vadovui ,atsakingam už saugų eismą aerodrome.

Pagal reglamentuotą tvarką pareigūnas apie pažeidimą turėjo informuoti pamainos vyresnįjį, LOU Saugos ir saugumo departamento Saugos ir kokybės atitikties skyriaus vadovą, LOU Saugos ir saugumo departamento Vilniaus filialo aviacijos saugumo skyriaus vadovą, atsakingą už leidimų režimų reikalavimų vykdymą. Tačiau pareigūnas apie pažeidimą „tarnybiniu pranešimu“ informavo ne tik jau minėtus vadovus, bet dar papildomai ir LOU Saugos ir saugumo departamento direktorių.

Kaip papasakojo pareigūnas, taip pasielgė, nes pažeidimai kartojosi, o toleruoti jų ypatingos svarbos objekte negalima.

Pareigūnui buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Nors pranešime dėl galimo tarnybinio nusižengimo pareigūno galimu nusižengimu buvo įvardintas Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnų tarnybinės etikos kodekso nuostatų pažeidimas, išvadoje pareigūno veiksmai papildomai kvalifikuoti į vadovo teisėtų nurodymų nevykdymą ir Vidaus tarnybos statuto normų nesilaikymą. Buvo išplėstos tarnybinio nusižengimo tyrimo ribos ir iš sąlyginai nedidelio kaltinimo galimai pažeidus etikos normas, jis perkvalifikuotas į gana rimtą tarnybinį nusižengimą. Tačiau pareigūnas nebuvo papildomai informuotas apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, jam nesuteikta galimybė dėl naujų aplinkybių pasiaiškinti, nors tai yra svarbu, užtikrinant jo tinkamą dalyvavimą tarnybinio patikrinimo tyrime.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Vitalijaus Jagmino, pareigūno tarnybiniuose pranešimuose nurodyta informacija apie pažeidimą atitiko tikrovę,neleistinas įvažiavimas į aerodromo teritoriją neginčytinas, o pareigūnas už pakartotinus analogiškus pažeidimus  surašydamas tarnybinius pranešimus aukštesniems VĮ Lietuvos oro uostai vadovams, elgėsi kaip principingas pareigūnas, nesitaikstantis su sisteminiai pažeidimais, juolab, kad, anksčiau jo rašyti ir žemesnės grandies vadovams pateikti pranešimai rezultatų nedavė.Todėl, anot VAITĮPS vadovo, profesinė sąjunga mano, kad prieš skiriant nuobaudą, Viešojo saugumo tarnyba turėtų įvertinti visas aplinkybes dėl nuobaudos pareigūnui tikslingumo bei pagrįstumo.

„Viešojo saugumo tarnybos vadovų požiūris ir tarnybinių atlikimų tvarka stebina, nes nuobaudos skiriamos, vadovaujantis neaiškiais principais. Paliekama vieta interpretacijoms, kad galimai nuobaudos skyrimas arba neskyrimas priklauso nuo požiūrio į vadovą, nuomonės su juo sutapimo arba ne, lojalumo  ir dar nežinia kokių kriterijų. Jog VST vadovybę erzina kitokia nuomonė, rodo ir tai, kad profesinė sąjunga gavo net du šios tarnybos raštus paneigti informaciją. Panašu, jog profsąjungą taip bandoma pagąsdinti, siekiant, kad apie VST nebūtų rašoma nepalankiai“, – sakė VAITĮPS pirmininkas.

Pareigūnas, jeigu nuobauda visgi, jam bus paskirta, galės kreiptis į teismą.

 Profesinės sąjungos nariams papildoma atostogų diena ir ne tik

Praėjusių metų lapkričio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministras su kai kuriomis profesinėmis sąjungomis pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį (toliau – Sutartis).

Pagal šią sutartį, profesinės sąjungos nariams suteikiama viena papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena, nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys turi teisę į pailgintas ar kitas papildomas atostogas.

Sutartis garantuoja ją pasirašiusiųjų profsąjungų nariams ir didesnį apmokėjimą už mokymosi atostogas. Profesinės sąjungos narys gali pasirinkti mokymosi atostogų trukmę 20 arba 10 darbo dienų, nuo pasirinkto laiko – skiriasi apmokėjimas. Pasirinkus 10 darbo dienų mokymosi atostogas bus mokamas 100 proc. vidutinis darbo užmokestis, 20 darbo dienų mokymosi atostogas – 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Ši garantija taikoma nariams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, susijusias su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu, nepriklausomai nuo turimo stažo darbovietėje. Svarbu tai, jog prašymą dėl mokymosi atostogų būtina pateikti ne vėliau nei prieš 20 darbo dienų.

Nacionalinę kolektyvinę sutartį yra pasirašiusi ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, kurios narėmis yra Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų bei Lietuvos policijos profesinės sąjungos. Tad visų šių organizacijų nariai (profesinės sąjungos nariais tapę iki 2018 m. lapkričio 5 d.), gali minėtomis sąlygomis pasinaudoti.

SVARBU: Tiek teise į papildomą atostogų dieną, tiek – didesnio apmokėjimo už mokymosi atostogas sąlygomis reikia pasinaudoti per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki š.m. gruodžio 31 dienos.

PRASYMAS DEL NAC SUTART ATOSTOGU DIENOS

PRASYMAS MOKYM ATOSTOG NAC SUSITARIMO

PRASYMAS MOK ATOST. 20 dienų

Pagrindinis klausimas – darbo užmokesčio didėjimas – liko neišspręstas

Kalėjimų departamente vykusiame  susitikime su profesinių sąjungų atstovais, kuriame dalyvavo ir  Teisingumo ministro pavaduotojas Ernestas Jurkonis, Kalėjimų departamento  vadovybė, pavaldžių įstaigų vadovai, pagrindinis diskusijų klausimas buvo pareigūnų ir darbuotojų darbo užmokestis.

Kalėjimo departamento atstovai, pristatydami 2019 metų darbo užmokesčio fondą sakė, jog jis lyginant su praėjusiais metais didesnis daugiau nei 10 proc. Departamento atstovai išsakė poziciją, jog reikėtų didinti darbo užmokestį jaunesniesiems specialistams, kurių koeficientas dabar yra 4 iki 4,5. Visoje kalėjimų sistemoje toks koeficientas yra nustatytas beveik 150 pareigūnų, ištarnavusių  nuo 1 iki 2 metų ir daugiau. Taip pat teigė, jog kelti koeficientus reikėtų ir viduriniosios grandies pareigūnams – nuo 5 iki 5,5 ir nuo 5,5 iki 6. Pagal tokį koeficientą atlyginimas skaičiuojamas beveik 90 pareigūnai.

Kalėjimų departamento atstovai pasiūlė, jog sutaupyti vieną milijoną eurų pavyktų, visiems sistemos pareigūnams atsisakius priemokos už kenksmingas ir labai kenksmingas sąlygas. Sutaupytos lėšos, anot departamento atstovų, būtų skirtos pareigūnų darbo užmokesčiui kelti. Kalėjimų departamento skaičiavimais, norint padidinti koeficientus jaunesniosios  ir viduriniosios grandies pareigūnams  nuo 4 iki 4,5, nuo 5 iki 5,5 ir nuo 5,5 iki 6 – reikėtų 527000 eurų.

Kalėjimų departamento sistemoje iš viso dirba 2400 pareigūnų. Pagal šį siūlymą, jei visi pareigūnai atsisakytų priemokos, darbo užmokestis padidėtų  tik 500 pareigūnų.

Profesinių sąjungų atstovams toks siūlymas pasirodė keistas, nes minėtą priemoką nustato Statutas.

„Šiandien siūlo atsisakyti priemokos už kenksmingas ir labai kenksmingas sąlygas, po pusmečio paprašys  atsisakyti apmokėjimo už dirbtus viršvalandžius ar naktinį darbą“, – po susitikimo stebėjosi Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Profesinių sąjungų lūkesčiai nesutapo ir su Kalėjimų departamento atstovų pozicija dėl koeficiento 4 atsisakymo. Profesinės sąjungos prašė, kad  šio koeficiento nebeliktų iki 2019 m. gegužės 1 d.,  atlyginimą pagal tokį koeficientą gaunantiems jaunesniesiems pareigūnams jis būtų pakeltas iki 4,5. Tuo tarpu departamentas šį koeficientą ketina kelti ne eilinių vertinimų procedūros metu, o palaipsniui per visus šiuos metus. Kalėjimų departamento atstovai teigė, neturintys pakankamo finansavimo, todėl priversti ieškoti būdų kaip sutaupyti.

Profesinių sąjungų nedžiugino ir tai, kad, įprastai vasario mėnesį rengiami, kasmetiniai pareigūnų vertinimai šiemet  vyks vėliau, nustatytas terminas juos atlikti iki š.m. balandžio 10 d.

Susitikime profesinės sąjungos išsakė savo poziciją, kad  2019-ųjų  darbo užmokestis turi didėti, o 2018 metais pradėti ir neužbaigti, su šiuo klausimu susiję, darbai pagaliau būtų atlikti šiemet. Taip pat  pateikė siūlymą viduriniosios grandies pareigūnams, kuriems nustatytas koeficientas  nuo 5 iki 8 (lubos), jį kelti palaipsniui po 0,5 dalies; o jaunesniosios grandies pareigūnams, ištarnavusiems 10 metų ir daugiau metų – nuo 5 iki 5,5  (lubos – 7).

Toks profsąjungų siūlymas pateiktas ne šiaip sau. Dėl atlygio nelygybės skirtingos įstaigose, atsiradusios, kai praėjusiais metais kai kurios įstaigos nevykdė Kalėjimų departamento pavaldžių įstaigų direktorių tarybos protokolo, pareigūnai ėmė pereidinėti į tas, kuriose didesnis apmokėjimas už darbą, o likusios susidūrė su darbuotojų trūkumu.

Susitikime dalyvavusios profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai pasiūlė kelti atlyginimus ir Kalėjimų departamento gydymo įstaigoje dirbantiems slaugytojams, juolab, kad šios profesijos atstovams atlyginimai įprastose medicinos įstaigose didėjo. Deja, Kalėjimų departamentas kol kas tokios galimybės nemato, nebent būtų imtasi reorganizacijos.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinių sąjungų atstovų teigimu, nuvylė tai, jog vienintelį būdą pakelti atlyginimus, koeficientus Kalėjimų departamento atstovai mato tik kažko atsisakant, sumažinant ar atimant.

Reziumuojant susitikimo rezultatus, vienintelis pozityvus Kalėjimų departamento siūlymas – pakelti koeficientą jaunesniesiems pareigūnams nuo 4 iki 4,5.

Kadangi profesinėms sąjungoms ir Kalėjimų departamentui nepavyko susitarti dėl pareigūnų darbo užmokesčio didėjimo, ketinama dar kartą kreiptis į Teisingumo ministrą, kad ši problema pagaliau būtų pradėta spręsti iš esmės.

.

 

 

Naujas Alytaus pataisos namų vadovas  pažadėjo gerinti darbuotojų sąlygas

Š.m. sausio viduryje vadovauti Alytaus pataisos namams paskirtas Genadijus Lepiochinas, jau po savaitės skyrė laiko prisistatyti ir pasikalbėti su kolektyvu.

Kalbėdamas apie prioritetinius planus,  Alytaus pataisos namų direktorius akcentavo, jog vienas svarbiausių darbų – gerinti darbuotojų ir pareigūnų darbo sąlygas. G.Lepiochinas pasidžiaugė, kad tai bus įmanoma, nes Alytaus pataisos namų biudžetas 2019 metais didesnis nei praėjusiais, vien darbo užmokesčio „eilutėje“  –  apie 1mln.600 tūkst.eur. Ši suma skirta pareigūnų darbo užmokesčiui, priedams už laipsnius, stažą bei nesumokėto darbo užmokesčio įsiskolinimui už 2018 metų gruodį padengti. Jis taip pat  kolektyvui pažadėjo, kad nei vienas euras, skirtas darbo užmokesčiui, nenukris į kitą biudžeto „eilutę“.

Kalbėdamas apie profesines sąjungas, įstaigos vadovas sakė: „Su profesinėmis sąjungomis aš noriu vesti socialinį dialogą, o ne kariauti“. O kolektyvui palinkėjo labiau bendrauti tarpusavyje, keistis informacija. Skyrių vadovus taip pat paragino dalintis ir greičiau skleisti aktualią informaciją pareigūnams ir darbuotojams, primindamas, kad anksčiau vyravusi praktika, kai įstaigoje buvo informacijos vakuumas, netoleruotina.

 

Pareigūnų veiklos vertinimas: ką privalote žinoti?

Lietuvos policijos profesinė sąjunga, prieš prasidedant metiniams pareigūnų veiklos vertinimams, nori priminti apie vertinimų eigą, vertinamo pareigūno teises ir galimybę gauti profesinės sąjungos pagalbą bei atstovavimą.

Atstovaudami savo narių interesams, aktyviai dalyvaujame jų  vertinimo procedūroje –  konsultuojame  dėl vertinimo,  padedame surašyti motyvuotą prašymą komisijai, dalyvaujame jos posėdyje, esant nepalankiam sprendimui, rengiame skundą tarnybinių ginčų komisijai ar teismui, kur atstovaujame pareigūno interesams.

Profesinė sąjunga atkreipia dėmesį, kad Policijos departamento 2019 m. rekomendacija atliekant vertinimus 2019 metais <…> taikyti vertinimo priemones, kurios nėra susijusios su didesnio pareiginės algos koeficiento nustatytu <…> iš esmės reiškia rekomendaciją pareigūnų nevertinti „labai gerai“, nes objektyviai egzistuojančios galimybės perkelti tokius pareigūnus į aukštesnes pareigas yra ribotos, todėl tokia rekomendacija vertintina kaip neteisėta, savaime užprogramuojanti ginčo kilimą ir prieštaraujanti vertinimo instituto esmei bei vertinimo tikslui – kasmet visapusiškai ir objektyviai įvertinti pareigūnų kvalifikaciją,  veiklos rezultatus ir tinkamumą einamoms ar aukštesnėms pareigoms.

Profesinės sąjungos nariai yra nemokamai konsultuojami teisiniais, su tarnyba susijusiais klausimais. Todėl tais atvejais, kai pareigūnai tendencingai neįvertinami labai gerai, laikantis minėtos rekomendacijos, o taip pat ir kitais atvejais, patariame raštu nesutikti su tokiu vertinimu, informuoti profesinę sąjungą, kuri atstovaus narių interesus. Kilus abejonių, neaiškumų, dėl Jūsų teisių bei garantijų ir jų įgyvendinimo būdų, maloniai prašome kreiptis į profesinę sąjungą: tel. 8 684 93818, el. p. info@profsajungos.eu

Šioje nuorodoje rasite Pareigūnų veiklos atmintinę VERTINIMAI

 

Teisingumo ministrui profesinės sąjungos priminė pažadus ir išsakė problemas

Praėjusią savaitę vykusiame profesinių sąjungų atstovų susitikime su Teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi  buvo aptarti kelionės išlaidų kompensavimo, koeficientų jaunesnės ir vidurinės grandies pareigūnams, ištarnavusiems 10 metų, kėlimo, pavojingo darbo sąlygų reglamentavimo, biudžeto, naujų uniformų, vėluojančių atlyginimų Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams  ir kiti svarbūs klausimai.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, profesinė sąjunga priminė, jog reikėtų atnaujinti kolektyvinę sutartį. Šiam procesui vykti, būtinas Vyriausybės leidimas. Teisingumo ministras sakė esantis suinteresuotas, jog tokia sutartis būtų ir pažadėjo, kreiptis į Vyriausybę, kad procesas pajudėtų, o  atnaujinta bausmių vykdymo sistemos kolektyvinė sutartis būtų pasirašyta.

Vienas opiausių klausimų šiuo metu, dėl kurio kol kas nėra iki galo susitarusios Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijos – kelionės išlaidų kompensavimas. Profesinės sąjungos pasiūlė, kad pareigūnams būtų kas mėnesį mokama 180 EUR kompensacija. Teisingumo ministras teigė, kad bausmių vykdymo sistemos pareigūnų sąlygos negali būti bloginamos ir žadėjo išspręsti problemą, bendradarbiaudamas su Vidaus reikalų ministru.

„Kompensacijos sprendimas labai svarbus pareigūnams, nes jų, kaip ir kai kurių kitų statutinių įstaigų darbuotojų, darbo vietos yra nutolusios. Šios problemos  sprendimą atidėliojant bus vis sunkiau pritraukti dirbti pareigūnus iš didesnių miestų“, – sakė LRITĮPS pirmininkas.

Susitikime, anot K.Pauliuko, buvo priminti praėjusiais metais duoti pažadai dėl koeficientų pareigūnams, dirbanties daugiau nei 10 metų, kėlimo: viduriniosios grandies pareigūnams, kurių koeficientas nuo 5 iki 8, pakelti 0,5 punkto, o jaunesniosios grandies – kurių koeficientas nuo 5 iki 7, ir kuriems nebuvo pakeltas koeficientas 2018 m. rudenį, taip pat 0,5 punkto. O toks koeficientas kaip 4 , turėtų šiais metais iš viso išnykti.

K.Pauliukas teigė, jog pažadus privalu vykdyti ir tam turi būti surasta lėšų. Apie koeficientų didinimą buvo kalbama ir susitikime Kalėjimų departamente (Išsamiau apie šį susitikimą informuosime vėliau).

Teisingumo ministrui profesinių sąjungų atstovai išsakė pastabas dėl 2019 m. biudžeto, kurį pristatė Kalėjimo departamentas. Pareigūnų atstovai atkreipė dėmesį, jog visiškai neaišku, kaip  pinigai paskirstyti, todėl ministras pažadėjo, kad Kalėjimų departamentas dar kartą turės pristatyti biudžetą aiškiai, skaidriai, kad socialiniams partneriams nebekiltų klausimų.

Profesinių sąjungų atstovai teigė, nesulaukiantys Kalėjimų departamento sprendimo dėl pavojingo ir labai pavojingo darbo apibrėžimo.

Anot LRITĮPS pirmininko, nors sutinkama, jog atliekamas darbas priskirtinas prie pavojingo arba labai pavojingo, tačiau iki šiol nėra aiškaus traktavimo ir apibrėžimo, kokios sąlygos rodo, jog darbas priskirtinas šioms kategorijoms, todėl buvo paprašyta ministro įsikišti į šį procesą.

Iškeltas ir naujų uniformų klausimas. Profesinės sąjungos teigė, kad išduodama mažiau uniformos dalių, o jos kokybė prasta. Ministro buvo paprašyta, kad būtų atsižvelgta į pareigūnų, dirbančių 24 val. pastabas dėl uniformų. Kol kas naujos uniformos nėra patvirtintos, laukiama pastabų iš Kalėjimų departamento.

Kalbėta ir apie Marijampolės ir Pravieniškių pataisos namų pareigūnus, sužalotus tarnybos metu 2018 m. spalio –gruodžio mėnesiais paskatinimo. Ministras tokiam siūlymui pritarė.

Susitikimo metu neaplenkta ir Alytaus pataisos namuose susiklosčiusios situacijos tema. Profesinės sąjungos ministro buvo paprašyta paviešinti audito rezultatus.

Anot Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos(VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, ministras išpildė prašymą, gal ne tokia apimtimi, kaip norėtasi, tačiau vis dėlto, tai gerai, nes šių rezultatų laukė pareigūnų bendruomenė. Profesinių sąjungų atstovai iškėlė ir atsakomybės bei žalos atlyginimo klausimą.

Su Teisingumo ministru kalbant apie situaciją Laisvės vietų atėmimo ligoninėje, priminta, jog laikinasis šios įstaigos vadovas nevykdė Kalėjimų departamento ir profesinių sąjungų susitarimo,kad pareigūnams paskutinį 2018 m. ketvirtį turi būti apmokamos  30  val.dirbtų viršvalandžių, tuo tarpu laikinasis vadovas ėmėsi kitų veiksmų ir pareigūnams liepė imti laisvadienius. Profesinės sąjungos paprašė, kad būtų atliktas auditas už dvejus metu, norint išsiaiškinti, kaip buvo mokami priedai, atlyginimai, skirstomos lėšos šioje įstaigoje. Ministras pažadėjo imtis veiksmų.

Buvo kalbama apie Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos ir Kriminalinės žvalgybos informacijos skyrių sujungimą, nes du skyriai, atliekantys tą patį darbą turi po viršininką. Teisingumo ministras teigė, jog nedelsiant vasario mėnesį bus imtasi reoganizacijos Kriminalinės žvalgybos valdyboje, kad dviejų vadovų nebeliktų.

Dėl atrankų į Probacijos tarnybos ir Kalėjimų departamento mokymų centro vadovo pareigas, Teisingumo ministras patikino, jog į abi vietas paskelbtas konkursas ir tikimasi sulaukti protingų, atsakingų, tvirtų,vadovų, sugebėsiančių bendrauti su pareigūnais, įgauti jų pasitikėjimą, gebėti išklausyti, dirbti komandinį darbą. Į minėtų atrankų komisijas, ministras pažadėjo, pakviesti ir profesinių sąjungų atstovus.

 

 

Pareigūnai gali nesulaukti deramo įvertinimo ir didesnio atlyginimo

Jau netrukus turėtų prasidėti policijos pareigūnų metinio vertinimo procedūra, kurią reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas. Paprastai metinis vertinimas atliekamas pirmajame metų ketvirtyje, o nuo gauto įvertinimo priklauso pareigūnų darbo užmokestis ir karjera.

Profesines sąjungas neoficialūs šaltiniai informavo, kad, neva, „iš viršaus“ nurodyta pareigūnų „labai gerai“  nevertinti. Rekomendaciniame laiške rašoma: „Tam, kad policija galėtų užtikrint policijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą, taip pat policijos siekiant užtikrinti įstaigų finansinę fiskalinę drausmę ir įsipareigojimų pareigūnams vykdymą (Programa 1000 ), rekomenduojama policijos įstaigų ir jų padalinių vadovams, atliekant darbuotojų veiklos vertinimus  2019 metais, taikyti vertinimo priemones, kurios nėra susijusios su didesnio pareiginės algos koeficiento nustatymu, išskyrus atvejus, kai tarnybinės veiklos vertinimo mechanizmas išnaudojamas darbuotojo paskyrimui į aukštesnes pareigas. Pažymėtina, kad ypatingai gerai dirbantys darbuotojai gali būti skatinami kitomis formomis, nesukuriančiomis policijos įstaigoms ilgalaikių įsipareigojimų“.

Anot Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, jeigu iš tiesų  toks Policijos departamento vadovybės nurodymas galėjo būti duotas policijos komisariatų viršininkams, tai reikštų, jog pareigūnai, kurie sąžiningai ir labai gerai atliko savo darbą, nesulauktų deramo įvertino.

„Jeigu metinio vertinimo metu labai gerai dirbę pareigūnai bus „nuvertinami“, netrukus pajusime neigiamas pasekmes, nes nebeliks paskatos dirbti vis geriau ir geriau, taip siekiant pelnyto įvertinimo ir didėjančio koeficiento, pagal kurį skaičiuojamas pareigūno darbo užmokestis, o  neįvertintų pareigūnų motyvacija kris“, – teigia V.Jagminas.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) pirmininkės Romos Katinienės, tai, kad policijai neskirtas didesnis finansavimas yra vadovų arogancijos ir socialinio dialogo ignoravimo pasekmė.

„Visiems suprantama, kad statutinėje tarnyboje tokios  Policijos departamento  „rekomendacijos“ yra privalomos ir jos bus vykdomos pradedant įstaigų, padalinių vadovais, kurie atliks metinius vertinimus, baigiant komisijomis, kurios užbaigs jų įgyvendinimą. Šioje situacijoje liks nuskriausti didesnį stažą turintys pareigūnai, nes vieniems bus bandoma„pritempti“ per priedus, o kiti vėl bus „maitinami“ pažadais ir ideologija, kad reikia būti solidariems, nepavydėti, džiaugtis už kolegas, gaunančius 50 proc. priedą ir laukti „geresnių laikų“, – situaciją komentavo R.Katinienė.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų  profesinės sąjungos (LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas sakė, jog tiek tiesioginis vadovas, tiek vertinimo komisija, tiek įstaigos vadovas galutinį sprendimą turi priimti pagal objektyvius konkretaus pareigūno tarnybą atspindinčius kriterijus, ne kaip nors kitaip.

Anot LPPS pirmininkės, niekas negali duoti jokių „rekomendacijų“ dėl bendro įvertinimo, nes, pagal Statutą, kuris yra visiems privalomas, konkretų pareigūną vertina tik tiesioginis vadovas, atsižvelgdamas į objektyvias aplinkybes, kurios yra tik jam ir pačiam pareigūnui žinomos.

„Šiandien reikia pripažinti, kad pagal aprūpinimą – uniformas, automobilius, kompiuterinę ir kt.techniką, policija išgyvena „aukso amžių“. Tačiau ar tuo galima kompensuoti gerą atmosferą kolektyve, motyvaciją ir jausmą, kad su tavimi sistema elgiasi sąžiningai, teisingai ir kad pagrindinė institucijos vertybė žmogus yra ne tik deklaracija“, – sakė LPPS pirmininkė.

Profesinių sąjungų centro teisininkų komentaras:

Bet kokios centrinės institucijos rekomendacijos pavaldžioms įstaigoms turi būti paisomos, tačiau teisiniu požiūriu, rekomendacija yra tik rekomendacija. Toks dokumentas, pagal savo esmę, neturi imperatyvumo, todėl taip ir vadinamas. Einant į ginčus nagrinėjančias institucijas, jeigu rekomendacijos yra nepagrįstos ar net prieštaraujančios teisės aktams, visuomet jų taikymo būtinybė yra ginčijama. Ir teismai rekomendacijas vertina ne kaip imperatyvius teisės aktus, o tik kaip rekomendacijas.

„Profesinė sąjunga savo nariams pasiūlys šios problemos sprendimo būdus, tačiau čia svarbiausia yra pačių pareigūnų savivertė, aktyvumas ir noras apginti savo teisėtus lūkesčius“, – teigė R.Katinienė.