Vyks visuotinis susirinkimas

Š.m. sausio 28 d. 10 val. Vilniuje, GREEN hotel, Pilaitės pr. 20, vyks visuotinis Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos susirinkimas.

Visuotiniame susirinkime bus renkamas VAITĮPS pirmininkas ir taryba, svarstomi kiti aktualūs klausimai.

Kviečiame visuotiniame susirinkime dalyvauti Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos narius!

Registracija vyksta el.paštu info@profsajungos.eu, tel.pasiteirauti +370 684 93818 .

 

 

 

Pasieniečių profesinė sąjunga: „Tikimės, jog VSAT vadas plėtos užsimezgusį bendradarbiavimą“

Nuoširdžiai sveikiname paskirtą Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą  Rustamą Liubajevą.

Džiaugiamės, kad naujasis VSAT vadas ketina siekti didesnių pasieniečių atlyginimų, sudaryti daugiau galimybių kilti karjeros laiptais, užtikrinti geras darbo sąlygas bei aprūpinimą reikiamomis techninėmis priemonėmis.

Linkėdami ryžto ir drąsos įgyvendinti gerus ketinimus, tikimės, jog  naujasis pasieniečių vadas plėtos užsimezgusį profesinės sąjungos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimą, o kilusias problemas spręs kartu su socialiniais partneriais.

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga

Dar daugiau nuolaidų profesinės sąjungos nariams!

Nuo šiol  profesinės sąjungos nariai gaus dar daugiau nuolaidų. Nuolaidų krepšelį papildė draugiškų kainų draudimo pasiūlymas.

Profsąjungų centrui pavyko susitarti, kad visų keturių jam priklausančių profesinių sąjungų  nariai gautų palankesnius nei rinkoje draudimo pasiūlymus.

Draudimo brokerių bendrovė Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos nariams, nusprendusiems įsigyti bet kurios rūšies draudimą, pritaikys specialias, tik jiems skirtas, nuolaidas.

Primename, kad mūsų profesinės sąjungos nariai gali pasinaudoti ir itin palankiomis mobilaus ryšio operatoriaus TELE2 sąlygomis. Mobilaus ryšio operatorius TELE2 siūlo neribotus pokalbius, SMS ir internetą Lietuvoje vos už 5,50 EUR per mėnesį.

Turite klausimų? Dėl draudimo kreipkitės į brokerę Gintarę Puzinaitę, tel. +370 676 74 111 .

Teismas: atostogos turi būti apmokėtos laiku

Uždelsę atsiskaityti už kasmetines atostogas Marijampolės pataisos namai įpareigoti prie kitų darbuotojo kasmetinių atostogų pridėti 7 dienas, tiek, kiek pavėlavo atostoginių mokėjimas.

Š.m. spalio 7 d. Regionų apygardos administraciniame teisme Marijampolės pataisos namų (toliau –ir Marijampolės PN) pareigūnas laimėjo teismą prieš savo darbdavį. Pareigūnui byloje atstovavo Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovė.

Į teismą pareigūnas kreipėsi prašydamas panaikinti Marijampolės PN 2019 m. balandžio 5 d. sprendimą ir įpareigoti atsakovą pridėti prie kitų kasmetinių atostogų 8 dienų laikotarpį.

Darbuotojas 2019 m.kovo 7 d. įstaigos vadovui pateikė prašymą suteikti atostogas nuo š.m. kovo 20 iki kovo 26 d.imtinai ir pažymėjo, jog  priklausantys atostoginiai būtų išmokėti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

Atostogas darbuotojas gavo, o atostoginius – tik grįžęs į darbą, kovo 27 d.

Laiku pinigų atostogoms negavęs pareigūnas turėjo koreguoti savo biudžetą, tai sukėlė nepatogumų ir įtampos. Atostogoms pasibaigus, darbuotojas iškart parašė prašymą vadovybei, pridėti prie kitų kasmetinių atostogų 8 dienų laikotarpį už tai, kad jam laiku nebuvo sumokėti atostoginiai.

Darbo kodekso 130 straipsnyje numatoma, jog atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią, o jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas tris darbo dienas po kasmetinių atostogų.

Vadovybė nesutiko, kad pinigai nebuvo sumokėti bei įrodinėjo, jog avansas, kuris buvo pervestas kovo 20 d. ir buvę atostoginiai, todėl  pareigūnui prie kitų kasmetinių atostogų ketino pridėti vos vieną dieną.

Tačiau teismas išsiaiškino, jog tai neatitinka tikrovės, o pervesti pinigai buvo avansas, ne atostoginiai. Apie tai liudija pinigų pervedimo išrašas. Teismas teigė, jog nagrinėjamu atveju darbdavys piktnaudžiauja savo viršesne padėtimi prieš darbuotoją ir nepagrįstai interpretuoja aplinkybes sau naudinga linkme.

Teismas nusprendė pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies, panaikinti Marijampolės PN 2019 m.balandžio 5 d. sprendimą bei įpareigoti atsakovą atsiskaityti su darbuotoju už kasmetines atostogas septynių dienų laikotarpį pridėti prie kitų pareiškėjo kasmetinių atostogų.

Ar žinote, kad …

 • nuo 2019 m.liepos 1 d. įsigaliojusiu LR Darbo kodeksu buvo padaryti esminiai teisės normų pakeitimai ir dėl kasmetinių atostogų;
 • jos skaičiuojamos ne kalendorinėmis, o darbo dienomis;
 • Darbo kodeksas ne tik patikslino, kaip turi būt įgyvendinama teisė į kasmetines atostogas, bet ir numatė naują sąvoką – atostoginiai;
 • metinis poilsis – atostogos – suteikiamas darbuotojams, kad šie pailsėtų ir atgautų darbingumą;
 • tam, kad darbuotojas galėtų įgyvendinti savo teisę, šis laikotarpis turi būti apmokėtas;
 • iš kasmetinių atostogų nebegalima atšaukti darbuotojo, taip pat be priežasties negalima jų perkelti darbuotojo prašymu ar sutikimu, kaip buvo galima iki 2017 m. liepos 1 d.

 

 

Įkurta Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga

Įkurta Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga garantuoja, kad netaps politikų įrankiu jų tikslams įgyvendinti, bus skaidri ir savo narius girdinti bei ginanti profesinė sąjunga.

Š. m. kovo 24 d. buvo įsteigta, o balandžio 4 d. įregistruota nauja pasienio pareigūnus vienijanti – Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga. Ji  tapo ketvirtąja Profsąjungų centro, kuriame be naujos narės yra dar ir Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, šeimos nare.

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga buvo įkurta kaip alternatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbantiems pareigūnams, kurių netenkino kaip jų interesus iki šiol atstovavo Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga (LPPPS) ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS). Pažymėtina, kad tiek LPPPS, tiek NPPSS pirmininkas yra vienas ir tas pats asmuo – Vladimiras Banelis.

Dėl NPPSS galimai neskaidriai naudojamų lėšų iš LPPPS tarybos nutarė pasitraukti tarybos narys Žygimantas Kalpokas ir vicepirmininkas Rimantas Liepa. 2019 m. vasario mėn. jie organizavo Vilniaus oro uosto pasienio užkardos ir Užsieniečių registracijos centro LPPPS narių susirinkimus. Susirinkimų metu buvo nuspręsta prisijungti prie Profsąjungų centro ir įkurti naują pasieniečių profesinę sąjungą.

Pagrindinės Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos gimimo priežastys:

 • profesinė sąjunga neturi būti politikų įrankiu jų tikslams įgyvendinti;
 • profesinė sąjunga privalo ginti ir puoselėti demokratines vertybes, o ne apsimetinėti, kad tą daro;
 • profesinei sąjungai reikia mokėti išgirsti savo narius, kad tinkamai galėtų užtikrinti jų teises, socialines ir ekonomines sąlygas bei jų garantijas;
 • profesinės sąjungos veiklos ir finansinis skaidrumas būtinos ir esminės organizacijos vertybės;

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga per trumpą savo gyvavimo laiką jau spėjo įgyvendinti vieną pagrindinių sau iškeltų uždavinių, t.y. taiko apie 30 proc. mažesnį, vieno procento nuo nario priskaičiuoto atlyginimo po mokesčių išskaitymo („į rankas“), narystės mokestį, nemažindama profesinės sąjungos paslaugų kokybės savo nariams.

Tolimesni Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos tikslai yra šie:

 • plėsti ir siūlyti įvairias patrauklias lengvatas profesinės sąjungos nariams ir jų šeimos nariams įvairioms paslaugoms gauti;
 • Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos poziciją jautriais ir ypač svarbiais pareigūnams klausimais formuoti tik po konsultacijų su pačia profesinės sąjungos bendruomene (nariais pasienio rinktinėse, užkardose, pasienio kontrolės punktuose, valdybose ir pan.);
 • didinti ir telkti profesinės sąjungos bendruomenę organizuojant savo narių poilsį;
 • esant galimybei teikti materialinę paramą savo nariams;
 • atkurti ir stiprinti pasitikėjimą profesinėmis sąjungomis, kad kuo daugiau  Valstybės sienos apsaugos tarnyboje dirbančių pareigūnų norėtų būti šios bendruomenės dalimi.

Maloniai kviečiame visus dirbančius ar dirbusius Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prisijungti prie Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos.

Nelik tarnyboje vienas su savo kasdieninėmis problemomis ir prisijunk prie mūsų. Mes pasiruošę tinkamai atstovauti ir ginti tavo interesus.

 

Profsąjungų atstovai susipažino su elektroninės stebėsenos sistema

Vakar Varšuvoje su vizitu viešintys Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų (LRITĮPS) ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovai apsilankė Popovo penitencinės tarnybos mokymo centre, kur vadovas pristatė elektroninės sistemos stebėseną. Ši elektroninės stebėsenos sistema prižiūri 5000 asmenų.

Lietuvos atstovams buvo pademonstruota  stebėsenos įranga, jos funkcionalumas.

Popovo penitencinės veiklos tarnybos mokymo centro vadovas akcentavo, jog ši įrangą gaminama Lenkijoje. Elektroninė stebėsenos įranga labai tiksli, jos paklaida – nuo 0,5 m iki 4 m.

Kaip ir už ką taikoma elektroninės stebėsenos bausmė, parašysime vėliau.

Šiandien profsąjungų atstovai prisistatys ir dalinsis gerąja patirtimi bei išklausys pranešimus apie penitencinę sistemą bei profesinių sąjungų vaidmenį karo tarnyboje.

 

Pareigūnai reabilituoti, bet…

Pareigūnų vertinimo procedūra iškėlė klausimus: kas lemia galutinį pareigūno įvertinimą, kaip išvengti subjektyvumo, kodėl pareigūnai nesupažindinami su metinėmis užduotimis ir galimybėmis jas įgyvendinti.

Kaip ir kiekvienais metais Alytaus pataisos namuose vyko eilinis pareigūnų vertinimas.

Dar  prieš vertinimo procedūrą  Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinę sąjungą (toliau – LRITĮPS) pasiekė žinia, jog Saugumo ir valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas G.G. net 7 vienos pamainos jaunesniuosius specialistus, savo pavaldinius, už 2018 metų tarnybą įvertino patenkinamai.

Balandžio mėnesį šie pareigūnai, siekdami būti įvertinti geriau, t.y. „gerai“, dalyvavo komisijos vertinime.Vertinimo komisijoje dalyvavo ir LRITĮPS atstovė.

Klausimų dėl trečdalio vienos pamainos pareigūnų įvertinimo „patenkinamai“ kilo ne tik profesinei sąjungai, bet ir komisijoje dalyvavusiems nariams.

Komisija išsiaiškino, jog vertindamas savo pavaldinius, vadovas rėmėsi tokiais kriterijais kaip kvalifikacijos tobulinimas ar draudžiamųjų daiktų iš nuteistųjų paėmimas ir pan. Analizuodama kiekvieno pareigūno atvejį, komisija pastebėjo, jog vienu žemiausių balų įvertintieji ir tobulinosi, ir draudžiamųjų daiktų rado bei paėmė iš nuteistųjų, ir kitas pareigas atliko tinkamai. Todėl žemas pareigūnų įvertinimas „patenkinamai“ buvo pakeistas į „gerai“.

Prieš komisiją stoti teko ir pareigūnus prastai įvertinusiam padalinio vadovui, mat jį tiesioginis vadovas įvertino labai gerai bei pasiūlė pakelti 0,5  koeficientą, pagal kurį yra skaičiuojamas darbo užmokestis. Komisija šio pareigūno vertinimą paliko tokį, kokį pasiūlė jo vadovas.

„ Kuriozinė situacija, padalinio vadovas, kurio vertinimu 30 proc. jo pavaldinių dirbo prastai, nes jis taip juos įvertino, pats sulaukė puikaus įvertinimo ir atlyginimo pakėlimo. Juk padalinio vadovų viena iš užduočių – organizuoti pamainos darbą ir tai daryti ne bet kaip, o gerai ir labai gerai. Taigi, jeigu jo pareigūnai „nesusitvarkė“ su užduotimis, vadovas negali būti vertinamas labai gerai. Daug klausimų kyla ir dėl paties vertinimo, kodėl, nors faktai ir rezultatai bylojo, jog pareigūnai dirbo gerai, padalinio vadovas juos vertino žemesniu balu? Kai blogai žaidžia futbolo komanda, keičia ne komandos narius, o trenerį. Padalinio vadovas turi dirbti komandinį darbą ir vertinti savo pavaldinius, o ne žlugdyti. Mes įstaigos vadovo, o jeigu reikės ir Kalėjimų departamento, reikalausime šioje istorijoje minimo padalinio vadovo atsakomybės, t.y. kad jam būtų surengta neeilinė atestacija“, – situaciją komentavo LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Nors pareigūnai reabilituoti, o prastas jų darbo vertinimas pakeistas į teigiamą „gerai“, situacija verčia susimąstyti apie pačios procedūros netobulumą ir paliktas spragas.

Pasak K.Pauliuko, vertinimo procedūra būtų kur kas sklandesnė ir skaidresnė, jeigu pareigūnai metų pradžioje būtų supažindinami su metinėmis užduotimis, turėtų galimybę jas aptarti su savo vadovu, įvertinti jų įgyvendinimo galimybes. Taip pareigūnai žinotų aiškius kriterijus, kuo remiantis jie bus vertinami ateinančiais metais ir kokių lūkesčių turi jų vadovai.