Pareigūno užpuolimas Kriminalinės žvalgybos nesudomino

Penktadienį vakare, Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos pirmajame sektoriuje, nuteistųjų  vakarinio maitinimo metu buvo užpultas pareigūnas, norėjęs užkardyti paketo, permesto per tvorą iš kito būrio, perdavimą nuteistajam. Tame pakete galėjo būti draudžiamieji daiktai. Mėginant atimti iš nuteistojo paketą, pareigūnas iš pasalų, iš nugaros buvo užpultas dviejų nuteistųjų, mėginamas parversti ant žemės.

Laimė, pareigūnas sudėtingoje situacijoje nepasimetė, spėjo pakviesti pastiprinimą. Grumtynių metu pareigūnui buvo sumušta nugara, jis gydomas ambulatoriškai.

Apie įvykį nedelsiant sureagavo Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos direktorius Dainius Sušinskas, kuris buvo susirūpinęs situacija ir pareigūno sveikata, taip pat policija.

Kaip dera, po įvykio tuoj pat informuotas Kalėjimo departamento budėtojas, Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos 3-ojo Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininko pavaduotojas Giedrius Vaikšnys.

Nors pareigūnai tikėjosi greito Kriminalinės žvalgybos reagavimo į neeilinį įvykį, ši tarnyba apsiribojo tik skambučiu situacijai išsiaiškinti, o į įvykio vietą atvyko kitos dienos ryte.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, pareigūnų bendruomenė labai nusivylusi Kriminalinės žvalgybos darbu po reorganizacijos, kuri įvyko š.m. liepos 1 d. , kai ši tarnyba buvo prijungta prie Kalėjimų departamento.

„Ne tik šį kartą, bet ir kitų ne kasdieninių įvykių metu Kriminalinės žvalgybos 3-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas nesiteikia skubiai reaguoti į įvykį. Reagavimas kitą dieną ar dar vėliau,  po reorganizacijos tapo įprasta praktika. Mums tai nesuprantama. Matydami tokią situaciją, Kriminalinės žvalgybos „vadukų“ atsainų požiūrį į sudėtingas situacijas, negalime tylėti ir manome, kad Kalėjimų departamento direktorius turėtų įvertinti situaciją ir svarstyti Kriminalinės žvalgybos padalinio veiklos efektyvumą bei vadovų tinkamumą eiti užimamas pareigas“, – sakė K.Pauliukas.

Pasak  LRITĮPS pirmininko, kai Kriminalinės žvalgybos padalinys buvo pavaldus įstaigos vadovui, į panašius atvejus pareigūnai reaguodavo žaibiškai – per valandą ar ilgiausiai per dvi.

„Šiandien to nebėra, jie tapo karaliukais, kurie nepajudinami. Atvažiuoja ne tada, kai reikia, o kada nori. Situacija darosi nevaldoma, o pareigūnai jaučiasi nebesaugūs“,- sakė profsąjungos pirmininkas.

Apmaudu tai, anot K.Pauliuko, kad kai nukenčia nuteistasis, metamos didžiulės pajėgos situacijai aiškintis, įsijungia net Seimo kontrolieriai, tuo tarpu nukentėję pareigūnai jaučiasi palikti likimo valiai.

„Pataisos įstaigų pareigūnų darbas – sudėtingas, pavojingas, todėl turėtų būti deramai įvertinimas ne tik pinigine išraiška, bet ir dėmesiu, pagarba, kurios šiandien trūksta, tai parodo ir reagavimas į situaciją po įvykio penktadienį“, – sakė K.Pauliukas.

Profsąjungos laukia atsakymo apie sutaupytas darbo užmokesčio lėšas ir jų panaudojimą

 

Lietuvos policijos profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (toliau – VAITĮPS), reaguodamos į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – LKPB) pareigūnams ir darbuotojams, kreipėsi į Policijos departamentą.

Interneto svetainėje www.lrytas.lt publikuota informacija  sukėlė audringą reakciją pareigūnų bendruomenėje, o profesinę sąjungą užplūdo pareigūnų klausimai, susiję su paskleista informacija dėl nurodytų vienkartinių piniginių išmokų LKPB pareigūnams ir darbuotojams dydžių, pagrįstumo, dėl tokių vienkartinių piniginių išmokų skyrimo kitose Policijos departamentui pavaldžiose įstaigose ir pan.

Prieš atsakydamos į pareigūnų bendruomenei aktualius klausimus, siekdamos pateikti neiškraipytą informaciją ir konkrečius skaičius, minėtos profesinės sąjungos, paprašė Policijos departamento pateikti informaciją apie šiais metais įsteigtas naujas pareigybes PD pavaldžiose įstaigose, per einamus metus sutaupytas darbo užmokesčiui skirtas lėšas bei kiek jų pavaldžios įstaigos panaudojo.

LPPS ir VAITĮPS nori sužinoti kiek ir kokiose Policijos departamentui pavaldžiose įstaigose per 2019 metus darbo užmokesčiui skirtų lėšų buvo perskirstyta kitoms reikmėms ir, jeigu buvo priimti sprendimai sutaupytas darbo užmokesčiui skirtas lėšas skirti pavaldžių pareigūnų skatinimui, kokios grandies pareigūnams ir kokio dydžio vienkartinės piniginės išmokos buvo skirtos.

Profesinės sąjungos paklausė ir kokiose Policijos departamentui pavaldžiose įstaigose įsteigtose vienkartinių išmokų, priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo komisijose narių teisėmis dalyvauja darbuotojų atstovai -profesinių sąjungų ar darbo tarybų atstovai.

Lietuvos policijos profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, siekdamos objektyviai informuoti savo narius ir visuomenę,  plačiau apie priemokų ir premijų išmokėjimą parašys gavusios Policijos departamento atsakymą.

Lrytas.lt publikuotą straipsnį rasite čia.

 

Elektrėnuose – apie Nacionalinės sutarties taikymą, kuro kompensavimą ir atranką

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas vakar (gruodžio 19 d.) lankėsi Elektrėnų policijos komisariate ir susitiko su čia dirbančiais pareigūnais.

Susitikimo metu, Elektrėnų PK viršininkas Almantas Lukša padėkojo pareigūnams už nuveiktus darbus ir apdovanojo pareigūnus paskatinimais.

Netikėta staigmena visiems, taip pat ir VAITĮPS pirmininkui buvo į susitikimą staiga atkeliavęs Kalėdų senelis, kuris visus apdovanojo saldainiais ir palinkėjo gražių švenčių.

Susitikime Elektrėnų policijos komisariate metu buvo aptartas Nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymas, kuro nepriemokos kompensavimo klausimas, kitos aktualios problemos. Su šio komisariato vadovu A.Lukša sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo, socialinio dialogo plėtojimo ir kolegialaus problemų sprendimo. Elektrėnų policijos viršininkas pakvietė VAITĮPS pirmininką komisariate apsilankyti ir kitais metais, sakydamas, jog profsąjungos vadovas čia visada laukiamas.

VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas sulaukė klausimų apie trečiadienį, gruodžio 18 d. Vilniaus AVPK vykusią atranką į Elektrėnų policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininko pareigas, eigą, galimą laimėtoją, nes darbuotojams dar gerokai prieš įvykstant atrankai buvo jis įvardintas.

Kadangi kalbos, apie galimai numatytą laimėtoją, pasiekė profesinę sąjungą, atrankos komisijoje, siekdamas užtikrinti skaidrumą, dalyvavo ir VAITĮPS pirmininkas.

Pasak  V.Jagmino, dėl atrankos iš tiesų kilo daug klausimų. Apie įvykusios atrankos į Elektrėnų policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininko pareigas ypatumus išsamiai parašysime artimiausiu metu.

 

 

 

 

LTPF veiklos dvidešimtmetyje padėkos ir apdovanojimai nusipelniusiems nariams

Gruodžio 16 d., Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) minėjo savo veiklos 20-metį.

Vilniuje, „Hilton Garden Inn Vilnius City Centre“, vykusioje šventėje dalyvavo Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, ministerijų bei joms pavaldžių institucijų atstovai. Taip pat Olandijos, Ukrainos, Latvijos bei Moldovos profesinių sąjungų vadovai, svečiai iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, pareigūnų bendruomenės atstovai.

Oficialioje LTPF 20-mečio šventėje kalbėjo LTPF pirmininkė L. Soščekienė, sveikinimus sakė užsienio svečiai, taip pat Europos policijos profesinės sąjungos (European Police Union/ EPU) prezidentas Gerrit van der Kamp, kuris skaitė pranešimą.

Viena svarbiausių renginio dalių – bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos ir Moldovos profesinių sąjungų federacijos „SINDLEX“ pasirašymas.

„Didžiuojuosi per du dešimtmečius nueitu keliu ir pasiektais tikslais. Pažvelgusi atgal, matau, kad, nepaisant iššūkių, per šį laiką tapome stipria ir tinkamai vidaus reikalų sistemos pareigūnams gebančia atstovauti organizacija, matoma ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu, – renginyje sakė Loreta Soščekienė. – Tikiu, kad ateityje LTPF tik dar sustiprės. Svarbiausia – išlikime vieningi ir atkaklūs. Neįveikiamų kliūčių nėra“.

Renginyje buvo įteikti apdovanojimai LTPF priklausančių profesinių sąjungų nariams.

Apdovanojimus gavo ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariai: Roma Katinienė – VRM ministrės padėkos raštą; Agnė Greblikaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministrės padėką; Lilė Žukaitė – Lietuvos policijos generalinio komisaro padėkos raštą, Raimonda Bakutytė – LR Seimo nario Tomo Tomilino padėką.

Apdovanoti ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas bei šių profsąjungų nariai.

 

Šiauliuose mezgasi socialinis dialogas

Gruodžio 12 d. Šiaulių apskrities vyriausiame policijos komisariate įvyko apskrities policijos vadovų, Šiaulių policijos komisariato vadovų ir profesinių sąjungų atstovų susitikimas.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Šiaulių AVPK) viršininkas R.Sarapas pristatė darbo rezultatus, pasiektus per dešimt šių metų mėnesių, tiriant nusikalstamas veikas, pareigūnų skaičiaus pokytį, informavo apie vidaus tyrimo tarnybos atliktus tarnybinius patikrinimus ir jų pasekmes pareigūnams.

Šiaulių AVPK vadovas profesinių sąjungų atstovams paaiškino situaciją dėl Raseinių policijos komisariato pastato nuomos sutarties pasibaigimo, taip pat informavo, jog Šiaulių AVPK, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatai kartu su keliais kitų apskričių komisariatais dalyvaus  eksperimente.

R.Sarapas kalbėjo ir apie  Purienų g. esančio policijos kiemo tvarkymo kaštus bei finansavimo problemas.

Susitikime diskutuota dėl  Šiaulių AVPK naujų automobilių poreikio, Kasko draudimo ir praktikos, sprendžiant klausimus, kai sugadinami tarnybiniai automobiliai, priedų ir priemokų mokėjimo kriterijų, sutaupyto darbo užmokesčio panaudojimo prekėms ir paslaugoms ir kitais aktualiais klausimai.

Šiaulių AVPK vadovai pasidžiaugė  ir pasidalijo  gerąja patirtimi, apie naudojamą Saulės elektrinę.

Susitikime dalyvavusi Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė pristatė situaciją dėl numatyto policijos ir kitų teisėsaugos institucijų finansavimo 2020-aisiais metais.

R.Katinienė akcentavo, jog komunikacijos su darbuotojais per daug nebūna, todėl pasiūlė Šiaulių AVPK vadovybei įtraukti profesinių sąjungų atstovus į pasitarimus, komisijas, tai padės užtikrinti procesų skaidrumą.

LPPS pirmininkė išsakė poziciją, jog abejoja galimybe statutinėje įstaigoje, kai yra pavaldumo santykiai, aktyviai veikti darbo taryboms.

Susitikime LPPS pirmininkė taip pat pasidalino planais įstaigoje steigti profesinės sąjungos skyrių, kurio pirmininkas ir taryba, išrinkti iš LPPS narių, dirbančių Šiaulių AVPK. R.Katinienė kalbėjo, jog komisariate įkurtas profsąjungos padalinys leistų geriau komunikuoti su vadovybe ir padėtų spręsti tiek narių, tiek globalesnes problemas AVPK dar greičiau.

Pasak R.Katinienės, buvo aptarta LPPS galimybė dalintis pareigūnams aktualia informacija Šiaulių AVPK vidiniais komunikacijos kanalais – intranetu, elektroniniu paštu.

Roma Katinienė susitikime sakė, kad LPPS iniciatyva buvo surinkta informacija, iš visų įstaigų, dėl žalos išieškojimo iš policijos pareigūnų, su tarnybiniais automobiliais patekusiais į auto įvykius. Informavo, kad šiuo klausimu su Generalinio komisaro pavaduotoju R.Bobinu buvo sutarta dėl darbo grupės, į kurią bus įtrauktas ir profesinės sąjungos atstovas, sukūrimo, kuri turės pateikti siūlymus.

„Policijos pareigūnas neturėtų galvoti ir jausti įtampos, tuo labiau atlyginti žalos dėl sugadinto tarnybinio automobilio, jei jo veiksmuose nėra tyčios. Visą finansinę riziką turi prisiimti darbdavys“, – sakė R.Katinienė.

LPPS pirmininkė akcentavo, jog profesinė sąjunga nedalyvauja politinėse akcijose, kurias organizuoja profesinės sąjungos, kuriančios rinkiminę platformą atskiriems politikams, likusiems užribyje ir pradedantiems rinkimų sezoną.

Pasak R.Katinienės, neįmanoma vieno susitikimo metu atkurti nutrūkusį socialinį dialogą, tačiau tai yra žingsnis pirmyn.

„Kokį socialinį dialogą pavyks pasiekti,  parodys konkretūs darbai ir sprendimai ateityje“, – sakė R.Katinienė.

Generalinis komisaras: policijos pareigūnams priklauso važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokų išmokėjimas ne ginčo tvarka

Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla išleido įsakymą, kuriuo nustatė, jog policijos pareigūnams priklauso važiavimo išlaidų kompensacijų, vadovaujantis Tvarkos aprašu išmokėtų nuo 2016 m. liepos 23 d., nepriemokų išmokėjimas ne ginčo tvarka.

Tokį įsakymą naujasis Generalinis komisaras išleido atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-5468-552/2019, kurioje konstatuota, kad važiavimo išlaidų kompensavimo apribojimas, taikytas vadovaujantis Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 15 punktu, buvo tęstinio pobūdžio, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. liepos 23 d. raštą „Dėl važiavimo išlaidų papildomo kompensavimo po LVAT sprendimo“.

Generalinis komisaras nurodė nedelsiant jau iki š.m. gruodžio 20 d. visų Policijos departamentui pavaldžių įstaigų vadovams pavesti buhalterijos funkcijas vykdantiems darbuotojams apskaičiuoti pareigūnams priklausančias važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokas.

Visų policijos įstaigų ir padalinių vadovams iki 2019 m. gruodžio 23 d. pagal Policijos departamento Buhalterinės apskaitos valdybos ir apskaitos funkcijas vykdančių darbuotojų pateiktus duomenis priimti įsakymus dėl apskaičiuotų važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokų išmokėjimo  vadovaujamų policijos įstaigų pareigūnams. O Policijos departamento Finansų ir investicijų valdybai iki š.m. gruodžio 23 d. policijos įstaigoms skirti lėšas važiavimo išlaidų kompensacijų nepriemokoms išmokėti.

Lietuvos policijos generalinio komisaro ĮSAKYMAS.

Telšių AVPK vadovas išgirdo profsąjungos siūlymą ir pareigūno nenubaudė

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (toliau – ir LPPS) teigia,  kad pasikeitus Generaliniam komisarui, ėmė keistis ir kai kurių apskričių policijos komisariatų vadovų santykiai su profesine sąjunga. Pamažu vėl mezgasi socialinis dialogas, o problemos sprendžiamos pasitelkiant ir profesinę sąjungą bei atsižvelgiant į jos siūlymus.

Neseniai LPPS gavo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštą, kuriuo buvo prašoma sutikti skirti nuobaudą vienam profesinės sąjungos nariui. Kadangi tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas ir tarnybinę nuobaudą siūloma skirti ne dėl pareigūno veiklos ar narystės  Profesinėje sąjungoje, su tarnybinės nuobaudos paskyrimu profesinė sąjunga privalėjo sutikti.

Neapsiribodama vien sutikimu,  profesinė sąjunga Telšių AVPK vadovybei  atsižvelgti į pareigūną charakterizuojančias faktines aplinkybes ir netaikyti jo atžvilgiu tarnybinės atsakomybės bei apsiriboti kitomis drausminimo priemonėmis (prevenciniu pokalbiu, įspėjimus ar pan.), kurios taip pat leistų pasiekti tarnybinės drausmės stiprinimo bei tarnybinių nusižengimų prevencijos tikslų.

LPPS pirmininkė Roma Katinienė

Prieš kelias dienas LPPS gavo Telšių AVPK viršininko raštą, kuriuo buvo informuota, jog pareigūnui nutarta nuobaudos netaikyti, įspėjant, kad ateityje pasikartojus analogiškiems atvejams tarnybinė atsakomybė bus taikoma.

Telšių AVPK padėkojo Lietuvos policijos profesinei sąjungai už išreikštą poziciją ir siūlymus apsiriboti kitomis drausminimo priemonėmis.

Pasak R.Katinienės, socialinis dialogas svarbus visiems: ir įstaigų vadovams, ir pareigūnams, ir profesinei sąjungai, jis naudingas visoms pusėms, tuo tarpu jo nebuvimas, o dar blogiau priešiškumas – atneša tik žalos.

 

 

Pamatykite Venecijos karnavalą ir ne tik jį

Kviečiame į 9 dienų kelionę 2020 m. vasario 16 -24 dienomis. Dėmesio, vietų skaičius sparčiai mažėja!

Ši kelionė ne šiaip sau  pavadinta „Karnavalų sūkuryje“, jos metu pabuvosite Nicos, gėlių,Venecijos karnavaluose ir  Mentono citrusinių vaisių festivalyje.

Kelionės maršrutas: Vilnius – Kaunas – Vaducas – Monakas – Nica – Saint Paul de Vence – Eze – Mentonas – Genuja – Venecija – Klagenfurtas – Kaunas – Vilnius

Kelionės data: 2020 m. vasario 16 d. – vasario 24 d.

1 diena (vasario 16 d.). Anksti ryte išvykstame iš Vilniaus ir važiuojame per Kauną į Čekiją. Nakvynė viešbutyje Čekijoje.

2 diena (vasario 17 d.). Kelionė per Čekiją, Vokietiją, Austriją. Atvykstame į Lichtenšteino sostinę Vaducą, kuris įsikūręs dešiniajame Reino upės krante. Pažintis su istoriniu miesto centru, kur apžiūrėsime miesto rotušę, Parlamento rūmus bei Šv. Florino katedrą, pasivaikščiosime „pėsčiųjų arterija“ – Stadle gatve. Kelionę tęsiame itin vaizdingu Šveicarijos Alpių keliu Via Mala, kuris jau nuo romėnų laikų buvo svarbiausia prekybos gysla, jungusia Šiaurės Europą su Italija. Šis kelias yra San Bernardino kalnų perėjos dalis ties giliausiu Šveicarijoje Via Mala tarpekliu. Važiuosime kvapą gniaužiančiais kalnų posūkiais ir tarpekliais. Nakvynė viešbutyje Šiaurės Italijoje.

3 diena (vasario 18 d.). Vykstame į vieną mažiausių valstybių pasaulyje – Monako kunigaikštystę, kuri įsikūrusį prie Viduržemio jūros. Monako valstybė buvo įkurta XIII a. pabaigoje Grimaldžių giminės, kuri valdo šalį nuo tų laikų iki šių dienų. Monako valstybę sudaro vienintelis Monako miestas, padalintas į keturis kvartalus. Pasivaikščiosime senojoje Monako dalyje, apžiūrėsime Kunigaikščių rūmus bei katedrą.  Vėliau pageidaujantieji galės apsilankyti Monako kaktusų sode*, besididžiuojančiu didžiausia pasaulyje egzotiškų kaktusinių augalų kolekcija, grožėsimės daugiau nei 1000 rūšių kaktusais. Vykstame į Monte-Karlą – pažintis su Monte Karlu, kur apžiūrėsime garsiuosius  senuosius lošimo namus.  Po to vykstame į Nicą. Vakare  įspūdinga Nicos karnavalo eisena* su įspūdingomis šviesų iliuminacijomis, dešimtimis įmantriai dekoruotų figūrų, šimtais muzikantų ir šokėjų. Šis karnavalas yra vienas iš seniausių karnavalų pasaulyje, jei ne pats seniausias. Nicos karnavalas arba Carnaval de Nice yra vienas didesnių karnavalų pasaulyje, konkuruojantis su Rio, Venecijos ar New Orleano „Mardi Gras“ karnavalais. Dvi savaites Nicos miestas virsta kasmetiniu 12 dienų vakarėliu, kuris pritraukia daugiau nei milijoną lankytojų. Po karnavalo vykstame į viešbutį. Nakvynė viešbutyje Prancūzijoje.

4 diena (vasario 19 d.). Vykstame į vieną iš seniausių ir gražiausių viduramžių laikų miestų Prancūzijos rivjeroje – Saint Paul de Vence. Ekskursijos metu pasivaikščiosime jaukiomis siauromis miestelio gatvelėmis, kuriose pilna menininkų dirbtuvėlių ir suvenyrų parduotuvių, aplankysime Boules aikštę, apžiūrėsime viduramžių laikų Le Donjon bokštą, kuriame iki XIX a. buvo kalėjimas bei praeisime garsiąja Rue Grand gatvele, kurioje esančių namų durys puoštos XVI – XVII a. herbais. Vėliau važiuojame į Nicą, kur po pietų dalyvausime Nicos gėlių parade*. Bataille des Fleurs – įdomus gėlių paradas, primenantis Olandijos gėlių parado ir audringo Rio de Žaneiro karnavalo mišinį. Nicos gatvėmis papuoštos tūkstančiais gėlių rieda gėlių platformos, eina gėlėms spalvingumu nenusileidžiančios šokėjos, žygiuoja linksmi pučiamųjų orkestrai. Po karnavalo pažintis su jaukiu Nicos senamiesčiu – Marseno aikštė, Sainte-Reparate katedra, Saulės fontanas „Fontaine du Soleil“, Teisingumo rūmai, Nicos opera ir kitos miesto įdomybės. Nakvynė viešbutyje Prancūzijoje.

5 diena (vasario 20 d.). Vykstame į Eze miestelį. Eze – senas ir romantiškas miestelis ant kalvos. Eze kupina siaurų gatvelių, iš akmenų statytų namų, o nuo miestelio viršaus atsiveria nuostabūs vaizdai į Viduržemio jūrą ir kalnus. Ekskursija po Eze senamiestį. Esant norui ir galimybei apsilankymas parfumerijos įmonėje, kur kuriami nuostabūs kvapai ir išgaunami aromatiniai aliejai, kurių galėsite įsigyti vietoje. Vykstame į Mentoną. Citrinų festivalio sostinė Mentonas – nuostabus senamiesčio, paplūdimio ir Itališkai Prancūziško miestelio atspindys. Pasivaikščiojimas po Mentono senamiestį. Esant galimybei galėsite aplankyti citrusinių figūrų parodą*. Vakare dalyvaujame Mentono citrusinių vaisių festivalyje*, kurio metu matysime citrusinių vaisių figūrų paradą kartu su įvairiais orkestrais, folkloro kolektyvais ir šokėjais, parado pabaigoje pasigrožėsime fejerverkais. Nakvynė viešbutyje Prancūzijoje arba Italijoje.

6 diena (vasario 21 d.). Vykstame į Genują. Genuja – Ligūrijos regiono sostinė ir vienas didžiausių uostų prie Viduržemio jūros. Šiame mieste gimė ir gyveno Kristupas Kolumbas. Genuja garsėja Renesanso stiliaus rūmais, romaninės architektūros katedra, viduramžišku senamiesčiu bei savo jūriniu pasauliu: čia yra ne tik miesto simbolis – Lanterna švyturys ar Kolumbo namas, bet ir Jūrų muziejus bei didžiausias Europoje akvariumas. Genujos priemiesčius puošia ne vienas vaizdingas paplūdimys. Ekskursijos metu apžiūrime Šv. Lorenzo katedrą, buvusius Genujos dožų rūmus, centrinę aikštę, Operos teatrą, K. Kolumbo namą. Nakvynė viešbutyje Italijoje.

7 diena (vasario 22 d.). Vykstame į Veneciją. Plaukiame laivu* Venecijos kanalu. Ekskursija Venecijoje, kurios metu apžiūrime Šv. Morkaus baziliką, aplankome Rialto ir „Atodūsių“ tiltus. Vėliau dalyvaujame Venecijos karnavale. Karnavalo renginiai vyksta visur: gatvėse, aikštėse, ant gausybės miesto tiltų. Venecija nuo karnavalinių kostiumų įvairumo pasipuošia visomis vaivorykštės spalvomis. Nakvynė viešbutyje Italijoje.

8 diena (vasario 23 d.). Važiuojame į Klagenfurtą. Klagenfurtas – Karintijos žemės, kuris yra pietinė Austrijos dalis, sostinė. Pažintis su Klagenfurto senamiesčiu – ekskursijos metu pamatysite renesansinių pastatų apsuptą Alter Platz aikštę, XVI a. statytą fontaną, skirtą miesto „įkūrėjui“ drakonui, barokinę katedrą, įspūdingus miesto rūmus, kuriuose posėdžiauja Karintijos žemės asamblėja. Nakvynė viešbutyje Čekijoje.

9 diena (vasario 24 d.). Važiuojame Čekiją, Lenkiją. Grįžimas į Vilnių per Kauną.

Kelionės kaina: profesinės sąjungos nariams ir jų šeimų nariams – 387 EUR.

Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

  • kelionė turistinės klasės autobusu;
  • 8 nakvynės viešbučiuose su pusryčiais;
  • kelionės vadovo, gido paslaugos;
  • ekskursinė programa;
  • kelionės dokumentų sutvarkymas (būtina turėti ne mažiau kaip 3 mėn. galiojantį pasą ar tapatybės kortelę).

Į KELIONĖS KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:

Medicininių išlaidų draudimas kelionės metu.

Papildomos išlaidos: Plaukimas laivu Venecijoje – apie 19 Eur, įvažiavimo į Veneciją mokestis – apie 9 Eur, įvažiavimo į Monako kunigaikštystę mokestis – apie 5 Eur, viešojo transporto bilietai – apie 7 Eur; Prancūzijos rivjeros kurortų ir miestų mokesčiai – apie 5 Eur.

Įėjimo bilietai į mokamus objektus:

Nicos karnavalas – įėjimas 5 Eur (zona B) arba 12 Eur (zona A) arba 26 Eur (sėdimos vietos).

Nicos gėlių paradas įėjimas 12 Eur (zona B) arba 26 Eur (sėdimos vietos).

Mentono citrusinių vaisių paradas – 12 Eur (stovimos vietos) arba 25 Eur (sėdimos vietos).

Venecijos karnavalas – nemokamai.

Monako kaktusų sodas – 8 Eur.

Pastabos: objektų lankymo eiliškumas gali keistis.

Nesusirinkus pilnai grupei kelionė gali būti atšaukta.

Registracija pratęsta iki gruodžio 31 d. el. paštu algimantas.stapcinskas@gmail.com, smulkesnė informacija tel. 8-670-97001.

* yra galimybė sustoti Kaune.

 

Pasieniečių profesinė sąjunga: „Tikimės, jog VSAT vadas plėtos užsimezgusį bendradarbiavimą“

Nuoširdžiai sveikiname paskirtą Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą  Rustamą Liubajevą.

Džiaugiamės, kad naujasis VSAT vadas ketina siekti didesnių pasieniečių atlyginimų, sudaryti daugiau galimybių kilti karjeros laiptais, užtikrinti geras darbo sąlygas bei aprūpinimą reikiamomis techninėmis priemonėmis.

Linkėdami ryžto ir drąsos įgyvendinti gerus ketinimus, tikimės, jog  naujasis pasieniečių vadas plėtos užsimezgusį profesinės sąjungos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimą, o kilusias problemas spręs kartu su socialiniais partneriais.

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga