Pareigūnui už stropumą – tarnybinis patikrinimas ir nuobauda

 Viešojo saugumo tarnyba atlikusi tarnybinį patikrinimą nusprendė Vilniaus dalinio 5-osios kuopos 1-ojo būrio  jaunesniajam specialistui, vyresniajam puskarininkiui skirti nuobaudą – pastabą, nes jis, neva, nevykdė tiesioginio vadovo nurodymo, pažeidė subordinaciją, norėdamas užkirsti kelią sisteminiams pažeidimams, daromiems ypatingos svarbos objekte – aerodrome – į kurį patekti galima tik su specialiais leidimais. Ką pasirinkti – paisyti subordinacijos ar visgi, nesitaikstyti su pažeidimais …

Continue Reading

 Profesinės sąjungos nariams papildoma atostogų diena ir ne tik

Praėjusių metų lapkričio 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministras su kai kuriomis profesinėmis sąjungomis pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį (toliau – Sutartis). Pagal šią sutartį, profesinės sąjungos nariams suteikiama viena papildoma apmokamų kasmetinių atostogų diena, nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos narys turi teisę į pailgintas ar kitas papildomas atostogas. Sutartis garantuoja ją pasirašiusiųjų profsąjungų nariams ir didesnį apmokėjimą už …

Continue Reading