Vadovams – kursai Jungtinėje Karalystėje, pareigūnams –„tarnybos metu“

Kol Generalinis komisaras krimto anglų kalbos kursus karo akademijoje, o teritorinių policijos komisariatų vadovams ieškoma anglų kalbos kursų Jungtinėje Karalystėje, eiliniams pareigūnams lieka tik mokymasis  nuotoliniu būdu tarnyboje, o iš tiesų – asmeninio laiko sąskaita.

Generalinis komisaras šių metų pradžioje išleido įsakymą, kuriame nustatė, jog policijos pareigūnai privalo baigti mokymus pagal nuotolinio mokymo programą „Bendrieji veiklos pagrindai“ ir išlaikyti žinių patikrinimo testą.  Mokslui tarnybos metu skiriama ne mažiau nei 2 val. per savaitę.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, profesinės sąjungos pasisako už pareigūnų kvalifikacijos kėlimą, galimybių tobulėti sudarymą, tačiau mokymai, pavadinti „Bendrosios kompetencijos pagrindai“ yra ydingi savaime, kadangi tarsi preziumuojama, kad didelį darbo stažą turintys pareigūnai neturi bendrosios kompetencijos, jiems trūksta kvalifikacijos pagrindų.

Kitas ydingas dalykas, anot VAITĮPS pirmininko, kad absoliučiai tų pačių dalykų turi mokytis visiškai skirtingas funkcijas atliekantys pareigūnai, kaip pavyzdžiui kriminalinės policijos specializuotų padalinių, bendruomenės, areštinės ir konvojaus, kelių, mobilaus būrio pareigūnai.

„Stebina, kad tokių subtilių dalykų, kaip įvykio vietos apžiūra, pėdsakų paėmimas, mokomasi prie kompiuterio! O žinant kokie darbo krūviai, sunku patikėti, jog pareigūnas tarnybos metu galės mokytis netrukdomas“, – sakė V.Jagminas.

Profesinės sąjungos, kaip didelę grėsmę įvardina ir tai, jog neišlaikius testo, pareigūnams bus atliekama neeilinė atestacija.

„Paradoksas, tačiau neeilinė atestacija galės būti taikoma ir savo užduotis viršijantiems, pavyzdingai pareigas atliekantiems pareigūnams. Stebint dabartines tendencijas akivaizdu, kad tai dar viena PD spaudimo forma savo nuomonę išsakyti nebijantiems, tinkamų darbo sąlygų bei apmokėjimo už jį reikalaujantiems pareigūnams“ , – sakė Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

LRITĮPS pirmininkas nesupranta, kaip Policijos departamentas gali ieškoti kalbos kursų užsienyje vadovams, kai nėra pinigų pareigūnams už dirbtus viršvalandžius, trūksta lėšų darbo užmokesčiui, o visų tarnybinių susirinkimų metu vadovai kalba apie būtinybę taupyti.

Pasak V.Jagmino, pareigūnų bendruomenė nori žinoti, kodėl pasirinktas būtent nuotolinis būdas, kai yra specialios mokymo įstaigos pareigūnų kvalifikacijai kelti, bei kiek nuotoliniai mokymai policijos bendruomenei kainavo?

„Policijos vadovybė deklaruoja kad trūksta pinigų apmokėti viršvalandžius dirbantiems pareigūnams, todėl kyla klausimas, kiek kainuoja tokių mokymų organizavimas, kokie priedai buvo išmokėti „lektoriams“, kurių, mūsų žiniomis, dauguma aukštas pareigas PD užimantys vadovai. Kyla pagrįsta abejonė dėl lėšų panaudojimo“, – teigė K.Pauliukas.

Profesinės sąjungos teigia, jog situacija dviprasmiška ir etikos požiūriu, kai Generalinis komisaras darbo metu mokosi anglų kalbos, padalinių vadovams ieškoma kursų užsienyje, eiliniams pareigūnams lieka nuotoliniai mokymai.

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga: pirmiausia aplankysime kolegas, norime juos girdėti

Šią savaitę Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos atstovai pirmininkas Rimantas Liepa, pirmininko pavaduotojas Žygimantas Kalpokas ir tarybos narė Jovita Žymantienė kartu su Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininke Loreta Soščekiene susitiko su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadu Renatu Požėla.
Profesinė sąjunga ne tik išsamiau prisistatė kaip organizacija, bet ir aptarė bendradarbiavimo galimybes, papasakojo apie savo tikslus.
VSAT vadas Renatas Požėla, pasidžiaugė susikūrusia pasieniečius atstovaujančia profesine sąjunga ir oficialiai sutiko, jog Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos atstovai galėtų vykti į VSAT padalinius, kuriuose plačiau save pristatytų. Susitikimus VSAT padaliniuose profesinė sąjunga suplanavusi surengti jau netrukus – liepos mėnesį.
Pasak šios profesinės sąjungos pirmininko R.Liepos, pirmiausia reikia aplankyti visus padalinius ne tik tam, kad prisistatytume, bet pirmiausia, mes norime girdėti, ką sako pareigūnai, su kokiomis problemomis susiduria, kokius sprendimus siūlo.
Taip pat buvo aptartos VSAT vykdomos reformos, tarnybos organizavimo problemos tam tikruose padaliniuose bei jų sprendimo būdai.
Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos atstovai VSAT vadui Renatui Požėlai pažadėjo palaikymą LR institucijose, siekiant gauti didesnį finansavimą VSAT, kad būtų didinami VSAT dirbančių pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų atlyginimai bei gerinamos darbo sąlygos.