Elytė Kaminskienė: „Didžiausia problema – dialogo su policijos departamento vadovybe nebuvimas“

Elytė Kaminskienė yra viena iš Lietuvos policijos profesinės sąjungos steigėjų, į šią veiklą įsitraukusi nuo 2002 m. Dabar ji yra šios profesinės sąjungos tarybos narė ir Klaipėdos skyriaus kuratorė. „Dalyvauti profesinės sąjungos veikloje pareigūnui labai pravartu. Ji atstovauja, gina savo narių darbo, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus, užtikrina darbo santykių procesų ir su tuo susijusių darbdavio sprendimų skaidrumą bei …

Continue Reading