Tarptautinėje konferencijoje Romoje aptariami darbuotojų teisių pažeidimai

Šiomis dienomis Romoje (Italija) vyksta  tarptautinė EQUAL POLICE konferencija, kurioje dalyvauja Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė, LPPS Kauno skyriaus pirmininkė Lilė Žukaitė bei Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir Evelina Surkova.

Lietuvos atstovės, beje, kaip ir kitų konferencijoje dalyvaujančių šalių atstovai,  turėjo galimybę prisistatyti konferencijos dalyviams bei pasidalinti patirtimi.

Konferencijoje nagrinėjami su darbuotojų teisėmis susiję klausimai, darbuotojų teisių pažeidimai ir jų sprendimo būdai, Europos Sąjungos vaidmuo skatinant moterų darbuotojų teises į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose įmonėje.

Daug dėmesio skiriama temai, kuria norima rasti atsakymą, kaip pasiekti, jog Europos policijos veikloje dalyvautų  daugiau moterų, taip pat nagrinėjamos problemos, susijusios su darbuotojų teisių pažeidimais, aiškinamasi, kas ir kaip efektyviausiai gali padėti sprendžiant šias problemas.

Klaipėdoje aptartos bendradarbiavimo perspektyvos

Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau- LPPS) pirmininkė Roma Katinienė kartu su Tarybos narėmis Agne Greblikaite ir Elyte Kaminskiene š.m. gruodžio 5 d., Klaipėdos apskrities vyriausiame policijos komisariate (toliau – Klaipėdos AVPK), susitiko su pareigūnais, profesinės sąjungos nariais, darbuotojais besidominčiais LPPS veikla.

Susitikime taip pat dalyvavo Klaipėdos  AVPK viršininkas Alfonsas Motuzas, LPPS Klaipėdos skyriaus pirmininkė Julita Razmantienė, Tarybos nariai.

Po Klaipėdos AVPK vadovo sveikinimo žodžio, R. Katinienė pristatė LPPS veiklą, aktualią informaciją apie įsteigtus skyrius. Profesinės sąjungos pirmininkė papasakojo apie susitikimą su paskirtu Generaliniu komisaru Renatu Požėla bei tai, kokie klausimai jo metu buvo aptarti.

Taip pat vyko diskusija susirinkimo dalyviams aktualiomis temomis.

Po susitikimo su pareigūnais, policijos komisariate bei padaliniuose dirbančiais darbuotojais, jau kur kas siaurame rate buvo aptartas profesinės sąjungos Klaipėdos skyriaus ir Klaipėdos AVPK bendradarbiavimas. Pastarajame susitikime dalyvavo Klaipėdos AVPK viršininkas, jo pavaduotojas Raimondas Vaitkevičius, LPPS Klaipėdos skyriaus pirmininkė Julita Razmantienė, vicepirmininkė Simona Zabitė, tarybos nariai -Marius Krajinas, Rolandas Jonušas ir Povilas Bočkus. Draugiško pokalbio metu buvo aptarti bendrabarbiavimo bei informacijos sklaidos aspektai.

Klaipėdos AVPK viršininkas A.Motuzas džiaugėsi LPPS sprendimu įsteigti uostamiesčio policijoje profesinės sąjungos skyrių. Jis taip pat išsakė viltį, jog tarp apskrities policijos ir profesinės sąjungos vyks glaudus ir dalykiškas bendradarbiavimas. To paties tikisi ir  Lietuvos policijos profesinė sąjunga.