Duotas startas neeiliniams vertinimams policijoje

Vakar, rugsėjo 16 d., Policijos departamente vyko Policijos tarybos posėdis. Policijos taryba pritarė Policijos vadovybės sprendimui, atlikti neeilinius vertinimus ir paskatinti geriausius rezultatus pasiekusius pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

Nuspręsta, jog jau visai netrukus vyksiančių neeilinių vertinimų metu bus įvertinti 1590 darbuotojų. Tai sudaro beveik 17 proc. visų užimtų pareigybių policijos sistemoje.

Vertinamų darbuotojų limitas policijos įstaigoms bus paskirstytas proporcingai užimtų pareigybių skaičiui ir tolygiai pagal darbuotojų grupes (statutinių pareigūnų, karjeros tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis). Kurie darbuotojai bus pakviesti į neeilinius vertinimus, nuspręs įstaigų vadovai.

Primename, kad neeilinių  vertinimų metu  bus vertinami geriausius veiklos rezultatus pasiekusieji darbuotojai. Jeigu neeilinių vertinimų metu jie  bus įvertinti „gerai“ arba „labai gerai“, jų pareiginės algos koeficientas didės, tačiau ne daugiau nei 0,5 procentinio punkto.

 Vertinamų karjeros tarnautojų sąrašai iki š.m. rugsėjo 22 d., statutinių pareigūnų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – iki š.m. spalio 1 d. turi būti pateikti Policijos departamento Personalo administravimo valdybai.

Vertinimo procedūros karjeros tarnautojams turi būti atliktos iki š.m. rugsėjo 30 d.; statutinių pareigūnų – iki š.m. spalio 31 d.

Teigiami pokyčiai laukia ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Nuspręsta pakeisti Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymą (2017-07-26 Nr. 5-V-664) dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo nustatymo policijos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo, apraše numatant galimybę atskiroms darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybėms nustatyti didesnius pareiginės algos koeficientus nei nustatyta darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų sąrašuose.

Ketinama taip pat patikslinti policijos įstaigų socialinių klausimų (priemokų) komisijų reglamentus ir nustatyti komisijoms teisę siūlyti įstaigos vadovui priimti individualius sprendimus dėl didesnių pareiginės algos koeficientų nustatymo atskiroms darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybėms.

Atskirų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių pareiginės algos koeficiento padidinimo procedūrą privalu atlikti iki š.m. spalio 31 d.

Dėl neeilinių vertinimų, skaičiuojama, jog išlaidos š.m. 2020 m. IV ketvirtyje išaugs 0,56 mln. Eur, o 2021 m. – 2,4 mln. Eur.

Detaliau apie tai, kaip, kiek ir kokių  darbuotojų (pagal įstaigas) bus pakviesta į neeiliniu vertinimus rasite čia.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė: „Pirmą kartą per pastaruosius ketverius metus, turėtų įvykti neeiliniai metiniai vertinimai laikantis įstatymų. Pagal susitarimą su Policijos vadovybe, neeiliniai metiniai vertinimai pagal nustatytas kvotas, bus atliekami geriausius rezultatus pasiekusiems pareigūnams be jokių dirbtinių „pritempinėjimų“ iki kažkieno sugalvotos ribos. Žinoma, vis viena bus nepatenkintų, pasipiktinusių pareigūnų, bet to  išvengti neįmanoma.

Šioje situacijoje geriausiai atsiskleis, kaip nuo padalinio iki įstaigos vadovo sugebama komunikuoti ir diskutuoti su darbuotojais, kaip vertinama veikla, atsižvelgiant į konkrečius pamatuojamus rezultatus.

Policijos departamento vadovybė, užtikrino, kad šiems vertinimams ir jų objektyvumui bus skirtas maksimalus dėmesys bei kontrolė. Profesinė sąjunga taip pat aktyviai reaguos į pareigūnų skundus, pastabas ir stengsis, kaip jau minėjau , kad pagrindinis kriterijus būtų ne lojalumas, „myliu-nemyliu“, o pasiekti rezultatai“. 

Kauno policijos vadovu tapo Mindaugas Baršys

Vakar Policijos departamente vyko atrankos komisijos posėdis, kuriame spręsta, kuris iš dviejų pretendentų – Elanas Jablonskas ar Mindaugas Baršys – užims Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pareigas.

Elanas Jablonskas

Primename, kad E.Jablonskas, Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkas, Kauno apskrities policijos komisariatui laikinai vadovavo nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio.  Antrasis kandidatas M.Baršys – nuo 2017 m. birželio vadovauja Marijampolės apskrities vyriausiajam komisariatui.

Nors pretendentų atranka į Kauno apskrities VPK viršininko pareigas pasibaigė š.m. liepos 10 d., atrankos komisijos posėdis nusikėlė į rudenį. Spėjama, jog taip atsitiko dėl Generalinio komisaro atostogų, kurios buvo suplanuotos rugpjūtį, bei, galimai, užtrukusio kandidatų patikrinimo, dėl atitikimo keliamiems reikalavimams, procedūros.

Mindaugas Baršys

Atranką laimėjo 38 metų, teisės magistras, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas M.Baršys.

„Pastarieji metai Kauno apskrities pareigūnams, švelniai tariant, buvo įdomūs. Staigus vadovybės pasikeitimas, lydimas sensacingų pranešimų viešoje erdvėje, tarnybinių patikrinimų ir net ikiteisminių tyrimų, dalies vadovų pasikeitimai, taip pat besitęsiančios reformos, optimizavimai, laikinai paskirtas vadovas, stabilumo ir darbo atmosferos nepagerino. Tačiau su laikinai į pareigas paskirtu vadovu profesinei sąjungai pavyko užmegzti gerą socialinį dialogą, pasiekti, jog, atsižvelgiant į socialinių partnerių motyvuotus pasiūlymus, sprendimai būtų priimami greitai bei  objektyviai.

Iš atranką laimėjusio ir į pareigas paskirto vadovo tikimės darbų tęstinumo ir bendradarbiavimo“, – sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

Konsensusas nesurastas, aktualus klausimas – neišspręstas

Vakar Valstybės sienos apsaugos tarnyboje  vyko Valdymo komiteto posėdis, kuriame, be kitų darbinių klausimų, buvo svarstyti ir pareigūnams aktualūs – dėl mobiliųjų telefonų bei sportui skirtų valandų. Susitarimo pasiekti nepavyko, socialinių partnerių pasiūlymai nebuvo išgirsti.

Pasak Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Rimanto Liepos, svarstant klausimą dėl mobiliųjų telefonų naudojimo, į profsąjungos teiktus pasiūlymus, diferencijuoti ribojimus, visiškai neatsižvelgta, o tarnybos pateiktos išimtys, kurias norima įteisinti VSAT vado įsakymu, problemos neišsprendžia.

Racionalių bei vertingų įžvalgų šiuo klausimu pateikė ir komisijos pirmininkas pulkininkas Vidas Mačaitis, į problemą pažvelgęs plačiau, tačiau ir tai nepadėjo rasti konsensuso, tad šio aktualaus pareigūnams klausimo svarstymas dar kartą atidėtas.

Kitas aktualus klausimas, svarstytas Valdymo komiteto posėdyje – dėl sportui skirtų dviejų valandų per savaitę.

Svarstant šį klausimą nemaloniai nustebino kitos profesinės sąjungos pirmininko J.Amelino siūlymas, uždrausti pareigūnams sportuoti namuose, leisti sportuoti tik viešose ar specializuotose vietose, motyvuojant, jog taip atsakingi asmenys lengviau galėtų kontroliuoti pareigūnus.

Šiam nelogiškam, niekuo nepagrįstam pasiūlymui Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga nepritarė. Tokios pat nuomonės – nepritarti – laikėsi ir LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė bei dauguma komisijos narių.  Kadangi pasiūlymus atmestas, liko galioti senoji tvarka.

„Ir vėl itin pareigūnams aktualus klausimas liko kyboti ore. Apmaudu tai, kad racionalių pasiūlymų, kuriuos esame pateikę dėl mobiliųjų telefonų naudojimo diferencijavimo, VSAT vadovybė net nebando analizuoti. Dialogas – būdas susikalbėti, ieškoti ir rasti pareigūnams palankiausius sprendimus. Kol kas tai, kas dabar vyksta – dialogu nepavadinčiau“, – po posėdžio sakė Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa.