Ar pandemijos metu tikrai būtina tikrinti pareigūnų sveikatą?

Lietuvos policijos profesinė sąjunga kreipėsi į Vyriausybę prašydama nedelsiant imtis priemonių stabdyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų profilaktinių sveikatos patikrinimų atlikimą arba nustatyti tvarką kaip tai turi būti atliekama karantino metu, siekiant išvengti COVID-19 užsikrėtimo ir plitimo tarp pareigūnų.

Profesinė sąjunga sulaukė pareigūnų nusiskundimų, jog LR vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, pareigūnai iš skirtingų šalies komisariatų būriuojasi dešimtimis, nėra užtikrinamos būtinosios saugumo priemonės, ankštose patalpose nesilaikoma distancijos, trūksta dezinfekcinio skysčio.

„Nepaisant sudėtingos epidemiologinės situacijos vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir toliau bendra tvarka siunčiami atlikti privalomus sveikatos patikrinimus! Mūsų nuomone, jie nėra gyvybiškai svarbūs, užkertantys kelią pareigūnams vykdyti pareigas, todėl būtų logiškas sprendimas karantino metu sveikatos tikrinimus atidėti. Jeigu ketinama ir toliau pagal planą tikrinti pareigūnų sveikatą, reikėtų nustatyti specialią tvarką, kurioje būtų apibrėžtos saugios tokių patikrų sąlygos, kurios iki minimumo sumažintų apsikrėtimo COVID-19 riziką. Pavyzdžiui, tam tikrą dieną būtų tikrinami tik tos pačios įstaigos darbuotojai, imtasi kitų priemonių“,- sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

Visiems policijos pareigūnams periodiškai, dažnumas priklauso nuo tarnybos pobūdžio, privaloma pasitikrinti sveikatą.

LPPS teisininko komentaras: „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-06-16 įsakymu Nr. 1V-230 patvirtiname Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos apraše nustatyta, kad patikrinimų periodiškumą nustato įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovas, atsižvelgdamas į Aprašo kriterijus bei rekomendacijas, pateiktas atlikus sveikatos patikrinimus. Absoliučios daugumos pareigūnų privalomas profilaktinis patikrinimas atliekamas kartą į du metus. Aprašo 14.1 p. nustato kiekvieno pareigūno pareigą pasitikrinti sveikatą statutinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje nustatytu laiku. Šios pareigos nevykdymas galėtų pareigūnui užtraukti tarnybinę atsakomybę, bet tai nebūtų šiurkštus tarnybinis nusižengimas, už kurį galėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos.

Pagal Aprašą statutinės įstaigos su Medicinos centru derina sveikatos patikrinimų atvykimo grafikus, tai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje įvestą karantiną, statutinės įstaigos galėtų koreguoti minėtus grafikus, kad patikrinimai vyktų po karantino ar Medicinos centre būtų sumažinti pareigūnų srautai, pareigūnų, kurie patenka į rizikos grupes, patikrinimai nukelti į vėlesnį laiką ir pan.“

Egzaminuotojams aktualūs patikslinimai

VĮ „Regitra“ administracija, atsižveldama į profesinės sąjungos siūlymus, patikslino informaciją dėl darbuotojų informavimo ir sprendimų priėmimo.

Buvo gauta informacija, kad padaliniuose prieš praktikos egzaminą kiekvienam  klientui matuojama temperatūra.  Pasak „Regitra“ administracijos, tokio reikalavimo nėra, todėl matuoti visiems klientams temperatūros neprivaloma. 

Tačiau, egzaminuotojas, kilus pagrįstiems įtarimams, gali pamatuoti temperatūrą ir mandagiai pasikalbėti su klientu bei egzamino nepradėti, o pradėjus nutraukti. Egzaminuotojas, pastebėjęs į egzaminą atvykusį klientą, naudojantį netinkamą veido kaukę ar kitą veidą dengiančią priemonę, gali pasiūlyti klientui įmonės apsauginę vienkartinę veido kaukę.

„Regitra“ administracija nustatė taisykles ir rekomendaciją, kuri suderinta su EVPIS, kaip elgtis egzaminuotojui, kilus įtarimams, kai matomi kliento ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai arba klientas netinkamai dėvi apsauginę veido kaukę. 

Egzaminuotojo veiksmai, kilus įtarimui, kad klientas serga

(kai klientas sutinka atsisakyti egzamino):

 1. Pasiūlyti egzamino atsisakyti ir informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas sekančiam egzaminui nebus ribojamas.
 2. Stengtis išlaikyti tarp abiejų didesnį kaip 2 m atstumą.
 3. Nesėsti kartu į automobilį.
 4. Kai klientas sutinka atsisakyti egzamino, planšetiniame kompiuteryje pažymėti „Atsisakė“ ir komentare nurodyti atsisakymo priežastį.

Egzaminuotojo veiksmai, kilus įtarimui, kad klientas serga

(kai klientas nenori atsisakyti egzamino):

 1. Klientui nesutinkant atsisakyti egzamino, stengtis tarp abiejų išlaikyti didesnį kaip 2 m atstumą.
 2. Nesėsti kartu į automobilį.
 3. Planšetiniame kompiuteryje pradėti egzaminą ir jį nutraukti be rezultato, pažymint nutraukimo priežastį „Egzaminuojamojo liga“ ir komentare aprašant nutraukimo priežastį išsamiau.
 4. Klientą informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas egzaminui nebus ribojamas.
 5. Informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją.

Egzaminuotojo veiksmai, klientui netinkamai dėvint kaukę (nedengia nosies ir burnos) , prieš tai įspėjus klientą:

 1. Planšetiniame kompiuteryje pradėti egzaminą (jei nepradėtas) ir jį nutraukti be rezultato, pažymint nutraukimo priežastį „Egzaminuojamojo liga“ ir komentare aprašant nutraukimo priežastį išsamiau.
 2. Klientą informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas egzaminui nebus ribojamas.
 3. Informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją.

Per savaitę 5 nauji COVID-19 atvejai „Regitros“ darbuotojams

Per savaitę nuo spalio 30 d. iki lapkričio 6 d. koronavirusas nustatytas 5 „Regitros“ darbuotojams. Trys atvejai fiksuoti Kaune ir po vieną Klaipėdoje bei Prienuose. Darbuotojai pajutę ligos simptomus iš karto nebeatvyko į darbą ir atliko COVID-19 testus. Taip pat šiuo metu įmonėje jau fiksuota 11 darbuotojų pasveikimo nuo šios infekcijos atvejų.

Klaipėdoje ir Prienuose – tai pirmieji kartai, kuomet koronavirusas buvo diagnozuotas šių miestų darbuotojams. Klaipėdoje darbuotojas paskutinį kartą darbe lankėsi spalio 31 d., o teigiamas testo rezultatas gautas lapkričio 4 d. Tuo metu darbuotojas Prienuose darbo vietoje buvo iki spalio 31 d., jam koronavirusas nustatytas lapkričio 5 d.

Kalbant apie Kauną, čia du atvejai fiksuoti Raudondvario pl. 234B esančiame padalinyje. Darbuotojų paskutinės darbo dienos buvo spalio 24 d. ir 28 d., o testo atsakymai atėjo lapkričio 1 d. ir 2 d. Dar vienas atvejis Kaune fiksuotas V. Krėvės pr. 120 padalinio darbuotojui, kuris paskutinį kartą darbe lankėsi spalio 29 d., o COVID-19 infekcija patvirtinta lapkričio 2 d.

Pastebėtina, kad dėl šių atvejų paslaugų teikimas Kaune ir Klaipėdoje išlieka nepakitęs. Tuo metu Prienų grupės veikla šiuo metu laikinai sustabdyta, todėl klientai reikiamas paslaugas kviečiami atlikti tiesiog internetu.


„Kasdien ieškome sprendimų, kurie leistų tiek mūsų darbuotojams jaustis apsaugotais, tiek kad klientams paslaugos būtų suteiktos. Situacija reikalauja lankstumo bei susitelkimo“, – teigia „Regitros“ generalinis direktorius Dalius Prevelis.

Pusė susirgusių darbuotojų jau pasveiko ir sugrįžo į darbą

Šiuo metu įmonė imasi visų būtinų ir papildomų apsaugos priemonių, siekiant užtikrinti tiek darbuotojų, tiek klientų saugumą. Visi darbuotojai yra aprūpinti dezinfekcinėmis ir apsaugos priemonėmis. Atvykę į darbo vietą darbuotojai matuojasi savo kūno temperatūrą ir atidžiai stebi sveikatą. Klientų aptarnavimo erdvėse ribojami klientų srautai, reguliariai vėdinamos ir dezinfekuojamos patalpos bei dažnai liečiami paviršiai, o egzaminų automobiliuose įrengtos specialios pertvaros.

„Vilniuje ir Kaune, kur buvo fiksuota daugiausiai susirgimų, šiuo metu, atrodo, situacija stabilizuojasi. Dalis darbuotojų pasveiko ir jau dirba. Tad šiuose miestuose paslaugų teikimas yra beveik sugrįžęs į įprastą ritmą. Na, o kitiems kolegoms linkime kuo greičiau pasveikti“, – sako D. Prevelis.

Per visą pandemijos laikotarpį COVID-19 infekcija iš viso buvo patvirtinta 21 „Regitros“ darbuotojui. Iš jų 11 jau yra pasveikę ir sugrįžę į darbą. Atvejai fiksuoti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Prienuose. Kituose miestuose iki šiol susirgimų nebuvo nustatyta.

„Regitra“ informacija

Vilniaus pataisos namai surengs daugiau neeilinių vertinimų

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir VAITĮPS) iniciatyva spalio pradžioje buvo suorganizuotas susitikimas su Vilniaus pataisos namų direktoriumi ir jo pavaduotojais, kuriame aptartos galimybės įvertinti darbuotojus, kurie dirbo labai gerai, neeilinių veiklos vertinimų metu.

Susitikime paaiškėjo, jog, kaip teigė direktorius, Vilniaus pataisos namų įstaiga nėra gavusi papildomų asignavimų, kurie leistų neeilinių vertinimų metu darbuotojus vertinti labai gerai ir kelti jų koeficientus. Pataisos namų vadovybė sakė, jog nors, atsižvelgiant į darbo rezultatus ir norėtų  įvertinti daugiau pareigūnų, tačiau galės įvertinti ne visus, o tik tiek, kiek leis sutaupytos vidinių rezervų lėšos.

Po šio susitikimo VAITĮPS kreipėsi į Kalėjimų departamentą raštu ir paprašė, jog būtų skirta papildomai lėšų, kurios leistų įvertinti daugiau pareigūnų, motyvuodama neeilinių vertinimų, kaip motyvacinės priemonės, svarbą.

Po to, kai Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga kreipėsi į Kalėjimų departamentą raštu dėl lėšų, kurių trūksta neeiliniams pareigūnų veiklos vertinimams Vilniaus pataisos namuose, buvo gautas atsakymas, jog daugiau pinigų nei skirta įstaiga negaus.

Nors buvo teigiama, jog  neeilinius vertinimus įstaiga turės daryti iš vidinių rezervų, po neseniai vykusio susitikimo su profesinės sąjungos atstovais, Kalėjimų departamentas, įvertinęs šių vertinimų svarbą pareigūnų motyvacijai didinti, skyrė papildomai pinigų Vilniaus pataisos namams, kad labai gerai dirbę ir puikių rezultatų pasiekę pareigūnai būtų įvertinti labai gerai, didėtų jų pareiginės algos koeficientas, ir tai motyvuotų dirbti toliau.

Anot VAITĮPS pirmininko, Vilniaus pataisos namai galės atlikti daugiau neeilinių vertinimų nei buvo suplanavusi ir teigiamai įvertinti daugiau pareigūnų.

„Džiugina, kad Kalėjimų departamentas įsiklausė į mūsų ir Vilniaus pataisos namų administracijos išsakytus argumentus ir siūlymus bei rado papildomų lėšų pataisos namams. Bendras darbas su Vilniaus pataisos namų vadovybe lėmė ir rezultatus – bus daugiau, labai gerai įvertintų, pareigūnų“,- sakė VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas.

Profsąjungos ir administracijos atstovai vyko į problemų „prisikaupusius“ Regitra filialus

Trečiadienį „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos atstovai ir „Regitra“ administracijos personalo vadovė Rita Kastanauskienė ir teisės skyriaus vadovas Vytautas Žekonis lankėsi Šiaulių filiale, Mažeikių ir Telšių grupėse, kur susitiko su egzaminuotojais ir aiškinosi su kokiomis problemomis susiduriama ir kokių sprendimų tikimasi.

Įvertindami COVID-19 grėsmes, siekdami išlaikyti saugų atstumą ir laikydamiesi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijų, profsąjungos ir administracijos atstovai vyko atskirais automobiliais.

Vykti kartu su profesinės sąjungos atstovais ir susitikti su Žemaitijoje esančių padalinių darbuotojais, kad išgirstų situaciją iš pirmų lūpų, „Regitra“ administracija nusprendė po profsąjungos rašto, dėl problemų Šiaulių filialo padaliniuose.

„Vyko dalykiška, atvira ir nuoširdi diskusija. Administracijos atstovai išklausę darbuotojus, atsakė į jų klausimus, o išvadas bei sprendimus dėl keltų problemų ketina priimti išanalizavę situaciją ir apibrendrinę išgirstą informaciją. Administracijos atstovai sakė, jog jų siekis – padėti darbuotojams išspręsti problemas“, – sakė profsąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys.

Anot „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko, kad administracijos atstovai važiavo susitikti su darbuotojais, sveikintina praktika.

„Susitikimai filialuose administracijos atstovams, mūsų nuomone, naudingi, nes leido įsitikinti, kad minėtos problemos egzistuoja iš tiesų, įvertinti jų mastą, aktualumą, išgirsti darbuotojų nuomonę darbo organizavimo ir kitomis aktualiomis temomis. Tikimės, kad tai atneš naudos darbuotojams, o jų problemos bus išspręstos per trumpiausią įmanomą laiką“, – sakė E.Plokštys.

Susitikę su profsąjungos ir administracijos atstovais, darbuotojai kėlė su darbo krūvio apskaičiavimo metodika susijusias problemas bei klausimus dėl didesnio nei kituose filialuose krūvio egzaminuotojams.

Ar profesinė sąjunga ir bendruomenė išgirs Vilniaus apskrities VPK vadovybės atliktų neeilinių vertinimų kriterijus?

Šiandien 13 val. Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate  vadovybės ir Jungtinės atstovybės narių susitikimas, kuriame ketinama aptarti aktualius klausimus – policijos įstaigų administravimo padalinių funkcijų centralizavimo, sprendimai, susiję su atliktais neeiliniais vertinimais ir priemonėmis, skirtomis darbuotojų motyvacijai didinti.

bty

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Vitalijaus Jagmino, profesinė sąjunga tikisi gauti atsakymus, kokiais kriterijais remiantis neeilinių veiklos vertinimų metu buvo vertinami ir įvertinti pareigūnai.

Kadangi yra numatyta skatinti pareigūnus, bendruomenė nori žinoti kokiais kriterijais vadovaujantis buvo paskirstyti priedai.

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas tikisi, jog Vilniaus apskr.VPK vadovybė pristatys ir finansinę ataskaitą, nes tokį prašymą profesinė sąjunga buvo pateikusi. Profesinės sąjungos atstovai nori žinoti koks buvo šių metų Vilniaus apskrities policijos bendras biudžetas, kiek lėšų neeiliniams vertinimams ir skatinimui buvo numačiusi ir skyrusi apskrities policijos vadovybė bei kiek šiam tikslui lėšų papildomai skyrė Policijos departamentas.

Plačiau apie susitikimą parašysime vėliau.

E.Plokštys: „Sutikome palaukti, kad darbo krūvio skaičiavimo problemos būtų išspręstos“

„Regitra“ vadovybės ir „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos antrajame susitikime, kuriame dar kartą kalbėta apie Darbo krūvio skaičiavimo metodiką nebūta nei laimėtojų, nei pralaimėtojų. Abi pusės, įvertinusios visas aplinkybes, susitarė dėl kompromisinio sprendimo – šį klausimą išspręsti pavasarį, po to kai bus įdiegta nauja transporto priemonių savininkų apskaitos informacinė sistema.

Vis dėlto, nežiūrint problemos aktualumo, pirmiausia susitikime aptarta, koronaviruso atvejų plitimo tarp Vilniaus filialo darbuotojų, problema.

„Regitra“ vadovybė papasakojo, kokių priemonių,  atsižvelgdami į rekomendacijas ir pasitelkdami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistus, ėmėsi, koronaviruso plitimui įmonėje suvaldyti.

„Regitra“ vadovybė akcentavo, jog  susidūrusi su COVID-19 atvejais įmonėje, svarbiausias siekis – apsaugoti darbuotojus, o kartu rasti būdą, kaip krizės akivaizdoje organizuoti darbą.

Vadovybė papasakojo, jog Vilniaus filiale buvo dezinfekuoti du pastato aukštai bei nedelsiant, įmonės lėšomis, atlikti COVID-19 testai artimą kontaktą turėjusiems darbuotojams. Kitą dieną, t.y. antradienį, paaiškėjo, jog net 4 darbuotojų testai – teigiami, todėl dar kartą atlikta patalpų dezinfekcija.

Pasak „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko E.Plokščio, nors vadovybė sužinojusi apie pirmuosius koronaviruso atvejus Vilniaus filiale, reagavo kiek per lėtai, vėliau įmonės sprendimai,  profsąjungos nuomone, keitėsi į gerąją pusę, nors klaidų neišvengta. Kaip klaidą profesinės sąjungos atstovai įvardino tai, jog darbuotojams, kuriems buvo atliekami testai, nebuvo pasiūlyta, iki kol jie gaus atsakymą,likti namuose. Atlikę testą, darbuotojai sugrįžo į savo darbo vietas ir dirbo lyg nieko nebūtų nutikę.

„Norime priminti visiems darbuotojams, kad nepakanka vien vadovybės dėmesio šiai problemai.Trys labai svarbūs dalykai, kurių neturėtume pamiršti nei vienas – kaukės, socialinis atstumas apie 2 m ir dažnas rankų plovimas – gali apsaugoti ne tik mus, bet ir aplinkinius, tad savo sveikata privalome rūpintis ir patys!“- priminė E.Plokštys.

Antrasis nagrinėtas klausimas – transporto registracijos darbo krūvio apskaičiavimo metodika (DKAM).  

Išklausę vadovybės pristatymą ir susipažinę su atliktais skaičiavimais bei ketinimais jau ateinantį pavasarį, kai keisis registracijos sistema, išspęsti dėl pasenusios metodikos atsirandančius darbo krūvio skaičiavimo netikslumus, profesinės sąjungos atstovai sutiko, jog du kartus samdyti įmonę netikslumams šalinti – netikslingas, o įmonei ir finansiškai nuostolinga.

„ Sutikome, kad ne verta samdyti įmonę dabar, nes atlikus visas procedūras, praeitų 2-3 mėnesiai. Todėl sutikome su vadovybės siūlymu sulaukti pavasarį numatytų pokyčių“, – sakė profsąjungos pirmininkas E.Plokštys.

Įmonės vadovybė pažadėjo, jog darbo krūvio skaičiavimo metodikos problematikos bus sugrįžta įgyvendinant registracijos sistemos pertvarką.

„Visada norisi rasti sprendimą čia ir dabar, kad darbuotojų pamatuoti lūkesčiai būtų patenkinti. Tačiau šį kartą sutikome su kompromisiniu sprendimu, kuris leis profesinės sąjungos atstovams aktyviai dalyvauti keičiant ir sprendžiant darbo krūvio skaičiavimo metodikos netikslumus“, – pasakojo E.Plokštys.

Regitra generalinis direktorius pažadėjo, jog profsąjunga ir vadovybė dar kartą sugrįš prie šio klausimo pavasarį. Bus skirta laiko analizei, kad DKAM nekeltų klausimų nei darbuotojams, nei profsąjungai.

„Regitra“ egzaminuotojams Šiauliuose tenka dirbti daugiau nei nustatyta

Šiaulių „Regitra“ filialo darbuotojai egzaminatoriai stebisi, kodėl jiems per dieną tenka tikrinti aštuonių asmenų, siekiančių įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, gebėjimus vairuoti, o ne septynių, kaip rekomenduoja „Regitra“ administracija.

Kilus šiai problemai ir darbuotojų nepasitenkinimui Šiauliuose, Telšiuose ir Mažeikiuose, „Regitra“ darbuotojų profesinė sąjunga raštu kreipėsi į Šiaulių filialo direktorių Vilmantą Ramoną, klausdama, kodėl nesilaikoma dar  2014 metais darbuotojų pasitarime nustatytos egzaminų normos, paliktos galioti ir 2018 m. vykusio vadovaujančių darbuotojų ir administracijos pasitarime?

Padidinus egzaminų dienos normą vienam egzaminuotojui, pastebimai didėja darbuotojų darbo krūvis.
Profesinės sąjungos rašte filialo direktoriui prašoma atsakyti į klausimus, kaip per tokį trumpą laikotarpį padidintas darbo krūvis įtakoja filialo metinį rezultatą. Taip pat prašoma paaiškinti, ar darbo krūvis didinamas tokia pat dalimi, kiek statistiškai būna neatvykusių į egzaminą.

Profsąjunga siekia išsiaiškinti ir tai, ar darbuotojų mokymui (pastabų dėl bendravimo, apeliacijų, protokolų, klaidų vertinimo aptarimui ir diskusijoms darbo kokybės klausimais) skiriama daugiau laiko nei anksčiau?

Pasak „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Evaldo Plokščio, dabar siekiama išsiaiškinus situaciją bei gauti atsakymus į klausimus.

„7 egzaminuojamųjų norma buvo nustatyta ne atsitiktinai, o išanalizavus situaciją ir įvertinus, kiek optimaliai vienas darbuotojas pajėgus atlikti vertinimų per dieną. Didesnis krūvis  nei nustatyta ne tik neigiamai veikia darbuotojų motyvaciją, bet ir sudaro prielaidą, dėl nuovargio padaryti klaidų“, – sakė E.Plokštys.

Nauja Regitra kovos su COVID-19 taktika – tyla

Sekmadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (toliau – NVSC) informavo, jog Covid -19 nustatyta „Regitra“ darbuotojui Vilniuje. Su protrūkiu „Regitroje“ siejamas ir dar vienas antrinis atvejis.

Tačiau darbuotojų nuostabai, apie pastarąjį atvejį vadovybė neužsiminė ir kažkokių matomų priemonių nesiėmė.

„Tai kelia susirūpinimą. Įtampos ir nerimo būtų mažiau, jeigu vadovybė identifikuotų, kokiame filiale dirbo  koronavirusoinfekcija užsikrėtęs darbuotojas, kokių priemonių imtasi, kiek darbuotojų dėl grėsmes užsikrėsti dirba nuotoliniu būdų, kiek saviizoliacijoje, o jeigu tokios priemonės nebuvo taikytos, atsakytų kodėl,“ – situaciją aiškino „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys.

Tačiau „Regitra“ vadovybė iki šiol apie pastarąjį koronavirusine infekcija užsikrėtusį darbuotoją nepranešė, kaip ir apie tai, kokių priemonių imtasi infekcijos plitimui suvaldyti.

Primename, kad, kaip informavo NVSC, Lietuvoje iš viso patvirtinti 7726 COVID-19 atvejai, serga  4468 žmonės.

NVSC rekomenduoja ir ragina žmones „laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apsaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir pan.“

PAPILDYTA.

Gerokai pavėlavusi, netrukus po to, kai buvo paskelbta ši informacija, baigiantis darbo dienai, apie 16.50 val. „Regitra“ darbuotojus pagaliau pasiekė išsamesnė vadovybės žinutė apie koronaviruso atvejus įmonėje bei priemones, kokių imtasi.

Jurgita Mansevičienė: „Nepamirškite, sprogę muilo burbulai graužia akis“

Šį mano laišką paskatino neseniai Alytaus pataisos namuose viešėjusios profesinės sąjungos X atstovo susitikimas su darbuotojais bei jo metu išsakytos mintys.

Buvo gėda ir graudu klausytis, kaip, vietoj savo nuopelnų, bandoma atvirai koneveikti kitas organizacijas. Nenustebau, jog daugiausia kliuvo Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinei sąjungai ir jos vadovui Kęstučiui Pauliukui. Kitaip ir negalėjo būti, juk jei negali pasivyti lyderio, arba turi labai daug dirbti, arba „loti“ ant jo.

Ir tai ne vienintelė profesinė sąjunga šiuo metu bandanti persivilioti, prisikviesti LRITĮPS narius ir bausmių vykdymo sistemos pareigūnus ne sostinėje, kuriuos ilgus metus buvo pamiršę egzistuojant.

Pati esu LRITĮPS narė, atstovė jau daug metų. Kaip aktyvi narė ne tik pritariu veiksmams, kurie vyksta , bet ir oponuoju, teikiu siūlymus, karštai ginčijuosi. Štai tokia veikla „verda“ mūsų profesinėje sąjungoje, mes nuolat bendraujame, kai nesutampa nuomonės dalykiškai pykstamės, ieškome sprendimų. Tačiau nė karto man nekilo mintis persimesti į kitą profesinę sąjungą.

Jeigu jau priklausyti profesinei sąjungai, aš manau, tik vienai stipriausių visais klausimais: ir veikla, ir pasiekimais, ir lyderio stiprumu. Ir kartais, nors atrodo, jog kitas profsąjunginis darinys stambesnis, įtakingesnis, po įspūdingu dydžiu slepiasi neveiklumas, panegirika ir bandymas vytis nutolstantį traukinį…

Negaliu ir nenoriu Jums primesti savo nuomonės, tačiau esu nustebinta, kad kai kurie jūsų, nors už jūsų teises, darbo vietų patogumą, saugumą, darbo užmokestį, dėl problemų susijusių su uniforma kovojo LRITĮPS, staiga metėtės stoti į kitas organizacijas. Tai jūsų valia, LRITĮPS dėl tokio sprendimo tikrai „nenukraujuos“, tačiau ar pamenate, ką susitikime sakė kitos, neseniai viešėjusios profsąjungos lyderis, beje, vienas iš trijų Resocializacijos skyrių vadovų Pravieniškėse, kurio „kėdės“ klausimas pakibo ore, nes vykstant planuotiems pokyčiams iš trijų vadovų liks vos vienas. Kiek kartų jis pakartojo , jog jis į profesinę sąjungą siekė pritraukti ne bet ką, o sistemos inteligentus. Gal galite paaiškinti, apie ką čia jis?

Bet kokia diskriminacija man kelia šleikštulį, o šiuo atveju, inteligentijos, elito pabrėžimas, kaip išskirtinės, vos neprivertė bėgti į tualetą.

Norite būti inteligentai, ar įsivaizduojate, kad staiga jūsų problemos ims kaip per sviestą eiti ir spręstis?

Man juokinga, esu dalyvavusi daugybėje susitikimų ir aštrių diskusijų tiek Teisingumo ministerijoje, tiek Kalėjimų departamente, ir žinau, koks ilgas kelias į susitarimus, pergales, kovojant už pareigūnų teises.

LRITĮPS šiuo klausimu  bent kol kas tikri meistrai spręsti ir pasiekti, ko nori. Ir kai argumentus žeria Kęstutis, kitų, net ir stambių darinių vadovai sėdi išsižioję ir klauso, žinote kodėl jie tyli, nes negyvena bausmių vykdymo sistemos pareigūnų bėdomis, ir jas jei ir girdėjo, tai suvokia tik abstrakčiai.
Už gebėjimą įtikinti, priversti atverti duris ir išgirsti, galiu tik nulenkti galvą su didžiule padėka Kęstučiui Pauliukui.

Ir jei manote, kad kaip teigė paskutinis, viliotinį pareigūnams surengęs, svečias iš kažkokios profesinės sąjungos, jog jeigu jūsų stalčiuje ras net kokaino, ims jus ginti ir net laimės bylą teisme, plyštu iš juoko. Nejaugi tuo tikite?

Net  dešimtmetį nei pastarasis, nei dalies kitų profsąjungų atstovai, nežiūrėjo į jus niekaip kitaip, kaip į žemiausią kastą, bemokslius, o dabar staiga tiesia ranką ir žada tai, ką  jau turite LRITĮPS pastangomis?! Jei iki šiol nerūpėjote, vargu ar staiga pasidarėte įdomūs. Jūsų valia, ką rinktis, tuo ir žavi demokratija.

Tik priminsiu, pamenate, kaip tarnyba vyko nešildomose patalpose, kai valgydavote vos ne kartą per pamainą, o kur atlikdavote gamtinius reikalus pamenate? Tą krūmą??? O nesibaigiančius tarnybinius, kai tarnybą baigdavote ne 00 val. , o 00.30 val. Jei mėgstate skaičiuokite, primeskite, kiek dėl to negavote darbo užmokesčio lėšų?

Resocializacijos pareigūnai tikriausiai jau pamiršo 2018-uosius, kai būtent LRITĮPS išsaugojo ir šios tarnybos etatus ir laipsnius, o po to dar kartą 2020-aisiais, vos pradėjus apie tai sklandyti kalboms?

Ar dar tęsti? Galiu tęsti ir tęsti…

Šiandien, kai LRITĮPS padarė tiek daug ir nesustodama veikia, eidama į priekį, nesigręžiodama, kitoms profesinėms sąjungoms bepigu mojuoti brošiūrėlėmis ir girtis darbais, dėl kurių jiems neteko nė pirštelio pajudinti.

Aš lieku su ta profesine sąjunga, kuri nemelavo, sakė tiesą, kokia ji buvo, tęsėjo pažadus pareigūnams, išgirdusi problemą ieškojo sprendimų ir nebijojo dėl savo darbo vietos, skyrė daug asmeninio laiko, susitikinėjo su pareigūnais ne tam, kad plunksnas pakedenti, pasuokti ir pasigirti, o išgirsti bėdas ir imti jas spręsti.

Kaip LRITĮPS narė ir atstovė gailiuosi tik vieno, kad nepavyko pasiekti, jog psichologų etatai bausmių vykdymo vietose liktų statutiniai, dėl to jaučiuosi šiek tiek kalta…

Mums visiems, gaunant nedidelius atlyginimus, gal ir viliojančiai atrodo, pašalpos gimus vaikui, mirus artimajam ir kitais atvejais, arba Kalėdinės eglutės vakarėlis, kurias žadėjo saldžiabalsis ir kiti svečiai bei viešnios iš profsąjungų X.  Tačiau profesinės sąjungos esmė – visai ne čia. Stipri ir kovojanti profesinė sąjunga gali pasiekti svarbių sprendimų dėl darbo užmokesčio ir kitų dalykų, kurie turės daugiau ilgalaikės naudos, nei tokie menkaverčiai dalykai.

Beje, susiburti, kartu pasilinksminti, surengti vakarėlį, niekas netrukdo, tačiau priminsiu, jog kai tai siūloma, atsiranda vis tas pats 20-ies žmonių branduolys. Gal todėl, kad juose nedalyvaujate, atitolę nuo profsąjunginės veiklos, staiga ėmėte ir susiviliojote muilo burbulais, kuriuos pučia patogiai krėsluose įsitaisę kai kurių profsąjungų atstovai ir atstovės. Jie tikrai žavūs, tie burbulai, bet atminkite, jiems sprogus, muilas ima graužti akis.  

Jūs turite teisę rinktis, tačiau prieš dėdami parašą pagalvokite.

Tai ne skęstančiųjų šauksmas tyruose, mes – LRITĮPS – esame pakankamai tvirti, nepražūsime, o kolegų, užliūliuotų nepamatuotomis kalbomis, nuoširdžiai gaila.

„Savam krašte pranašu nebūsi“, tad keliaukite pasirinktu keliu, ir tai bus tik jūsų sprendimas.

Nuoširdžiai Jūsų

Jurgita Mansevičienė

LRITĮPS atstovė Alytaus pataisos namuose, profsąjungos narė