R.Katinienė: „Ministre, pradėkite spręsti problemas“

Pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos vakar surengė spaudos konferenciją, kurioje vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas buvo paragintas atsistatydinti, nes nesusitvarko su savo pareigomis, nesuvaldo generalinio komisaro Lino Pernavo, neįsiklauso į jam sakomą kritiką.

Į Vidaus reikalų ministro bandymą pasiteisinti, kad 2018-aisiais vyko susitikimai su profesinėmis sąjungomis ir pradėjus juos skaičiuosi, Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė (toliau LPPS) Roma Katinienė pasakė: „Pradėkite spręsti problemas, o ne susitikimus skaičiuoti“.

Didžiausią nepasitenkinimą profesinėms sąjungoms kelia tai, jog nesilaikoma šių metų sausio pirmąją dieną įsigaliojusios Nacionalinės kolektyvinės sutarties, Vidaus reikalų ministras neįsiklauso į kritiką, negirdi, nepadeda spręsti problemų, kurių vidaus reikalų sistemoje apstu.
Profesinės sąjungos kritikuoja brangiai kainuojančias L.Pernavo komandiruotes bei jo anglų kalbos pamokas darbo metu, ne skaidrią pareigūnų vertinimo ir motyvacinę sistemą.

Profesinės sąjungos spaudos konferencijoje teigė, jog nusikalstamumas „mažėja“, nes kai kurie nusikaltimai paprasčiausiai nėra registruoti, klastojamas reagavimo į įvykius laikas.

Profesinės sąjungos negailėjo kritikos dėl kai kuriems pareigūnams be pagrindo dalijamo „popierinio“ darbo krūvio, fiktyviai skaičiuojamą darbą naktimis ir  viršvalandžius.

„Kaip pavyzdys, sėdi kabinete ir dirba du policijos pareigūnai, vienas turi didesnį, kitas mažesnį darbo stažą ir vienam surašomas tarnybinis vadovo pranešimas, kad pas tą, kuris dirba analogiškai ir vienodu darbo krūviu, jis turi 50 proc. viršijantį darbo krūvį ir jam mokamas priedas“, – spaudos konferencijoje kalbėjo LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

Anot R.Katinienės, profesinės sąjungos nori skaidrios darbo užmokesčio kėlimo sistemos, grindžiamos ne priedais. Profesinių sąjungų nuomone, turi būti didinamas bazinis pareigūnų atlyginimas, nuo kurio priklauso pareigūnų pensija.
Pareigūnų atstovai nesupranta, kodėl vietoj dialogo, problemų sprendimų paieškos, profesines sąjungas bandom tramdyti ir tildyti blokuojant profesinių sąjungų mokesčio pervedimą.

„Daug yra problemų, kurias mes norim spręsti, tačiau policijos vadovybė mato kitus svertus – nemokėti nario mokesčio. Jeigu darbdaviui nurodyta teisės aktuose vykdyti nario mokesčio nuskaitymą, tai jis tą privalo vykdyti“, – sakė Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Į spaudos konferenciją atvykęs vidaus reikalų ministras atsistatydinti neketina, generalinio komisaro L. Pernavo darbą vertina gerai, neįžvelgia problemos dėl jo anglų kalbos pamokų darbo metu bei dažnų komandiruočių, tačiau dėl susidariusios situacijos jis ketina kalbėtis su profesinėmis sąjungomis.
Profesinės sąjungos nesirengia taikstytis su negerovėmis ir žada piketus prie Lietuvos ambasadų užsienio šalyse, jeigu į jų kritiką nebus išgirsta.

 

 

 

Profesinės sąjungos įtikino Teisingumo ministrą, rezultatas – geresnės kelionės išlaidų kompensavimo sąlygos

Praėjusią savaitę, kovo 4 d.  Vidaus reikalų ministras, suderinęs su Teisingumo ir Finansų ministrais,  pasirašė įsakymą „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas labai svarbus bausmių vykdymo sistemos pareigūnams, kurie, pagal įsigaliojusią naują kelionpinigių mokėjimo tvarką, gaus didesnę kompensaciją nei kitų tarnybų pareigūnai už patiriamas kelionės išlaidas vykstant į darbą ir iš jo, tai yra 174 eurų per mėnesį.

Įsakymo 2.2.3. papunktyje nustatyta, jog „ vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurie tarnybą vykdo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose ir kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, taip pat kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį keleiviniu ar asmeniniu transportu vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, maksimalus kelionės išlaidų kompensacijos dydis vienam vidaus tarnybos sistemos pareigūnui per vieną mėnesį yra 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio“.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, priėmus naują vidaus tarnybos statutą, turėjo keistis ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarka, ji turėjo įsigalioti daug anksčiau. Deja, laukti teko net iki šių metų kovo.

Anot LRITĮPS pirmininko,  buvęs Kalėjimų departamento direktorius  nerodė iniciatyvos spręsti šią problemą, taip pat nebandė iškovoti pareigūnams geresnių sąlygų. Gal todėl, šių metų pradžioje gimė visiškai bausmių sistemos pareigūnams nenaudingas įsakymo projektas, kuriame numatyta, jog visiems vidaus tarnybos pareigūnams būtų taikomas panašus kelionės išlaidų kompensavimo mechanizmas. Projekte atsirado ir kompensacijos „lubos“, ko anksčiau bausmių vykdymo sistemoje nebuvo.

Teisingumo ministerija, pasiteiravus dėl „lubų“,  teigė, jog jos yra privalomos.

Pasak LRITĮPS pirmininko, paaiškėjus, jog  pasirenkamas  kompensavimo taikant „lubas“ principas, teko įrodinėti, kodėl tokiu atveju bausmių sistemos pareigūnams turėtų būti numatyta kompensacija su “lubomis” 180 eur.

LRĮTĮP ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos dėjo daug pastangų, kol pavyko, kartu su Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Bausmių vykdymo sistemos skyriaus vedėju Mariumi Rakšteliu įtikinti Teisingumo ministrą Elviną Jankevičių, kad jis nepasirašytų ir nepritartų siūlomam projektui ir neblogintų  bausmių sistemos pareigūnams sąlygų, nes pateiktas projektas  buvo dar blogesnis nei tuo metu galiojantis.

Teisingumo ministras išgirdo LRITĮPS ir VAITĮPS prašymą bei argumentus, parengto projekto nepasirašė ir, atsižvelgdamas į profesinių sąjungų išsakytas pastabas, pateikė savo pasiūlymus.  Teisingumo ministrui teko praeiti tikrai nelengvą įtikinėjimų kelią, bet jis neatsitraukė ir pasiekė, kad projektas būtų pakoreguotas bausmių sistemos pareigūnų naudai.

„Esame labai dėkingi ir Teisingumo ministrui E.Jankevičiui, ir Bausmių vykdymo sistemos skyriaus vedėjui M.Rakšteliui, išgirdusiems mus ir  įdėjusiems labai daug darbo, sprendžiant  pareigūnams opią problemą“, – sakė K.Pauliukas.

Kai pagaliau kovo 4 d. buvo patvirtintas minėtas įsakymas dėl išlaidų kompensavimo, LRITĮPS pirmininkas negailėjo kritikos kai kurioms profesinėms sąjungos, kurios dėl pareigūnų nepakrutino nė piršto.

„Daug yra profesinių sąjungų Lietuvoje. Tik kartais kyla klausimas, kam kai kurios jų sukurtos ir ar iš tiesų atstovauja savo nariams. Juk profesinių sąjungų misija ne kalėdinės dovanėlės ar išvykos prie jūros, jos turėtų ginti savo narių teises ir atstovauti juos, kad jų darbo sąlygos būtų geresnės. Šįsyk kovojant dėl bausmių vykdymo pareigūnų, pasigedau kai kurių profesinių sąjungų aktyvumo.“-sakė Kęstutis Pauliukas.

 

Šaltą susirašinėjimą keičia dialogas

Neseniai vykusiame Alytaus pataisos namų (toliau – Alytaus PN) vadovo ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) atstovų susitikime buvo kalbamasi apie prioritetinius 2019-ųjų darbus.

Alytaus PN direktorius Genadijus Lepiochinas teigė, jog šiais metais yra numatęs ieškoti galimybių kamerų tipo patalpų užrakinimo mechanizmams tobulinti, pasirūpinti saugesnėmis pareigūnų ir darbuotojų darbo sąlygomis. Alytaus PN vadovas norėtų įrengti dar vieną kabinetą socialiniams darbuotojams pusiaukelės namuose, nes dabar vieninteliu kabinetu dalijasi net keturi darbuotojai, dėl prastų sąlygų nukenčia darbo kokybė, sudėtinga parengti nuteistųjų integravimo į visuomenę programas, kurios labai svarbios kokybiškiems nuteistųjų pokyčiams.

Sumanytiems projektams įgyvendinti, anot G.Lepiochino,  reikalinga suma nėra labai didelė – apie 6000 eurų, tačiau žinant skurdų pataisos įstaigos biudžetą,  sunku tikėtis, kad įstaigai pavyktų juos įgyvendinti be pagalbos. Todėl Alytaus PN vadovas kreipsis į Kalėjimų departamentą ir Teisingumo ministeriją, ir viliasi, kad aukštesnės įstaigos padės sumanymus realizuoti.

Susitikimo metu paliesta ir kone dešimtmetį nespręsta jaunesniųjų specialistų tarnybinių mokymų problema. Tokie mokymai įprastai vykdavo kasmet nuo spalio mėn. iki gegužės mėn. kartą per savaitę. Dėl šių mokymų įstaigoje būdavo gana daug sumaišties, susidarydavo viršvalandžiai, už kuriuos įstaiga arba turėdavo apmokėti pareigūnams, arba suteikti poilsio dieną. Pareigūnams pasinaudojus galimybe gauti poilsio dieną, „sugriūdavo“ tarnyba, nes ne paslaptis, jog pareigūnų trūksta. Susitikime susitarta, jog įstaigoje bus atlikta jaunesniųjų specialistų apklausa dėl mokymų tikslingumo ir surastas protingas sprendimas.

LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas domėjosi kaip vyksta derybos dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo. Tiek Alytaus PN vadovas, tiek ir profsąjungos atstovai sutiko, jog gerausio rezultato pavyks pasiekti tik daug ir karštai diskutuojant, todėl pritarė, kad kolektyvinė sutarti bus pasirašyta ne dėl „pliuso“, o dėl realios naudos abiems pusėms. Susitarta ir dėl to, kad pasiektų susitarimų būtų sąžiningai laikomasi.

Pasak Jurgitos Mansevičienės, šaltiems ir „popieriniams“, kai bendraujama vien raštais, įstaigos ir profesinės sąjungos santykiams, panašu, atėjo galas.

„Manau, kad  užsimezgęs dialogas bus pasitikėjimu grįsto bendradarbiavimo pradžia ir puikus pavyzdys kitoms įstaigoms, nes kalbėjimasis bei problemų sprendimo ieškojimas visada atneša daugiau naudos“, – sakė LRITĮPS atstovė Jurgita Mansevičienė.

Susitikime aptarta ir daugiau klausimų.

 

 

Policijos departamentas spjauna į vyriausybės sprendimus

Policijos departamentas (PD) desperatiškai ieško priežasčių, kaip nesilaikyti dar pernai Vyriausybės ir profesinių sąjungų atstovų pasirašytos Nacionalinės kolektyvinės sutarties. Naujausias PD žingsnis –   policijos generalinio komisaro pavaduotojo Edvardo Šilerio vasario 20 d. policijos įstaigoms išplatintas raštas. Jame nurodoma, kad Nacionalinė kolektyvinė sutartis negali būti taikoma statutiniams valstybės tarnautojams, kol nėra priimti atitinkami Vidaus tarnybos statuto pakeitimai.

„Prieš kelias savaites Nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymu statutiniams pareigūnams buvo suabejojusi ir Vidaus reikalų ministerija. Tačiau premjeras Saulius Skvernelis ministrams nurodė užtikrinti minėtos sutarties vykdymą. Atrodė, kad problemos nebeliko. Panašu, kad Policijos departamentas turi savo požiūrį į Vyriausybės sprendimus“, – stebisi Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkė Loreta Soščekienė.
Toks Policijos departamento vadovybės požiūris į profesines sąjungas rodo, kad policijos vadovai visomis priemonėmis seikia trukdyti profesinių sąjungų veiklai ir jas silpninti. L. Soščekienės teigimu, tokį elgesį galima vertinti kaip kerštą už nuolat išsakomą pagrįstą kritiką ir neigiamą įvykusios policijos reformos vertinimą.

„Panašu, kad Policijos departamento vadovai jaučiasi esantys aukščiau Vyriausybės. Nacionalinę kolektyvinę sutartį 2018 metų lapkričio 5 dieną pasirašė profesinės sąjungos ir Vyriausybės įgaliotas socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Derybose dalyvavo VRM viceministras Darius Urbonas. Pagaliau premjeras savo pavedime nurodė ministrams užtikrinti šios sutarties taikymą. Galbūt PD vadovams reikia asmeninio premjero parėdymo? Arba jiems tiesiog į tokius nurodymus nusispjauti. Nėra ko stebėtis, kad tarp Policijos departamento ir profesinių sąjungų nevyksta joks dialogas, pasirodo jie ne tik mūsų negirdi“, – teigia LTPF pirmininkė L. Soščekienė.

Pasak jos, šiuo metu vyksta derybos dėl naujos Nacionalinės kolektyvinės sutarties dėl pareiginės algos bazinio dydžio 2020 metams: „Tikimės, kad ir čia sutarsime dėl tam tikrų garantijų profesinių sąjungų nariams, tad kyla pagrįstas klausimas, ar vėl kažkoks departamentas leis sau nepaisyti susitarimų?“.

LTPF informacija

 

Laidoje „Ant bangos“ dalyvaus  Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė

Rytoj, vasario 20 d.  Lietuvos ryto televizijos laidoje „Ant bangos“ bus kalbama apie generalinio policijos komisaro Lino Pernavo anglų kalbos pamokas darbo metu ir  ką apie tai mano profesinės sąjungos atstovai.

Laidoje dalyvauja Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

Kęstučiui Pauliukui – netikėti sveikinimai ir dėmesys

Vos prieš keletą dienų buvo minimas Kalėjimų departamento įkūrimo 100-mečio jubiliejus.

Tą dieną netikėtų sveikinimų sulaukė ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Visų narių vardu pasveikinti ilgametį šios sistemos pareigūną, nuoširdų darbuotojų teisių gynėją, šaunų žmogų ir LRITĮPS pirmininką nusprendė profesinės sąjungos atstovai, dirbantys skirtingose šalies pataisos įstaigose.

Šis sveikinimas nebuvo tiesiog „proginis“ dėmesys sistemos jubiliejaus proga.

Anot profesinės sąjungos  atstovų, būtent K.Pauliukas sumanė ir pakvietė pataisos įstaigų pareigūnus bei darbuotojus tapti LRITĮPS nariais, įtraukė į įdomią, prasmingą veiklą, subūrė pareigūnus. Jis, kaip papasakojo kolegos – pavyzdys, kaip aktyvus žmogus gali paskui save vesti didžiulį būrį bendraminčių, o pradėjęs eiliniu nariu užaugti iki profesinės sąjungos pirmininko.

Milžinišką pasitikėjimą ir pagarbą tarp kolegų pelnęs Kęstutis pasižymi, kaip aktyvus darbuotojų teisių gynėjas, siekiantis geresnių tarnybos sąlygų ne tik pataisos sistemos, bet ir kitų, šiai organizacijai priklausančių įstaigų darbuotojams.

Kodėl toks pasitikėjimas? Atstovai sako, jog žmonės tiki jo idėjomis, darbais, kurie nesiskiria nuo žodžių, todėl ir palaiko.