Policijos darbuotojai galės apskųsti etikos komisijos sprendimą

Birželio 10 d. buvo patvirtinti Policijos darbuotojų etikos komisijų nuostatai, reglamentuojantys Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos ir policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijų veiklą, jų veiklos teisinius pagrindus ir kompetenciją. Komisijų uždavinys – nagrinėti Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso pažeidimus ir vertinti jo nuostatų nesilaikymo atvejus. Nustatyta tvarka reglamentuoja Policijos įstaigos etikos komisijos sprendimo apskundimo Centrinei etikos komisijai tvarką ir …

Continue Reading