Ministrė siekia dialogo, pareigūnai – sprendimų

Prieš savaitę Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovai susitikimo su teisingumo ministre Evelina  Dobrovolska ir viceministru Elanu Jablonsku.

Teisingumo ministrė akcentavo, kad bausmių vykdymo sistema – viceministro kuruojama sritis, todėl kvietė apie problemas drąsiai kalbėtis su juo bei dalintis pastebimomis negerovėmis.  Ministrė paaiškino, kad būtent dėl šios priežasties, reaguodama į profesinės sąjungos keliamas opias problemas ir paprašė pirmiausia, kuo skubiau, susitikti su viceministru, kuris jas ir spręs.

Profesinės sąjungos atstovai, skirtingose bausmių vykdymo vietose dirbantys pareigūnai kėlė problemas susijusias su viešaisiais pirkimais, tarnyba, darbo organizavimu, priimamais sprendimais, dvigubų standartų taikymu analogiškose arba panašiose situacijose, kriminalinės žvalgybos darbą ir metodus.

Pareigūnai kalbėjo apie patiriamas patyčias, sunkumus darbe ir nepasitikėjimą jų atžvilgiu ir sakė vis dažniau tarnyboje jaučiasi taip, tarsi patys atliktų bausmę.

Dalis pristatytų problemų teisingumo ministrei buvo žinomos.

Nemažai dėmesio skirta Pravieniškių pataisos namuose- atvirojoje kolonijoje egzistuojančioms problemoms bei pastarųjų mėnesių įvykiams, kai po nuteistųjų pabėgimo buvo nušalinti trys šios įstaigos pareigūnai su vadovu priešakyje.

LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas, susitikime prašė ministrės užtikrinti, kad nušalintų  pareigūnų procesai nebūtų vilkinami, o dėl pabėgimų ant jų kritęs šešėlis netaptų stigma ateičiai.

Po bendro susitikimo, kuriame buvo kalbėta apie bausmių vykdymo sistemoje egzistuojančias problemas, pareigūnai liko akis į akį su ministre ir jai pateikė jautrią informaciją apie galimą korupciją Kalėjimų departamente.

Pasak LRITĮPS pirmininko K.Pauliuko, tai, kad pagaliau įvyko susitikimas su ministre, yra žingsnis į priekį.

„Teisingumo ministrės siekį, kad vyktų sklandus dialogas, kuriame dalyvautų visos pusės – ministerija, Kalėjimų departamentas, profesinės sąjungos – suprantame, tačiau sunkiai įsivaizduojame bent kol kas. Visi mūsų bandymai spręsti problemas, nesulaukė deramo Kalėjimų departamento vadovybės dėmesio, greičiau tik dar labiau pagilino prarają. Visgi gerai nuteikia tai, kad ministrė kalba apie sisteminius pokyčius, dvigubų standartų eliminavimą ir Bausmių vykdymo kodekso parengimą bei keitimą. Jei tik prireiks socialinių partnerių pagalbos, esame pasiruošę talkinti. Esame už esminius pokyčius, kurie tarnybą darytų patrauklesnę, ji sklandžiau funkcionuotų, o pareigūnas nebūtų pastumdėlis ar patyčių objektas. Pareigūnų ir nuteistųjų santykis įstaigose turi būti optimalus, o nuteistųjų skirstymas į įstaigas būtų griežtai reglamentuotas. Visgi šiuo metu aktualiausias – skaidrumo kalėjimų departamente ir pavaldžiose įstaigose klausimas. Ar bus sprendimų ir šiuo klausimu – pamatysime“, – kalbėjo K.Pauliukas.

Anot Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Vitalijaus Jagmino,  teisingumo ministrė E.Dobrovolska bei viceministras E.Jablonskas girdi profesinių sąjungų keliamas problemas ir, manome, skirs pakankamai dėmesio bausmių vykdymo sistemai.

„Džiugu, kad policijoje įsteigęs antikorupcijos padalinį teisingumo viceministras Elanas Jablonskas, sukauptą patirtį perduos ir bausmių vykdymo sistemai. Po susitikimo tikime, jog ir šioje srityje ledai pajudės, o ministerija aktyviai kovos su korupcijos apraiškomis, skatins bendradarbiavimą ir naikins dvigubus standartus“, – sakė VAITĮPS pirmininkas.

Priminsime, kad susitikimas su teisingumo ministre įvyko po to, kai profesinės sąjungos paskelbė apie rengiamą protesto akciją prie ministerijos. Akcijos atsisakyta, kai su profsąjungų  atstovais susisiekusi ministrė pakvietė klausimus aptarti susitikime. 

Atsparumą korupcijai tiriantys užsienio ekspertai susitiko su profsąjungomis

Praėjusią savaitę Teisėsaugos institucijų pareigūnus vienijančių profesinių sąjungų atstovai dalyvavo susitikime su Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės ekspertais (toliau – GRECO ekspertai).

Susitikime dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas bei Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) vertina Lietuvą pagal centrinės vykdomosios valdžios bei teisėsaugos  institucijų atsparumą korupcijai bei korupcijos prevenciją. Vertinimas vyksta keliai etapais. Šis – penktasis – etapas. Šiuo metu vertinami principai ir elgesio normos, interesų konfliktai, tam tikrų veiklų apribojimas ir draudimas, turto, pajamų, įsipareigojimų ir interesų deklaravimas, taisyklių dėl interesų konflikto įgyvendinimas, politinis sąmoningumas.

Mūsų šalyje viešintys GRECO ekspertai siekia visapusiškai įvertinti Lietuvoje egzistuojantį mechanizmą, skirtą valdžios bei teisėsaugos institucijų  korupcijos prevencijai, todėl susitikimas su teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų atstovais vyko svečių iniciatyva.

Ekspertai domėjosi kaip profesinės sąjungos prisideda prie korupcijos prevencijos, kaip priimami sprendimai susiję su korupcija, ar dalyvauja darbuotojų atstovai atrankų komisijoje,

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Vitalijaus Jagmino, atsakydama ekspertams, profesinė sąjunga akcentavo, jog yra deklaravusi viešai, jog netoleruoja korupcijos, o pareigūnai seniai suprato, kas yra kyšis ir, kad tai yra pančiai bei supranta kainą kurią teks už tai sumokėti. Prie šio suvokimo, anot VAITĮPS pirmininko, daug prisidėjo prevencija, kurią vykdė ir vykdo Policijos vadovybė.

Profesinė sąjunga ekspertams papasakojo ir apie jos atžvilgiu taikytą kriminalinę žvalgybą bei pradėtą ikiteisminį tyrimą.

Pasak V.Jagmino, gerokai nustebino ekspertų grupės žinios surinktos šia tema apie Lietuvą, tikimasi, kad ir pateiktos išvados, po atlikto penktojo tyrimo etapo bus ne mažiau įdomios ir vertingos.

Patyčios prieš pareigūnus – kalėjimo kasdienybė

Pareigūnai klausia, kada baigsis nuteistųjų patyčios jų atžvilgiu, o už nederamą, chuliganišką  elgesį bus skiriamos jų elgesio vertos bausmės?

Prieš kelias dienas  Pravieniškių pataisos namuose 1 sektoriuje įvykęs incidentas, kurio metu, dėl neva per skystos sriubos, nuteistasis šliūkštelėjo jos turinį ant pareigūno, dar kartą priminė, kad patyčios, psichologinis spaudimas ir orumą žeminantys veiksmai bausmių vykdymo sistemos darbuotojų atžvilgiu vis dar gajūs.

Bausmių vykdymo sistemoje dirbantys pareigūnai su patyčiomis, priekabėmis, grasinimais, įvairiais reikalavimais iš nuteistųjų pusės susiduria dažnai, o kartais, kaip ir pastarąjį, sulaukia ir panašių išpuolių.

Jie teigia, jog nuteistųjų teisės yra aukščiau pareigūnų teisių, ir jei pareigūnas šliūkštelėtų sriubos lėkštę į nuteistąjį, sulauktų neabejotinai rimtos nuobaudos.

Bausmės nuteistiesiems už jų nederamą elgesį dažniausiai nepasiekia tikslo ir neskatina daugiau panašiai nesielgti. Pavyzdžiui, ko verta bausmė, draudimas  10 dienų eiti į parduotuvę, kai nuteistasis yra žinoma, jog ir taip neturi pinigų joje lankytis?

Kaip spręsti problemą, pareigūnai nežino, tačiau mano, jog bausmės už netinkamą, chuliganišką, orumą žeminantį poelgį, turi būti jaučiamos, t.y. skiriamos tokios, kurios verstų mąstyti ir vengti netinkamų veiksmų.

Nuteistieji, anot pareigūnų, labiausiai nemėgsta kai fiksuojamas vaizdas ir garsas. Todėl kiekvienas pareigūnas turi vaizdo registratorių, tačiau jį  įsijungia ne kaskart, nors pripažįsta, kad naudojant šią priemonę, įrašančią tiek garsą, tiek ir vaizdą, nuteistieji elgiasi kitaip.  

Tačiau veiksminga priemonė dažnai taip ir lieka neįjungta, anot pareigūnų, vaizdo registratoriaus baterija išsikrauna anksčiau nei baigiasi pamaina, jis nėra patogus naudoti, nešiotis prisisegus prie peties, o kartais išjungus einant į higienos kambarį paprasčiausiai pamirštama jį įjungti.

Įstaigose įrengus vaizdo ir garso fiksavimo priemones – galimai problema nebūtų tokia aštri, o nuteistieji, bijodami jų neteisėtų veiksmų įrodymų, galimai vengtų replikų ir tiesioginių veiksmų pareigūnų atžvilgiu.

Tačiau yra ir kita problema, pareigūnams apmaudu, jog šiandien bausmių vykdymo vietose nuteistieji ir jų teisės yra aukščiau visų kitų. Nuolatinių nuteistųjų skundų dėl jų teisų pažeidimų išvarginti įstaigų vadovai, tiesiog jų bijo ir pamiršta, kad skubant pildyti nuteistųjų norus, pamirštamas pareigūnas ir jo teisės.

Ir nors į aukščiau minėtą įvykį su sriuba nedelsiant sureagavo tiesioginis vadovas, kriminalinė žvalgyba, susirūpinusi klausė ar pareigūnas nebuvo sužeistas, nepatyrė nudegimų ar pan., pradėtas įvykio tyrimas, jau dabar galima spėti, kad bausmė nuteistajam galimai bus neefektyvi ir po kurio laiko jis vėl elgsis panašiai, o gal net dar įžūliau.

Policijos darbuotojai galės apskųsti etikos komisijos sprendimą

Birželio 10 d. buvo patvirtinti Policijos darbuotojų etikos komisijų nuostatai, reglamentuojantys Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijos ir policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijų veiklą, jų veiklos teisinius pagrindus ir kompetenciją.

Komisijų uždavinys – nagrinėti Lietuvos policijos darbuotojų etikos kodekso pažeidimus ir vertinti jo nuostatų nesilaikymo atvejus.

Nustatyta tvarka reglamentuoja Policijos įstaigos etikos komisijos sprendimo apskundimo Centrinei etikos komisijai tvarką ir procedūrą.

Svarstytas darbuotojas, nesutinkantis su Policijos įstaigos komisijos priimtu sprendimu, per 10 darbo dienų nuo Policijos įstaigos komisijos priimto sprendimo, gali kreiptis į Centrinę komisiją su motyvuotu prašymu iš naujo įvertinti priimtą sprendimą.

Išskirtinės draudimo sąlygos ir nuolaidos nariams

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija suderėjo puikias sąlygas įvairių rūšių draudimui su draudimo kompanija Compensa.

Džiaugiamės, kad ir Profsąjungų centro profesinių sąjungų – Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai galės naudotis patraukliais šios draudimo kompanijos pasiūlymais.

Nuo šiol profesinių sąjungų, priklausančių LTPF, nariai, jų sutuoktiniai ir vaikai (iki 18 metų) galės būti draudžiami lengvatinėmis sąlygomis. Numatomos tokios draudimo rūšys: privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės, KASKO, turto, asmens ar kelionių draudimas.

Draudžiantis jums bus taikomos nuolaidos:

– TPVCA ir KASKO – iki 15 proc.

– Turto draudimui – iki 25 proc.

– Asmens draudimui – iki 25 proc.

Kelionių draudimui  – iki 25 proc.

Išsamesnę informacija apie draudimo sąlygas bei kontaktus sužinosite paskambinę

tel. +370 684 93818

Profsąjungos trečiadienį protesto akcijos nerengs, ministrė pakvietė susitikti

Pareigūnų profesinės sąjungos praneša, kad trečiadienį , birželio 9 d. 11.30 val. prie Teisingumo ministerijos nerengs protesto akcijos, nes Teisingumo ministrė išgirdo profesines sąjungas ir pakvietė susitikti bei keliamas problemas aptarti.

Susitikimą inicijavo Teisingumo ministrė.

„Protesto akcija – kraštutinė priemonė, kurios imamės. Esame už socialinį dialogą ir problemų sprendimą prie derybų stalo, o ne gatvėje. Tai, kad pagaliau ministrė išgirdo profesines sąjungas – gera pradžia. Tikimės, kad susitikimas su teisingumo ministre bus sklandus, o problemų, kurias pasirengę išdėstyti, sprendimas pagaliau pajudės“, – sakė Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Primename, kad profesinės sąjungos kėlė bausmių vykdymo sistemoje įsisenėjusias problemas, skaidrių procesų, viešųjų pirkimų, dvigubų standartų, darbuotojų mobingo ir kt. problemas bei reikalavo ryžtingų pertvarkų bei pokyčių.

Situacija „Regitroje“ aptarta susitikime su ministre

Praėjusią savaitę vykusiame Vidaus reikalų ministrės, viceministrų ir ministerijos kanclerės susitikime su „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku buvo kalbama apie situaciją įmonėje, problemas, išklausyti profesinės sąjungos siūlymai.

Asociatyvi nuotrauka skolinta iš interneto.

Susitikime vidaus reikalų ministrė pirmiausia padėkojo „Regitra“ darbuotojams, dirbantiems su klientais, kuriems šiuo metu tenka didžiausias tiek fizinis, tiek psichologinis krūvis.

Pagrindinis diskusijos objektas buvo naujoji transporto registravimo sistema, kuri parodė, jog „Regitra“, nors nuo įstatymo priėmimo Seime iki jo realaus įgyvendinimo praėjo kone dveji metai, nepasiruošė galimiems iššūkiams. Kalbėta apie darbuotojų situaciją bei įmonėje vyraujantį mikroklimatą.

„Mūsų tikslas, kad įmonė teiktų kokybiškas paslaugas žmonėms, o darbuotojai jaustųsi saugiai darbe“, – susitikime sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.  

Diskusijoje ieškota atsakymų, kodėl nauja sistema neveikia sklandžiai, klausta darbuotojų atstovų pasiūlymų procesams sureguliuoti.

„Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas E.Plokštys, pateikė siūlymą steigti savitarnos terminalus, įvertinti darbuotojų skaičių, peržiūrėti IT programų veikimo greitį, šalinti jos trikdžius, taip pat darant bet kokius pokyčius – atsigręžti į darbuotoją ir išgirsti jų pasiūlymus. Taip pat paprašyta ministrės atkreipti dėmesį į jau daugiau nei 10 metų neperžiūrimą darbuotojų atlygį už darbą.

„Esu labai dėkingas ministrei už skirtą laiką ir nuoširdų pokalbį. Tikiu, kad šis susitikimas ir betarpiškas Vidaus reikalų ministerijos įsitraukimas bei noras išspręsti problemas siekiant kuo geresnio rezultato, atneš naudos tiek mūsų darbuotojams, tiek klientams, tiek įmonei“, – sakė E.Plokštys.

Jau kitą dieną po pokalbio su vidaus reikalų ministre įvyko VĮ „Regitra“ valdybos posėdis, kur buvo iškeltas atlyginimų peržiūrėjimo klausimas. Nežinome ar tai sutapimas, ar ne, tačiau tikimės, kad pagaliau „ledai“ pajudės.

Pareigūnų profsąjungos kviečia ministrę dialogo ir reikalauja permainų Kalėjimų departamente

Trečiadienį, birželio 9 d. 11.30 val. prie Teisingumo ministerijos ketinama surengti bausmių vykdymo sistemos pareigūnų protesto akciją, kuria siekiame „prisibelsti“ iki Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, kad ji išgirstų apie sistemos pūlinius, ydingą Kalėjimų departamento vadovybės veiklą, egzistuojančias opias problemas ir imtųsi ryžtingų pokyčių.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų (toliau- LRITĮPS) profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, bausmių vykdymo sistemos pareigūnai nori permainų.

„Šiai sistemai jau seniai reikia permainų. Situacija kaista: prasta atmosfera, mobingas, susidorojimai su darbuotojais, įsikeroję dvigubi standartai – tik dalis problemų bausmių vykdymo sistemoje“, – sakė K.Pauliukas.

Trečiadienį vyksiančioje protesto akcijoje prie Teisingumo ministerijos ketina dalyvauti iki 50 bausmių vykdymo sistemos pareigūnų iš kelių Profsąjungų centro profesinių sąjungų.

Primename, kad š. m. gegužės 17 d. profesinės sąjungos išplatino kreipimąsi į ministrę dėl sistemoje įsikerojusių piktžaizdžių, o disponuojama informacija kuo skubiau norėjo pasidalinti  su ministre. Netrukus profesinių sąjungų atstovai buvo pakviesti susitikti su Teisingumo viceministru Elanu Jablonsku, tačiau tai pareigūnų netenkino, nes itin jautri ir konfidenciali informacija, siekiant apsaugoti ją pranešusius žmones, skirta išskirtinai Teisingumo ministrei, galinčiai daryti politinius sprendimus.