Profsąjungos nariai dažniau laimi nei pralaimi teisinius procesus

2017-2022 m. Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LRITĮPS) nariai, dirbantys bausmių vykdymo sistemoje inicijavo 60 teisinių ginčų, iš kurių 49 buvo laimėti, 11 – pralaimėta. LRITĮPS teisininko atstovaujami nariai laimėjo net 82 proc. visų teisinių ginčų minėtu laikotarpiu.

Ginčų komisija – laiko gaišimas?

Per minėtą šešerių metų laikotarpį tik 4 ginčai išnagrinėti tarnybinių ginčų komisijose.

Pirmiausia į tarnybinių ginčų komisija nesikreipiama, nes nėra pasitikėjimo, jog skundas bus išnagrinėtas teisiškai pagrįstai.

Anot LRITĮPS teisininko, nėra reikalavimo, jog tarnybinių ginčų komisijų nariai turėtų teisinį išsilavinimą, o skundai paprastai yra grindžiami ne tik faktinėmis aplinkybėmis, bet ir teisės doktrininiu bei  teisminių aiškinimu. Atitinkamai teisiškai pagrįsti turi būti ir sprendimai. Tačiau tarnybinių ginčų komisijose teisiniai ginčai neretai yra sprendžiami vadovaujantis konkrečioje įstaigoje vyraujančia praktika, įsivaizdavimu, subjektyviomis nuomonėmis, bet nebūtinai teisinėmis žiniomis. Dėl šios priežasties į ginčų komisiją, anot jo, yra tikslinga kreiptis tik tuo atveju, kai situacija teisiniu požiūriu yra visiškai aiški, bet buvo neteisingai pritaikytas teisės aktas, t. y., kai gilesnė teisinė situacijos analizė nėra reikalinga, arba, kai ginčijama situacija yra labai specifinė įstaigoje nusistovėjusios veiklos praktikos prasme, o egzistuoja tam tikras teisinis neapibrėžtumas, ir todėl geriausią sprendimą galima priimti pačioje įstaigoje sudarytoje tarnybinių ginčų komisijoje.  

LRITĮPS teisininkas pakomentavo, jog kita priežastis, dėl kurios vengiama kreiptis į tarnybinių ginčų komisiją – tai, jog dažnai komisijos nariai palaiko įstaigos vadovo sprendimą.

Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą, tarnybinių ginčų komisija turi būti sudaroma vadovo įsakymu toje pačioje įstaigoje, kurios vadovo veiksmai (sprendimai) dažniausiai ir yra skundžiami. Todėl, pasak teisininko, tiesiog negaištama laiko ginčų komisijoje, numanant galimą sprendimą, t. y. tai, jog vadovo sprendimas bus paliekamas galioti, ir iš karto kreipiamasi į teismą.

Primename, kad šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia pareigūnams pasirinkti, kur – tarnybinių ginčų komisijoje ar teisme – jie nori spręsti teisinį ginčą. Ir nors kreipimasis į ginčų komisiją neužkerta kelio po to kreiptis ir į teismą, tokiu atveju ginčo sprendimas užtrunka ilgiau.

Dėl ko kyla ginčai?

Kiek daugiau nei pusė (55 proc.) visų teisinių ginčų aukščiau paminėtu laikotarpiu buvo dėl įsakymų, kuriais buvo neteisėtai paskirtos nuobaudos, panaikinimo. Iš 60 ginčų tokių buvo 33.

Iš 60 teisinių ginčų – 7 buvo dėl tarnybinės veiklos rezultatų apskundimo (tai sudaro 11,7 proc. visų teisinių ginčų); 10 administracinių bylų – dėl žalos atlyginimo už laiku neišduotas tarnybines uniformas ar jų dalis (tai sudarė 16,7 proc. visų teisinių ginčų). Pastarosiose 10-yje bylų buvo atstovauti 93 pareigūnai.

Dar vienas kolektyvinis skundas minėtu laikotarpiu buvo ieškinys civilinėje byloje, kur buvo atstovaujama 10-ies bausmių vykdymo sistemos vienoje įstaigoje dirbusių medicinos darbuotojų ir psichologų interesams. Jie kreipėsi į teismą su prašymu priteisti nesumokėtą darbo užmokesčio dalį – priemoką už darbą esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Ši byla laimėta darbuotojų naudai.

Kitos administracinės bylos inicijuotos dėl: atsisakymo perkelti į kitas pareigas; prastovos apmokėjimo; atsisakymo priimti sprendimą; atsisakymo sumokėti išmoką užsikrėtus Covid-19 tarnybos vietoje; atsisakymo pridėti atostogų dienas laiku nesumokėjus atostoginių; atsisakymo išmokėti išmoką pagal Šakos kolektyvinę sutartį pareigūnui išėjus į pareigūnų pensiją; neteisėto perkėlimo esant tarnybiniam būtinumui; pareigūnų pensijos dydžio perskaičiavimo; atleidimo pagrindo pakeitimo.

Dažniausiai darbuotojų interesus pavyko apginti.

Teismų „užderėjo“ ir šiemet

Šių metų sausio mėnesį teisininkas suskaičiavo, jog jau yra pradėta 14 naujų teisminių procesų – 3 administracinės bylos dėl tarnybinių nuobaudų panaikinimo, 2 administracinės bylos dėl neteisėto perkėlimo esant tarnybiniam būtinumui, 8 administracinės bylos dėl neteisėto perkėlimo tęsti tarnybą pareigūnams išreiškus norą tarnybos netęsti ir būti atleistiems ir 1 administracinė byla dėl neteisėto perkėlimo į kitas pareigas, nesilaikius perkėlimo procedūrų ir todėl priėmus nepagrįstą sprendimą.

„Regitra“ darbuotojų profsąjunga: „Kartu galime padaryti daugiau!“

Vakar vykusiame „Regitra“ profesinės sąjungos tarybos posėdyje buvo aptarti praėjusieji metai, socialinis dialogas, kolektyvinės sutarties klausimas, situacija įmonėje, išsikelti prioritetiniai tikslai 2023-iesiems, išklausyta ir patvirtinta finansinė ataskaita.

Pasidžiaugta, kad narystė profesinėje sąjungoje augo 6 proc., tai, anot Profesinės sąjungos pirmininko Evaldo Plokščio skatina judėti į priekį.

„Džiaugiamės, kad gyvenome kukliai ir taupiai, sukaupėme tam tikrą rezervą, kuris bus skirtas profesinės sąjungos narių teisinei apsaugai ir pagalbai. Praėjusių metų viduryje pasirašyta teisinės  pagalbos sutartis su advokatų kontora CONSTAT, pasiteisino. Profesinė sąjunga prireikus gauna kvalifikuotą pagalbą , be kurios sudėtinga įsivaizduoti organizacijos veiklą“, – sakė E. Plokštys.

Aptariant socialinio dialogo klausimą reziumuota, jog  nors teigiamų pokyčių yra, profesinė sąjunga pasigenda problemų, apie kurias diskutuojama susitikimuose, sprendimų.

Kitas aktualus klausimas – naujos Kolektyvinės sutarties parengimas ir pasirašymas.   „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos taryba vieningai pritarė, kad tokia sutartis reikalinga, o jos rengimas – prioritetinė ir atsakinga sritis. Taryba nusprendė, kad rengiant projektą ir derantis dėl sąlygų reikės didesnio daugelio jos narių įsitraukimo.

Pristatant komunikavimo su nariais aktualijas, nuspręsta, jog socialinio tinklo Facebook  grupėje, siekiant atviresnių diskusijų,  galės dalyvauti tik profesinės sąjungos nariai, tad nuo kovo pradžios grupė taps uždara. Visus, kurie dar nespėjo tapti „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos nariais, profesinės sąjungos taryba kviečia prisijungti.

„Visi darbuotojai – laukiami mūsų profesinėje sąjungoje. Posakis „stiprūs kartu“ geriausiai apibūdina, kaip svarbu vienytis ir ką galime padaryti būdami didesni, turėdami daugiau narių“, – sakė E.Plokštys.

Kadangi netrukus prasidės pajamų ir turto deklaravimas, profesinės sąjungos taryba pakvietė visus, nepriklausomai ar yra profesinėje sąjungoje, ar nėra, šeimos narius, artimuosius, bičiulius, prisidėti ir skirti 0,6 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio „Regitra“ darbuotojų profesinei sąjungai.  Taip prisidėti prie jos augimo, stabilumo ir didesnių galimybių siekiant geresnių darbo sąlygų darbuotojams.

„Taryba nusiteikusi darbingiems metams, tereikia darbuotojų palaikymo ir noro būti profesinės sąjungos dalimi. Tad dar kartą kviečiu visus jungtis. Kartu mes tikrai galime padaryti daugiau!“, – sakė E.Plokštys.

Kviečiame į trijų dienų kelionę, į Šiaurės Lenkiją!

Trijų dienų kelionės metu į Šiaurės Lenkiją, aplankankysime Pamario ir Varmijos-Mozūrijos žemes.

VILKO IRŠTVA – SW. LIPKA – RESZEL – OLSZTYN – LIDZBARK WARMINSKI – OLIVOS KATEDRA – SOPOT – GDANSK – FROMBORK – MALBORK.

Kelionės maršrutas: VILNIUS –KAUNAS – VILKO IRŠTVA – SW. LIPKA – RESZEL – OLSZTYN – LIDZBARK WARMINSKI – OLIVOS KATEDRA – SOPOT – GDANSK – FROMBORK – MALBORK – KAUNAS – VILNIUS. 

Kelionės data: š.m. balandžio 14 d. – balandžio 16 d.

Kelionės kaina profesinės sąjungos nariams ir jų šeimų nariams – 98 EUR.

Balandžio 14 d. anksti ryte išvykimas iš Vilniaus (per Kauną, Marijampolę), grįžimas – balandžio 16 d. apie 24 val.

1 diena (balandžio 14 d.). Išvykimas iš Vilniaus anksti ryte apie 4-5 val. Vykstame į „Vilko irštvą“ Hitlerio bunkerį Lenkijoje (tuometiniuose Rytprūsiuose), iš kurio Antrojo pasaulinio karo metais Hitleris vadovavo Trečiojo Reicho ginkluotosioms pajėgoms. Čia jis praleido didžiąją savo laiko dalį daugiau nei 800 dienų.  „Vilko irštvos“ bunkeriai buvo gerai įtvirtinti – sienos turėjo po du gelžbetonius apvalkalus, kurių storis siekė apie 4 m. Būtent šioje būstinėje 1944 m. buvo įvykdytas pasikėsinimas į Hitlerį.

Vėliau aplankome Šv. Lipkos vėlyvo baroko stiliumi pastatytą bažnyčią, kuri garsėja savo vargonais. Esant galimybei pasiklausome vargonų muzikos. Šv. Lipka vadinama Šiaurės Lenkijos baroko perlu. Čia esančią bažnyčią ir vienuolyną XVII a. statė iš Vilniaus atvykę meistrai. Šv. Lipka laikoma stebuklinga, su Mergelės Marijos apsireiškimu siejama vieta.

Vykstame į Olštyną pakeliui apžiūrėdami Rešliaus pilį gynybinę pilį, kuri ilgainiui prarado savo funkciją. Olštyne trumpos ekskursijos metu pasivaikščiosime po senamiestį, apžiūrėsime XIV a.

pastatytus Aukštuosius vartus, senąją ir naująją miesto rotušes bei grožėsimės Šv. Jokūbo katedra. Miestas garsėja XIV a. Varmijos kapitulos pilimi, kuri suvaidino didelę reikšmę lenkų ir kryžiuočių karų metu. Vėliau penkerius metus šioje pilyje gyveno žymusis astronomas Mikalojus Kopernikas. Toliau esant galimybei vykstame į Lidzbark Warmiński. Atvykę į Lidzbark Warmiński pasigrožėsime didinga gotikos stiliaus pilimi, pastatyta XIV a. antroje pusėje vietoje prūsų pilies Lecbarg, buvusios Alnos ir Simsarnos upių santakoje. Ilgą laiką šiame objekte buvo Varmės vyskupijos kapitulos rezidencija ir jis vykdė sargybos posto, ginančio rytinę Varmės sieną, funkciją. Vakare atvykstame į viešbutį. Nakvynė viešbutyje.

2 diena (balandžio 15 d.). Ryte vykstame į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Trečiojo Reicho koncentracijos stovykla pastatyta nuošalioje, šlapioje ir miškingoje vietovėje, esančioje šalia Lenkijos Štutovo miestelio. Koncentracijos stovykloje kalėjo labai daug Lenkijos inteligentijos atstovų, taip pat nemažai žinomų Lietuvos žmonių, tame tarpe ir žymus lietuvių rašytojas Balys Sruoga, kuris vėliau savo memuarinėje knygoje „Dievų miškas“ aprašė savo išgyvenimus šioje nacių koncentracijos stovykloje. Viso šioje stovykloje buvo kalinama apie 100 000 žmonių.

Po apsilankymo stovykloje vykstame į Sopotą. Pakeliui aplankysime tylų, gražų Gdansko rajoną, kur yra garsioji Olivos katedra, apdainuota garsiojo keliautojo Aleksandro fon Humbolto, kaip trečioji gražiausia vieta pasaulyje. Gotikinė Olivos katedra – vienas seniausių ir labiausiai lankomų objektų Gdansko regione. Atvykstame į Sopotą.  Tai populiarus Lenkijos pajūrio kurortas, garsėjantis kasmetiniu Sopoto dainų festivaliu bei ilgiausiu Europoje Baltijos jūros molu, kurio ilgis net 515 m. Laisvas laikas, kurio metu galėsite pasivaikščioti pajūriu, apžiūrėti moderniosios architektūros kūrinį „kreivąjį namą“. Vėliau aplankome Gdansko miestą.

Gdanskas – tai Lenkijos uostamiestis prie Baltijos jūros Lenkijos šiaurėje, Pamario vaivadijoje. Anksčiau miestas buvo vadintas Danzig. Rašytiniuose šaltiniuose miestas pirmą kartą paminėtas 997 m. XX a. aštuntajame dešimtmetyje Gdanske kilo „Solidarumo“ judėjimas, kuris kovojo prieš sovietų valdžią. Ekskursija po Gdansko senamiestį: ankstyvosios gotikos Šv. Mergelės katedra – didžiausia plytinė katedra Europoje, Karališkasis kelias, Žalieji ir Auksiniai miesto vartai, Kalėjimo bokštas, miesto rotušė, senamiesčio turgavietės, Neptūno fontanas. Vykstame į viešbutį, nakvynė viešbutyje.

3 diena (balandžio 16 d.).  Papusryčiavę aplankome Fromborko miestelį, apžiūrime žymiąją Fromborko katedrą. Fromborke gyveno ir dirbo žymus astronomas Mikalojus Kopernikas.

Vėliau vykstame į Malborko (arba Marienburgo) pilį. Malborko tvirtovė − viena didžiausių ir geriausiai išlikusių viduramžių gynybinės ir rezidencinės architektūros pavyzdžių Vidurio ir Rytų Europoje, viena monumentaliausių bei įspūdingiausių plytinės gotikos ansamblių Europoje, tiesiogiai susijusi su viduramžių Lietuvos istoriniais įvykiais. Marienburge buvo kryžiuočių Didžiojo magistro rezidencija ir ordino valstybės sostinė.

Ekskursija Malborko gynybiniame komplekse. Vakarop judame link Lietuvos. Apie 24 val. grįžtame į Vilnių.

Objektų lankymo eiliškumas gali keistis. Tikslus išvykimo iš Lietuvos laikas ir vieta bus pranešta vėliau.

Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

  • kelionė turistinės klasės autobusu;
  • 2 nakvynės viešbutyje su pusryčiais;
  • kelionės vadovo, gido paslaugos;
  • ekskursinė programa;
  • kelionės dokumentų sutvarkymas (būtina turėti galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę).

Į KELIONĖS KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:

  • bilietai į lankomus mokamus objektus, vietinių gidų paslaugos: reikia turėti apie 150 zlotų (suma bus patikslinta vėliau, kai bus žinomos naujo sezono kainos);
  • medicininių išlaidų draudimas kelionės metu (kelionei reikia savarankiškai įsigyti medicininių išlaidų draudimą).

Norite keliauti? Registruokitės!

Registracija vyksta iki kovo 10 d. el. paštu algimantas.stapcinskas@gmail.com, smulkesnė informacija tel. 8-670-97001. Kelionės programa ir kita informacija yra pateikiama žemiau.