Pamiršusieji etikos kodeksą gali likti be profsąjungos teisinės pagalbos

Socialinio tinklo Facebook grupė Pataisos pareigūnai ir darbuotojai 17 grupė, vieta, kur pataisos sistemos darbuotojai gali nevaržomi diskutuoti su tarnyba susijusiais klausimais. Tačiau klausimų aiškinimasis čia dažnai virsta karštu savo tiesos įrodinėjimu, kur nebelieka argumentų, imama svaidyti kaltinimus, nemandagius epitetus ir palyginimus.

Ir nors šią Facebook grupę administruojantis asmuo aiškiai išdėstė bendravimo taisykles, ne kartą priminė, jog už neetiškus pasisakymus komentatoriai bus baudžiami pagal grupės taisykles, tai negelbsti.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis yra skirtas saviraiškos laisvei,  jame plačiai reglamentuota informacijos laisvė, kuri apima laisvę turėti įsitikinimus ir juos reikšti, teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, spaudos ir kitų informacijos priemonių laisvę. Laisvė reikšti įsitikinimus negali būti ribojama kitaip, tik įstatymu ir jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Taigi, net laisvė reikšti savo nuomonę turi ribas.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovė Sonatos Buzaitienės, laikinai vykdanti Alytaus skyriaus pirmininko pareigas, nesvarbu kokiai profesinei sąjungai priklausai, kokias pareigas užimi pataisos sistemoje, pirmiausia esi pareigūnas, tai reiškia, jog be Konstitucijos nuostatų kiekvienam galioja ir  Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu dar 2019 metų birželį pasirašytas įsakymas „Dėl  pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“.

Šio kodekso 7.4 punktas teigia, jog „pastabas apie pastebėtas kolegų daromas ar padarytas klaidas pateikti korektiškai, esant poreikiui, suteikti pagalbą arba pateikti konstruktyvius siūlymus“, o 10 -, jog „darbuotojas, viešai reikšdamas savo nuomonę apie vadovus, pavaldinius, kolegas, visuomenės veikėjus ir kitus asmenis, visada turi išlikti objektyvus ir nešališkas, laikytis visuotinai pripažintų moralės normų bei etiketo reikalavimų“.

„Socialiniuose tinkluose bendravimo kultūrą kuriame patys, būtų šaunu, kad čia ne rietumėmės kaip katės, o konstruktyviai diskutuotume. Keista matyti, kai suklupus darbuotojui tuoj puolame jį prie kryžiaus kalti. Visgi manyčiau, kad turėtume būti vieningesni, etiškesni ir draugiškesni vienas kito atžvilgiu“, – kalbėjo S.Buzaitienė.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas apie neetiškus komentarus ir piktus komentatorius sakė, jog profesinė sąjunga laikosi pozicijos ir primena nariams, kad komentarai socialiniame tinkle neturi žeisti kito žmogaus garbės ir orumo bei turi būti etiški.

„Esame nusprendę, jei mūsų profesinės sąjungos nariui nepagarbiai, ar įžeidžiai pakomentavus kolegą, jo veiklą ar pan. socialiniame tinkle kiltų teisminis ginčas, profesinė sąjunga jo negintų ir teisinės pagalbos tokiu atveju nesuteiktų. Esame už atviras, karštas, gilias diskusijas visur: ir įstaigose, ir socialiniuose tinkluose, bet kolegų niekinimo, žeminimo, patyčių kultūros netoleruosime ir teisinės pagalbos tokiais atvejais piktiems komentatoriams neteiksime“, – sakė K.Pauliukas.

Ar dešimtmetį nespręsta problema sulauks dėmesio?

  „Regitra“ darbuotojų profesinė sąjunga raštu kreipėsi į VĮ „Regitra“ generalinį direktorių Vaidą Dominauską, prašydama ieškoti galimybių indeksuoti įmonės darbuotojų atlyginimus.

Pasak Profesinės sąjungos pirmininko Evaldo Plokščio, didesnis atlygis yra didžiosios daugumos darbuotojų lūkestis.

„Mūsų turimomis žiniomis įmonės darbuotojų, išskyrus  retas išimtis, darbo užmokestis nebuvo didinamas daugiau kaip 10 metų. Atlygis labai nežymiai augo tik dėl padidėjusio neapmokestinamojo pajamų dydžio. Kadaise buvęs neblogas atlyginimas, dabar yra ganėtinai mažas, todėl normalu, kad darbuotojai jaučia dėl to įtampą ir nepasitenkinimą. Liūdniausia, kad dėl mažo atlyginimo, lojalūs ir savo darbovietę mėgstantys bei vertinantys darbuotojai, teigia, jog nors ir labai gaila, galvoja apie darbo keitimą atsiradus geresniam finansine prasme atlyginimui“,, – situaciją apibūdino profesinės sąjungos pirmininkas.
Profesinė sąjunga mano, jog  įmonės vadovybė turėtų skirti dėmesio šiai problemai ir ją spręsti, juolab, kad dar dabar prisidėjo ir itin reikšmingas kainų kilimas, kuris tęsiasi nuo praėjusių metų.

Anot E.Plokščio, profesinė sąjunga, matydama darbdavio norą plėtoti socialinį dialogą ir skatinti teigiamus pokyčius įmonėje, mano, jog darbuotojų atlyginimo kėlimas  turėtų būti vienas prioritetų.

„Darbuotojų pasitenkinimas darbdaviu, įmone, kurioje dirba ir gaunamu atlygiu  yra svarbūs. Todėl manome, jog dabar pats metas pradėti svarstyti ir kurti darbo užmokesčio indeksavimo priemonių planą, kuriame būtų įvertinta ir infliacija, ir kiti veiksniai, įtakojantys pinigų nuvertėjimą“, – sakė E.Plokštys.

VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinė sąjunga rašte išdėstė lūkestį, jog darbuotojų atlygis galėtų didėti apie 15 procentų.

Darbo organizavimo spragas išnaudoja nuteistieji

Pirmadienio naktį su greitosios pagalbos automobiliu, sutrikus sveikatai, į Kauno klinikas atgabentas nuteistasis, vos atgavęs amą spruko į laisvę. Ir nors netrukus netoliese nuo ligoninės buvo sučiuptas policijos, pasiligojusį nuteistąjį į ligoninę lydėjusiems pareigūnams gresia sulaukti tarnybinių nuobaudų.

Asociatyvi nuotrauka.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, konvojuoti nuteistąjį turi keturi pareigūnai, tačiau tai užtikrinti pataisos sistemoje sudėtinga, nes darbuotojų trūksta ir vis mažėja.

„Todėl dažnai, kai nuteistiesiems pasireiškia sveikatai ir gyvybei pavojingi simptomai ar būklės, pareigūnai nusižengia taisyklėms ir lydi ligonį dviese. Šiuo atveju, nuteistasis tuo ir pasinaudojo“, – sakė profesinės sąjungos pirmininkas. 

Apie tai, jog bausmių sistemoje reikia rimtų pokyčių, kurie padėtų privilioti naujų žmonių dirbti, su Teisingumo viceministru Elanu Jablonsku  buvo kalbėta dar prieš metus, jam lankantis Pravieniškių pataisos namuose, tačiau teigiamų poslinkių šioje srityje profesinė sąjunga sako nematanti, Kalėjimų departamentas šiai problemai deramo dėmesio taip pat neskiria.

„Jaunimas, pamatęs koks yra užmokestis ir darbo apimtys, labai greitai sistemą palieka, dažniausiai jie išeina į kitas statutines struktūras. Dėl nekomplekto pareigūnai skundžiasi įtampa darbe, pervargimu, tuo, jog negali pasinaudoti priklausančiomis, pamainos metu poilsiui skirtomis, valandomis“, – sako K.Pauliukas.

Anot profesinės sąjungos pirmininko, pervargę pareigūnai laukia sprendimų, o ne galvų kapojimo kaskart, kai galimai dėl prasto darbo organizavimo, eilinį kartą bando sprukti koks nors nuteistasis.

„Pareigūnai skundžiasi, jog pasigenda Kalėjimų departamento sprendimų šiuo klausimu arba bent jau pagalbos komandiruojant žmones iš departamento į pataisos įstaigas, kuriose didžiausias nekomplektas. Tai bent jau laikinai sumažintų krūvius ir psichologinį spaudimą. Tačiau aišku, jog pareigūnų nekomplekto klausimą reikia spręsti kuo skubiau, ieškoti racionalių, ilgalaikių sprendimų“, -kalbėjo K.Pauliukas.

LRITĮPS pirmininkas teigia, jog dalis pataisos įstaigose galiojančių instrukcijų dėl pareigūnų trūkumo dabar tėra tik popierėliai, kurių seniai nesilaikoma, rizikuojant „užsidirbti“ pastabas ir papeikimus.

„Jei instrukcijų būtų laikomasi, kaip nustatyta, pasitaikytų atvejų, kad ūmiems susirgimams pasireiškus nuteistajam, jo tiesiog nebūtų kam konvojuoti į ligoninę. Taip būtų nutikę ir pastaruoju atveju, nes vienu metu pagalbos prireikė dviem nuteistiesiems. Ar pareigūnai turėjo mesti burtus, kuriam iš jų skubi pagalba reikalinga ir kurį konvojuoti, o kurio –  ne?“ – sakė profesinės sąjungos pirmininkas.

Pasak profesinės sąjungos pirmininko, nuolatinis pareigūnų trūkumas ir tai, jog situacija nesikeičia, o dar ir  prastėja, nedidina pareigūnų motyvacijos, tai jau pavojinga situacija sistemoje, kuri ir taip  neprisikviečia darbuotojų.

Procedūrą pažeidusi įstaiga į teisminį ginčą nebesivėlė

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos teisininkė teigia, jog kartais išspręsti teisinį ginčą ir apginti pažeistas profesinės sąjungos nario teises pavyksta pateikus skundą teismui, bet net nepradėjus bylos nagrinėjimo iš esmės. Taip nutiko ir šiuo atveju, nes darbdavys įvertino nurodytus argumentus ir pats pripažino, jog priimtas sprendimas buvo neteisėtas.

2021 m. liepos mėn. į Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinę sąjungą (toliau – Profesinė sąjunga) kreipėsi Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnė dėl jai paskirtos tarnybinės nuobaudos. Dėl pastarosios paskyrimo nuostaba kilo ne tik pareigūnei, bet ir Profesinei sąjungai. Tai, kad pareigūnei pradėtas tarnybinis patikrinimas, Profesinei sąjungai buvo žinoma. Žinia, kad tarnybinė nuobauda jai paskirta, prieš tai nesikreipus į Profesinę sąjungą dėl sutikimo davimo, kaip tai imperatyviai nustato teisės aktai, nustebino.

Tarnybinės nuobaudos paskyrimas, neinformavus profesinės sąjungos apie tai, jog jos nariui yra siūloma skirti tarnybinę nuobaudą, ir negavus sutikimo dėl jos paskyrimo, yra esminis procedūrinis pažeidimas, kuris tarnybinės nuobaudos paskyrimo procesą daro neteisėtą, todėl, nustačius tokį pažeidimą, įsakymas, kuriuo nuobauda paskirta, yra naikinamas. Atsižvelgiant į tai Profesinės sąjungos teisininkė parengė skundą, kreiptasi į teismą.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija nepateikė teismui jokių įtikinamų įrodymų, kad kreipimasis dėl sutikimo gavimo Profesinei sąjungai buvo išsiųstas, tik teigė, jog tai buvo padaryta. Teisminio proceso metu Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pažymėjo, kad Profesinė sąjunga galimai netinkamai kontroliuoja savo el. paštu gaunamus dokumentus ir ginčijamą dokumentą praleido.

Profesinę sąjungą ir pareigūnę atstovaujanti teisininkė pabrėžė, jog Profesinė sąjunga ypatingai kruopščiai seka visą gaunamą korespondenciją, ir sutikimas dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo buvo neduotas, nes apie tokios nuobaudos siūlymą iš viso nebuvo gauta jokia informaciją. Tam, kad įrodytų savo teiginių pagrįstumą, Profesinė sąjunga teismui pateikė neginčytinus įrodymus. Profesinė sąjunga kreipėsi į savo el. pašto paslaugos tiekėją ir paprašė pateikti atitinkamomis datomis į Profesinės sąjungos el. pašto dėžutę gautų el. laiškų išklotines. Pastarosios aiškiai parodė, jog, priešingai, nei teigė Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, joks laiškas su informacija apie siūlomą tarnybinę nuobaudą iš šios įstaigos nebuvo gautas. Profesinė sąjunga dar kartą kreipėsi į savo el. pašto paslaugos tiekėją ir paprašė pateikti informaciją, ar atitinkamomis datomis buvo kokių techninių trikdžių ar kitokių priežasčių, dėl kurių Profesinė sąjunga į el. pašto dėžutę būtų galėjusi negauti el. laiško iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos. Į pastarąją užklausą buvo gautas atsakymas su papildoma informacija išklotinėse apie techninius ir kitokius trikdžius, kuri parodė, kad aktualiomis datomis nebuvo jokių techninių priežasčių, dėl kurių nebūtų gautas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos laiškas su informacija apie siūlomą tarnybinę nuobaudą, jeigu jis iš  įstaigos būtų buvęs išsiųstas. Taigi Profesinė sąjunga, nei rengiant skundą, nei vėliau jau dalyvaujant teismo posėdžiuose, negalėjo detaliai komentuoti, ko nepadarė, arba ką padarė ne taip Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, kad būtina informacija nebuvo atsiųsta, tačiau Profesinė sąjunga ir jos atstovė visuomet pabrėžė, kas buvo žinoma ir sąžiningai deklaruojama, jog Profesinėje sąjungoje atitinkama informacija iš viso nebuvo gauta. To priežastys – ne Profesinės sąjungos ir ne jos narės, kuriai neteisėtai buvo paskirta tarnybinė nuobauda, reikalas. Darbdavys, konkrečiu atveju Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, turėjo pareigą tinkamai informuoti Profesinę sąjungą apie siūlomą skirti tarnybinę nuobaudą. Jeigu ši pareiga nevykdoma, atsakomybė dėl sutikimo nepateikimo negali būti perkelta profesinei sąjungai, kuri nieko apie siūlomą tarnybinę nuobaudą nežino.

Konkrečiu atveju, susipažinusi su teismui Profesinės sąjungos pateiktais rašytiniais įrodymais, Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pripažino, kad laiškas su reikalinga informacija Profesinėje sąjungoje nebuvo gautas, ir sutiko, be teismo sprendimo, administracine tvarka panaikinti direktoriaus įsakymą` dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo. Pareigūnė, susipažinusi su įsakymo panaikinimo faktu, nuo skundo teisme atsisakė.

Taigi konkrečioje situacijoje teisminis procesas buvo pradėtas, tačiau, Profesinei sąjungai pateikus neginčytinus įrodymus dėl nuobaudos skyrimo procedūros nesilaikymo iš darbdavio pusės, teisminis procesas neužsitęsė, ir Profesinės sąjungos narės teisėti interesai buvo apginti net nepriimant teismo sprendimo.

Kelionei ir vėjas, ir oras, ir nuotaika buvo palankūs

Nemaža grupė profesinės sąjungos narių su šeimomis ar su artimaisiais praėjusį savaitgalį leidosi į kelionę, kurios metu apsilankė Taline (Estija), Rygoje (Latvija) ir Stokholme (Švedija).

Kažkas yra taikliai pasakęs, kad kelionės žmones suartina. Ir iš tiesų, kelionės pradžioje buvusi nedrąsa būryje šaunių keliauninkų greitai išgaravo, profesinių sąjungų nariai ir jų šeimų nariai netruko susibičiuliauti, tad iki pat kelionės pabaigos buvo daug smagaus juoko, pasisėdėjimų ir įspūdžių.

Jeigu vis dar abejoji , ar keliauti su profesine sąjunga, sakome, jog tikrai verta ir nėra ko baimintis net jei keliauti ketini vienas, tokioje šaunioje kompanijoje, vienišumas negresia.

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas kviečia visus, kurie dar vis neišdrįso susiruošti į kelionę kartu su profesine sąjunga, nesivaržyti ir vos tik bus kitas kelionės pasiūlymas – prisijungti.

Loretos Margelės nuotr.