Kuris Teisingumo ministras ryšis priimti sprendimą dėl pareigūnų uniformų?

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas teigia, jog bausmių vykdymo sistemos pareigūnų uniformos klausimas, vos sužibus vilčiai, jog pagaliau išsispręs, vėl sugrįžta į pradinį – svarstymų – etapą.

Darbo grupė, kurią subūrė Kalėjimų departamento direktorius, beje, ir pats dalyvavęs jos veikloje, atsakingai ilgai dirbo, tarėsi su bendruomene, ieškojo kompromisų, kol galiausiai, įvertinusi visus pliusus ir minusus, pateikė išvadas dėl uniformos modelio, kuriam pritaria.

Šios darbo grupės veikloje dalyvavo ir Lietuvos teisėtvarkos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, ir ilgametis profsąjungos lyderis, dabar patarėjas Artūras Černiauskas, ir LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas bei kt.

 „Buvome tikri, kad uniformų klausimo svarstymas pagaliau bus užbaigtas“, – sakė K.Pauliukas.

Pasak LRITĮPS pirmininko, pasirodo džiaugtasi kiek per anksti, nes  ir vėl sudaryta naujos sudėties darbo grupė uniformos klausimui spręsti.

„Visiškai nesuprantama, kam šios problemos sprendimą vilkinti? Kam tuomet tos darbo grupės, jei vienai darbą baigus, pateikus išvadas ir pasiūlymus, netrukus kuriama kita? Ima atrodyti, kad šis klausimas neišsispręs, kol nebus pritarta uniformai, kuri patinka KD vadovybei, beje, uniformą dėvinčiai rečiausiai. Imame juokauti ir svarstyti, gal tokių uniformų jau yra nupirkta, kad mūsų pasiūlymai, kuriems darbo grupėje pritariama ir klausomasi, galiausia atmetami“, – svarstė K.Pauliukas.

Uniformų problema buvo nepajudinama iki praėjusių metų vasaros, kai darbą pradėjęs naujas Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas išklausė profsąjungų atstovus, o vėliau ir sudarė darbo grupę jai spręsti.

„Darbo grupė darbą atliko, pasiūlymus ir išvadas pateikė, tačiau kodėl jos neatsidūrė ant Teisingumo ministro stalo ir nebuvo patvirtintos, neįmenama paslaptis“, – sakė K.Pauliukas.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, manome, jog Teisingumo ministras turi galių nebeleisti Kalėjimų departamentui imituoti, jog ši problema yra sprendžiama ir patvirtinti uniformas, kurios jau  suderintos su profesinėmis sąjungomis ir pareigūnų bendruomene.

„Kadangi visą kadenciją buvo betarpiškas bendradarbiavimas su Teisingumo ministru, manome, kad gerbiamas Elvinas Jankevičius ir dabar  išgirs mus bei imsis iniciatyvos įteisinti uniformas, neleis Kalėjimų departamentui imituoti darbo, vėl iš naujo derinti uniformų modelius, nes su bendruomene jie jau išdiskutuoti, o bausmių vykdymo sistemos pareigūnai su nekantrumu laukia naujos uniformos. Manome, jog Teisingumo ministras išspręsdamas neišjudinamą problemą pasitarnaus pareigūnų bendruomenei, kuriai ši uniforma labai reikalinga, o perduodamas atsakingas pareigas naujam ministrui nepaliks nebaigtų darbų“, – sakė VAITĮPS pirmininkas.

Nušalinti vadovai vėl vairuoja problemų kupiną įstaigą

Rugsėjo 11 d. plačiai pasklido žinia, jog Kalėjimų departamentas nuo pareigų laikinai nušalino Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorių Ramūną Šilobritą, jo pavaduotoją Tomą Bartninką ir Saugumo valdymo skyriaus viršininką Vidą Jasaitį bei pradėjo tyrimą, įtariant galimą piktnaudžiavimą ir tarnybos pareigų neatlikimą. Specialiai šiai žiniai pranešti skirtoje spaudos konferencijoje Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas plačiau nušalinimo ir tyrimo nekomentavo, teigdamas, jog to daryti negali dėl jo slaptumo.

„Tyrimas pradėtas gavus tam tikrų duomenų, kad įstaigoje netinkamai kontroliuojamas ir organizuojamas nuteistiesiems draudžiamų daiktų paėmimas ir apskaita. Įvertinus pastarųjų metų įvykius ir šį, naują tarnybinį patikrinimą, priimtas sprendimas laikinai nušalinti, kol bus atliekamas tarnybinis patikrinimas, šios įstaigos direktorių, jo pavaduotoją veiklai ir Saugumo valdymo skyriaus viršininką“, -spaudos konferencijoje sakė Virginijus Kulikauskas.

Minėtoje spaudos konferencijoje KD direktorius teigė, jog Kriminalinės žvalgybos valdyboje pradėtas ir ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo, netinkamo pareigų atlikimo ir neteisėto disponavimo  narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. V.Kulikauskas spaudos konferencijoje užsiminė ir apie tai, jog tyrimas gali būti plečiamas ir jame įtraukiama daugiau asmenų.

Primename, kad LAVL vadovybė buvo nušalinta, praėjus kiek daugiau nei savaitei po to, kai iš šios bausmių vykdymo vietos, rugpjūčio 30 d. pabėgo kalinys, kurį kitą dieną sučiupo ir pareigūnams pristatė paprastas pilietis.

Praėjus dviem mėnesiams apie pradėtą ikiteisminį tyrimą žinių iš KD nėra, tik pranešimas, jog Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorius, jo pavaduotojas ir Saugumo valdymo skyriaus viršininkas savo tarnybines pareigas atliko aplaidžiai,  įstaigoje neužtikrino darbo organizavimo bei kontrolės, laiku nesiėmė veiksmų užkirsti kelią nuteistojo pabėgimui. Komisija LAVL direktoriui pasiūlė skirti papeikimą, jo pavaduotojui – griežtą papeikimą, o Saugumo valdymo skyriaus viršininkui – pažeminimą pareigose.

Žinia, apie nuo tarnybos nušalintus vienos bausmių vykdymo vietos vadovus, sulaukė didžiulio tiek visuomenės, tiek ir bausmių vykdymo sistemoje dirbančių pareigūnų dėmesio.

„Tiek pats žinios pateikimas, tiek mįslinga KD direktoriaus povyza ir užuominos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal net kelis Baudžiamojo kodekso straipsnius, vienas kurių – neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, teikė vilčių, jog tai nėra eilinė byla, o ilgo ir nuoseklaus kriminalinės žvalgybos darbo rezultatas, ir jeigu jau nušalinami vadovai, galimai, surinkti įrodymai yra labai tvirti ir sunkiai paneigiami. Todėl natūralu, kad grąžinus vadovus į darbą ir „apdovanojus“ juos nuobaudomis, liko daug atvirų klausimų. O svarbiausias jų, kam reikėjo šio didelio šou? Juk kalbame apie pareigūnų reputaciją. Vien tai, kad LAVL vadovai buvo nušalinti, jau yra dėmė jų mundurams, kurią išplauti bus sunku“, – kalbėjo Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir LRITĮPS)  pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Pasak LRITĮPS pirmininko, šioje istorijoje trūksta atsakymų, o labiausiai akis bado tai, jog jeigu jau buvo prasitarta apie ikiteisminį tyrimą, pagal labai rimtus straipsnius, kodėl tylima ir slepiamasi po ikiteisminio tyrimo slaptumu, gal pritrūko įrodymų, o byla, kad reakcija į nuteistojo pabėgimą įgautų svorio, tiesiog buvo dirbtinai pritempta?

„Svarbus aspektas, tokiuose tyrimuose, visuomenė laukia greito atsakymo ir jo baigties, priešingu atveju, nukenčia ne tik pareigūnų, bet ir visos sistemos reputacija. Kita vertus, jeigu jau vadovai „tarkuojami“ už pabėgimą, dėl tokių atvejų turėtų būti svarstomi ir Kriminalinės žvalgybos veiksmai, kodėl planuojamą pabėgimą jie pražiopsojo, ir ne tik šį, o ir daug kitų skandalingų įvykių bausmių vykdymo sistemoje ir, apskritai, kokias funkcijas ji turi vykdyti?“ – kalbėjo K.Pauliukas.

Pasak LRITĮPS pirmininko, po tokios LAVL vadovybės nušalinimo istorijos baigties, kyla klausimas ar  problemos, kurios egzistavo įstaigoje ir kurios buvo tokios svarios ir rimtos, dėl kurių teko net nušalinti vadovybę, jau išspręstos, išspręstas saugumo ir kiti klausimai?

Beje, eiliniai pareigūnai, kurie dirbo tuo metu, kai pabėgo kalinys, jau nubausti, tuo tarpu vadovams nuobaudos dar nepaskirtos.

Kokia pradėto ikiteisminio tyrimo, kuriame tiriamas galimas LAVL pareigūnų piktnaudžiavimas, pareigų neatlikimas ir disponavimas narkotinėmis medžiagomis, eiga ir baigtis, anot K.Pauliuko,  galime tik spėlioti, nors kyla įvairių pamąstymų, ypač po to kai į darbą sugrąžinti šios įstaigos vadovai.

Nepaisant pandemijos pareigūnų sveikatos patikrinimai vyks

Vidaus reikalų ministerija (toliau – ir VRM) informavo, jog pareigūnų privalomi periodiniai sveikatos patikrinimai nebus stabdomi ar atidedami, nes Vyriausybės nutarime dėl karantino paskelbimo, nenustatyta draudimų ar apribojimų, susijusių su profilaktinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. VRM viceministras Česlovas Mulma patikino, kad Medicinos centre taikomos priemonės, padeda užtikrinti pareigūnų saugumą periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų metu.

Primename, jog Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos policijos profesinė sąjunga raštu kreipėsi į VRM dėl pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų vykdymo, siūlydamos stabdyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus blogėjant situacijai dėl Covid-19 plitimo šalyje.

VRM atsakyme profesinėms sąjungoms rašoma, jog yra parengtas ir šiuo metu derinamas Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma nustatyti, jog Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje šalies teritorijoje ir atliekant pareigūnų privalomus sveikatos patikrinimus būtų mažinamas skiriamų gydytojų specialistų apžiūrų skaičius, tam tikrų gydytojų specialistų (neurologo, chirurgo ir kt.) apžiūras skiriant tik tais atvejais, kai yra nustatytų lėtinių ligų ar kai yra indikacijų skirti šių gydytojų specialistų apžiūra bei  atliekamų tyrimų skaičius, tam tikrus tyrimus atliekant tik esant indikacijoms.

Priėmus pakeitimus, pareigūnų privalomi periodiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai vyks greičiau ir dėl to bus sumažinta COVID-19 (koronaviruso infekcijos) plitimo rizika.

Pasak vidaus reikalų ministro pavaduotojo Česlovo Mulmos, Vyriausybei nutarimu paskelbus karantiną, nenustatyta draudimų ar apribojimų, susijusių su profilaktinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Tačiau, anot vidaus reikalų viceministro, sveikatos priežiūros įstaigos vadovas turi užtikrinti, kad įstaigoje paslaugos būtų teikiamos pagal patvirtintą planą ir atitiktų paciento interesams.

Kaip informavo VRM, Medicinos centre taikomos priemonės, padedančios užtikrinti pareigūnų saugumą sveikatos patikrinimų metu: pareigūnai registruojami ir atvyksta jiems paskirtu konkrečiu laiku, reguliuojami srautai; neužregistruoti pareigūnai nepriimami; atvykstantiems matuojama kūno temperatūra, o nustačius 37,1°C ar didesnė kūno temperatūra ar pastebėjus akivaizdžius kvėpavimo takų infekcijos požymius, į Medicinos centro patalpas neįleidžiami; sutikimą išreiškusiems pareigūnams atliekamas greitasis COVID-19 testas; prašoma dėvėti veido kaukes, dezinfekuoti rankas, išlaikyti 2 metrų atstumą ir kt.

Vidaus reikalų ministerija informavo, jog bus reaguojama į situacijos dėl Covid-19 šalyje pokyčius, o apie visus sprendimus, susijusius su pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų atlikimu, profesines sąjungas informuos papildomai.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas sako, jog nežiūrint visų priemonių, apie kurias kalba vidaus reikalų viceministras, problema lieka.

„Šiuo metu daug kalbama apie tai, kad rekomenduojama atsisakyti nereikalingų, nesvarbių išvykų, tuo tarpu pareigūnams iš visos Lietuvos, dėl sveikatos patikrinimo dažnai viešuoju transportu ir su ne vienu persėdimu, tenka vykti į sostinę. Neišvengiamai tai didina tikimybę užsikrėsti Covid-19. Todėl liekame prie savo pozicijos, kad šiuo metu būtina atsisakyti nebūtinų kelionių, taip pat ir sveikatos patikrinimų. Juolab, kad turime ir atvejį, kai Pravieniškių Laivės atėmimo vietų ligoninės pareigūnui, kuriam Covid-19 simptomai pasireiškė ir ši infekcija buvo diagnozuota būtent po kelionės viešuoju transportu į Medicinos centrą Vilniuje. Tikime, kad tai įvyko ne Medicinos centre, tačiau papildomų važinėjimų ypač dabar, daugėjant susirgimų, reikėtų atsisakyti“, – sakė LRITĮPS pirmininkas.  

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė primena nariams, jog iškilus klausimams dėl patikrų, pastebėjus, jog yra nesilaikoma tvarkos, fiksuotų pastebėtus pažeidimus, kreiptųsi ir apie tai informuotų profesinę sąjungą.

LRITĮPS raštas VRM čia.

Kas pakišo koją konkursui į Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojo vietą?

Šį rugsėjį turėjęs įvykti konkursas užimti Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojo pareigas, po ilgo ieškojimo atsiradus dviem pretendentams, patyrė fiasko, nes Kalėjimų departamento direktorius nepaskyrė pareigūno dalyvauti komisijoje.

Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija jau daugiau nei vienerius metus ieško kandidatų direktoriaus pavaduotojo pozicijai užimti, buvo skelbti net keli konkursai, tačiau jie neįvykdavo, nes neatsirasdavo norinčių juose dalyvauti. Po ilgų ieškojimų, išmėginti save konkurse pagaliau išdrįso du šioje įstaigoje dirbantys pareigūnai, šiuo metu užimantys skyrių viršininkų pareigas.

Ir nors konkursas buvo paskelbtas dar š.m. birželį, jis, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko nuomone, sužlugdytas ne be Kalėjimų departamento vadovybės pastangų.  

 „O kaip kitaip galvoti, jeigu konkursas paskelbiamas, atsiranda kandidatai, galiausiai net Teisingumo ministerija randa laiko deleguoti savo atstovą į konkurso komisiją, o Kalėjimų departamentas, kuris labiausiai turėtų būti suinteresuotas, jog jam pavaldžioje įstaigoje būtų sukomplektuotos svarbios pareigybės, staiga kažkodėl ima buksuoti. Gal Kalėjimų departamentui nepatiko kandidatai?“ – savo nuomonę dėsto Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas.

Pasak K.Pauliuko, tokie dalykai nepraeina nepastebimai, netrukus pasigirdo kalbos, jog Kalėjimų departamentas pats pristabdė procesą, vėliau, kad įtakos turėjo koronaviruso plitimas.

Iš tiesų š.m. kovo 16 d. KD direktoriaus įsakymo Nr.V-78 1.5.8 punkte nurodyta, kad valstybės lygio ekstremalios situacijos metu stabdomos atrankos ir konkursai į laisvas pareigybes, jei tam nėra neatidėliotino būtinumo. Tačiau kodėl tuomet, galiojant valstybės lygio ekstremaliais situacijai minėtas konkursas buvo iš viso skelbtas?

„Kai nutylima tiesa, jos vietą užpildo kalbos. Jeigu buvo kokių trikdžių, apie juos derėjo pranešti civilizuotai, nemenkinant įstaigos ir nepaliekant tiek jos, tiek kandidatų nežinioje“, – teigė K.Pauliukas.

Pasak profsąjungos pirmininko, reikia džiaugtis, kad atsiranda pareigūnų norinčių daryti karjerą, išdrįstančių prisiimti atsakomybę ir kandidatuoti į svarbias pareigas, o Kalėjimų departamentas eilinį kartą demonstruoja nederančią aroganciją bei nepaaiškinamą elgesį.

„Jei departamentui kilo klausimų ir abejonių dėl kandidatų, tam yra visa eilė procedūrų, galiausiai, jie tai galėjo padaryti konkurso metu, tačiau vilkinti konkursą, mano nuomone, tai buvo vilkinimas, tokio elgesio nesuprantu. Imu galvoti ir spėlioti gal Kalėjimų departamentas išsigando ir nepanoro, kad konkurse dalyvautų, aktyvios ir kritikuojančios departamento veiklą, profesinės sąjungos narys?“ – svarstė K.Pauliukas.

Profesinės sąjungs nuomone Kalėjimų departamento arogancija, kai, galimai, sužlugdomas konkursas yra netoleruotina.  Profesinė sąjunga ketina paraginti politikus,  kai darbą pradės naujas Vyriausybės kabinetas, pro didinimo stiklą pasižiūrėti į šią instituciją ir jos veiklą.

Konkursas į minėtą pareigybę turės būti skelbiamas iš naujo, tik ar kandidatai, kurie buvo padavę dokumentus ryšis tai padaryti dar kartą? Ar ir vėl teks laukti metus, o gal du, kol atsiras nebijančių iššūkių žmonių.

Susitarimas pasiektas, tikimės, jog juo nebus piktnaudžiaujama

Primename, kad neseniai kartu su VĮ „Regitra“ administracijos atstovais vykome į Šiaulių filialą spręsti ten iškilusių, darbo organizavimo, problemų, dėl praktinio vairavimo egzaminų veiklos.

Tikriausiai jau susipažinote su generalinio direktoriaus Daliaus Prevelio išplatintu laišku, kuriame paaiškinama, kaip šią problemą ketinama spręsti. Tiems, kurie nespėjo susipažinti, dalį laiško rasite po profsąjungos pirmininko komentaro.

 „Pasikalbėję su darbuotojais, įvertinę administracijos argumentus, mes sutikome, kad būtų galima registruoti daugiau nei 7 egzaminuojamuosius, tačiau laikėmės pozicijos ir akcentavome, jog tokia praktika neturi tapti norma.

Toks taikymas galimas tik tais atvejais, kai yra reali tikimybė, jog dalis egzaminuojamųjų, remiantis ilgalaike stebėsena konkrečiame filiale ar grupėje, į egzaminą neatvyks, o egzaminuojamojo darbo krūvis neviršys nustatyto leistino.

Mūsų susitarimą su administracija šiuo klausimu, jog būtų leidžiama registruoti daugiau nei 7 egzaminuojamuosius, lėmė tai, kad siekėme ilgalaikėje perspektyvoje įvertinti tiek darbuotojo, tiek ir įmonės interesą.

Tikimės, jog ateityje, sprendžiant šią problemą, neliks vietos interpretacijoms, o mūsų profsąjungos ir administracijos susitarimu nebus piktnaudžiaujama“, – sakė  „Regitra“darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys.

Generalinio direktoriaus Daliaus Prevelio išplatintas laiškas, kuriame paaiškinama, kaip bus sprendžiamos kilusios problemos ir dėl ko buvo susitarta su profesine sąjunga:

„Kartu su Egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimo išdavimo skyriaus kolegomis ieškojome atsakymų į iškilusius klausimus.

Planavimas daugiau nei 7 egzaminų per dieną;

Tam, kad paaiškinti kodėl filialo direktorius ar vyresnysis specialistas tam tikrais etapais priima sprendimą suplanuoti komandai daugiau nei 7 praktinio vairavimo egzaminus, pasitelkėme statistinius duomenis (vertinta 2019-2020 metai):

 • Šiauliuose, Telšiuose ir Mažeikiuose neįvykusių (neatvykus egzaminuojamajam, tame tarpe, kai nepateikia visų dokumentų) praktinio vairavimo egzaminų skaičius yra apie vidurkį, vertinant visus padalinius, teikiančius praktinio vairavimo egzaminų paslaugą;
 • kliento laukimo laikas praktinio vairavimo egzamino paslaugai gauti – Mažeikiuose ir Telšiuose pats trumpiausias vertinant visus metus – dalinamasi 1-3 vietomis visus metus, vertinant 12 padalinių per visą Lietuvą. Šie skaičiai rodo, kad vietinis klientas gali būti drąsesnis atšaukiant savo egzaminą, nes vėliausiai už dviejų savaičių gali tikėtis naujo laiko egzaminui. Kartu trumpas laukimo laikas prikviečia dalį klientų iš kitų miestų, kur laukimo laikas gali būti ir du arba trys mėnesiai. Šiauliai yra ties viduriu, 5-7 vietos, vertinant 12 padalinių;
 • vertinant šį 2019-2020 metų laikotarpį buvo pasižiūrėta kaip Šiaulių, Telšių ir Mažeikių egzaminuotojai atrodo pagal vidurkius priimamų egzaminų skaičiaus per dieną – didžiausias užfiksuotas vidurkis šiame laikotarpyje bendrai LT yra 6,8. Šiaulių filialo ir grupių egzaminuotojų (specialistų) dienos vidurkiai pasiskirsto tarp 5,1 ir 6,3. Tai rodo, kad netgi kartais planuojant po 8 egzaminus, minėtų padalinių darbuotojai nėra per visą LT turintys daugiausiai priimtų egzaminų vidurkį per dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad ir kiti filialai ar grupės, vertindami neatvykstančių klientų skaičių ir kitus aspektus, taip pat kartais planuoja komandai daugiau nei 7 praktikos egzaminus per dieną.

Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, matome, kad kiekvienas padalinys yra unikalus pagal savo dydį, eismo intensyvumą (eismo kamščių tikimybę ir pan.), klientų įpročius, esamų darbuotojų skaičių, priimamų egzaminų vidurkius, todėl manome, kad kiekvieno padalinio vadovas ar vyresnysis specialistas turi atsižvelgti į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir būti lankstus planuojant priimamų egzaminų srautą. Atitinkamai darbuotojai turėtų vertinti, kad šiai veiklai galioja sezoniškumas – tam tikru metu turint galimai didesnį intensyvumą, kitu metu – laisvo laiko, kai nėra klientų – gali būti daugiau.

Norisi paliesti ir jautrią atlygio temą. Mažas priminimas – kai yra vertinama bendrai padalinio ar atskiros jo veiklos efektyvumas – kaip pavyzdys, ar egzamino kaina vertinant darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas  ir gautas pajamas yra vienoda vertinant pvz. visus 12 padalinių – yra vertinama ne tik PDU, kuris skaičiuojasi pagal DKAM, bet yra vertinama ir BDU – taigi kiekvienas darbuotojas turėtų siekti ne tik asmeninės naudos atlygio (PDU aspektu) atžvilgiu, bet ir dėl padalinio veiklos efektyvumo visada siekti turėti DKAM – 1.

                      Kalbant apie DKAM, Šiaulių filiale iškilo klausimas ar C kategorijos egzaminai skaičiuojami ir vertinami DKAM. Taigi patikiname  – C kategorijos operacijos įskaičiuotos prie „kitų kategorijų“ su laiko norma 61 min.

Kitas opus, o gal net pagrindinis – tai vidinės komunikacijos padalinyje ir įmonėje  klausimas. Visų pirma nuoširdžiai džiaugiamės, kad darbuotojai kelia jiems rūpimus klausimus ir ieško atsakymų –  tik visi vienodai suprasdami kokie mums, kaip įmonei, kaip vadovui, kaip darbuotojui keliami tikslai ir lūkesčiai ir kodėl priimami vieni ar kiti sprendimai –  galėsime sklandžiai dirbti vienoda kryptimi. Kartu susiklosčiusi situacija Šiaulių filiale ir filialo grupėse parodė, kad visi kartu dar galime ir turime padirbėti su teisinga informacijos sklaida ir jos supratimu. Tad kviečiame filialo direktorių ir vyresniuosius specialistus savalaikiai komunikuoti visą informaciją ir įsitikinti ar Jūsų komunikuojama informacija yra suprasta, o darbuotojus visų pirma atvirai klausti vadovo, jei yra neaiški viena ar kita informacija. 

Iškilus papildomiems klausimams šiais ir kitais klausimais visada kviečiame kreiptis rita.kastanauskiene@regitra.lt“, – rašoma laiške.

Kviečiame susisiekti ir su „Regitra“ darbuotojų profesine sąjunga, esame pasirengę Jus išklausyti, aiškintis iškeltas problemas, ieškoti jų sprendimų. Rašykite mums el.paštu regitra.profsajunga@gmail.com

Ar pandemijos metu tikrai būtina tikrinti pareigūnų sveikatą?

Lietuvos policijos profesinė sąjunga kreipėsi į Vyriausybę prašydama nedelsiant imtis priemonių stabdyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų profilaktinių sveikatos patikrinimų atlikimą arba nustatyti tvarką kaip tai turi būti atliekama karantino metu, siekiant išvengti COVID-19 užsikrėtimo ir plitimo tarp pareigūnų.

Profesinė sąjunga sulaukė pareigūnų nusiskundimų, jog LR vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, pareigūnai iš skirtingų šalies komisariatų būriuojasi dešimtimis, nėra užtikrinamos būtinosios saugumo priemonės, ankštose patalpose nesilaikoma distancijos, trūksta dezinfekcinio skysčio.

„Nepaisant sudėtingos epidemiologinės situacijos vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir toliau bendra tvarka siunčiami atlikti privalomus sveikatos patikrinimus! Mūsų nuomone, jie nėra gyvybiškai svarbūs, užkertantys kelią pareigūnams vykdyti pareigas, todėl būtų logiškas sprendimas karantino metu sveikatos tikrinimus atidėti. Jeigu ketinama ir toliau pagal planą tikrinti pareigūnų sveikatą, reikėtų nustatyti specialią tvarką, kurioje būtų apibrėžtos saugios tokių patikrų sąlygos, kurios iki minimumo sumažintų apsikrėtimo COVID-19 riziką. Pavyzdžiui, tam tikrą dieną būtų tikrinami tik tos pačios įstaigos darbuotojai, imtasi kitų priemonių“,- sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

Visiems policijos pareigūnams periodiškai, dažnumas priklauso nuo tarnybos pobūdžio, privaloma pasitikrinti sveikatą.

LPPS teisininko komentaras: „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-06-16 įsakymu Nr. 1V-230 patvirtiname Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos apraše nustatyta, kad patikrinimų periodiškumą nustato įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, vadovas, atsižvelgdamas į Aprašo kriterijus bei rekomendacijas, pateiktas atlikus sveikatos patikrinimus. Absoliučios daugumos pareigūnų privalomas profilaktinis patikrinimas atliekamas kartą į du metus. Aprašo 14.1 p. nustato kiekvieno pareigūno pareigą pasitikrinti sveikatą statutinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje nustatytu laiku. Šios pareigos nevykdymas galėtų pareigūnui užtraukti tarnybinę atsakomybę, bet tai nebūtų šiurkštus tarnybinis nusižengimas, už kurį galėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos.

Pagal Aprašą statutinės įstaigos su Medicinos centru derina sveikatos patikrinimų atvykimo grafikus, tai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje įvestą karantiną, statutinės įstaigos galėtų koreguoti minėtus grafikus, kad patikrinimai vyktų po karantino ar Medicinos centre būtų sumažinti pareigūnų srautai, pareigūnų, kurie patenka į rizikos grupes, patikrinimai nukelti į vėlesnį laiką ir pan.“

Egzaminuotojams aktualūs patikslinimai

VĮ „Regitra“ administracija, atsižveldama į profesinės sąjungos siūlymus, patikslino informaciją dėl darbuotojų informavimo ir sprendimų priėmimo.

Buvo gauta informacija, kad padaliniuose prieš praktikos egzaminą kiekvienam  klientui matuojama temperatūra.  Pasak „Regitra“ administracijos, tokio reikalavimo nėra, todėl matuoti visiems klientams temperatūros neprivaloma. 

Tačiau, egzaminuotojas, kilus pagrįstiems įtarimams, gali pamatuoti temperatūrą ir mandagiai pasikalbėti su klientu bei egzamino nepradėti, o pradėjus nutraukti. Egzaminuotojas, pastebėjęs į egzaminą atvykusį klientą, naudojantį netinkamą veido kaukę ar kitą veidą dengiančią priemonę, gali pasiūlyti klientui įmonės apsauginę vienkartinę veido kaukę.

„Regitra“ administracija nustatė taisykles ir rekomendaciją, kuri suderinta su EVPIS, kaip elgtis egzaminuotojui, kilus įtarimams, kai matomi kliento ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai arba klientas netinkamai dėvi apsauginę veido kaukę. 

Egzaminuotojo veiksmai, kilus įtarimui, kad klientas serga

(kai klientas sutinka atsisakyti egzamino):

 1. Pasiūlyti egzamino atsisakyti ir informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas sekančiam egzaminui nebus ribojamas.
 2. Stengtis išlaikyti tarp abiejų didesnį kaip 2 m atstumą.
 3. Nesėsti kartu į automobilį.
 4. Kai klientas sutinka atsisakyti egzamino, planšetiniame kompiuteryje pažymėti „Atsisakė“ ir komentare nurodyti atsisakymo priežastį.

Egzaminuotojo veiksmai, kilus įtarimui, kad klientas serga

(kai klientas nenori atsisakyti egzamino):

 1. Klientui nesutinkant atsisakyti egzamino, stengtis tarp abiejų išlaikyti didesnį kaip 2 m atstumą.
 2. Nesėsti kartu į automobilį.
 3. Planšetiniame kompiuteryje pradėti egzaminą ir jį nutraukti be rezultato, pažymint nutraukimo priežastį „Egzaminuojamojo liga“ ir komentare aprašant nutraukimo priežastį išsamiau.
 4. Klientą informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas egzaminui nebus ribojamas.
 5. Informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją.

Egzaminuotojo veiksmai, klientui netinkamai dėvint kaukę (nedengia nosies ir burnos) , prieš tai įspėjus klientą:

 1. Planšetiniame kompiuteryje pradėti egzaminą (jei nepradėtas) ir jį nutraukti be rezultato, pažymint nutraukimo priežastį „Egzaminuojamojo liga“ ir komentare aprašant nutraukimo priežastį išsamiau.
 2. Klientą informuoti, kad pinigai už egzaminą ir VĮ „Regitra“ nuomojamą TP gali būti grąžinti arba panaudoti kitam egzaminui. Registravimas egzaminui nebus ribojamas.
 3. Informuoti tiesioginį vadovą ar jį pavaduojantį darbuotoją.

Per savaitę 5 nauji COVID-19 atvejai „Regitros“ darbuotojams

Per savaitę nuo spalio 30 d. iki lapkričio 6 d. koronavirusas nustatytas 5 „Regitros“ darbuotojams. Trys atvejai fiksuoti Kaune ir po vieną Klaipėdoje bei Prienuose. Darbuotojai pajutę ligos simptomus iš karto nebeatvyko į darbą ir atliko COVID-19 testus. Taip pat šiuo metu įmonėje jau fiksuota 11 darbuotojų pasveikimo nuo šios infekcijos atvejų.

Klaipėdoje ir Prienuose – tai pirmieji kartai, kuomet koronavirusas buvo diagnozuotas šių miestų darbuotojams. Klaipėdoje darbuotojas paskutinį kartą darbe lankėsi spalio 31 d., o teigiamas testo rezultatas gautas lapkričio 4 d. Tuo metu darbuotojas Prienuose darbo vietoje buvo iki spalio 31 d., jam koronavirusas nustatytas lapkričio 5 d.

Kalbant apie Kauną, čia du atvejai fiksuoti Raudondvario pl. 234B esančiame padalinyje. Darbuotojų paskutinės darbo dienos buvo spalio 24 d. ir 28 d., o testo atsakymai atėjo lapkričio 1 d. ir 2 d. Dar vienas atvejis Kaune fiksuotas V. Krėvės pr. 120 padalinio darbuotojui, kuris paskutinį kartą darbe lankėsi spalio 29 d., o COVID-19 infekcija patvirtinta lapkričio 2 d.

Pastebėtina, kad dėl šių atvejų paslaugų teikimas Kaune ir Klaipėdoje išlieka nepakitęs. Tuo metu Prienų grupės veikla šiuo metu laikinai sustabdyta, todėl klientai reikiamas paslaugas kviečiami atlikti tiesiog internetu.


„Kasdien ieškome sprendimų, kurie leistų tiek mūsų darbuotojams jaustis apsaugotais, tiek kad klientams paslaugos būtų suteiktos. Situacija reikalauja lankstumo bei susitelkimo“, – teigia „Regitros“ generalinis direktorius Dalius Prevelis.

Pusė susirgusių darbuotojų jau pasveiko ir sugrįžo į darbą

Šiuo metu įmonė imasi visų būtinų ir papildomų apsaugos priemonių, siekiant užtikrinti tiek darbuotojų, tiek klientų saugumą. Visi darbuotojai yra aprūpinti dezinfekcinėmis ir apsaugos priemonėmis. Atvykę į darbo vietą darbuotojai matuojasi savo kūno temperatūrą ir atidžiai stebi sveikatą. Klientų aptarnavimo erdvėse ribojami klientų srautai, reguliariai vėdinamos ir dezinfekuojamos patalpos bei dažnai liečiami paviršiai, o egzaminų automobiliuose įrengtos specialios pertvaros.

„Vilniuje ir Kaune, kur buvo fiksuota daugiausiai susirgimų, šiuo metu, atrodo, situacija stabilizuojasi. Dalis darbuotojų pasveiko ir jau dirba. Tad šiuose miestuose paslaugų teikimas yra beveik sugrįžęs į įprastą ritmą. Na, o kitiems kolegoms linkime kuo greičiau pasveikti“, – sako D. Prevelis.

Per visą pandemijos laikotarpį COVID-19 infekcija iš viso buvo patvirtinta 21 „Regitros“ darbuotojui. Iš jų 11 jau yra pasveikę ir sugrįžę į darbą. Atvejai fiksuoti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Prienuose. Kituose miestuose iki šiol susirgimų nebuvo nustatyta.

„Regitra“ informacija

Vilniaus pataisos namai surengs daugiau neeilinių vertinimų

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir VAITĮPS) iniciatyva spalio pradžioje buvo suorganizuotas susitikimas su Vilniaus pataisos namų direktoriumi ir jo pavaduotojais, kuriame aptartos galimybės įvertinti darbuotojus, kurie dirbo labai gerai, neeilinių veiklos vertinimų metu.

Susitikime paaiškėjo, jog, kaip teigė direktorius, Vilniaus pataisos namų įstaiga nėra gavusi papildomų asignavimų, kurie leistų neeilinių vertinimų metu darbuotojus vertinti labai gerai ir kelti jų koeficientus. Pataisos namų vadovybė sakė, jog nors, atsižvelgiant į darbo rezultatus ir norėtų  įvertinti daugiau pareigūnų, tačiau galės įvertinti ne visus, o tik tiek, kiek leis sutaupytos vidinių rezervų lėšos.

Po šio susitikimo VAITĮPS kreipėsi į Kalėjimų departamentą raštu ir paprašė, jog būtų skirta papildomai lėšų, kurios leistų įvertinti daugiau pareigūnų, motyvuodama neeilinių vertinimų, kaip motyvacinės priemonės, svarbą.

Po to, kai Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga kreipėsi į Kalėjimų departamentą raštu dėl lėšų, kurių trūksta neeiliniams pareigūnų veiklos vertinimams Vilniaus pataisos namuose, buvo gautas atsakymas, jog daugiau pinigų nei skirta įstaiga negaus.

Nors buvo teigiama, jog  neeilinius vertinimus įstaiga turės daryti iš vidinių rezervų, po neseniai vykusio susitikimo su profesinės sąjungos atstovais, Kalėjimų departamentas, įvertinęs šių vertinimų svarbą pareigūnų motyvacijai didinti, skyrė papildomai pinigų Vilniaus pataisos namams, kad labai gerai dirbę ir puikių rezultatų pasiekę pareigūnai būtų įvertinti labai gerai, didėtų jų pareiginės algos koeficientas, ir tai motyvuotų dirbti toliau.

Anot VAITĮPS pirmininko, Vilniaus pataisos namai galės atlikti daugiau neeilinių vertinimų nei buvo suplanavusi ir teigiamai įvertinti daugiau pareigūnų.

„Džiugina, kad Kalėjimų departamentas įsiklausė į mūsų ir Vilniaus pataisos namų administracijos išsakytus argumentus ir siūlymus bei rado papildomų lėšų pataisos namams. Bendras darbas su Vilniaus pataisos namų vadovybe lėmė ir rezultatus – bus daugiau, labai gerai įvertintų, pareigūnų“,- sakė VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas.