Generalinis komisaras: bendravime su profsąjungomis „verčiame naują lapą“

Šiandien Policijos departamente vyko policijos pareigūnus atstovaujančių profesinių sąjungų atstovų susitikimas su naujuoju Lietuvos policijos Generaliniu komisaru Renatu Požėla, darbą pradėjusiu š.m. lapkričio 11 d. Šiame susitikime dalyvavo ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – ir LPPS), Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir VAITĮPS) pirmininkai.

Generalinis policijos komisaras R.Požėla sakė, jog tai antrasis jo oficialus susitikimas ir priminė, kad į pirmąjį buvo pakviesti Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovai (aut.past. –ši organizacija atstovauja buvusius policijos pareigūnus, atsargos karininkus).

R.Požėla akcentavo, kad bendravime su profesinėmis sąjungomis „verčia naują lapą“.

Pasak šiame susitikime dalyvavusios LPPS pirmininkės Romos Katinienės, atmosfera buvo visiškai kitokia nei pastarąjį penkmetį.

„Generalinis komisaras supranta socialinio dialogo svarbą, kurio nebuvo pastaraisiais metai, rodo norą diskutuoti su profesinėmis sąjungomis, spręsti problemas“, – sakė VAITĮPS pirmininkas.

LPPS pirmininkė R. Katinienė susitikimo metu įvardijo pagrindines problemas policijoje:   darbo organizavimo, metinių vertinimų, motyvavimo sistemos klausimus, Nacionalinės sutarties sąlygų 2019 m. nesilaikymą, socialinio dialogo nebuvimą bei būtinybę pradėti derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties, demotyvacinę sistemą, kurios neatsveria net didėjantis darbo užmokestis

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas atkreipė dėmesį į policijos darbuotojų trūkumą, išaugusius darbo krūvius bei vyraujantį prastą mikroklimatą, suminės darbo laiko apskaitos bei viršvalandinio darbo apskaitos ir apmokėjimo problemas.

„Pastaruosius penkerius metus sprendžiant visus, su policija susijusius,  klausimus, profesinės sąjungos buvo ne tik eliminuojamos, bet ir iš viso blokuojamos“, – pokalbyje su Generaliniu komisaru sakė R.Katinienė.

R.Požėla užtikrino, jog profesinės sąjungos bus įtraukiamos į visus vykstančius procesus, o problemos, klausimai sprendžiami socialinio dialogo, o ne vienasmeniais sprendimais ar teisminiu keliu.

„Svarbus kiekvienas žmogus ir kiekviena nuomonė“, – profsąjungų atstovams sakė Generalinis komisaras.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė R. Katinienė susitikime priminė, kad policijos visuomenė nusivylusi, o atgauti jos pasitikėjimą Policijos departamentui gali būti sudėtinga.

Generalinis komisaras tikisi, jog kryptingai dirbant galima viską pasiekti, tad ir prarastą policijos bendruomenės pasitikėjimą viliasi atgauti.

R.Požėla paminėjo, jog departamente, o taip pat ir pavaldžiose įstaigose numatomi struktūriniai pokyčiai, nes sistemoje buvo per daug kontroliuojančių ir stebinčių,  bet per mažai vykdančių tiesiogines funkcijas. Kol kas šie klausimai bus derinami Vidaus reikalų ministerijos ir Vyriausybės lygmenyje. Taip pat informavo, kad Valstybės kontrolė šiuo metu atlieka Policijos departamento veiklos auditą, o nuo kitų metų vasario, planuoja pradėti finansinį auditą.

LPPS pirmininkė R.Katinienė, tiek VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas po susitikimo sakė, kad pokalbis su Generaliniu komisaru nuteikė pozityviai, jautėsi naujojo policijos vadovo geranoriškas požiūris, noras pastebėti, išgirsti, spręsti problemas.

 

 

VSAT tarnyboje – apie pareigūnų darbo sąlygų gerinimą ir profesijos prestižą

Vakar, lapkričio 19 d., Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos atstovai: pirmininkas Rimantas Liepa, pavaduotojas Žygimantas Kalpokas ir tarybos narė Jovita Žymantienė lankėsi Valstybės sienos apsaugos tarnybos centrinėje įstaigoje.

Susitikime su VSAT vado pavaduotoju, laikinai vykdančiu tarnybos vado funkcijas Vidu Mačaičiu buvo pristatyta Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga, jos tikslai,  aptartos tarnybos ir profesinės sąjungos bendradarbiavimo galimybės populiarinant pasieniečio profesiją.

Susitikime diskutuota aktualiais tarnybos klausimais, pasikeista nuomonėmis dėl pareigūnų darbo sąlygų gerinimo.

Dar daugiau nuolaidų profesinės sąjungos nariams!

Nuo šiol  profesinės sąjungos nariai gaus dar daugiau nuolaidų. Nuolaidų krepšelį papildė draugiškų kainų draudimo pasiūlymas.

Profsąjungų centrui pavyko susitarti, kad visų keturių jam priklausančių profesinių sąjungų  nariai gautų palankesnius nei rinkoje draudimo pasiūlymus.

Draudimo brokerių bendrovė Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos nariams, nusprendusiems įsigyti bet kurios rūšies draudimą, pritaikys specialias, tik jiems skirtas, nuolaidas.

Primename, kad mūsų profesinės sąjungos nariai gali pasinaudoti ir itin palankiomis mobilaus ryšio operatoriaus TELE2 sąlygomis. Mobilaus ryšio operatorius TELE2 siūlo neribotus pokalbius, SMS ir internetą Lietuvoje vos už 5,50 EUR per mėnesį.

Turite klausimų? Dėl draudimo kreipkitės į brokerę Gintarę Puzinaitę, tel. +370 676 74 111 .

Teismas: atostogos turi būti apmokėtos laiku

Uždelsę atsiskaityti už kasmetines atostogas Marijampolės pataisos namai įpareigoti prie kitų darbuotojo kasmetinių atostogų pridėti 7 dienas, tiek, kiek pavėlavo atostoginių mokėjimas.

Š.m. spalio 7 d. Regionų apygardos administraciniame teisme Marijampolės pataisos namų (toliau –ir Marijampolės PN) pareigūnas laimėjo teismą prieš savo darbdavį. Pareigūnui byloje atstovavo Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovė.

Į teismą pareigūnas kreipėsi prašydamas panaikinti Marijampolės PN 2019 m. balandžio 5 d. sprendimą ir įpareigoti atsakovą pridėti prie kitų kasmetinių atostogų 8 dienų laikotarpį.

Darbuotojas 2019 m.kovo 7 d. įstaigos vadovui pateikė prašymą suteikti atostogas nuo š.m. kovo 20 iki kovo 26 d.imtinai ir pažymėjo, jog  priklausantys atostoginiai būtų išmokėti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

Atostogas darbuotojas gavo, o atostoginius – tik grįžęs į darbą, kovo 27 d.

Laiku pinigų atostogoms negavęs pareigūnas turėjo koreguoti savo biudžetą, tai sukėlė nepatogumų ir įtampos. Atostogoms pasibaigus, darbuotojas iškart parašė prašymą vadovybei, pridėti prie kitų kasmetinių atostogų 8 dienų laikotarpį už tai, kad jam laiku nebuvo sumokėti atostoginiai.

Darbo kodekso 130 straipsnyje numatoma, jog atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią, o jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas tris darbo dienas po kasmetinių atostogų.

Vadovybė nesutiko, kad pinigai nebuvo sumokėti bei įrodinėjo, jog avansas, kuris buvo pervestas kovo 20 d. ir buvę atostoginiai, todėl  pareigūnui prie kitų kasmetinių atostogų ketino pridėti vos vieną dieną.

Tačiau teismas išsiaiškino, jog tai neatitinka tikrovės, o pervesti pinigai buvo avansas, ne atostoginiai. Apie tai liudija pinigų pervedimo išrašas. Teismas teigė, jog nagrinėjamu atveju darbdavys piktnaudžiauja savo viršesne padėtimi prieš darbuotoją ir nepagrįstai interpretuoja aplinkybes sau naudinga linkme.

Teismas nusprendė pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies, panaikinti Marijampolės PN 2019 m.balandžio 5 d. sprendimą bei įpareigoti atsakovą atsiskaityti su darbuotoju už kasmetines atostogas septynių dienų laikotarpį pridėti prie kitų pareiškėjo kasmetinių atostogų.

Ar žinote, kad …

  • nuo 2019 m.liepos 1 d. įsigaliojusiu LR Darbo kodeksu buvo padaryti esminiai teisės normų pakeitimai ir dėl kasmetinių atostogų;
  • jos skaičiuojamos ne kalendorinėmis, o darbo dienomis;
  • Darbo kodeksas ne tik patikslino, kaip turi būt įgyvendinama teisė į kasmetines atostogas, bet ir numatė naują sąvoką – atostoginiai;
  • metinis poilsis – atostogos – suteikiamas darbuotojams, kad šie pailsėtų ir atgautų darbingumą;
  • tam, kad darbuotojas galėtų įgyvendinti savo teisę, šis laikotarpis turi būti apmokėtas;
  • iš kasmetinių atostogų nebegalima atšaukti darbuotojo, taip pat be priežasties negalima jų perkelti darbuotojo prašymu ar sutikimu, kaip buvo galima iki 2017 m. liepos 1 d.

 

 

Ant Seimo NSGK stalo – statutinių įstaigų biudžetas

Šiandien Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, svarstant planuojamą statutinių įstaigų biudžetą, dalyvavo  Lietuvos policijos profesinės sąjungos profesinė sąjungos (toliau – LPPS) pirmininkė Roma Katinienė ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Komiteto nariai išklausė profesinių sąjungų siūlymus ir pastabas dėl biudžeto projekto.

Visą LPPS pirmininkės pasisakymą komitete rasite čia. Įrašą žiūrėkite nuo 33 min. 26 sek.

Pasak LPPS pirmininkės R.Katinienės, vidaus reikalų ministerija 2020 metams policijai neprašo jokių papildomų asignavimų, tiksliau prašo labai mažai ir kyla grėsmė, kad policijos departamentas, visų statutinių  tarnybų kontekste, „paskęs“.

Kalbėdama apie planuojamas lėšas policijai, LPPS pirmininkė akcentavo, jog policijos pareigūnų darbo užmokestis nuo 2016 m. pabaigos kilo mažiausiai apie 25 proc. , kitų statutinių įstaigų pareigūnų  – virš 30 proc.

R.Katinienė prašė komiteto numatyti Policijos departamentui lėšų darbo užmokesčiui didinti ir Nacionaliniam susitarimui įgyvendinti.

„Noriu priminti, kad policijos pareigūnai atlieka daugiausia funkcijų, tai yra didžiausia teisėsaugos sistema, su visa pagarba kitoms statutinėms tarnyboms,  todėl prašome atkreipti dėmesį ir į aprūpinimą bei numatyti didesnę lėšų dalį iš biudžeto policijai“.