Klaipėdos apskrities policija apžvelgs praėjusius metus

Šiandien 10 val. Klaipėdos apskrities vyriausiame policijos komisariate vyks ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

Susirinkime Klaipėdos apskrities policijos vadovybė apžvelgs praėjusiuosius 2019-uosius metus, pristatys pasiekimus ir problemas, su kuriomis susidūrė bei kt.

Plačiau apie tai parašysime vėliau.

Profesinė sąjunga: „Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos  vadovas turi prisiimti atsakomybę dėl įkaito dramos Šiaulių tardymo izoliatoriuje“

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas, po sausio 28 d. įvykio Šiaulių tardymo izoliatoriuje, kai iki gyvos galvos nuteistas Dovydas Kriaučiūnas įkaite, grasindamas savadarbiu duriamuoju įrankiu, paėmė Saugumo valdymo skyriaus pareigūnę, sako, jog antras per beveik mėnesį ypatingas įvykis rodo, jog kažkas negerai  su Kriminalinės žvalgybos darbu. Šios tarnybos misija ir yra užkardyti galimus nuteistųjų nusikaltimus.

K.Pauliuko nuomone, po praeitais metais gruodžio 20 d. įvykusio pareigūno užpuolimo Pravieniškių pataisos namuose-atviroje kolonijoje, Kalėjimų departamento (toliau – ir KD) Kriminalinės žvalgybos vadovai išvadų nepadarė ir, galimai, deramai neįvertino grėsmių.

„Įvykis Pravieniškių pataisos namuose buvo labai rimtas signalas, atskleidžiantis galimas Kriminalinės žvalgybos darbo spragas, kurias skubiai reikėjo analizuoti ir „lopyti“, ypač visose bausmių vykdymo vietose. Ir štai dar vienas labai sudėtingas įvykis, kurio išeitis galėjo būti fatališka – pareigūno paėmimas įkaitu siekiant pabėgti! Nematome, jog  būtų atkreiptas dėmesys ar pasimokyta iš įvykio Pravieniškėse. Juk būtent Kriminalinė žvalgyba turi valdyti informaciją, užkardyti galimas nusikalstamas veikas ir daryti viską, jog panašių įvykių nebūtų. Jei situacija nesikeis, netrukus sulauksime įvykių, kurių pasekmės gali būti labai skaudžios“, – kalbėjo LRITĮPS pirmininkas.

Pasak K.Pauliuko, profesinė sąjunga prašo Teisingumo ministro ir Kalėjimų departamento direktoriaus įvertinti KD Kriminalinės žvalgybos padalinio vadovo, kuris, pareigūnų nuomone, nesugeba kontroliuoti savo pavaldinių ir užbėgti įvykiams už akių, veiklą.

„Mes norime, kad Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos padalinio vadovybė prisiimtų atsakomybę dėl pastarųjų įvykių, kurių užkardyti nesugebėjo“, – sakė LRITĮPS pirmininkas.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos bendruomenė taip pat prašo, jog minėtame įvykyje įkaite paimtai pareigūnei būtų suteikta visokeriopa pagalba, t.y. ne tik pokalbis su psichologu, bet ir – kelių savaičių reabilitacija.

„Siūlome pasirūpinti ir, dėl neišvengiamo kontakto bei galimybės provokacijoms, pabėgti mėginusį nuteistąjį perkelti į kitą įkalinimo įstaigą“, – kalbėjo K.Pauliukas.

 

 

VAITĮPS suvažiavime svečiai linkėjo vienybės ir narystės didėjimo

Vakar  vyko Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir VAITĮPS) suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavę svečiai profesinei sąjungai ir jos pirmininkui linkėjo puoselėti vertybes, pritraukti dar daugiau narių ir visą laiką eiti pirmyn.

„Per tuos nelengvus metus, kai trūko vienybės, mes pasitikėjome, išlikome ir palaikėme vieni kitus. Džiaugiuosi, kad mūsų komanda – kaip vienas kumštis. Linkiu atrasti raktą, kuris atvers dar didesnes galimybes, padės pritraukti ir suvienyti dar daugiau narių“, – sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis  Pauliukas akcentavo, kad pirmininko duona – nelengva, tad palinkėjo sėkmės ir išminties.

Buvęs ilgametis VAITĮPS pirmininkas Vytautas Lamauskas profesinei sąjungai linkėjo viską, ką daro, daryti su dviguba jėga, ieškoti sprendimų, išmokti derėtis, išvengiant konfrontacijos ir visada girdėti žmones.

„Aktyvinkite žmones dalyvauti profsąjungos veikloje, paleiskite kaip virusą norą dalyvauti joje. Linkiu Jums sėkmės“, – sakė V.Lamauskas.

VAITĮPS garbės narys Rimas Balčiūnas priminė, jog gyvenimas – amžina kova ir palinkėjo profesinei sąjungai stiprybės kovojant su darbdaviais.

Į suvažiavimą atvyko ir Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas, kuris pasidalijo savo įžvalgomis apie profesinės sąjungos veiklos reikšmę bendruomenei, bendrystės svarbą ir problemas, kvietė nebijoti iniciatyvų, ieškoti galimybių padėti kolegoms, kurti projektus bei juos įgyvendinti.

„Labai svarbu saugoti tą vienybės dvasią, nes tai toks brangus dalykas, taip lengva ją išbarstyti. Linkiu kad Jūs būtumėte žiburiai tiek savo profsąjungos viduje, tiek visur kitur, kad jums rūpėtų žmogus, jo orumas. Linkiu per 2020-uosius metus padvigubinti savo narių ir, kad pas jus ateitų patys geriausi: tie, kurie kuria, kurie nori, kurie tiki, kurie žiūri į rytojų. Aš jums to labai linkiu“, – kalbėjo A.Toliatas.

Kaip jau rašėme, suvažiavime buvo išrinktas Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas. Profesinei sąjungai antrą kadenciją vadovaus V.Jagminas. VAITĮPS pirmininku jis jau yra nuo 2017 metų.

Lietuvos teisėtvarkos pareigūnų federacijos, kurios nare yra ir VAITĮPS, pirmininkė Loreta Soščekienė, sveikindama išrinktą pirmininką sakė, kad atsakingas požiūris į darbą, nuolatinės pastangos dėl kiekvieno nario gerovės, konstruktyvus bendravimas ir neišsenkantis optimizmas – priežastys, kuriančios žmonių pasitikėjimą pirmininku.

Primename, kad išrinktoje VAITĮPS taryboje dirbs 8 nariai: Romas Žukovskis, Martynas Drūlia, Santa Rinkevičienė, Renatas Rudis,  Ilona Lankelytė, Tomas Masiulionis,   Živilė Kuodienė, Andrejus Jurevičius. Išrinkti ir du tarybos nariai – rezervas. Jais tapo: Gitana Vilkelytė,  Natalja Skripnik.

 

 

Kaune vyksta LPPS strateginio planavimo sesija

Šiandien į Lietuvos policijos profesinės sąjungos biurą Kaune atvyko šios organizacijos nariai iš visos Lietuvos. Daugiau nei 20 Lietuvos policijos profesinės sąjungos narių strateginio planavimo sesijoje sieks  „išgryninti“ svarbiausius šiais metais profesinės sąjungos darbus  ir veiklos kryptis bei prioritetus.

Intensyvi strateginio planavimo sesija vyks visą dieną.

 

VAITĮPS pirmininku išrinktas Vitalijus Jagminas

Šiandien vykusiame Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininku ketverių metų kadencijai išrinktas Vitalijus Jagminas.

V.Jagminas profesinei sąjungai vadovaus antrą kadenciją.

Išrinktoje VAITĮPS taryboje dirbs 8 nariai: Romas Žukovskis, Martynas Drūlia, Santa Rinkevičienė, Renatas Rudis,  Ilona Lankelytė, Tomas Masiulionis,   Živilė Kuodienė, Andrejus Jurevičius. Išrinkti ir du tarybos nariai – rezervas. Jais tapo: Gitana Vilkelytė,  Natalija Skripnik.

 

VAITĮPS suvažiavime bus renkamas pirmininkas ir taryba

Šiandien  viešbutyje GREEN Vilnius vyksta Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos suvažiavimas.

Suvažiavime diskutuojama aktualiomis temomis, svarstomi ir, suvažiavimui nusprendus, keičiami įstatai, renkamas profesinės sąjungos pirmininkas bei taryba.

Suvažiavimą pradėjęs VAITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas,pasveikino visus atvykusius.

„Man ir sąmonėje, ir širdyje yra įstrigę žodžiai dalinkis su kitais, padėk bėdoje, tuo vadovaujuosi pats ir linkiu Jums visiems. Visi skubame, šiandien stabtelėsime, paanalizuosime, ką nuveikėme, ką dar turėtumėme padaryti ateityje“, – sakė V.Jagminas.

VAITĮPS suvažiavimas

Sausio 28 d. Vilniuje vyks Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos suvažiavimas. Jame ne tik bus diskutuojama aktualiomis temomis, svarstomi ir, suvažiavimui nusprendus, keičiami įstatai, bet ir renkamas profesinės sąjungos pirmininkas bei taryba.

Suvažiavimas vyks viešbutyje GREEN Vilnius, Pilaitės pr. 20.

Profsąjungų nariams dar viena mokama atostogų diena

Taikos sutartis, kurią teisme sudarė Policijos departamentas ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija lėmė, kad profsąjungos nariai gaus dar vieną mokamą atostogų dieną, kuri nebuvo suteikta, nors tai buvo sutarta 2019 m. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjamoje administracinėje byloje š.m. sausio 15 d. patvirtino Policijos departamento ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos taikos sutartį dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties.

Pagal taikos sutartį, darbuotojai, teise į vieną papildomą  mokamą kasmetinių atostogų dieną, nustatytą 2018 m. lapkričio 5 d. Nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punkte, pasinaudoti galės per 3 mėnesius nuo teismo nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos, jeigu iki 2018 m. lapkričio 5 d. sutarties pasirašymo buvo tapę šią sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariais.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai, kurie iki 2018 m.lapkričio 5 d. tapo šių profsąjungų nariais turi teisę pasinaudoti šia papildoma garantija iki š.m.balandžio 23 d.

Taikos sutartis įsigalioja 2020 m. sausio 23 d.

Papildomos mokamos kasmetinių atostogų dienos pridedamos neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, pasikeitus Policijos departamento vadovybei žengtas dar vienas žingsnelis dialogui su profesinėmis sąjungomis  atkurti. Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariai galės pasinaudoti viena papildoma diena, pagal Nacionalinį susitarimą, už 2019 metus.

„Policijos pareigūnams, profesinės sąjungos nariams pagaliau sugrąžinta tai, kas priklausė. Tikiuosi, kad atsinaujinęs dialogas su policijos vadovybe tęsis ir bus naudingas visai policijos bendruomenei“, – sakė Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Policijos departamento išaiškinamasis raštas čia.

 

 

Keliaukime! Įdomioji Šiaurės Lenkija

Ir vėl kviečiame į kelionę. Šįsyk lankysime kaimyninę Lenkiją ir grožėsimės jos pilimis, bažnyčiomis, senamiesčiais. Dviejų dienų kelionės, š.m. kovo 28-29 dienomis, metu pabuvosime:

MALBORK – GDANSK – FROMBORK – LIDZBARK WARMINSKI – RESZEL – SW. LIPKA – „VILKO IRŠTVA“.

Kelionės kaina profesinės sąjungos nariams ir jų šeimos nariams – 57 Eur.

Registracija vyksta iki vasario 14 d. el. paštu algimantas.stapcinskas@gmail.com, smulkesnė informacija tel. 8-670-97001. Kelionės programa ir kita informacija  pateikiama žemiau.

Kovo 28 d. anksti ryte išvykimas iš Vilniaus (sustojant Kaune), grįžimas – kovo 29 d. apie 24 val.

1 diena (kovo 28 d.). Išvykimas iš Vilniaus anksti ryte apie 4-5 val. Vykstame į Malborko (arba Marienburgo) pilį. Malborko tvirtovė − viena didžiausių ir geriausiai išlikusių viduramžių gynybinės ir rezidencinės architektūros pavyzdžių Vidurio ir Rytų Europoje, viena monumentaliausių bei įspūdingiausių plytinės gotikos ansamblių Europoje, tiesiogiai susijusi su viduramžių Lietuvos istoriniais įvykiais. Marienburge buvo kryžiuočių Didžiojo magistro rezidencija ir ordino valstybės sostinė. Ekskursija Malborko gynybiniame komplekse. Vėliau aplankome Gdansko miestą. Gdanskas – tai Lenkijos uostamiestis prie Baltijos jūros Lenkijos šiaurėje, Pamario vaivadijoje. Anksčiau miestas buvo vadintas Danzig. Rašytiniuose šaltiniuose miestas pirmą kartą paminėtas 997 m. XX a. aštuntajame dešimtmetyje Gdanske kilo „Solidarumo“ judėjimas, kuris kovojo prieš sovietų valdžią. Ekskursija po Gdansko senamiestį: ankstyvosios gotikos Šv. Mergelės katedra – didžiausia plytinė katedra Europoje, Karališkasis kelias, Žalieji ir Auksiniai miesto vartai, Kalėjimo bokštas, miesto rotušė, senamiesčio turgavietės, Neptūno fontanas. Nakvynė viešbutyje.

2 diena (kovo 29 d.). Papusryčiavę aplankome Fromborko senamiestį, apžiūrime žymiąją Fromborko katedrą. Fromborke gyveno ir dirbo žymus astronomas Mikalojus Kopernikas. Toliau vykstame į Lidzbark Warmiński. Atvykę į Lidzbark Warmiński aplankome didingą gotikos stiliaus pilį, pastatyta XIV a. antroje pusėje vietoje prūsų pilies Lecbarg, buvusios Alnos ir Simsarnos upių santakoje. Ilgą laiką šiame objekte buvo Varmės vyskupijos kapitulos rezidencija ir jis vykdė sargybos posto, ginančio rytinę Varmės sieną, funkciją. Vykstame link Šv. Lipkos, pakeliui esant galimybei sustojame apžiūrėti Rešliaus pilį. Aplankome Šv. Lipkos vėlyvo baroko stiliumi pastatytą bažnyčią, kuri garsėja savo vargonais. Esant galimybei pasiklausome vargonų muzikos. Šv. Lipka vadinama Šiaurės Lenkijos baroko perlu. Čia esančią bažnyčią ir vienuolyną XVII a. statė iš Vilniaus atvykę meistrai. Šv. Lipka laikoma stebuklinga, su Mergelės Marijos apsireiškimu siejama vieta. Toliau tęsiame kelionę ir aplankome „Vilko irštvą“ – Hitlerio bunkerį Lenkijoje (tuometiniuose Rytprūsiuose), iš kurio Antrojo pasaulinio karo metais Hitleris vadovavo Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms. Čia jis praleido didžiąją savo laiko dalį  – daugiau nei 800 dienų.  „Vilko irštvos“ bunkeriai buvo gerai įtvirtinti – sienos turėjo po du gelžbetonius apvalkalus, kurių storis siekė apie 4 m. Būtent šioje būstinėje 1944 m. buvo įvykdytas pasikėsinimas į Hitlerį. Vakarop judame link Lietuvos. Apie 24 val. grįžtame į Vilnių.

Objektų lankymo eiliškumas gali keistis. Tikslus išvykimo iš Lietuvos laikas ir vieta bus pranešta vėliau.

Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

  • kelionė turistinės klasės autobusu;
  • 1 nakvynė viešbutyje su pusryčiais;
  • kelionės vadovo, gido paslaugos;
  • ekskursinė programa;
  • kelionės dokumentų sutvarkymas (būtina turėti ne mažiau kaip 3 mėn. galiojantį pasą ar tapatybės kortelę).

Į KELIONĖS KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:

  • medicininių išlaidų draudimas kelionės metu.
  • bilietai į lankomus mokamus objektus:  reikia turėti apie 90 zlotų.

Papildomos atostogų dienas rekomenduojame numatyti atostogų grafikuose

Primename Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariams, kad pagal 2020 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį Jums priklauso dvi papildomos apmokamos atostogų dienos.  Papildomas atostogų dienas Jūs galite prijungti prie eilinių atostogų arba paimti atskirai.

Prašome planuoti bei pažymėti papildomas atostogų dienas įstaigoje sudaromuose šių metų atostogų grafikuose ir informuoti apie tai savo vadovą.

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje numatytos šios papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams:

  • Dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, t.y., kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Šios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka. Profesinės sąjungos nariams atostogos suteikiamos tokia pačia tvarka, kaip įstaigoje suteikiamos eilinės atostogos. Atostogas galima pridėti prie eilinių atostogų arba paimti atskirai.
  • Mokymosi atostogos. Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo teikėjų pažymas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.