Valdymo komitete apie pinigus ir perspektyvas

Šiandien Valstybės sienos apsaugos tarnyboje vyko Valdymo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo ir Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa bei Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė buvo aptarta tarnybos finansinė padėtis, perspektyvos, neeiliniai vertinimai, valstybės sienos modernizavimas, specialiųjų reikalavimų pareigūnams mažinimas bei būsima pertvarka pasieniečių mokykloje.

Komitetui pristatyta VSAT II -ojo pusmečio finansinė padėtis bei poreikiai. VSAT atstovai pasidžiaugė, kad per einamuosius metus pareigūnų atlyginimai vidutiniškai padidėjo apie 72 Eur. tarnybos pozicija –  pagal galimybes atlyginimus  pareigūnams nuosekliai didinti.

Kalbėdami apie neeilinius vertinimus tarnybos atstovai patikslino, jog šiemet šiai priemonei bus skirta 848 tūkst.Eurų, tad bus galima vertinti iki 30% pareigūnų  kurie atitiks neeilinio vertinimo kriterijus.

Pasidalinta preliminariomis žiniomis, jog priedą pareigūnams „už pavojingas darbo sąlygas – COVID“,  planuojama mokėti iki rugpjūčio mėn.

VSAT atstovai pasidalino informacija, jog Vidaus reikalų ministerijai pateikė papildomų poreikių planą kitiems metams, kuriame įskaičiuotas ir nuoseklus atlyginimų didinimas.

Anot VSAT vadovybės, siekiama, kad visi pirminės grandies pareigūnai į rankas gautų 1 000 Eur., o viduriniosios – 1 300 Eur.

Valdymo komitete aptartas ir vienas svarbiausių šiuo metu klausimų, kurį dar prieš metus kėlė Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga  – Valstybės sienos modernizavimo procesas.

VSAT vadovybė teigė esantys pasirengę šiems darbams bei tikina galėsiantys, jei tik lėšos bus skirtos, jas panaudoti valstybės sienai modernizuoti. Tarnybos vadovybės teigimu,  per artimiausius dvejus metus šiam procesui ketinama skirti apie 38 mln. Eur.,  t.y. kasmet po 19 mln.Eur.

Tad yra vilčių, jog Valstybės sienos modernizavimo procesas per artimiausius dvejus metus turėtų būti užbaigtas.

Komitete nagrinėtas ir specialiųjų reikalavimų pareigūnams klausimas.

Anot VSAT Personalo valdybos viršininko G. Geniušo, planuojama mažinti reikalavimus dėl užsienio kalbų žinojimo, turėtų išnykti prievolė dirbantiems pareigūnams nusistatinėti užsienio kalbos lygį jeigu pareigūnas neketina keisti pareigų, darbo pobūdžio, vietos ar vykti į misijas, taip pat nuo šių metų rugsėjo ketinama atsisakyti naujai ateinantiems pareigūnams šiuo metu keliamo reikalavimo turėti dvejų metų „B“ vairuotojo kategorijos vairavimo stažą.

Valdymo komitetui pristatytas ir VSAT Pasieniečių mokyklos darbo organizavimo pertvarkymas, kuriuo siekiama mažinti biurokratiją dėstytojams ir instruktoriams, pertvarkyti skyrius ir pagaliau nuimti nuo dėstytojų prievolę tvarkyti užsiėmimų planus bei rengti ataskaitas. Paaiškėjo, jog numatytos pertvarkos metu ataskaitoms rengti ir planams sudaryti turėtų būti skirtas darbuotojams šioms pareigoms.

Alytaus pataisos namų pareigūnams nerimą kelia nesusikalbėjimas

Praėjusią savaitę, Alytaus pataisos namuose po ilgos pertraukos vėl vyko Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir LRITĮPS) ir šios įstaigos vadovo bei darbuotojų susitikimas. Susitikimo iniciatorė – profesinė sąjunga.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, netikėtai užklupusi pandemija sutrikdė ir stipriai pakoregavo gyvenimą, tad „gyvas“ susitikimas iš tiesų buvo lauktas, produktyvus, o  susikaupę klausimai – aptarti.

Profesinės sąjungos nariai, darbuotojai  kėlė bendradarbiavimo klausimą, o būtent pagalbos vieni kitiems kilus konfliktinei ar kitai pavojingai situacijai ir pamačius, jog kolega paspaudė pagalbos mygtuką, nes pastebimas Saugumo valdymo padalinio darbuotojų vangumas. Anot darbuotojų, kyla klausimas ar abejingumas atsiranda dėl nepakankamo ar netinkamo šio padalinio viršininkų darbo organizavimo, ar pareigūnai netinkamai instruktuojami, jiems neišaiškinamos pareigos ir tai, kaip elgtis tam tikromis sąlygomis.  

Anot profesinės sąjungos atstovų, susitikime paaiškėjo, jog Resocializacijos skyriaus pareigūnų naudojama kompiuterinė technika yra pasenusi ir, nors Alytaus pataisos namų vadovas dar balandžio mėnesį dėl šios problemos kreipėsi į Kalėjimų departamentą, kol kas nesulaukta aiškaus atsakymo ar darbui būtinos priemonės bus atnaujintos. Darbuotojams reikia kompiuterių, monitorių, garso kolonėlių, vaizdo kamerų kompiuteriams. Darbuotojai tikisi, jog galbūt profesinė sąjunga padės išjudinti šios problemos sprendimą.

Kita problema, su kuria susiduria minėto skyriaus pareigūnai didžiulis darbo krūvis ir papildomų  vyresniųjų specialistų (vertintojų) poreikis.

Įstaigos vadovas informavo, jog dėl papildomų etatų jau kreipėsi į Kalėjimų departamentą, laukiama atsakymo.

Susitikime nemažai dėmesio skirta visose atvirosiose kolonijose kylančioms problemoms, pasvarstymams, jog iš atvirosios kolonijos pabėgantys nuteistieji  neturėtų jaustis nebaudžiami, tad galbūt vertėtų inicijuoti teisės aktų pakeitimus nustatant, jog padarius pažeidimų, nuteistasis iš atvirosios kolonijos grąžinamas į pataisos namus, taip pat, kad atvirojoje kolonijoje bausmę galėtų atlikti tik pirmą kartą teisti asmenys .

Kita aptarta problema – mažėjantis profesijos patrauklumas.

LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas pasidžiaugė Alytaus pataisos namuose dirbančių kriminalinės žvalgybos skyriaus specialistų darbu ir jų bendradarbiavimu su kitais skyriais, kurio pasigenda kituose pataisos namuose.

Nežiūrint šiltos atmosferos susitikime, visgi klausant darbuotojų ir pareigūnų paaiškėjo, kad kai kurie jų jaučia tam tikrų nuoskaudų ir mano, jog egzistuoja dvigubi standartai.

Profesinės sąjungos pirmininkas pasiūlė vadovui įstaigoje atlikti mikroklimato tyrimą, kuris detaliau atskleistų kaip jaučiasi įstaigos pareigūnai ir darbuotojai, galbūt tam tikruose padaliniuose egzistuoja kažkokių problemų, ieškoti jų sprendimų.

Priminta, kad dirbant tokį svarbų ir pavojingą darbą būtinas bendradarbiavimas ir susikalbėjimas tarp skyrių, skirtingų padalinių darbuotojų, ypač jei kyla ne kasdienių pavojingų situacijų.

Pasieniečiai: „Savaitgalio įvykiai dar kartą verčia permąstyti mūsų valstybės saugumo klausimą“

„Pastarųjų dienų įvykiai, kai užsienio bendrovės lėktuvas priverčiamas nutūpti Minsko oro uoste, dar kartą priminė Valstybės sienos bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos stiprinimo būtinybę ir tai, jog mūsų nerimas tiek dėl valstybės saugumo, tiek dėl neužbaigto valstybės sienos modernizavimo, tiek dėl NATO standartų neatitinkančios ginkluotės buvo ne be pagrindo, ką rodo ir nūdienos įvykiai“, – sako Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa.

Pasak pasieniečių profsąjungos vadovo, dar prieš metus kėlėme problemą, jog iki šiol didelėje dalyje išorinės ES sienos su tokiomis valstybėmis kaip Baltarusija ir Rusija tebėra neužbaigtas sienos modernizavimo ir modernių apsaugos sistemų diegimo procesas.

„Tempai, kuriais per visą atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį buvo modernizuojama ir stiprinama valstybės siena bent jau iki šių metų buvo per lėta. Vilčių suteikia ryžtingas šio Vyriausybės kabineto vidaus reikalų ministrės nusiteikimas rasti lėšų ir problemą išspręsti per 4 metus. Tačiau tai ne vienintelė problema, kurios sprendimai būtinas čia ir dabar, kalbu ir apie VSAT ginkluotės atnaujinimą į NATO standartus atitinkančią ginkluotę. Abu šie klausimai jau seniai turėjo būti išspręsti, kaip vieni svarbiausių kalbant apie valstybės sienos apsaugą ir valstybės saugumą“, – kalbėjo R.Liepa.

Pasak šios profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo Žygimanto Kalpoko, provokacijų  prie Baltarusijos ir Rusijos sienų bei bandymų tikrinti mūsų budrumą gali būti  ne tik oro erdvėje, bet ir čia pat ties išorinėmis ES sienomis, ar esame tam pasirengę?

„Budrumo pareikalaus ir netrukus, šių metų rugsėjį, suplanuotos Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“, todėl Vyriausybė, Seimas ir Prezidentas turėtų dar kartą atkreipti dėmesį į Valstybės sienos apsaugos tarnybos stiprinimą“, – kalbėjo Ž.Kalpokas.

Situacija „Regitroje“: ant „karštos“ kėdės tiek darbuotojai, tiek ir vadovai

 „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos ir VĮ „Regitra“ administracijos susitikime buvo aptarta, daug išbandymų tiek darbuotojams, tiek klientams , tiek ir vadovybei sukėlusi, transporto priemonių registravimo tvarka.

Trečiadienį vyko įmonės vadovybės ir  profesinės sąjungos susitikimas, kuriame pasidalinta informacija, aptartos aktualijos bei  problemos.

 „Visi labai „karštai“ dirba dabar, todėl noriu padėkoti kiekvienam darbuotojui už pagalbą, ir už tai, kad tenka dirbti ir nedarbo dienomis, bet šiuo metu kito kelio neturime. Problemos yra matomos taisomos. Stengiamės, kad keistųsi į gera“, – susitikime kalbėjo Dalius Prevelis.

VĮ „Regitra“ vadovas informavo, kad dėl pasikeitusių ir vis tobulinamų procesų registracijos veikloje darbuotojams, dirbantiems transporto priemonių registracijos, o profesinės sąjungos pirmininkui priminus nepamiršti, taip pat ir informacinio centro darbuotojams, DKAM 2021 m. už II-ąjį ketvirtį bus skaičiuojamas 1- tas.  

Kalbant apie problemas profesinės sąjungos pirmininkas kėlė darbuotojų motyvacijos skatinimo ir gerinimo priemonių svarbą ir pateikė keletą siūlymų, taip pat akcentavo, kad nors žiniasklaidoje  nuolat komunikuojama apie tai, kaip Lietuvoje kyla vidutinis atlygis, o darbuotojai uždirba daugiau, įmonėje „Regitra“ atlyginimai stagnuoja, anot E.Plokščio, tai yra problema.

red chair in a circle with white chairs

„Nepasitenkinimas skatina darbuotojus ieškotis geresnio darbo ir jeigu nesusirūpinsime dabar , ilgainiui įmonė taip pat susidurs ir su kvalifikuotų darbuotojų stoka. Reikėtų galvoti ir apie tai, kaip tuos žmones išlaikyti“, – susitikime kalbėjo Evaldas Plokštys.

Profesinės sąjungos pirmininkas teigė, jog kaip rodo šiandiena, DKAM nepasiteisinusi sistema, kurią galbūt, pripažinus sau, kad ji nepavyko, reikėtų naikinti.

Ir nors generalinis direktorius sutiko su pastabomis bei teiginiu, jog įrankis nėra geras, atsisakyti jo kol kas neketina.

Dėl darbuotojų atlyginimo, generalinis direktorius sakė, kad jeigu ne karantinas, galbūt ir būtų galima apie tai galvoti, tačiau, deja, to nėra buvę įmonės istorijoje, pirmąjį ketvirtį įmonė dirbo nuostolingai. Visgi apie šią problemą ir galimybę perspektyvoje ją spręsti, pažadėjo pasikalbėti valdyboje.

Generalinis direktorius taip pat informavo, jog jau netrukus visi filialų darbuotojai bus supažindinti su įsakymu dėl filialų darbuotojų vertinimo už 2021 metus (keičiančiu buvusias kvalifikacines kategorijas).

„Kalbėjimasis padeda laiku užčiuopti problemas ir jas spręsti, tad tikimės, kad socialinis dialogas įgaus pagreitį. Gerai nuteikia ir tai, jog darbuotojams, kurie tiesiogiai dirba transporto priemonių registracijos srityje ir klientų aptarnavimo informacinio centro darbuotojams DKAM bus prilyginamas 1. Tikimės, kad naujai transporto priemonių registracijos tvarkai nusistovėjus ir antplūdžiui sumažėjus, turėsime laiko daugiau dėmesio skirti ir kitoms darbuotojų problemoms, nepamiršime ir atlyginimo didėjimo klausimo“, – kalbėjo E.Plokštys.

Profsąjungos: ar tikrai Teisingumo ministrės nedomina informacija apie galimą korupciją Kalėjimų departamente?

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų (toliau- LRITĮPS)ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) apgailestauja, kad Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska nerado laiko susitikti su profesinių sąjungų atstovais ir todėl artimiausiu metu ketina rengti protesto akcijas, imtis kitų teisinių priemonių ginant bausmių vykdymo sistemos darbuotojų interesus.

„Pirmadienį viešai kreipėmės į ministrę ir prašėme susitikti tiesiogiai, kad galėtume pasidalinti reikšminga pranešėjų pateikta informacija apie esminius epizodus Kalėjimų departamento veikloje, kuo skubiau imtis veiksmų, siekiant apsaugoti bausmių vykdymo sistemą, užtikrinti jos skaidrumą ir užkirsti jos veiklą galimai paralyžuojančius vadovybės veiksmus. Tačiau pakviesti į susitikimą ministrės nesulaukėme, o kitiems asmenims atskleisti jautrios informacijos mums neleidžia Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytos konfidencialios informacijos apsaugos garantijos, kurių pranešėjai iš bausmių vykdymo sistemos prašo preciziškai laikytis. Dėkojame viceministrui už kvietimą ir galimybę neformaliai apsikeisti nuomonėmis apie bendrą situaciją bausmių vykdymo sistemoje“, – sakė Kęstutis Pauliukas, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas.

Primename, kad Profesinės sąjungos kreipimesi į Teisingumo ministrę prašė grąžinti į pareigas dviejų nuteistųjų pabėgimo iš bausmių vykdymo vietos pretekstu nušalintą Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vadovą, l.e.p. pavaduotoją ir 3 sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininką, taip pat neatidėliojant stabdyti Kalėjimų departamento vadovybės veiksmus.

Teisingumo ministrei neradus laiko susitikti profesinės sąjungos artimiausiu metu ketina rengti protesto akcijas, imtis kitų teisinių priemonių ginant bausmių vykdymo sistemos darbuotojų interesus.

Profsąjungos susitiks su Teisingumo ministre Evelina Dobrovolska

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos šiandien susitiks su Teisingumo ministre Evelina Dobrovolska.

Pirmadienį profesinių sąjungų atstovai viešai kreipėsi į ministrę skubaus susitikimo dėl susidariusios situacijos, profesinei sąjungai gavus informaciją apie galimus Kalėjimų departamento vadovų daromus grubius pažeidimus bei taikomus dvigubus standartus bausmių vykdymo sistemoje.

Profesinės sąjungos prašo grąžinti į pareigas dviejų nuteistųjų pabėgimo iš bausmių vykdymo vietos pretekstu nušalintą Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vadovą, l.e.p. pavaduotoją ir 3 sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininką, neatidėliojant stabdyti galimai neteisėtus Kalėjimų departamento vadovybės veiksmus.


Profesinės sąjungos prašo grąžinti nušalintus vadovus ir tirti Kalėjimų departamento veiklą

Šiandien Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Teisingumo ministrę, prašydami imtis neatidėliotinų veiksmų stabdyti Kalėjimų departamento vadovybės veiksmus, kuriuose įžvelgia korupcinius požymius.

Profesinės sąjungos prašo grąžinti į pareigas, dėl dviejų nuteistųjų pabėgimo iš bausmių vykdymo vietos, nušalintą Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vadovą, l.e.p. pavaduotoją ir 3 sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus viršininką.

Kalėjimų departamento vadovybei profesinės sąjungos meta įtarimus dėl galimai korupcinių viešųjų pirkimų dangstymo ir informacijos apie departamento vykdomų viešųjų pirkimų metu padarytą žalą valstybei, slėpimo.

Profesinių sąjungų atstovai prašo skubaus susitikimo su Teisingumo ministre dėl susidariusios situacijos, Kalėjimų departamento vadovų galimai daromų pažeidimų bei dvigubų standartų taikymo.

Jei Teisingumo ministerija nesiims lyderystės ir veiksmų susidariusiai situacijai spręsti, profesinės sąjungos ketina rengti protesto akcijas.

Kas atpirks kalinių pabėgimą: Kalėjimų departamento direktorius ar įstaigos vadovas?

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos bendruomenė, reaguodama į eilinį nuteistųjų pabėgimą iš įkalinimo įstaigos teigia, jog pabėgimas neįmanomas be išankstinio susitarimo ir planavimo, todėl ir vėl pasigedo Kriminalinės žvalgybos, pavaldžios Kalėjimų departamentui, prevencinio darbo.

Asociatyvi nuotrauka.

„Pabėgimų gausa pastaraisiais metais, mūsų nuomone, rodo, jog Kriminalinė žvalgyba arba „miega“, arba užsiima ne ta veikla, kuria turėtų. Atrodo, jog tai perprato ir nuteistieji“, – sako LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Pasak LRITĮPS pirmininko, bausmių vykdymo sistemoje būtini rimti pokyčiai, kurių, nors apie juos ir kalbama, sistemoje dirbantys žmonės nesulaukia.

„Kiekvienas nuteistųjų pabėgimas „vainikuojamas“ eilinių pareigūnų nubaudimu, tačiau nesiimama situacijos vertinti globaliau. Juk pabėgimai kartojasi vis kitoje bausmių vykdymo įstaigoje, tad įžvelgti vien pareigūnų ar įstaigos vadovų kaltę būtų nesąžininga. Gal laikas Kalėjimų departamento vadovui atsakyti į klausimą, kiek turi įvykti pabėgimų ir kokie jų padariniai turėtų būti, kad pagaliau būtų imtasi spręsti šią problemą iš esmės?“ – sako K.Pauliukas.

Pareigūnų bendruomenė ne vieni metai beldžiasi ir niekaip neprisibeldžia į sprendimus priimančiųjų duris, neįtikina Kalėjimų departamento, jog visos problemos užkoduotos iškreiptoje sistemoje, kai viskas daroma dėl nuteistųjų, įgyvendinamos jų teisės, rūpinamasi gerbūviu ir gerove, o pareigūnų vis prašoma palaukti, kol atsiras laiko ir jų problemoms spręsti.

„Tai sistemą iškreipė. Nesulaukdami oresnio atlygio iš sistemos išeinančiųjų yra daugiau nei ateinančiųjų, todėl vis dažniau pasitaiko, kad užtikrinti tinkamą apsaugą tiesiog nebėra pajėgų, o organizuoti visos sudėties tarnybą – sunki užduotis vadovams, nors tokią situaciją lėmė ne jų vadyba. Tad visiškai moralu klausti Teisingumo ministrės, kada rasite laiko bausmių vykdymo sistemai ir kur tie pokyčiai apie kuriuos kalbate?“ – sakė K.Pauliukas.

Pasak profesinės sąjungos pirmininko, nuteistieji žino, kad pagal galiojančius teisės aktus jų atžvilgiu, pabėgimo metu, nebus naudojamas šaunamasis ginklas, tai dar viena priežasčių, kodėl jie įžūlėja ir bando pabėgti.

Profesinės sąjungos pirmininko nuomone, Kalėjimų departamentas kaip tik ta institucija, kuri ir turėtų laužyti galvą, strateguoti, analizuoti ir ieškoti sprendimų, nes jų metodai ir priemonės – neveikia.

„Pagaliau jie turėtų pripažinti, kad Kriminalinės žvalgybos reforma atitolino šios srities specialistus nuo įstaigų, o prevencinis darbas, nusikalstamų veikų užkardymas, ėmė merdėti. Viena pavykusi priemonė, negali atpirkti jau ne po vieną skaičiuojamų pabėgimų, laimė kol kas be aukų, iš skirtingų bausmių vykdymo vietų. Visos pajėgos ir dėmesys turėtų būti sufokusuotas problemoms spręsti, o ne jas kurti ar švaistyti dirbtinai sukurtoms“, – sakė K.Pauliukas.

Parengus pranešimą gavome neoficialią informaciją, kad po įvykio nuo pareigų laikinai nušalinami Pravieniškių pataisos namų –atvirosios kolonijos direktorius,  l.e.p. pavaduotojas ir 3 sektoriaus skyriaus viršininkas.

Profsąjunga: Kalėjimų departamento žinutė bendruomenei: „Ieškosi tiesos, sulauksi – bylos“

Žinia apie, tai, kad Kalėjimų departamente atliekant tarnybinius patikrinimus dėl galimo neteisėto disponavimo tarnybinę paslaptį sudarančia informacija ir dėl galimo netinkamo pareigų atlikimo, laikinai nuo pareigų nušalinta Imuniteto skyriaus vadovė, pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, ne kas kita, kaip žinutė bausmių vykdymo sistemoje dirbantiems: „Štai kas nutinka, kai kovą su korupcija ne imituoji, o realiai kovoji“.

Pasak LRITĮPS pirmininko Kęstučio Pauliuko, kas nutinka su tais, kurie kalba apie negeroves bausmių vykdymo sistemoje, pamatėme daugiau nei prieš metus, kai krata ir ikiteisminiu tyrimu buvo pradėta kova su nepatogia Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesine sąjunga.

„Imuniteto vadovės nušalinimas – dar vienas smūgis sistemai.  Žmogus, kuris mums atrodo, realiai siekė skaidrinti sistemą, kovoti su korupcija, pats tampa  outsaideriu – įtariamuoju. Bausmių vykdymo sistemoje nuo Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterės  Rasos Kazėnienės kovos su korupcija, išvertusios iš posto net teisingumo ministrę, laikų, iki dabar pokyčių beveik nėra.  Po Imuniteto skyriaus vadovės nušalinimo aš, kaip bausmių vykdymo sistemos darbuotojas, ir mano kolegos tikėjomės išgirsti teisingumo ministrės žinutę ir poziciją, tačiau ima atrodyti, kad kadencijos pradžioje pažadėti pokyčiai kalėjimų sistemoje atgulė į stalčių, o  sistemoje egzistuojančios problemos yra pernelyg tolimos ir ministrei galimai neįdomios“, – sakė profesinės sąjungos pirmininkas.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Vitalijaus Jagmino, kas turi nutikti sistemoje, kad ji pagaliau pradėtų skaidrėti, o galios demonstravimas , vadovų piktnaudžiavimas teisėmis ir galiomis nebūtų toleruojamas?

„Matome negerą tendenciją, kad tie, kurie kovoja prieš korupciją, siekia skaidrumo sistemoje, joje galimai tampa nepageidaujami. Turime informacijos apie tai, kad Imuniteto vadovė nenorėjo dalyvauti Kalėjimų departamento vadovų žaidimuose, galimai už tai ji ir nušalinta, tokia mūsų nuomonė vertinant gautą neoficialią informaciją. Nerimauti verčia tai, kad bausmių vykdymo sistemos bendruomenei galimai siunčiama žinutė: ieškosi tiesos, sulauksi bylos“, – kalbėjo VAITĮPS pirmininkas.

Pasak K.Pauliuko, pareigūnų bendruomenės kantrybė senka, norinčiųjų tyliai atidirbti ir išeiti –  vis mažiau, todėl neatmetame galimybės, jog jau netrukus susirinksime prie Kalėjimų departamento  išreikšti nepakantumą korupcijai ir palaikymą visiems, kas atsiduria juodame vadovų sąraše, bandysime letargo miegu miegančią Teisingumo ministrę prikelti ir priminti, kad tai nėra smulkus vidaus klausimas.

Vidaus reikalų ministerija ir profsąjungos diskutuos kaip pagerinti pareigūnų atlygį ir kelti motyvaciją

Vidaus reikalų ministerija į diskusiją (nuotolinį susitikimą) dėl Vidaus tarnybos statuto nuostatų tobulinimo š.m. gegužės 7 d. pakvietė profesinių sąjungų atstovus.

VSAT pareigūnas tarnyboje.

Susitikime bus aptariama vidaus tarnybos teisinių santykių pakeitimų bei socialinių garantijų tobulinimo kryptis.

Diskusiją inicijavusi Vidaus reikalų ministerija  siekia išgirsti pareigūnus atstovaujančių profesinių sąjungų atstovų nuomonę kai kurių Statuto nuostatų keitimo klausimais.  Pokyčiais, norima įgyvendinti Aštuonioliktosios  Vyriausybės programoje išsikeltus tikslus – skirti reikiamą dėmesį bei finansavimą ir suteikti būtinas priemones pareigūnų motyvacijai, taip pat užtikrinti tinkamas jų darbo sąlygas ir veiklos rezultatus atitinkantį darbo užmokestį.

Siekiant šią iniciatyvą  įgyvendinti reikia parengti ir priimti Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymą, nustatant didesnį pareigūnų darbo užmokesčio sistemos lankstumą, orientaciją į veiklos rezultatus, priemones, kurios pagerintų pareigūnų socialines garantijas ir tinkamai kompensuotų tarnybos ypatumus.

Tikimasi, jog  Statuto pakeitimai atsirastų 2022 m. IV ketvirtyje.