Pagrindinis klausimas – darbo užmokesčio didėjimas – liko neišspręstas

Kalėjimų departamente vykusiame  susitikime su profesinių sąjungų atstovais, kuriame dalyvavo ir  Teisingumo ministro pavaduotojas Ernestas Jurkonis, Kalėjimų departamento  vadovybė, pavaldžių įstaigų vadovai, pagrindinis diskusijų klausimas buvo pareigūnų ir darbuotojų darbo užmokestis.

Kalėjimo departamento atstovai, pristatydami 2019 metų darbo užmokesčio fondą sakė, jog jis lyginant su praėjusiais metais didesnis daugiau nei 10 proc. Departamento atstovai išsakė poziciją, jog reikėtų didinti darbo užmokestį jaunesniesiems specialistams, kurių koeficientas dabar yra 4 iki 4,5. Visoje kalėjimų sistemoje toks koeficientas yra nustatytas beveik 150 pareigūnų, ištarnavusių  nuo 1 iki 2 metų ir daugiau. Taip pat teigė, jog kelti koeficientus reikėtų ir viduriniosios grandies pareigūnams – nuo 5 iki 5,5 ir nuo 5,5 iki 6. Pagal tokį koeficientą atlyginimas skaičiuojamas beveik 90 pareigūnai.

Kalėjimų departamento atstovai pasiūlė, jog sutaupyti vieną milijoną eurų pavyktų, visiems sistemos pareigūnams atsisakius priemokos už kenksmingas ir labai kenksmingas sąlygas. Sutaupytos lėšos, anot departamento atstovų, būtų skirtos pareigūnų darbo užmokesčiui kelti. Kalėjimų departamento skaičiavimais, norint padidinti koeficientus jaunesniosios  ir viduriniosios grandies pareigūnams  nuo 4 iki 4,5, nuo 5 iki 5,5 ir nuo 5,5 iki 6 – reikėtų 527000 eurų.

Kalėjimų departamento sistemoje iš viso dirba 2400 pareigūnų. Pagal šį siūlymą, jei visi pareigūnai atsisakytų priemokos, darbo užmokestis padidėtų  tik 500 pareigūnų.

Profesinių sąjungų atstovams toks siūlymas pasirodė keistas, nes minėtą priemoką nustato Statutas.

„Šiandien siūlo atsisakyti priemokos už kenksmingas ir labai kenksmingas sąlygas, po pusmečio paprašys  atsisakyti apmokėjimo už dirbtus viršvalandžius ar naktinį darbą“, – po susitikimo stebėjosi Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Profesinių sąjungų lūkesčiai nesutapo ir su Kalėjimų departamento atstovų pozicija dėl koeficiento 4 atsisakymo. Profesinės sąjungos prašė, kad  šio koeficiento nebeliktų iki 2019 m. gegužės 1 d.,  atlyginimą pagal tokį koeficientą gaunantiems jaunesniesiems pareigūnams jis būtų pakeltas iki 4,5. Tuo tarpu departamentas šį koeficientą ketina kelti ne eilinių vertinimų procedūros metu, o palaipsniui per visus šiuos metus. Kalėjimų departamento atstovai teigė, neturintys pakankamo finansavimo, todėl priversti ieškoti būdų kaip sutaupyti.

Profesinių sąjungų nedžiugino ir tai, kad, įprastai vasario mėnesį rengiami, kasmetiniai pareigūnų vertinimai šiemet  vyks vėliau, nustatytas terminas juos atlikti iki š.m. balandžio 10 d.

Susitikime profesinės sąjungos išsakė savo poziciją, kad  2019-ųjų  darbo užmokestis turi didėti, o 2018 metais pradėti ir neužbaigti, su šiuo klausimu susiję, darbai pagaliau būtų atlikti šiemet. Taip pat  pateikė siūlymą viduriniosios grandies pareigūnams, kuriems nustatytas koeficientas  nuo 5 iki 8 (lubos), jį kelti palaipsniui po 0,5 dalies; o jaunesniosios grandies pareigūnams, ištarnavusiems 10 metų ir daugiau metų – nuo 5 iki 5,5  (lubos – 7).

Toks profsąjungų siūlymas pateiktas ne šiaip sau. Dėl atlygio nelygybės skirtingos įstaigose, atsiradusios, kai praėjusiais metais kai kurios įstaigos nevykdė Kalėjimų departamento pavaldžių įstaigų direktorių tarybos protokolo, pareigūnai ėmė pereidinėti į tas, kuriose didesnis apmokėjimas už darbą, o likusios susidūrė su darbuotojų trūkumu.

Susitikime dalyvavusios profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai pasiūlė kelti atlyginimus ir Kalėjimų departamento gydymo įstaigoje dirbantiems slaugytojams, juolab, kad šios profesijos atstovams atlyginimai įprastose medicinos įstaigose didėjo. Deja, Kalėjimų departamentas kol kas tokios galimybės nemato, nebent būtų imtasi reorganizacijos.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinių sąjungų atstovų teigimu, nuvylė tai, jog vienintelį būdą pakelti atlyginimus, koeficientus Kalėjimų departamento atstovai mato tik kažko atsisakant, sumažinant ar atimant.

Reziumuojant susitikimo rezultatus, vienintelis pozityvus Kalėjimų departamento siūlymas – pakelti koeficientą jaunesniesiems pareigūnams nuo 4 iki 4,5.

Kadangi profesinėms sąjungoms ir Kalėjimų departamentui nepavyko susitarti dėl pareigūnų darbo užmokesčio didėjimo, ketinama dar kartą kreiptis į Teisingumo ministrą, kad ši problema pagaliau būtų pradėta spręsti iš esmės.

.

 

 

Naujas Alytaus pataisos namų vadovas  pažadėjo gerinti darbuotojų sąlygas

Š.m. sausio viduryje vadovauti Alytaus pataisos namams paskirtas Genadijus Lepiochinas, jau po savaitės skyrė laiko prisistatyti ir pasikalbėti su kolektyvu.

Kalbėdamas apie prioritetinius planus,  Alytaus pataisos namų direktorius akcentavo, jog vienas svarbiausių darbų – gerinti darbuotojų ir pareigūnų darbo sąlygas. G.Lepiochinas pasidžiaugė, kad tai bus įmanoma, nes Alytaus pataisos namų biudžetas 2019 metais didesnis nei praėjusiais, vien darbo užmokesčio „eilutėje“  –  apie 1mln.600 tūkst.eur. Ši suma skirta pareigūnų darbo užmokesčiui, priedams už laipsnius, stažą bei nesumokėto darbo užmokesčio įsiskolinimui už 2018 metų gruodį padengti. Jis taip pat  kolektyvui pažadėjo, kad nei vienas euras, skirtas darbo užmokesčiui, nenukris į kitą biudžeto „eilutę“.

Kalbėdamas apie profesines sąjungas, įstaigos vadovas sakė: „Su profesinėmis sąjungomis aš noriu vesti socialinį dialogą, o ne kariauti“. O kolektyvui palinkėjo labiau bendrauti tarpusavyje, keistis informacija. Skyrių vadovus taip pat paragino dalintis ir greičiau skleisti aktualią informaciją pareigūnams ir darbuotojams, primindamas, kad anksčiau vyravusi praktika, kai įstaigoje buvo informacijos vakuumas, netoleruotina.

 

Pareigūnų veiklos vertinimas: ką privalote žinoti?

Lietuvos policijos profesinė sąjunga, prieš prasidedant metiniams pareigūnų veiklos vertinimams, nori priminti apie vertinimų eigą, vertinamo pareigūno teises ir galimybę gauti profesinės sąjungos pagalbą bei atstovavimą.

Atstovaudami savo narių interesams, aktyviai dalyvaujame jų  vertinimo procedūroje –  konsultuojame  dėl vertinimo,  padedame surašyti motyvuotą prašymą komisijai, dalyvaujame jos posėdyje, esant nepalankiam sprendimui, rengiame skundą tarnybinių ginčų komisijai ar teismui, kur atstovaujame pareigūno interesams.

Profesinė sąjunga atkreipia dėmesį, kad Policijos departamento 2019 m. rekomendacija atliekant vertinimus 2019 metais <…> taikyti vertinimo priemones, kurios nėra susijusios su didesnio pareiginės algos koeficiento nustatytu <…> iš esmės reiškia rekomendaciją pareigūnų nevertinti „labai gerai“, nes objektyviai egzistuojančios galimybės perkelti tokius pareigūnus į aukštesnes pareigas yra ribotos, todėl tokia rekomendacija vertintina kaip neteisėta, savaime užprogramuojanti ginčo kilimą ir prieštaraujanti vertinimo instituto esmei bei vertinimo tikslui – kasmet visapusiškai ir objektyviai įvertinti pareigūnų kvalifikaciją,  veiklos rezultatus ir tinkamumą einamoms ar aukštesnėms pareigoms.

Profesinės sąjungos nariai yra nemokamai konsultuojami teisiniais, su tarnyba susijusiais klausimais. Todėl tais atvejais, kai pareigūnai tendencingai neįvertinami labai gerai, laikantis minėtos rekomendacijos, o taip pat ir kitais atvejais, patariame raštu nesutikti su tokiu vertinimu, informuoti profesinę sąjungą, kuri atstovaus narių interesus. Kilus abejonių, neaiškumų, dėl Jūsų teisių bei garantijų ir jų įgyvendinimo būdų, maloniai prašome kreiptis į profesinę sąjungą: tel. 8 684 93818, el. p. info@profsajungos.eu

Šioje nuorodoje rasite Pareigūnų veiklos atmintinę VERTINIMAI

 

Teisingumo ministrui profesinės sąjungos priminė pažadus ir išsakė problemas

Praėjusią savaitę vykusiame profesinių sąjungų atstovų susitikime su Teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi  buvo aptarti kelionės išlaidų kompensavimo, koeficientų jaunesnės ir vidurinės grandies pareigūnams, ištarnavusiems 10 metų, kėlimo, pavojingo darbo sąlygų reglamentavimo, biudžeto, naujų uniformų, vėluojančių atlyginimų Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams  ir kiti svarbūs klausimai.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, profesinė sąjunga priminė, jog reikėtų atnaujinti kolektyvinę sutartį. Šiam procesui vykti, būtinas Vyriausybės leidimas. Teisingumo ministras sakė esantis suinteresuotas, jog tokia sutartis būtų ir pažadėjo, kreiptis į Vyriausybę, kad procesas pajudėtų, o  atnaujinta bausmių vykdymo sistemos kolektyvinė sutartis būtų pasirašyta.

Vienas opiausių klausimų šiuo metu, dėl kurio kol kas nėra iki galo susitarusios Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijos – kelionės išlaidų kompensavimas. Profesinės sąjungos pasiūlė, kad pareigūnams būtų kas mėnesį mokama 180 EUR kompensacija. Teisingumo ministras teigė, kad bausmių vykdymo sistemos pareigūnų sąlygos negali būti bloginamos ir žadėjo išspręsti problemą, bendradarbiaudamas su Vidaus reikalų ministru.

„Kompensacijos sprendimas labai svarbus pareigūnams, nes jų, kaip ir kai kurių kitų statutinių įstaigų darbuotojų, darbo vietos yra nutolusios. Šios problemos  sprendimą atidėliojant bus vis sunkiau pritraukti dirbti pareigūnus iš didesnių miestų“, – sakė LRITĮPS pirmininkas.

Susitikime, anot K.Pauliuko, buvo priminti praėjusiais metais duoti pažadai dėl koeficientų pareigūnams, dirbanties daugiau nei 10 metų, kėlimo: viduriniosios grandies pareigūnams, kurių koeficientas nuo 5 iki 8, pakelti 0,5 punkto, o jaunesniosios grandies – kurių koeficientas nuo 5 iki 7, ir kuriems nebuvo pakeltas koeficientas 2018 m. rudenį, taip pat 0,5 punkto. O toks koeficientas kaip 4 , turėtų šiais metais iš viso išnykti.

K.Pauliukas teigė, jog pažadus privalu vykdyti ir tam turi būti surasta lėšų. Apie koeficientų didinimą buvo kalbama ir susitikime Kalėjimų departamente (Išsamiau apie šį susitikimą informuosime vėliau).

Teisingumo ministrui profesinių sąjungų atstovai išsakė pastabas dėl 2019 m. biudžeto, kurį pristatė Kalėjimo departamentas. Pareigūnų atstovai atkreipė dėmesį, jog visiškai neaišku, kaip  pinigai paskirstyti, todėl ministras pažadėjo, kad Kalėjimų departamentas dar kartą turės pristatyti biudžetą aiškiai, skaidriai, kad socialiniams partneriams nebekiltų klausimų.

Profesinių sąjungų atstovai teigė, nesulaukiantys Kalėjimų departamento sprendimo dėl pavojingo ir labai pavojingo darbo apibrėžimo.

Anot LRITĮPS pirmininko, nors sutinkama, jog atliekamas darbas priskirtinas prie pavojingo arba labai pavojingo, tačiau iki šiol nėra aiškaus traktavimo ir apibrėžimo, kokios sąlygos rodo, jog darbas priskirtinas šioms kategorijoms, todėl buvo paprašyta ministro įsikišti į šį procesą.

Iškeltas ir naujų uniformų klausimas. Profesinės sąjungos teigė, kad išduodama mažiau uniformos dalių, o jos kokybė prasta. Ministro buvo paprašyta, kad būtų atsižvelgta į pareigūnų, dirbančių 24 val. pastabas dėl uniformų. Kol kas naujos uniformos nėra patvirtintos, laukiama pastabų iš Kalėjimų departamento.

Kalbėta ir apie Marijampolės ir Pravieniškių pataisos namų pareigūnus, sužalotus tarnybos metu 2018 m. spalio –gruodžio mėnesiais paskatinimo. Ministras tokiam siūlymui pritarė.

Susitikimo metu neaplenkta ir Alytaus pataisos namuose susiklosčiusios situacijos tema. Profesinės sąjungos ministro buvo paprašyta paviešinti audito rezultatus.

Anot Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos(VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, ministras išpildė prašymą, gal ne tokia apimtimi, kaip norėtasi, tačiau vis dėlto, tai gerai, nes šių rezultatų laukė pareigūnų bendruomenė. Profesinių sąjungų atstovai iškėlė ir atsakomybės bei žalos atlyginimo klausimą.

Su Teisingumo ministru kalbant apie situaciją Laisvės vietų atėmimo ligoninėje, priminta, jog laikinasis šios įstaigos vadovas nevykdė Kalėjimų departamento ir profesinių sąjungų susitarimo,kad pareigūnams paskutinį 2018 m. ketvirtį turi būti apmokamos  30  val.dirbtų viršvalandžių, tuo tarpu laikinasis vadovas ėmėsi kitų veiksmų ir pareigūnams liepė imti laisvadienius. Profesinės sąjungos paprašė, kad būtų atliktas auditas už dvejus metu, norint išsiaiškinti, kaip buvo mokami priedai, atlyginimai, skirstomos lėšos šioje įstaigoje. Ministras pažadėjo imtis veiksmų.

Buvo kalbama apie Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos ir Kriminalinės žvalgybos informacijos skyrių sujungimą, nes du skyriai, atliekantys tą patį darbą turi po viršininką. Teisingumo ministras teigė, jog nedelsiant vasario mėnesį bus imtasi reoganizacijos Kriminalinės žvalgybos valdyboje, kad dviejų vadovų nebeliktų.

Dėl atrankų į Probacijos tarnybos ir Kalėjimų departamento mokymų centro vadovo pareigas, Teisingumo ministras patikino, jog į abi vietas paskelbtas konkursas ir tikimasi sulaukti protingų, atsakingų, tvirtų,vadovų, sugebėsiančių bendrauti su pareigūnais, įgauti jų pasitikėjimą, gebėti išklausyti, dirbti komandinį darbą. Į minėtų atrankų komisijas, ministras pažadėjo, pakviesti ir profesinių sąjungų atstovus.

 

 

Pareigūnai gali nesulaukti deramo įvertinimo ir didesnio atlyginimo

Jau netrukus turėtų prasidėti policijos pareigūnų metinio vertinimo procedūra, kurią reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas. Paprastai metinis vertinimas atliekamas pirmajame metų ketvirtyje, o nuo gauto įvertinimo priklauso pareigūnų darbo užmokestis ir karjera.

Profesines sąjungas neoficialūs šaltiniai informavo, kad, neva, „iš viršaus“ nurodyta pareigūnų „labai gerai“  nevertinti. Rekomendaciniame laiške rašoma: „Tam, kad policija galėtų užtikrint policijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą, taip pat policijos siekiant užtikrinti įstaigų finansinę fiskalinę drausmę ir įsipareigojimų pareigūnams vykdymą (Programa 1000 ), rekomenduojama policijos įstaigų ir jų padalinių vadovams, atliekant darbuotojų veiklos vertinimus  2019 metais, taikyti vertinimo priemones, kurios nėra susijusios su didesnio pareiginės algos koeficiento nustatymu, išskyrus atvejus, kai tarnybinės veiklos vertinimo mechanizmas išnaudojamas darbuotojo paskyrimui į aukštesnes pareigas. Pažymėtina, kad ypatingai gerai dirbantys darbuotojai gali būti skatinami kitomis formomis, nesukuriančiomis policijos įstaigoms ilgalaikių įsipareigojimų“.

Anot Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, jeigu iš tiesų  toks Policijos departamento vadovybės nurodymas galėjo būti duotas policijos komisariatų viršininkams, tai reikštų, jog pareigūnai, kurie sąžiningai ir labai gerai atliko savo darbą, nesulauktų deramo įvertino.

„Jeigu metinio vertinimo metu labai gerai dirbę pareigūnai bus „nuvertinami“, netrukus pajusime neigiamas pasekmes, nes nebeliks paskatos dirbti vis geriau ir geriau, taip siekiant pelnyto įvertinimo ir didėjančio koeficiento, pagal kurį skaičiuojamas pareigūno darbo užmokestis, o  neįvertintų pareigūnų motyvacija kris“, – teigia V.Jagminas.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) pirmininkės Romos Katinienės, tai, kad policijai neskirtas didesnis finansavimas yra vadovų arogancijos ir socialinio dialogo ignoravimo pasekmė.

„Visiems suprantama, kad statutinėje tarnyboje tokios  Policijos departamento  „rekomendacijos“ yra privalomos ir jos bus vykdomos pradedant įstaigų, padalinių vadovais, kurie atliks metinius vertinimus, baigiant komisijomis, kurios užbaigs jų įgyvendinimą. Šioje situacijoje liks nuskriausti didesnį stažą turintys pareigūnai, nes vieniems bus bandoma„pritempti“ per priedus, o kiti vėl bus „maitinami“ pažadais ir ideologija, kad reikia būti solidariems, nepavydėti, džiaugtis už kolegas, gaunančius 50 proc. priedą ir laukti „geresnių laikų“, – situaciją komentavo R.Katinienė.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų  profesinės sąjungos (LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas sakė, jog tiek tiesioginis vadovas, tiek vertinimo komisija, tiek įstaigos vadovas galutinį sprendimą turi priimti pagal objektyvius konkretaus pareigūno tarnybą atspindinčius kriterijus, ne kaip nors kitaip.

Anot LPPS pirmininkės, niekas negali duoti jokių „rekomendacijų“ dėl bendro įvertinimo, nes, pagal Statutą, kuris yra visiems privalomas, konkretų pareigūną vertina tik tiesioginis vadovas, atsižvelgdamas į objektyvias aplinkybes, kurios yra tik jam ir pačiam pareigūnui žinomos.

„Šiandien reikia pripažinti, kad pagal aprūpinimą – uniformas, automobilius, kompiuterinę ir kt.techniką, policija išgyvena „aukso amžių“. Tačiau ar tuo galima kompensuoti gerą atmosferą kolektyve, motyvaciją ir jausmą, kad su tavimi sistema elgiasi sąžiningai, teisingai ir kad pagrindinė institucijos vertybė žmogus yra ne tik deklaracija“, – sakė LPPS pirmininkė.

Profesinių sąjungų centro teisininkų komentaras:

Bet kokios centrinės institucijos rekomendacijos pavaldžioms įstaigoms turi būti paisomos, tačiau teisiniu požiūriu, rekomendacija yra tik rekomendacija. Toks dokumentas, pagal savo esmę, neturi imperatyvumo, todėl taip ir vadinamas. Einant į ginčus nagrinėjančias institucijas, jeigu rekomendacijos yra nepagrįstos ar net prieštaraujančios teisės aktams, visuomet jų taikymo būtinybė yra ginčijama. Ir teismai rekomendacijas vertina ne kaip imperatyvius teisės aktus, o tik kaip rekomendacijas.

„Profesinė sąjunga savo nariams pasiūlys šios problemos sprendimo būdus, tačiau čia svarbiausia yra pačių pareigūnų savivertė, aktyvumas ir noras apginti savo teisėtus lūkesčius“, – teigė R.Katinienė.

Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai vadovaus Dainius Sušinskas

Viena didžiausių pataisos įstaigų – Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija – pagaliau turi direktorių. Juo paskirtas, nuo 2017 m. gruodžio šias pareigas laikinai ėjęs, Dainius Sušinskas.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, džiaugiamės, kad pagaliau pasibaigė neapibrėžtumo laikotarpis, o didžiausiai pataisos įstaigai vadovauja ne laikinas vadovas.

„Sveikiname D.Sušinską, kuris nepabijojo bei sutiko užimti šias pareigas. Tikimės, kad naujas direktorius turės tvirtybės ir stiprybės tęsti užsibrėžtus darbus“, – sakė LRITĮPS pirmininkas.

Daugiau apie paskyrimą skaitykite www.kaunodiena.lt

 

Profesinės sąjungos: tęsime darbus, kad ir kas taptų naujuoju KD direktoriumi

Šią savaitę atsistatydinti nusprendęs Kalėjimų departamento direktorius Robertas Krikštaponis darbą turėtų baigti sausį.

Teisingumo ministras šiandien paskelbė, jog į jo vietą jau numatytas naujas kandidatas, kurio tinkamumą vadovauti tikrina tarnybos.

Pasak, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, kad ir kas pakeistų Kalėjimų departamento direktorių, bus tęsiami pradėti darbai.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas priminė, jog tuomet, kai konkursą eiti šias pareigas prieš daugiau nei metus laimėjo R.Krikštaponis, profesinės sąjungos vylėsi, jog jis imsis ryžtingų pokyčių, o stagnuojanti sistema pradės judėti pirmyn.

Anot  LRITĮPS pirmininko, svarbiausi uždaviniai Kalėjimų departamento direktoriui tebėra tie patys: užtikrinti atlyginimų didėjimą, skaidrias karjeros galimybes, geresnes darbo sąlygas ir saugesnes darbo vietas.

 

Įrodyta:policijos profesinė sąjunga kaltinta nepagrįstai

Pavasarį Lietuvos policijos profesinei sąjungai (LPPS) mesti kaltinimai dėl galimo lėšų švaistymo neturėjo jokio pagrindo. Tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūra, nutraukusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrimą, – nusikaltimo nepadaryta.

Pasak Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (jos nare pernai tapo LPPS) pirmininkės Loretos Soščekienės, ši žinia yra puiki visai organizacijai. „Oficialiai patvirtinta, ką ir taip žinojome, t. y. kad ši profesinė sąjunga FNTT apskųsta be pagrindo, siekiant suvesti asmenines sąskaitas. Dabar turime ir tai įrodantį dokumentą. O tiems, kam nepatinka reiklios ir aktyvios profesinės sąjungos, patariame verčiau pradėti dirbti, o ne siuntinėti piktavališkus skundus“, – sako L. Soščekienė.

„Nesunku susiprasti, kad šis tyrimas LPPS inicijuotas dėl aktyvios ir daug kam nepatogios profesinės sąjungos veiklos, norint sukelti abejonių mūsų reputacija ir pristabdyti įgyvendinamus planus“, – akcentuoja LPPS vadovė Roma Katinienė.

Ji primena, kad kaip tik tuo metu visoje Lietuvoje dėl netenkinančios situacijos policijoje vyko daug protesto akcijų. Juos organizavo LPPS kartu su Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija. Ne paslaptis, kad protestavusioms pareigūnų profsąjungoms bandyta užkirsti kelią kitais būdais, dar prieš kreipiantis į FNTT su nepagrįstais kaltinimais. Tad skundas FNNT tiesiog parodė LPPS oponentų desperaciją.

„Nors tai buvo sunkus periodas, įvyko nemažai teigiamų pokyčių. Aiškiai pamatėme, kas yra tikrieji mūsų bendražygiai, su kuriais dalinamės vertybėmis. Tai ir buvo tas paskutinis žingsnis, paskatinęs mus ir kitas dvi organizacijas palikti Nacionalinį pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimą ir jungtis prie LTPF, – aiškina R. Katinienė. – Skirtingai nei tikėjosi oponentai, neskilome, narių nenubyrėjo, o kaip tik mobilizavomės ir sustiprėjome. Taip pat sau bei kitiems dar kartą įrodėme, kiek mums reiškia nepriklausomybė.“

Tuo metu L. Soščekienė atkreipia dėmesį, kad, nors apie šią istoriją girdėjome daugiausia, ji yra viena iš daugelio panašių. „Deja, socialinis dialogas vidaus reikalų sistemoje silpnas ir čia dar daug ką lemia tam tikrų asmenų ambicijos ir kaprizai. Tikėkimės, kad susivienijus būsime pajėgūs išguiti šias ydingas praktikas, iš kurių viena bjauriausių – mėginimas supriešinti profesines sąjungas“, – apibendrina L. Soščekienė.

LTPF informacija