Pagrindinis klausimas – darbo užmokesčio didėjimas – liko neišspręstas

Kalėjimų departamente vykusiame  susitikime su profesinių sąjungų atstovais, kuriame dalyvavo ir  Teisingumo ministro pavaduotojas Ernestas Jurkonis, Kalėjimų departamento  vadovybė, pavaldžių įstaigų vadovai, pagrindinis diskusijų klausimas buvo pareigūnų ir darbuotojų darbo užmokestis. Kalėjimo departamento atstovai, pristatydami 2019 metų darbo užmokesčio fondą sakė, jog jis lyginant su praėjusiais metais didesnis daugiau nei 10 proc. Departamento atstovai išsakė poziciją, jog reikėtų didinti darbo …

Continue Reading

Naujas Alytaus pataisos namų vadovas  pažadėjo gerinti darbuotojų sąlygas

Š.m. sausio viduryje vadovauti Alytaus pataisos namams paskirtas Genadijus Lepiochinas, jau po savaitės skyrė laiko prisistatyti ir pasikalbėti su kolektyvu. Kalbėdamas apie prioritetinius planus,  Alytaus pataisos namų direktorius akcentavo, jog vienas svarbiausių darbų – gerinti darbuotojų ir pareigūnų darbo sąlygas. G.Lepiochinas pasidžiaugė, kad tai bus įmanoma, nes Alytaus pataisos namų biudžetas 2019 metais didesnis nei praėjusiais, vien darbo užmokesčio „eilutėje“ …

Continue Reading

Pareigūnų veiklos vertinimas: ką privalote žinoti?

Lietuvos policijos profesinė sąjunga, prieš prasidedant metiniams pareigūnų veiklos vertinimams, nori priminti apie vertinimų eigą, vertinamo pareigūno teises ir galimybę gauti profesinės sąjungos pagalbą bei atstovavimą. Atstovaudami savo narių interesams, aktyviai dalyvaujame jų  vertinimo procedūroje –  konsultuojame  dėl vertinimo,  padedame surašyti motyvuotą prašymą komisijai, dalyvaujame jos posėdyje, esant nepalankiam sprendimui, rengiame skundą tarnybinių ginčų komisijai ar teismui, kur atstovaujame pareigūno …

Continue Reading

Teisingumo ministrui profesinės sąjungos priminė pažadus ir išsakė problemas

Praėjusią savaitę vykusiame profesinių sąjungų atstovų susitikime su Teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi  buvo aptarti kelionės išlaidų kompensavimo, koeficientų jaunesnės ir vidurinės grandies pareigūnams, ištarnavusiems 10 metų, kėlimo, pavojingo darbo sąlygų reglamentavimo, biudžeto, naujų uniformų, vėluojančių atlyginimų Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams  ir kiti svarbūs klausimai. Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, profesinė sąjunga priminė, jog …

Continue Reading

Pareigūnai gali nesulaukti deramo įvertinimo ir didesnio atlyginimo

Jau netrukus turėtų prasidėti policijos pareigūnų metinio vertinimo procedūra, kurią reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas. Paprastai metinis vertinimas atliekamas pirmajame metų ketvirtyje, o nuo gauto įvertinimo priklauso pareigūnų darbo užmokestis ir karjera. Profesines sąjungas neoficialūs šaltiniai informavo, kad, neva, „iš viršaus“ nurodyta pareigūnų „labai gerai“  nevertinti. Rekomendaciniame laiške rašoma: „Tam, kad policija galėtų užtikrint policijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą, taip pat policijos …

Continue Reading

Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai vadovaus Dainius Sušinskas

Viena didžiausių pataisos įstaigų – Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija – pagaliau turi direktorių. Juo paskirtas, nuo 2017 m. gruodžio šias pareigas laikinai ėjęs, Dainius Sušinskas. Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, džiaugiamės, kad pagaliau pasibaigė neapibrėžtumo laikotarpis, o didžiausiai pataisos įstaigai vadovauja ne laikinas vadovas. „Sveikiname D.Sušinską, kuris nepabijojo bei sutiko užimti …

Continue Reading

Profesinės sąjungos: tęsime darbus, kad ir kas taptų naujuoju KD direktoriumi

Šią savaitę atsistatydinti nusprendęs Kalėjimų departamento direktorius Robertas Krikštaponis darbą turėtų baigti sausį. Teisingumo ministras šiandien paskelbė, jog į jo vietą jau numatytas naujas kandidatas, kurio tinkamumą vadovauti tikrina tarnybos. Pasak, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, kad ir kas pakeistų Kalėjimų departamento direktorių, bus tęsiami pradėti darbai. Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos …

Continue Reading

Įrodyta:policijos profesinė sąjunga kaltinta nepagrįstai

Pavasarį Lietuvos policijos profesinei sąjungai (LPPS) mesti kaltinimai dėl galimo lėšų švaistymo neturėjo jokio pagrindo. Tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūra, nutraukusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos tyrimą, – nusikaltimo nepadaryta. Pasak Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (jos nare pernai tapo LPPS) pirmininkės Loretos Soščekienės, ši žinia yra puiki visai organizacijai. „Oficialiai patvirtinta, ką ir taip žinojome, t. y. kad ši profesinė sąjunga …

Continue Reading