Alytaus pataisos namų pareigūnai sulaukė skiepų

Kovo 25 d. nuo 9 val. Alytaus pataisos namų pasitarimų salėje AstraZeneca vakcina buvo paskiepyta 90 Alytaus pataisos namų darbuotojų. Skiepus pareigūnams pasiūlė Alytaus rajono savivaldybė.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovės šioje įstaigoje Jurgitos Mansevičienės, prieš savaitę įstaiga gavo Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjos informaciją ir raginimą susisiekti su Alytaus miesto savivaldybe dėl skiepų pataisos namų pareigūnams ir darbuotojams. 

Įstaigos vadovybė nedelsdama susisiekė su savivaldybės atsakingais asmenimis, tačiau paaiškėjo, jog jokių nurodymų skiepyti pareigūnus ji nebuvo gavusi.

Nusivylimą netrukus pakeitė džiugus laukimas, nes vakcinų nuo koronavirusinės infekcijos Alytaus pataisos namų pareigūnams ir darbuotojams pasiūlė Alytaus rajono savivaldybė, kuri turėjo papildomų vakcinų dozių. 

Alytaus pataisos namų vadovas į žinią reagavo žaibiškai, jau kovo 23 dieną atliko apklausą, norėdamas išsiaiškinti, kiek pareigūnų norėtų ir galėtų skiepytis. Norinčiųjų skiepytis buvo 135, tačiau paskiepyta gerokai mažiau – 90, nes koją pakišo tai, kad dalis norinčiųjų skiepytis yra sirgę koronavirusine infekcija, o po ligos nėra praėję 6 mėnesiai.

Pirmąjį AstraZeneca skiepą kartu su darbuotojais gavo ir Alytaus pataisos namų vadovas.

„Dėkojame Alytaus rajono savivaldybei už vakciną ir medikams, kurie skiepyti pareigūnų atvyko į įstaigą ir pasistengė, kad šis procesas būtų sklandus. Kaip profesinės sąjungos atstovė džiaugiuosi puikiais mūsų įstaigos vadovo ir  Veiklos organizavimo skyriaus patarėjos vadybiniais sugebėjimais operatyviai reaguoti ir nepraleisti netikėtai atsiradusios progos paskiepyti pareigūnus“, – sakė LRITĮPS atstovė Alytaus pataisos namuose Jurgita Mansevičienė.

„Regitroje“ pratęsiamas metinių pokalbių procesui skirtas laikas

Neseniai rašėme apie tai, kad „Regitra“ darbuotojai gali nespėti tinkamai pasiruošti metiniams pokalbiams, nes darbo metu pasirengimui nėra laiko. Profesinę sąjungą pasiekė žinia, jog laikas metiniams pokalbiams pratęsiamas iki š.m. gegužės 31 d.

„Iki kovo 20 d. kiekvienas jau turėjome pasiruošti ir užpildyti savo metinio pokalbio formas, o kartu ir ruoštis pokalbiui su vadovu. Vis dėlto, šiuo metu įmonėje turime svarbių, neatidėliotinų projektų, į kuriuos įsitraukęs ne vienas padalinys, o taip pat visai neseniai atnaujinome praktinių egzaminų veiklą, tad turime iššūkių ir su klientų srautais. ​​​​​​​Atsižvelgiant į šias aplinkybes nuspręsta pratęsti metinių pokalbių procesui skirtą laiką iki gegužės 31 d.“ – rašoma VĮ „Regitra“ vadovybės pranešime darbuotojams.

Darbuotojams taip pat pasiūlyta galimybė dėl metinių pokalbių kilus klausimų konsultuotis su personalo specialistais.

Naujas bendradarbiavimo įrankis – valdymo komitetas

Neseniai Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate, įgyvendinant Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį, įsteigtas valdymo komitetas, kuris nuotoliniu būdu buvo susirinkęs į pirmąjį posėdį. Šio komiteto veikloje dalyvauja ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas bei jo pavaduotojas Martynas Drūlia.

Valdymo komitetas yra patariamojo pobūdžio įrankis, kurio nutarimai Vilniaus apskrities VPK yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.

Pagrindinis šio komiteto uždavinys – spręsti iškylančias problemas, susijusias su tarnybos (darbo) sąlygomis, darbuotojų socialinėmis ir ekonominėmis garantijomis Vilniaus apskrities VPK,  bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, pasirašiusiais Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį.

Pasak V.Jagmino, tikimasi, jog komitetas prisidės prie socialinio dialogo tarp profesinių sąjungų ir Vilniaus vadovybės plėtojimo ir greitesnio darbuotojų problemų sprendimo.

Kovo pradžioje vykusiame pirmajame posėdyje buvo aptartos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus problematika.

Kitas klausimas, kurį nagrinėjo Valdymo komitetas – Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 32 p. numatytos pareiginės algos priemokos skyrimas darbuotojams, ilgą laiką atliekantiems kito darbuotojo funkcijas (kai pareigybės aprašyme nenumatytas pavadavimas).

Buvo siūloma priimti sprendimą, kad darbuotojui ar keliems darbuotojams, kuriems tenka atlikti kito kolegos, esančio vaiko priežiūros atostogose ar misijose, funkcijas, būtų skiriama priemoka.

Šiuo klausimu buvo daug diskusijų.

Nutarta Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovų pasitarime informuoti padalinių vadovus apie Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 32 p. numatytos priemokos, kai pavedamos atlikti ilgai funkcijų nevykdančių darbuotojų funkcijos, skyrimo galimybę bei pasiūlyti vadovams, įvertinus darbo krūvį ir esant objektyvioms priežastims, teikti motyvuotus prašymus Vilniaus apskr. VPK priedų ir priemokų komisijai svarstyti.

Valdymo komitete nutarta, kad Vilniaus apskrities VPK pateiks veikiančių komisijų sąrašą, į kurias profesinių sąjungų atstovai, taip pat ir VAITĮPS deleguos savo atstovus.

Kitas komiteto posėdis vyks balandžio pradžioje.       

Laikomės principo „viskas sugrįžta nariams“

Pateikiame jums informaciją apie 2020-uosius metus, kokie buvo praėję finansiniai metai mūsų profesinei sąjungai.

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga 2020 metais gavo 15273 Eur pajamų. 14603 Eur nario mokesčio ir 669 Eur – parama iš VMI (deklaruojant skirta paramos dalis profesinei sąjungai).

Profesinės sąjungos veiklai išleidome 14611 Eur.

Kur išleidome pinigus?

Išlaidoms teisininkams, viešiesiems ryšiams, administratorei, finansininkui, kanceliarinėms prekėms, kurui vykti į ir iš atrankų komisijas, įvairius VSAT komitetus ir kt. išleista 5515 Eur, likusi dalis – 9095 Eur – atiteko nariams, o tiksliau sugrįžo profesinės sąjungos reprezentacijai skirtomis priemonėmis (puodeliai, termopuodeliai, džemperiai, užrašų knygelės, skėčiai ir kt.).

Džiaugiamės, kad profesinės sąjungos susikūrimo metu duotas pažadas, jog būsime kitokie ir viskas, ką nariai sumoka sugrįš jiems paslaugomis, liko nesulaužytas. Tradiciją tęsime ir šiais metais. Pakvieskite į mūsų gretas prisijungti savo kolegas.

Primename, kad iki š.m. gegužės 3 d. deklaruodami pajamas galite skirti 0,6 proc. paramą profesinei sąjungai.

„Profesinei sąjungai skirtų lėšų nešvaistome, jos visos sugrįžta nariams kokybiškomis paslaugomis ir reprezentacijai skirtomis priemonėmis. Ačiū, kad esate kartu“, – sakė profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa.

Pasak profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo Žygimanto Kalpoko, savo veikla ir kitokiu požiūriu paskatinome pasitempti ir kitas profesines sąjungas.

Mes – ne meškėnai, atsargų žiemai nekaupiame ir PINIGINIŲ riebalų nesiauginame, viskas sugrįžta Jums.

„Regitros“ darbuotojams administracijos namų darbas – pasirengti metiniams pokalbiams

Pirmadienį „Regitra“ darbuotojai elektroniniuose paštuose rado priminimą, kad ši savaitė – paskutinė, kai reikia užpildyti ir pateikti tiesioginiams vadovams metines veiklos vertinimo formas.

Netrukus į šį priminimą skriejo vieno iš darbuotojų, profesinės sąjungos nario, atsakymas-paklausimas administracijai: „O tai kada tas formas pildyti? Bent jau egzaminuotojams tai tikrai nėra kada, egzaminas vyksta po egzamino, net pertraukėlės nėra. O per pietų pertrauką bent jau leiskite pavalgyti ir šiek tiek pailsėti“.

Ir iš tiesų į darbą po prastovų sugrįžę egzaminuotojai vos spėja suktis, norinčiųjų laikyti egzaminą  apstu, tad darbo metu užpildyti metinės veiklos vertinimo formą nerealu, nebent po jo.

Laiko pristinga ir kai kurie kiti „Regitra“ darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su klientais.

Atsakymo į šį paklausimą administracija nepateikė, tikriausiai ir ji turi ką veikti.

Pasak VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Evaldo Plokščio, metiniai vertinimai, kurie įmonėje vyks šiemet pirmąjį kartą – labai sveikintinas ir šaunus procesas, ir nors užpildyti formoms laiko buvo skirta pakankamai, visgi neapgalvota maža smulkmena – skirti laiko darbuotojams darbo metu anketai pildyti ir metiniam vertinimui su vadovu pasiruošti.

„Metiniai pokalbiai svarbūs ir reikšmingi tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Labai norėtųsi, kad darbuotojai anketą pildytų ne paskubomis, pietų metu ar po darbo, todėl galbūt būtų galimybė šią neapgalvotą aplinkybę ištaisyti, atkreipti dėmesį į taiklią darbuotojo pastabą, o terminą pildyti anketas pratęsti, nustatant konkretų laiką, kada darbuotojas, nedirbdamas kitų tiesioginių darbų, ją galėtų užpildyti“, – sakė E.Plokštys.

Pravieniškių pareigūnai susidūrė su problema: vėluoja atlyginimai, atostoginiai, netiksliai skaičiuojami priedai

Pravieniškių pataisos namų darbuotojai teigia, jog buhalterijos funkcijas iš įstaigos perdavus Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui prie Finansų ministerijos, kiekvieną mėnesį vėluoja atlyginimai, o atostoginiai darbuotojus pasiekia vėliau nei nustato Darbo kodeksas, viršvalandžiai ir kiti priedai skaičiuojami netiksliai.

„Chaosas“, – taip vienu žodžiu situaciją apibūdino keturi profesinės sąjungos kalbinti atstovai, dirbantys  Pravieniškių pataisos namuose ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, kiekvieną dieną tiek atstovai, tiek pirmininkas gauna narių skundų dėl vėluojančių atlyginimų, atostoginių, netikslių skaičiavimų.

„Apie šią problemą užsiminiau susitikimo su Teisingumo ministre metu. Tačiau niekas nesikeičia. Nuo sausio 1 d. bent jau Pravieniškių pataisos namų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje dirbantys pareigūnai laiku negauna atlyginimo, atostoginių, o priedai ir priemokos netiksliai skaičiuojami. Tai didelė problema, kuri gilėja“, – sakė LRITĮPS pirmininkas K.Pauliukas.

 Kaip papasakojo LRITĮPS atstovė Pravieniškių pataisos namų 1 sektoriuje Česlova Masevičienė, nuo sausio 1 d. pasikeitus mokėtojui, įsivyravo visiškas chaosas.

„Pareigūnai labai pikti, nes jų atlyginimai ir taip nedideli. Daugelis yra paėmę kreditus, kuriuos privalu mokėti laiku, tam tikrą dieną, vėluojant atlyginimams tai tampa tikru iššūkiu. Trečią mėnesį situacija bloga. Nėra taip buvę anksčiau, kad pareigūnai nebūtų laiku gavę atlyginimo ar atostoginių prieš atostogas. Dabar vis pasitaiko atvejų, kad atostoginiai – sugrįžus po atostogų“, – kalbėjo Č.Masevičienė.

Č.Masevičienė prisiminė, jog anksčiau dirbusios įstaigos buhalterės klaidų nedarydavo, o procesas vyko labai sklandžiai.

„Įtampų kupiname darbe mums dar prisidėjo ir rūpestis dėl pinigų: ar gausime juos laiku, ar visus, kiek priklauso, kada? Sutikite, tai nenormalu“, – sakė profesinės sąjungos atstovė Pravieniškių pataisos namų 1 sektoriuje.

Č.Masevičienei pritaria ir Linas Tarnauskas, LRITĮPS skyriaus pirmininkas Laisvės atėmimų vietos ligoninėje.

„Įprastai Laisvės atėmimo vietų ligoninėje atlyginimai buvo mokami nuo sausio 5 iki 8 d. Tačiau šiais metais staiga atlyginimų mokėjimas sutriko. Neseniai gavome pranešimą, kad atlyginimai bus mokami iki 12 d. Daug žmonių paėmusių paskolas, įmokų datą pasirinkę pagal atlyginimo mokėjimą, dabar susiduria su rūpesčiu, kaip neįsiskolinti bankui, kai atlyginimas nuolat vėluoja. Norisi apibrėžtumo, jeigu iki šiol daug metų atlyginimas buvo mokamas iki mėnesio 8 dienos, kodėl tai turėtų keistis?“ – stebisi L.Tarnauskas.

Pasak L.Tarnausko, kyla klausimas, ar pinigai iš kažkur laiku nepervedami, ar yra kokios kitos problemos.

„Tikriausiai visus juos pats laikas užduoti Kalėjimų departamentui“, – sako pareigūnas.

Apie blogą situaciją dėl laiku negaunamų pinigų pasakojo ir Ina Širvinskienė, LRITĮPS atstovė Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje 2 sektoriuje.

„Atlyginimų, važiavimo išlaidų kompensavimo ir atostoginių mokėjimai vėluoja nuo š. m. sausio, kai ši funkcija buvo perduota Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Iki šių metų dėl mokėjimų pas mus problemų nebūdavo. Yra žmonių, kurie yra negavę nedarbingumo išmokų, vėluoja atlygimų, atostoginių mokėjimas. Daug neatitikimų skaičiuojant priedus ir priemokas, viršvalandžius, dėl klaidingo skaičiavimo išmokami per maži priedai, pavyzdžiui vietoj 10 procentų už pavojingumą, paskaičiuojami tik 5 procentai“, – apie situaciją pasakojo I.Širvinskienė.

Neapsikentusi netvarkos galiausiai I.Širvinskienė pati paskambino į centrą  buhalterei, jai buvo paaiškinta, kad viena buhalterė nedarbingume, kitai didelis krūvis…

„Keista, kai dideliame centre vyksta tokie dalykai. Nėra kam skaičiuoti atlyginimo?! Paskambinus, atsiprašinėjama, kad trūksta darbuotojų. Tai labai keista, nes kai minėtame centre bandė įsidarbinti buhalterės, dirbusios bausmių vykdymo sistemoje ir gerai išmanančios specifiką, jų į darbą nepriėmė. O dabar pasirodo ir žmonių trūksta, ir kompetencijų“, – sako I.Širvinskienė.

Pasak I.Širvinskienės, pareigūnai labai pikti dėl vėluojančių pinigų ir yra pasiryžę net rengti protesto akcijas, nes pažadai, kad viskas susitvarkys, tėra tik pažadai.

„Situacija nepatenkinta ir įstaigos vadovybė. Matydama, kad vėluojama atsiskaityti su pareigūnais, centras laiku neperveda atostoginių, prognozuoja, jog kils darbo organizavimo problemų, nes pareigūnai turės teisę į daugiau atostogų dienų, o tai reiškia ir finansinę naštą įstaigai“, – kalbėjo I.Širvinskienė.

Primename, kad Darbo kodekse  nustatyta, jog jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas tris darbo dienas po kasmetinių atostogų.

Danutė Kazlauskienė , LRITĮPS atstovė Pravieniškių pataisos namų 3 sektoriuje, papasakojo, kad atlyginimai ir jiems vėluoja antras mėnuo, o juos skaičiuojanti centro buhalterė pripažįsta, jog skaičiuoti atlyginimus, priedus, priemokas pareigūnams pagal suminę darbo laiko apskaitą jai yra labai sunku.

„Akivaizdu, kad arba nepakanka dirbančių su mūsų įstaiga buhalterijos darbuotojų, arba jie neišmano specifikos. Tačiau dėl to neturėtų kentėti pareigūnai. Tos klaidos skaičiuojant, kai nepriskaičiuojamos dirbtos valandos, neteisingai mokami pinigai erzina ne juokais. Nejau mes turėsite dar ir patys tapti buhalteriais ir pasiskaičiuoti, kad Nacionalinis mokėjimų centras mūsų neapgautų?“ – sako D.Kazlauskienė.

Pasak D.Kazlauskienės, blogai skaičiuojama už darbą naktį, viršvalandžius, o atostoginiai vėluoja nenormaliai ilgai, pasitaiko atvejų, kai pareigūnai juos gauna po atostogų. Algų mokėjimas, profesinės sąjungos atstovės nuomone, neturėtų vėluoti, jei nustatyta, jog jis tam tikromis dienomis mokamas, taip ir turėtų būti, kaip kad anksčiau.

Jau po pokalbio su D.Kazlauskiene, kovo 10 d. ji pranešė, kad gavus atsiskaitymo lapelius, kurie, beje, taip pat pareigūnus pasiekia ne laiku, paaiškėjo, kad bent jau jai atlyginimas paskaičiuotas neteisingai, permoka net 400 eurų.

„Situacija yra tokia prasta, kad blogiau būti negali. Todėl kviečiame visus pareigūnus, profesinės sąjungos narius, nesvarbu kurioje įstaigoje jie dirba, jeigu tik susiduria su atlyginimų mokėjimo, priedų ir priemokų neteisingu skaičiavimu, atostoginių vėlavimu, kreiptis į mus ir pranešti apie tai. Įvertinsime ar tai tik Pravieniškių problema, ar su ja susiduria ir kitose bausmių vykdymo vietose dirbantys pareigūnai, tuomet spręsime kaip greičiau padėti šioje situacijoje“, -sakė LRITĮPS pirmininkas.

Skirkite paramą Lietuvos policijos profesinei sąjungai

Kovo pradžioje prasidėjo pajamų deklaravimas. Deklaruoti pajamas šiemet galima iki gegužės 3 d.

Kaip ir kasmet, deklaruodami pajamas galite skirti iki 0,6 proc. paramą profesinei sąjungai – Lietuvos policijos profesinė sąjunga, juridinio asmens kodas – 300608639.

Kokiu būdu pateikti prašymą?

Prašymą FRO 512 galima pateikti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Užpildytą prašymo FRO512  formą šiemet dar galima atsiųsti ir paštu (išskyrus elektroninį  paštą)  į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu : Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

SVARBU: Prašymus paštu galima siųsti tik po vieną asmeniškai. Jeigu į vieną voką bus įdėti keli prašymai, jų VMI darbuotojai nenagrinės.

Nuo ateinančių metų sausio 1 d.  galimybės prašymą siųsti paštu nebeliks.

Paramą galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui

Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu galima skirtiilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui – net iki 5 metų.

Jei norite paramą profesinei sąjungai skirti ilgesniam laikotarpiui, Jums pakanka iki š.m. gegužės 3 d. pateikti tik vieną prašymą FRO512, kurio 5 laukelyje įrašyti 2020 m., o E5 laukelyje –2021 arba, 2022, arba 2023, arba  2024, arba 2025 metai. Jeigu norite skirti paramą ilgesniam laikotarpiui.

Prašymo patikslinimas

Pateiktą prašymą už 2020 metus turite teisę patikslinti iki 2021 m. rugpjūčio 20 dienos.

Norite žinoti kokią paramą skyrėte profesinei sąjungai?

Apie pervestą paramos sumą galėsite sužinoti po 2021 m. lapkričio 15 d. Pranešimą apie paramos pervedimą su nurodymu paramos gavėju bei pervestą konkrečią sumą galėsite rasti prisijungę prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) skiltyje „Pranešimai“.

Parama, kurią skirsite, sugrįš paslaugomis nariams.

Formos FRO512 pildymo pavyzdį rasite čia.

Deklaruokite pajamas ir skirkite paramą profesinei sąjungai

Jau prasidėjo pajamų deklaravimas. Deklaruoti pajamas šiemet galima iki gegužės 3 d.

Kaip ir kasmet, deklaruodami pajamas galite skirti iki 0,6 proc. paramą profesinei sąjungai – VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinė sąjunga, juridinio asmens kodas – 302499238.

Kokiu būdu pateikti prašymą?

Prašymą FRO 512 galima pateikti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Užpildytą prašymo FRO512  formą šiemet dar galima atsiųsti ir paštu (išskyrus elektroninį  paštą)  į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu : Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

SVARBU: Prašymus paštu galima siųsti tik po vieną asmeniškai. Jeigu į vieną voką bus įdėti keli prašymai, jų VMI darbuotojai nenagrinės.

Nuo ateinančių metų sausio 1 d.  galimybės prašymą siųsti paštu nebeliks.

Paramą galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui

Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu galima skirtiilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui – net iki 5 metų.

Jei norite paramą profesinei sąjungai skirti ilgesniam laikotarpiui, Jums pakanka iki š.m. gegužės 3 d. pateikti tik vieną prašymą FRO512, kurio 5 laukelyje įrašyti 2020 m., o E5 laukelyje – 2023 arba  2024, arba 2025 metai. Jeigu norite skirti paramą ilgesniam laikotarpiui.

Prašymo patikslinimas

Pateiktą prašymą už 2020 metus turite teisę patikslinti iki 2021 m.rugpjūčio 20 dienos.

Norite žinoti kokią paramą skyrėte profesinei sąjungai?

Apie pervestą paramos sumą galėsite sužinoti po 2021 m. lapkričio 15 d. Pranešimą apie paramos pervedimą su nurodymu paramos gavėju bei pervestą konkrečią sumą galėsite rasti prisijungę prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) skiltyje „Pranešimai“.

Parama, kurią skirsite, sugrįš paslaugomis nariams.

Formos FRO512 pildymo pavyzdį rasite čia.

Deklaruojate pajamas? Skirkite paramą LRITĮPS

Primename, kad jau prasidėjo pajamų deklaravimas. Deklaruoti pajamas šiemet galima iki gegužės 3 d.

Kaip ir kasmet, deklaruodami pajamas galite skirti iki 0,6 proc. paramą profesinei sąjungai – Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinei sąjungai, juridinio asmens kodas – 195755562.

Prašome skirti paramą mums, o mes jums garantuojame dar daugiau paslaugų.

Kokiu būdu pateikti prašymą?

Prašymą FRO 512 galima pateikti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Užpildytą prašymo FRO512  formą šiemet dar galima atsiųsti ir paštu (išskyrus elektroninį  paštą)  į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu : Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

SVARBU: Prašymus paštu galima siųsti tik po vieną asmeniškai. Jeigu į vieną voką bus įdėti keli prašymai, jų VMI darbuotojai nenagrinės.

Nuo ateinančių metų sausio 1 d.  galimybės prašymą siųsti paštu nebeliks.

Paramą galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui

Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui – net iki 5 metų.

Jei norite paramą profesinei sąjungai skirti ilgesniam laikotarpiui, Jums pakanka iki š.m. gegužės 3 d. pateikti tik vieną prašymą FRO512, kurio 5 laukelyje įrašyti 2020 m., o E5 laukelyje – 2021 arba, 2022 arba 2023, arba 2024, arba 2025 metai  (jeigu norite skirti paramą ilgesniam laikotarpiui).

Prašymo patikslinimas

Pateiktą prašymą už 2020 metus turite teisę patikslinti iki 2021 m.rugpjūčio 20 dienos.

Norite žinoti kokią paramą skyrėte profesinei sąjungai?

Apie pervestą paramos sumą galėsite sužinoti po 2021 m. lapkričio 15 d. Pranešimą apie paramos pervedimą su nurodymu paramos gavėju bei pervestą konkrečią sumą galėsite rasti prisijungę prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) skiltyje „Pranešimai“.

Parama, kurią skirsite, sugrįš paslaugomis nariams.

Formos FRO512 pildymo pavyzdį rasite čia.

Parama profsąjungai sugrįžta paslaugomis nariams

Jau prasidėjo pajamų deklaravimas. Deklaruoti pajamas šiemet galima iki gegužės 3 d.

Kaip ir kasmet, deklaruodami pajamas galite skirti iki 0,6 proc. paramą profesinei sąjungai – Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, juridinio asmens kodas – 193404123.

Kokiu būdu pateikti prašymą?

Prašymą FRO512 galima pateikti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Užpildytą prašymo FRO512  formą šiemet dar galima atsiųsti ir paštu (išskyrus elektroninį  paštą)  į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu : Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

SVARBU: Prašymus paštu galima siųsti tik po vieną asmeniškai. Jeigu į vieną voką bus įdėti keli prašymai, jų VMI darbuotojai nenagrinės.

Nuo ateinančių metų sausio 1 d.  galimybės prašymą siųsti paštu nebeliks.

Paramą galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui

Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu galima skirtiilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui – net iki 5 metų.

Jei norite paramą profesinei sąjungai skirti ilgesniam laikotarpiui, Jums pakanka iki š.m. gegužės 3 d. pateikti tik vieną prašymą FRO512, kurio 5 laukelyje įrašyti 2020 m., o E5 laukelyje – 2021 arba 2022, arba 2023, arba  2024, arba 2025 metai (jeigu norite skirti paramą ilgesniam laikotarpiui) .

Prašymo patikslinimas

Pateiktą prašymą už 2020 metus turite teisę patikslinti iki 2021 m.rugpjūčio 20 dienos.

Norite žinoti kokią paramą skyrėte profesinei sąjungai?

Apie pervestą paramos sumą galėsite sužinoti po 2021 m. lapkričio 15 d. Pranešimą apie paramos pervedimą su nurodymu paramos gavėju bei pervestą konkrečią sumą galėsite rasti prisijungę prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) skiltyje „Pranešimai“.

Parama, kurią skirsite, sugrįš paslaugomis nariams.

Formos FRO512 pildymo pavyzdys.