Ačiū šventės rėmėjams ir organizatoriams

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga neseniai atšventė 20 –ies metų veiklos jubiliejų. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios šventės organizavimo.

Nuoširdus ačiū „Handmade Candles“ šeimos verslui iš Šiaulių, už dosnumą paremiant šventę dovanomis už mažesnę kainą;  įmonei „Ugnies Šokis“, surengusiai fantastišką pasirodymą mūsų renginio vakare;  Raudondvario oranžerijos restoranui, už labai gardų maistą bei aukščiausio lygio aptarnavimą; renginių įmonei „OWEXX“ už profesionalumą, o ypač Živilei už pagalbą viso renginio metu ir už tai, kad šventės šeimininkams nekilo jokių rūpesčių.

Visiems Jums labai AČIŪ!

Kęstutis Pauliukas

LRITĮPS pirmininkas

Darbdavys teismo sprendimo apeliacine tvarka neskundė

Teismas: „Jeigu pareigūnas turi galiojančią tarnybinę nuobaudą, tai nereiškia, jog tokio pareigūno tarnybinė veikla negali būti įvertinta labai gerai“.

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus nemotyvuotą ir neteisėtą sprendimą nepritarti pareigūnės 2021 m. tarnybinės veiklos vertinimui „labai gerai“ ir jos praėjusių metų tarnybinę veiklą vertinti „gerai“ teismas panaikino.

2022 m. rugpjūčio mėn. įsiteisėjo teismo sprendimas administracinėje byloje prieš Šiaulių tardymo izoliatorių (toliau – ir įstaiga) dėl tarnybinės veiklos vertinimo.

Pareigūnė su skundu kreipėsi į teismą, argumentuodama, kad jos 2021 m. tarnybinę veiklą įstaigos vadovas nepagrįstai vertino „gerai“, nors Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija) ją buvo įvertinusi „labai gerai“.

Vadovaujantis teisiniu reguliavimu, pareigūną į pareigas priimantis asmuo priima galutinį sprendimą dėl pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo. Jis gali pritarti vertinimo komisijos sprendimui ir siūlymui, bet gali motyvuotai jiems nepritarti.

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorius nepritarė pareigūnės vertinimui „labai gerai“, remdamasis jos tiesioginio vadovo neva motyvuotu vertinimu bei ta aplinkybe, jog pareigūnė 2021 m. turėjo galiojančią tarnybinę nuobaudą. Tačiau tokie įstaigos vadovo motyvai pasirodė ir nepagrįsti, ir neteisėti.

Tiesioginio vadovo vertinimas, kuriuo savo sprendimą grindė įstaigos vadovas, buvo neaiškus ir visiškai neatitiko teisės aktų reikalavimų. Pareigūnės anketa parodė, jog jos tarnybinės veiklos įsivertinimas nesutapo su tiesioginio vadovo vertinimu pagal atskirus kriterijus. Tačiau, nors teisės normose yra imperatyviai reikalaujama tiesioginiam vadovui raštu pagrįsti, kodėl jis kitaip vertina pareigūno tarnybinę veiklą, nei šis pats save, konkrečioje situacijoje jokių pagrindimų ir argumentų nebuvo dėstoma. Todėl nebuvo aišku, nei kodėl tiesioginis vadovas prasčiau vertino pareigūnės tarnybinę veiklą, nei ji pati, nei kodėl įstaigos vadovas tokiame tiesioginio vadovo vertinime matė pakankamą argumentaciją prastesniam pareigūnės vertinimui. Teismas sprendime pažymėjo, jog „tiesioginis vadovas raštu visiškai nemotyvavo savo išvados dėl pareiškėjos 2021 m. tarnybinės veiklos vertinimo“, o tuo buvo nesilaikoma privalomų teisės aktų reikalavimų.

Dėl įstaigos vadovo motyvo nevertinti pareigūnės 2021 metų tarnybinės veiklos „labai gerai“, nes pareigūnė 2021 m. turėjo galiojančią tarnybinę nuobaudą, teismas labai aiškiai pakartojo poziciją, kuri šiaip yra aiški tiek iš teisino reguliavimo, tiek iš teismų praktikos: „jeigu pareigūnas turi galiojančią tarnybinę nuobaudą, tai nereiškia, jog tokio pareigūno tarnybinė veikla negali būti įvertinta labai gerai“. Juolab pabrėžtina yra tai, kad, iš tiesų, pareigūnei tarnybinė nuobauda buvo paskirta 2021 m. vasarį, tačiau už tarnybinį nusižengimą, kuris buvo padarytas dar 2020 m. gruodį. Kai 2021 m. pavasarį buvo atliekamas pareigūnės 2020 m. tarnybinės veiklos vertinimas, jau buvo atsižvelgta į tai, jog vertinamo laikotarpio pabaigoje ji buvo padariusi tarnybinį nusižengimą. Ir jau tada ši faktinė aplinkybė padarė lemiamą įtaką 2020 m. tarnybinės veiklos vertinimo rezultatams. Todėl akivaizdu, jog įstaigos vadovas, dvejų metų tarnybinės veiklos vertinimų metu pakartotinai vertindamas tą pačią pareigūnei nepalankią aplinkybę, kaip lemiančią vertinimų rezultatus, priėmė neteisėtą sprendimą.

Teismas Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus nemotyvuotą ir neteisėtą sprendimą nepritarti pareigūnės 2021 m. tarnybinės veiklos vertinimui „labai gerai“ ir jos praėjusių metų tarnybinę veiklą vertinti „gerai“ panaikino.

Vertinimo komisija, įvertinusi pareigūnės 2021 metų tarnybinę veiklą „labai gerai“, buvo suformulavusi siūlymą nustatyti jai 0,5 didesnį pareiginės algos koeficientą. Įstaigos vadovui, priėmus nemotyvuotą ir neteisėtą sprendimą, toks siūlymas, suprantama, nebuvo įgyvendintas. Tačiau Šiaulių tardymo izoliatorius teismo sprendimo apeliacine tvarka neskundė. Ir 2022 m. rugpjūčio mėn. įstaigos direktoriaus įsakymu pareigūnei buvo nustatytas didesnis pareiginės algos koeficientas, kaip ir buvo siūliusi Vertinimo komisija.