Netekome kolegės

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š.m. spalio 23 d. netekome kompetentingos teisininkės, nuoširdžios ir draugiškos kolegės Margaritos Bakienės (1974.12.14-2022.10.23). Nuoširdžiai užjaučiame velionės dukrą ir artimuosius. Tikimės, kad šviesus jos atminimas išliks visų ją pažinojusiųjų atmintyje. Urna su palaikais bus pašarvota š.m. spalio 27 d. 09:00-11:45 val. M.K. Paco g. 4, Vilnius, 1-ojoje salėje. Norinčiųjų atsisveikinti su Margarita, artimieji prašo atnešti …

Continue Reading