Ar Vilniaus apskrities VPK Valdymo komiteto siūlymams dėl komisariatų sujungimo bus pritarta?

  • 0 Comments
  • 1215 Views

Šiandien Policijos departamento Valdymo komitetas svarstys klausimą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto šeštojo policijos komisariato prijungimo prie Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato klausimą. Priminsime, kad lapkričio mėnesį vykusiuose Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo komiteto posėdžiuose šiam klausimui buvo skirta daug dėmesio.

Vilniaus apskrities VPK Valdymo komiteto nariams buvo pristatyta Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto šeštojo policijos komisariato prijungimo prie Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato (toliau – PK) ir būsimo naujo Vilniaus miesto penktojo PK struktūra.

Profesinių sąjungų atstovai pateikė klausimų dėl papildomų pareigybių įsteigimo bei paprašė atsižvelgti į sujungiamų komisariatų vadovų siūlymus įsteigti daugiau pareigybių.

Valdymo komitete dalyvavęs Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas pateikė siūlymą, jog būtų tikslingiau, jeigu bendruomenės pareigūnai taptų tiesiogiai pavaldūs policijos komisariato viršininkui ir pasiūlė komisariate įsteigti bendruomenės pareigūnų grupę.

Šis profesinės sąjungos pirmininko siūlymas dėl bendruomenės pareigūnų buvo pristatytas ir komisariatų vadovams, kurie jam pritarė, o šiandien šis klausimas taip pat bus aptartas Policijos departamento Valdymo komitete ir tikimasi, jog jam bus pritarta.

Komitetas nutarė, jog, susipažinęs su pasitarimo protokolu, sprendimą dėl naujo Vilniaus miesto penktojo PK struktūros ir pareigybių skaičiaus priims Vilniaus apskr. VPK viršininkas.

Kitas Valdymo komitete nagrinėtas klausimas – Vilniaus apskr. VPK PK veiklos skyrių vyriausiųjų tyrėjų (sprendikų) per 2022 m. 9 mėn. priimtų nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus statistikos apžvalga.

Pasitarimo dalyviai diskutavo apie vyriausiųjų tyrėjų darbo krūvį, krūvio vertinimo kriterijus, siūlė nustatyti bendrą Vilniaus apskr. VPK vidurkį ir pagal tai lyginti atskirų PK vyriausiųjų tyrėjų priimtų sprendimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą krūvį.

Komitetas pritarė pasiūlymui šį klausimą aptarti Vilniaus apskrities VPK struktūrinių padalinių vadovų pasitarime.

Dar diskusijų sulaukė ir vienkartinių išmokų skirstymo Vilniaus apskrities VPK darbuotojams klausimas.

Anot V.Sandos, skirstant Vilniaus apskr. VPK, vykdant 2022 m. biudžetą, sutaupytas lėšas Vilniaus apskr. VPK darbuotojams paskatinti vienkartinėmis išmokomis, nebuvo atsižvelgta į Valdymo komitete priimtus sprendimus dėl sutaupytų Vilniaus apskr. VPK lėšų paskirstymo. Jis teigė, jog neeilinių vertinimų metu ir skirstant sutaupytas lėšas galimai skatinami tie patys, vadovų nuomone, geriausi darbuotojai.

VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas taip pat paprašė pateikti informaciją, kokia yra Vilniaus apskr. VPK sutaupytų lėšų suma, kiek neeilinių vertinimų metu labai gerai įvertintų pareigūnų, buvo paskatinti ir didesne sutaupytų lėšų suma.

Profesinių sąjungų atstovų neigiamos reakcijos sulaukęs klausimas pasirodo buvo pristatyti Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovų pasitarime ir paaiškėjo, kad dauguma struktūrinių padalinių vadovų minėtas lėšas siūlė dalinti diferencijuotai, vadovo nuožiūra, kaip jie teigia, geriausiai dirbantiems darbuotojams.

Anot Vilniaus apskrities VPK atstovo, nepaskatintų darbuotojų skaičius yra labai mažas, o tiek Valdymo komiteto, tiek ir Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovų sprendimai buvo pateikti Vilniaus apskr. VPK viršininkui priimti galutinį sprendimą.

Nutarta, jog profesinių sąjungų atstovams bus pateikta detalesnė informacija apie Vilniaus apskr.VPK, vykdant 2022 m. biudžetą, sutaupytų lėšų paskirstymą darbuotojams paskatinti vienkartinėmis išmokomis.

 Taip pat komitete buvo pristatyta, jog yra galimybė atlikti papildomus neeilinius vertinimus Vilniaus apskr. VPK Reagavimo valdybos pareigūnams, kurie betarpiškai dalyvauja arba prisideda prie reagavimo funkcijos vykdymo.

Tam komitetas pritarė.

administrator