Duotas startas neeiliniams vertinimams policijoje

  • 0 Comments
  • 1184 Views

Vakar, rugsėjo 16 d., Policijos departamente vyko Policijos tarybos posėdis. Policijos taryba pritarė Policijos vadovybės sprendimui, atlikti neeilinius vertinimus ir paskatinti geriausius rezultatus pasiekusius pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

Nuspręsta, jog jau visai netrukus vyksiančių neeilinių vertinimų metu bus įvertinti 1590 darbuotojų. Tai sudaro beveik 17 proc. visų užimtų pareigybių policijos sistemoje.

Vertinamų darbuotojų limitas policijos įstaigoms bus paskirstytas proporcingai užimtų pareigybių skaičiui ir tolygiai pagal darbuotojų grupes (statutinių pareigūnų, karjeros tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis). Kurie darbuotojai bus pakviesti į neeilinius vertinimus, nuspręs įstaigų vadovai.

Primename, kad neeilinių  vertinimų metu  bus vertinami geriausius veiklos rezultatus pasiekusieji darbuotojai. Jeigu neeilinių vertinimų metu jie  bus įvertinti „gerai“ arba „labai gerai“, jų pareiginės algos koeficientas didės, tačiau ne daugiau nei 0,5 procentinio punkto.

 Vertinamų karjeros tarnautojų sąrašai iki š.m. rugsėjo 22 d., statutinių pareigūnų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – iki š.m. spalio 1 d. turi būti pateikti Policijos departamento Personalo administravimo valdybai.

Vertinimo procedūros karjeros tarnautojams turi būti atliktos iki š.m. rugsėjo 30 d.; statutinių pareigūnų – iki š.m. spalio 31 d.

Teigiami pokyčiai laukia ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Nuspręsta pakeisti Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymą (2017-07-26 Nr. 5-V-664) dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo nustatymo policijos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo, apraše numatant galimybę atskiroms darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybėms nustatyti didesnius pareiginės algos koeficientus nei nustatyta darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų sąrašuose.

Ketinama taip pat patikslinti policijos įstaigų socialinių klausimų (priemokų) komisijų reglamentus ir nustatyti komisijoms teisę siūlyti įstaigos vadovui priimti individualius sprendimus dėl didesnių pareiginės algos koeficientų nustatymo atskiroms darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybėms.

Atskirų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių pareiginės algos koeficiento padidinimo procedūrą privalu atlikti iki š.m. spalio 31 d.

Dėl neeilinių vertinimų, skaičiuojama, jog išlaidos š.m. 2020 m. IV ketvirtyje išaugs 0,56 mln. Eur, o 2021 m. – 2,4 mln. Eur.

Detaliau apie tai, kaip, kiek ir kokių  darbuotojų (pagal įstaigas) bus pakviesta į neeiliniu vertinimus rasite čia.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė: „Pirmą kartą per pastaruosius ketverius metus, turėtų įvykti neeiliniai metiniai vertinimai laikantis įstatymų. Pagal susitarimą su Policijos vadovybe, neeiliniai metiniai vertinimai pagal nustatytas kvotas, bus atliekami geriausius rezultatus pasiekusiems pareigūnams be jokių dirbtinių „pritempinėjimų” iki kažkieno sugalvotos ribos. Žinoma, vis viena bus nepatenkintų, pasipiktinusių pareigūnų, bet to  išvengti neįmanoma.

Šioje situacijoje geriausiai atsiskleis, kaip nuo padalinio iki įstaigos vadovo sugebama komunikuoti ir diskutuoti su darbuotojais, kaip vertinama veikla, atsižvelgiant į konkrečius pamatuojamus rezultatus.

Policijos departamento vadovybė, užtikrino, kad šiems vertinimams ir jų objektyvumui bus skirtas maksimalus dėmesys bei kontrolė. Profesinė sąjunga taip pat aktyviai reaguos į pareigūnų skundus, pastabas ir stengsis, kaip jau minėjau , kad pagrindinis kriterijus būtų ne lojalumas, „myliu-nemyliu“, o pasiekti rezultatai“. 

administrator