Ginčą teisme laimėjęs pareigūnas grąžintas į tarnybą

  • 0 Comments
  • 1559 Views

 Laisvės atėmimo vietų ligoninės Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis  specialistas L.T., teisme laimėjo ginčą prieš darbdavį. Teismas nusprendė, kad pareigūnas neteisėtai buvo nušalintas nuo tarnybos, todėl įstaiga turės sumokėti ne tik specialisto patirtas teismo išlaidas, bet ir nušalinimo laikotarpiu neišmokėtą darbo užmokestį.

Praėjusių metų gruodžio 28 d. minėtas pareigūnas, iki baudžiamojo proceso pabaigos dėl pranešimo apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje (piktnaudžiavimas), įstaigos vadovo įsakymu buvo nušalintas nuo pareigų.

Pareigūnas nesutiko su įstaigos sprendimu, manydamas, jog priimant įsakymą nebuvo įvertintos individualios aplinkybės, susijusios su jam pareikštu įtarimu dėl nusikalstamos veikos padarymo ir būtinumu taikyti nušalinimą nuo pareigų. Abejones įsakymo teisėtumu paskatino ir tai, jog ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis prokuroras, nematė pagrindo pareigūnui taikyti (ir netaikė) procesinę prievartos priemonę – laikinąjį nušalinimą nuo pareigų.

Pareigūno skundas dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės įsakymo dėl jo nušalinimo atsidūrė teisme. Ir nors atsakovas – Laisvės atėmimo vietų ligoninės atstovas siekė įrodyti įsakymo teisėtumą, remdamasis Statuto 45 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teigiančiu, jog pareigūnas privalo būti nušalintas, jeigu įtariamas ar kaltinamas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ar viešiesiems interesams padarymu, teismas nusprendė kitaip.

Anot teismo,  Statuto 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nenumatyta galimybė vidaus tarnybos sistemos pareigūną į pareigas priimančiam asmeniui, turinčiam teisę skirti nušalinimą nuo pareigų, vertinti, ar su ikiteisminiu tyrimu susijusios aplinkybės kelia tokių abejonių dėl asmens patikimumo ir lojalumo valstybės tarnybai, ar tai būtina ir neišvengiama priemonė apsaugoti ikiteisminio tyrimo ir valstybės tarnybos interesus.

Teismas, vadovaudamasis teisingumo ir proporcingumo principais Konstitucinio teismo išvadomis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika konstatavo, jog pareigūno nušalinimo  nuo pareigų atveju, nevertinant jo neteisėtos veiklos aplinkybių, t.y. ar nenušalinus jo nuo pareigų bus diskredituojama statutinė valstybės tarnyba arba kils kitokių nepataisomų padarinių, susijusių su nusikalstamos veikos tyrimu, individualiai neįvertinant nušalinimo nuo pareigų būtinumo ir proporcingumo, nušalinimas nuo pareigų negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta priemonė.

Teismas L.T. skundą tenkino, Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymą dėl nušalinimo panaikino kaip nepagrįstą ir neteisėtą, įpareigojo darbdavį išmokėti pareigūnui nušalinimo laikotarpiu neišmokėtą darbo užmokestį ir delspinigių, taip pat iš atsakovo priteisė teismo išlaidų atlyginimą.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, profesinė sąjunga džiaugiasi teismo sprendimu ir mano, kad didžiausia yda, jog teisės aktais vadovaujamasi „sausai“, nevertinant aplinkybių, nesigilinant, o kas bus jei teismas nuspręs, kad pareigūnas teisus, kokių finansinių nuostolių patirs įstaiga.

„Teismo akcentas, kad  reikia visada vadovautis teisingumo ir proporcingumo principais, buvo labai taiklus. Įstaigos vadovybė, mano žiniomis, taip pat laikėsi pozicijos, kad minėtu atveju nušalinti pareigūno nereikia, tačiau tokį sprendimą priėmė galimai paklusdama Kalėjimų departamento spaudimui. Ir, kaip matome dabar, patirs finansinių nuostolių. Kas juos kompensuos įstaigai?“ – sakė K.Pauliukas.

administrator