Komitetas sprendė papildomų garantijų profsąjungų nariams suteikimo tvarką

  • 0 Comments
  • 1318 Views

Š.m. lapkričio 29 d. vykusiame Valstybės sienos apsaugos tarnybos Valdymo komiteto posėdyje  buvo svarstyti klausimai dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų dėl papildomų atostogų suteikimo taikymas ir tvarka.

Svarstant  minėtos sutarties 6 punkto, numatančio, kad profesinės sąjungos nariui suteikiamos 2 papildomos mokamos kasmetinių atostogų saviugdai ar savanorystei dienos su darbdaviu suderintu laiku, buvo pasiūlyta 2 papildomas mokamas kasmetines atostogas saviugdai arba savanorystei planuoti kartu su kasmetinėmis atostogomis.

Tokiam siūlymui Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga, atstovaujama Rimanto Liepos, pritarė.

Valdymo komitetas nutarė profesinių sąjungų nariams priklausančias 2 papildomas mokamas kasmetinių atostogų dienas, suplanavus jas iš anksto, įtraukti į  2023 m. atostogų grafiką.

Esant nenumatytoms aplinkybėms, prieš tris darbo dienas suderinus su tiesioginiu vadovu, šiomis 2 papildomomis mokamomis kasmetinių atostogų dienomis bus galima pasinaudoti kitu nei atostogų grafike numatytu laiku. Tiesioginio vadovo atsisakymas keisti atostogų laiką turės būti pagrįstas argumentuotais motyvais.

Taip pat svarstytas klausimas dėl tvarkos suteikiant Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje 8 punkte, nustatytą papildomą garantiją, iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, už jas mokant vidutinį darbo užmokestį.

Valdymo komitetas nutarė, jog profesinių sąjungų nariams priklausančios iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti suteikiamos darbuotojui iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas parašant prašymą.

Išimtinais atvejais, kai darbuotojas pasijunta prastai prieš pat vykimą į darbą, jis turi nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą informacinėmis priemonėmis (telefonu ar pan.), kad pageidauja pasinaudoti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti. Po išimtinio atvejo pirmą darbo dieną darbuotojas pateikia prašymą, kuriame nurodo visas su iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti pasinaudojimu susijusias aplinkybes (dienų skaičių, priežastį, kitas svarbias aplinkybes).

administrator