Pasieniečių profesinė sąjunga nusprendė dalį lėšų kaupti savipagalbai

  • 0 Comments
  • 1454 Views

Per 2022 metus profesinė sąjunga gavo 46 338 Eur. pajamų ir patyrė 45893 Eur veiklos sąnaudų.

Sąnaudos – tai įvairūs mokesčiai: mokestis už narystę Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijoje, atlygis  specialistams, be kurių pagalbos profesinė sąjunga neapsieina. Tai – teisininkai, administratorius viešųjų ryšių ir finansų specialistas.

Lyginant su praėjusiais metais, gerokai išaugo profesinės sąjungos narių skaičius, todėl kiek daugiau gauta nario mokesčio – 43571 Eur.  Tačiau, kaip ir nusistatėme nuo organizacijos veiklos pradžios, nario mokesčio pavidalu gaunamos lėšos turi sugrįžti nariams.

Todėl, anot Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Rimanto Liepos, nariams buvo skirtos reprezentacinės staigmenos Pasieniečio dienos bei Kalėdų proga. Iš viso reprezentacinėms išlaidoms 2022 metais skirta 18321 Eur., tai beveik dvigubai daugiau nei 2021 m.

Taip pat nariams buvo suteikta pagalba, tam išleista 500 Eur.

Maloniai nustebimo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pervesta profesinei sąjungai skirta parama – 2767. Iš šios sumos net 2000 Eurų buvo pervesta VšĮ „Blue Yellow“, paremti Ukrainą.

Ačiū nariams ir visiems, kurie skyrė paramą profesinei sąjungai, tikimės, kad 0,6 proc. paramą skirsite ir dabar deklaruodami pajamas už 2022 metus.

Dėl objektyvių priežasčių, drastiškai išaugus kainoms, gerokai padidėjo profesinės sąjungos dedamoji išlaidų dalis už komunalines paslaugas, elektrą bei kurą. Kuro išlaidos susidaro vykdant profesinės sąjungos veiklą, t.y. vykstant į atrankas, komisijas, susitikimus su nariais bei partneriais.

Profesinės sąjungos ilgalaikis ir trumpalaikis turtas praktiškai liko nepakitęs, jo vertė sudaro 7590 Eur. , tai 535 eurai daugiau nei turėta 2021 metais.

Kas yra profesinės sąjungos turtas? Kompiuterinė įranga, baldai, prietaisai ir pan. Į šias sąvokas patenka ir patentai bei licencijos. Priminsime, kad profesinės sąjungos logotipas yra patentuotas.

Profesinė sąjunga nei finansinių įsipareigojimų, nei skolų neturi.

Nuo 2023 metų profesinė sąjunga įsteigė Savišalpos fondą, į kurį kaupiamos lėšos – 10 proc. nuo jau sumokėto nario mokesčio. Toks sprendimas priimtas, kad profesinė sąjunga sukauptų tam tikrą „saugos“ pagalvę, kuri leistų prireikus padėti nariams ar pačiai profesiniai sąjungai įvykus force majeure.

„Tikimės, jog tai geras ir nariams aktualus bei naudingas sprendimas“, – sakė R.Liepa.

administrator