Profesinė šventė paminėta ir Alytuje

  • 0 Comments
  • 1128 Views

Vakar bausmių vykdymo  sistemos pareigūnai ir darbuotojai minėjo profesinę šventę. Alytaus miesto teatre ta proga buvo surengta šventė, kuri prasidėjo spektakliu „Geismų tramvajus“. Vėliau vykusioje iškilmingoje šventėje buvo apdovanoti darbuotojai ir pareigūnai.

Pirmą kartą geriausią darbuotoją demokratiškai rinko darbuotojai, o ne skyrių vadovai ar viršininkai, kaip kad būdavo anksčiau.  Geriausius darbuotojus savo nuožiūra apdovanojo ir vadovybė, šventėje linkėjusi visiems sveikatos, stiprybės, darnumo ir draugiškumo.

Alytaus pataisos namų vadovas, ypač akcentuojantis komandinį darbą, kolektyvui palinkėjo: „Jeigu norite eiti, eikite po vieną, o jei norite toli nueiti, eikite kartu kaip komanda“.

Prie šventės surengimo jau antri metai paeiliui prisidėjusios Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas perdavė sveikinimus visiems darbuotojams profesinės šventės proga bei dovanėles profesinės sąjungos nariams. Apdovanotas ir šios įstaigos vadovas Genadijus Lepiochinas.

Pasak LRITĮPS atstovės Alytaus pataisos namuose Jurgitos Mansevičienės, kolektyvas džiaugiasi, kad jų įstaigai vadovauja principingas ir geranoriškas vadovas, gebantis pirmiausia paisyti darbuotojų gerovės. Dėl tokio vadovavimo, įstaigoje ėmė gerėti mikroklimatas ir darbuotojų nuotaikos.

Jaukų renginį Alytaus pataisos namuose sumanė ir realizavo Organizavimo skyriaus patarėja Sonata Buzaitienė.

administrator