Tarnybinės nuobaudos Marijampolės pataisos namų pareigūnams panaikintos

  • 0 Comments
  • 1338 Views

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. rugpjūčio 18 d. ir 2021 m. lapkričio 10 d. priėmė nutartis administracinėse bylose, po kurių įsiteisėjo Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. lapkričio 3 d. ir 2020 m. lapkričio 10 d. sprendimai, kuriais buvo panaikinti įsakymai dėl tarnybinių nuobaudų paskyrimo Marijampolės pataiso namų 2-ojo Saugumo valdymo skyriaus (buvęs Kybartų sektorius) pareigūnams.

Tarnybinis patikrinimas buvo atliktas ir tarnybinės nuobaudos buvo paskirtos po to, kai 2020 m. balandžio 3 d. bausmę drausmės grupėje atlikinėjęs nuteistasis Marijampolės pataisos namuose buvusiame Kybartų sektoriuje pasivaikščiojimo gryname ore metu užlipo ant pasivaikščiojimo kiemelio stogo ir nuo jo pasiekė nuteistųjų gyvenamojo bendrabučio stogą. Tarnybinį patikrinimą atliko Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

Po šio patikrinimo ne vienam pareigūnui, tą dieną vykdžiusiam tarnybą Marijampolės pataisos namuose Kybartų sektoriuje, buvo paskirta tarnybinė nuobauda. Netinkamai atlikę jiems priskirtas funkcijas buvo apkaltinti bei nubausti ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariai – du jaunesnieji specialistai, tiesiogiai vykdę nuteistojo priežiūrą drausmės grupėje, bei tą dieną tarnybą vykdęs vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai), kaip netinkamai kontroliavęs apsaugos ir priežiūros pamainos pareigūnus, kuo neužtikrinęs ir nekontroliavęs, kad nuteistasis būtų nuolat prižiūrimas pasivaikščiojimo metu ir laikytųsi nustatytų režimo reikalavimų.

Profesinės sąjungos teisininkė parengė skundą ir atstovavo šiuos pareigūnus teisminiuose ginčuose, ginant šiems savo interesus dėl neteisėtai ir nepagrįstai paskirtų tarnybinių nuobaudų.

Pirmosios instancijos teismai visiškai tenkino tiek jaunesniųjų specialistų, tiek vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) reikalavimus panaikinti Marijampolės pataisos namų direktoriaus įsakymus, kuriais jaunesniesiems specialistams buvo paskirti papeikimai, o vyriausiajam specialistui (budinčiajai pamainai) – pastaba.

Pirmosios instancijos teismas sprendime dėl jaunesniųjų specialistų nubaudimo pažymėjo, kad tarnybinio patikrinimo metu nebuvo gauta duomenų, kad jie netinkamai būtų vykdę vadovaujančių pareigūnų nurodymus, taip pat tarnybinio patikrinimo metu nebuvo tirta eilė reikšmingų aplinkybių, kurios buvo žinomos patikrinimą atlikusiai komisijai, ir todėl nebuvo tinkamai nustatyta pareigūnų kaltė, kas yra privalu nustatyti, traukiant pareigūną tarnybinėn atsakomybėn.

Dėl vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai) neteisėto nubaudimo pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad tarnybinio patikrinimo metu nebuvo nustatyta, kad jaunesnieji specialistai būtent dėl jo netinkamo vadovavimo būtų atlikę neteisėtus veiksmus. Teismas nurodė, jog kaltinimai šiam pareigūnui buvo suformuluoti tiek abstrakčiai, jog tai buvo nepakankama nustatyti jo veiksmų turinį bei ribas, o, esant tokiems kaltinimams, pareigūnas nežinojo, kokių konkrečių veiksmų atlikimu ar neatlikimu buvo kaltinamas, ir dėl kokio kaltinimo jis apskritai galėjo gintis. Kaip dėl jaunesniųjų specialistų, taip ir dėl vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai), tarnybinį patikrinimą atlikusi komisija netyrė visų reikšmingų aplinkybių ir tinkamai nenustatė pastarojo pareigūno kaltės.

Kalėjimų departamentas, administracinėse bylose dalyvavęs kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, nesutiko su pirmosios instancijos teismų sprendimais ir 2020 m. gruodžio mėn. pateikė du apeliacinius skundus Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Atsakovas Marijampolės pataiso namai prisidėjo prie abiejų apeliacinių skundų savo pareigūnams. Kalėjimų departamentas apeliaciniuose skunduose teigė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimuose padarytos išvados neatitinka esamų įrodymų, padarytos netinkamai šiuos įvertinus ir yra neteisingos. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismais abiejuose savo sprendimuose, tiek š. m. rugpjūčio 18 d., tiek š. m. lapkričio 10 d., pažymėjo, kad apeliaciniuose skunduose nebuvo pateikta jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kuriais būtų paneigtos pirmosios instancijos teismų nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados dėl įsakymų, kuriais pareigūnams buvo paskirtos tarnybinės nuobaudos, nepagrįstumo, todėl pirmosios instancijos teismų sprendimai buvo palikti nepakeisti, o Kalėjimų departamento abu apeliaciniai skundai bei Marijampolės PN abu prisidėjimai prie apeliacinių skundų buvo atmesti. 

administrator