Kaip pasinaudoti galimybe pratęsti tarnybą (teisininkų konsultacija)

Informuojame, kad 2020-06-26 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 72 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-3176, kuris įsigaliojo 2020-07-09. Šiuo pakeitimu įtvirtinta galimybė pratęsti pirminės grandies pareigūnų vidaus tarnybos trukmę. Taigi, Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnio 2 dalis numato, kad pirminės grandies pareigūno vidaus tarnybos trukmė gali būti pratęsta vieniems metams, tačiau ne ilgiau, negu jam …

Continue Reading