LTPF posėdyje žinios apie derybas su Vyriausybe

Šiandien  vyko Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (toliau -LTPF) posėdis, o jo dalyviai taip pat sudalyvavo Norvegų finansuojamo projekto „Socialinio dialogo plėtojimas ir bendradarbiavimas teisėsaugos tarnybose Lietuvos Respublikoje“ pristatyme.

LTPF renginyje dalyvavo Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos ir kitų profsąjungų atstovai, jame apsilankė ir vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, viceministras Vitalij Dmitrijev.

Vidaus reikalų ministrė dar kartą padėkojo visiems pareigūnams už darbą ir minėjo, jog šiuo itin sudėtingu laikotarpiu priesaika „Tėvynės labui“ iš tiesų įgavo tikrąjį atspalvį ir atspindi šio žodžių junginio esmę.

„Dabar visi mes dirbame Tėvynės labui“, – sakė ministrė.

Pasak Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo Žygimanto Kalpoko, posėdyje buvo pristatyta dėl ko, rengiant naują Nacionalinę kolektyvinę sutartį,  šiuo metu su Vyriausybe derasi profesinės sąjungos.

Priminsime, kad naują Kolektyvinę sutartį tikimasi pasirašyti š.m. rugsėjo mėnesį, o ji galios sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams, profesinės sąjungos nariais tapusiems iki jos pasirašymo dienos.

Naujos kolektyvinės sutarties nuostatos bus taikomos 2022 metais. Tad svarstantys galimybę tapti profesinės sąjungos nariais turėtų suskubti parašyti prašymą iki sutarties pasirašymo, nes Kolektyvinė sutartis – papildomos garantijos nariams.

Taigi, dėl ko vyksta intensyvios derybos? Šiuo metu deramasi dėl tėvadienių/mamadienių suteikimo tėvams auginantiems 1 vaiką.

Gera žinia, anot Ž.Kalpoko,  jog sutartyje turėtų išlikti nuostatos dėl 2 papildomų atostogų  dienų  ir 5 sveikatinimo dienų profesinės sąjungos nariams, nors jų formuluotė galimai šiek tiek keisis.

Pasak LTPF pirmininkės Loretos Soščekienės, yra vilčių, jog bus susitarta ir dėl pareiginės algos bazinio dydžio, kuris 2022 metais, jei derybos bus sėkmingos, turėtų pasiekti 180-182, tačiau šiuo klausimu vis dar vyksta derybos. 

Šį rudenį, spalio 26 d., vyks LTPF suvažiavimas, kuriame iš visų profesinių sąjungų susirinkę 77 delegatai rinks federacijos vadovybę – pirmininką ir pavaduotojus. Į suvažiavimą bus deleguoti ir trys Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos delegatai.
Smagu pranešti, jog Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa buvo pasiūlytas kaip kandidatas tapti LTPF pirmininkės pavaduotoju klausimams, susijusiems su valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje – nelegalūs migrantai

Neseniai Laisvės atėmimo vietų ligoninė tapo vieta, kurioje gydomi Covid-19 ir kitomis ligomis sergantys nelegalūs migrantai.

Priminsime, kad Laisvės atėmimo vietų ligoninė – bausmių vykdymo vieta, kurioje dėl įvairių sveikatos sutrikimų ir ligų gydomi, o kartu ir laisvės atėmimo bausmę atlieka nuteistieji.

Nuotrauka skolinta.

Į šią ligoninę atvežus nelegalius migrantus, pareigūnai sunerimo, nes jų darbas susijęs su nuteistaisiais, dabar gi tenka ir papildoma funkcija – migrantų priežiūra.

Tiesa, pareigūnai buvo instruktuoti, jog kilus neramumams ar nenumatytiems įvykiams, privalu informuoti vadovybę, kuri pasitelks Viešojo saugumo pareigūnus ir kitas pajėgas, visgi, anot Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, situacija, kai laisvės atėmimo vietoje yra ir nenuteisti žmonės, keistoka.

Pasak Kęstučio Pauliuko,  pareigūnų nerimas  pagrįstas.

„Turėtų būti labai aiškiai apibrėžta, jeigu pareigūnai atlieka nelegalių migrantų apsaugą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje,  kaip turėtų elgtis, kokių taisyklių laikytis ir ką daryti nenumatytais atvejais, taip pat privalu įvardinti ir tai, o kas gi atsakys jeigu bus kokių nenumatytų įvykių, ar ir vėl eilinis pareigūnas? Suprantame, jog bandoma kovoti su nelegalia migracija ir tuos žmones kažkur reikia apgyvendinti, gydyti, visgi sprendimas patalpinti įkalinimo įstaigoje sunkokai suprantamas“, – sakė K.Pauliukas.