VRM rekomendacijos dėl pareigūnų donorų teisių užtikrinimo

Vidaus reikalų ministerija išaiškino ir pateikė rekomendacijas, kaip turėtų būti elgiamasi užtikrinant teises į donorystei skirto laiko apmokėjimą, kai donoras yra pareigūnas. Vidaus tarnybos statuto 70 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad pareigūnams, kurie yra donorai, garantuojamos einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis darbo dienomis, kuriomis jie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atleidžiami nuo tarnybos. Lietuvos Respublikos kraujo …

Continue Reading