Rūpestis pareigūnų sveikata subliūkšta Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre

Kai Seimo nariai, tokie kaip V.Bakas, T.Tomilinas, galimai paveikti Lukašenkos propagandos arba siekdami politinių dividendų uoliai rūpinasi nelegaliai į Lietuvą patekusių migrantų sveikata ir teisėmis, siūlyčiau Jiems dar kartą perskaityti duotos priesaikos žodžius: „prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai; gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių …

Continue Reading