Euforijai dėl užbaigto sienos projekto ne laikas, laukia daugybė nebaigtų darbų

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (toliau – LTPF) ir Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga džiaugiasi, kad fizinis užtvaras (tvora) – apie 502 km atkarpose pasienyje su Baltarusija – pagaliau yra baigtas, tačiau primena, jog siekiant tvarios ir ilgalaikės gynybos bei saugumo architektūros koncepcijos kūrimo ir įgyvendinimo, būtina atlikti ir daug kitų darbų – baigti diegti sienos stebėjimo sistemą bei užtikrinti betarpišką lėšų skyrimą šios sistemos aptarnavimui ir remontui.

Galima reziumuoti,  jog tokios svarbos nacionalinio saugumo projektus Vyriausybė kartu su Vidaus reikalų ministerija visgi geba įgyvendinti ir per metus, atrasdama jiems įgyvendinti ir lėšų, ir pasirinkdama rangovus.

LTPF ir Nacionalinę pasienio pareigūnų profesinę sąjungą nustebino vidaus reikalų ministrės mintis jos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, kad tik A. Lukašenkos organizuota hibridinė ataka padėjo atskleisti valstybės sienos pažeidžiamumą.

Čia Jūs, gerb. ministre, rimtai? Jums tik ši organizuota hibridinė ataka padėjo atskleisti sienos pažeidžiamumą? Apie sienos stebėjimo sistemų diegimą ir pasienio stiprinimo būtinybę LTPF ir Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga kalbėjo jau nuo 2020 metų. Jeigu būtų įsiklausyta į šias pastabas dar 2020-aisiais – tiek fizinio užtvaro (tvoros) statyba, tiek kova su nelegaliais migrantais būtų ir kainavusi pigiau, ir buvusi lengvesnė bei efektyvesnė.  

Ko verti yra visi Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos esami ir buvę patarėjai nacionalinio saugumo klausimais, jeigu jiems reikėjo išgyventi A. Lukašenkos sukeltą migracinę krizę, kad suprastų, jog mūsų valstybinė siena yra pažeidžiama?

Tokiu atveju, galima teigti, kad kažkas neatliko namų darbų arba pritrūko kompetencijos, arba buvo pernelyg arogantiški, kad girdėtų, įsiklausytų į paprastų pareigūnų ir juos vienijančių profesinių sąjungų išsakomą susirūpinimą.

Keista skaityti ministrės mintis apie tai, jog VRM reikėjo identifikuoti pažeidžiamiausius valstybės sienos ruožus, kai ši informacija buvo visiškai aiški, tam nereikėjo sudarinėti nei darbo grupių, nei švaistyti brangaus laiko.

Siūlytume politikams, sprendimų priėmėjams ir jų komandoms atidžiau įsiklausyti, ką Jums nori pasakyti savo srities profesionalai, kurie kiekvieną dieną realiai vykdo jiems priskirtas funkcijas ir tarnauja Lietuvos valstybei ir jos piliečiams. Galbūt tada valstybei nereikės dvigubai mokėti už politikų priimtus profaniškus sprendimus.

Šiuo metu netinkamas laikas pasiduoti euforijai, nes spręstinų VRM problemų sąrašas labai ilgas, bet ar Jūs gerb. ministre esate pasiruošusi mus išgirsti?

VRM ministrės įrašas socialinėje paskyroje FB čia.

Pareigūnams – didesni butpinigiai

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija informuoja, kad nuo 2022-07-01 įsigaliojo 2021 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1006 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo padidinti butpinigiai vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (toliau – pareigūnai) ir jų dydis tapo toks pat, koks yra karių bei Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų.

Maksimalus butpinigių dydis yra apie 708 Eur, mažiausias –apie 367 Eur.

Butpinigius gali gauti pareigūnai, kurie neturi nuosavo būsto, jį nuomojasi ir pateikia prašymus.

Svarbu žinoti, kad yra nustatyti šie butpinigių dydžiai (nuo 2022-06-01 bazinė socialinė išmoka – 46 Eur):

1. 11 bazinių socialinių išmokų, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Vilniaus miesto ar Vilniaus rajono savivaldybėje.

Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius;

2. 9,6 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Kauno miesto, Kauno rajono, Klaipėdos miesto ar Klaipėdos rajono, Palangos miesto arba Neringos savivaldybėse.

Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius;

3. 7,3 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Panevėžio miesto ar Panevėžio rajono savivaldybėse.

Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius;

4. 5,7 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos kurioje nors kitoje, ne 1–3 punktuose nurodytoje, savivaldybėje.

Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius.

Butpinigiai pareigūnui, jeigu nėra galimybių jį aprūpinti tarnybiniu butu, mokami iš tos statutinės įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, skirtų lėšų ir apskaičiuojami aukščiau nurodyta tvarka.

Tam, kad būtų mokami butpinigiai, pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai:

  • pasikeitė gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydis;
  • buvo sudaryta nauja gyvenamosios patalpos nuomos sutartis;
  • pasikeitė pareigūno šeiminė padėtis;

apie tai turi raštu pranešti statutinės įstaigos vadovui ir kartu su pranešimu pateikti dokumentus, patvirtinančius pasikeitusias nurodytas aplinkybes, jeigu statutinė įstaiga neturi teisės atitinkamus dokumentus gauti iš registrų.

Butpinigiai pareigūnams mokami vieną kartą per mėnesį kartu su darbo užmokesčiu už praėjusį mėnesį.

Butpinigiai mokami atsižvelgiant į pareigūno ir nuomotojo sutartimi nustatytą nuomos mokesčio dydį, tačiau neviršijant aukščiau nurodytų butpinigių dydžių, kurie priklauso nuo atitinkamos savivaldybės ir šeimos narių skaičiaus.

Kai butipinigiai mokami ne už visą mėnesį, tai jų dydis apskaičiuojamas nuo aukščiau nurodyto dydžio butpinigių (priklausomai nuo savivaldybės ir šeimos narių skaičiaus), juos dalijant iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginant iš dienų, už kurias pareigūnui priklauso butpinigiai, skaičiaus.

Kai pareigūnas išeina kasmetinių atostogų, butpinigiai mokami kartu su darbo užmokesčiu už visą kasmetinių atostogų laiką.

Parengė

LTPF teisininkė Olga Kilkinova