Pareigūnams – didesni butpinigiai

  • 0 Comments
  • 4775 Views

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija informuoja, kad nuo 2022-07-01 įsigaliojo 2021 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1006 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo padidinti butpinigiai vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (toliau – pareigūnai) ir jų dydis tapo toks pat, koks yra karių bei Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų.

Maksimalus butpinigių dydis yra apie 708 Eur, mažiausias –apie 367 Eur.

Butpinigius gali gauti pareigūnai, kurie neturi nuosavo būsto, jį nuomojasi ir pateikia prašymus.

Svarbu žinoti, kad yra nustatyti šie butpinigių dydžiai (nuo 2022-06-01 bazinė socialinė išmoka – 46 Eur):

1. 11 bazinių socialinių išmokų, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Vilniaus miesto ar Vilniaus rajono savivaldybėje.

Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius;

2. 9,6 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Kauno miesto, Kauno rajono, Klaipėdos miesto ar Klaipėdos rajono, Palangos miesto arba Neringos savivaldybėse.

Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius;

3. 7,3 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Panevėžio miesto ar Panevėžio rajono savivaldybėse.

Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius;

4. 5,7 bazinės socialinės išmokos, kai gyvenamosios patalpos nuomojamos kurioje nors kitoje, ne 1–3 punktuose nurodytoje, savivaldybėje.

Šis dydis didinamas 15 procentų per mėnesį už vieną kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį ir po 5 procentus per mėnesį už kiekvieną kitą kartu su pareigūnu gyvenantį šeimos narį, tačiau ne daugiau kaip 40 procentų už visus šeimos narius.

Butpinigiai pareigūnui, jeigu nėra galimybių jį aprūpinti tarnybiniu butu, mokami iš tos statutinės įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, skirtų lėšų ir apskaičiuojami aukščiau nurodyta tvarka.

Tam, kad būtų mokami butpinigiai, pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai:

  • pasikeitė gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydis;
  • buvo sudaryta nauja gyvenamosios patalpos nuomos sutartis;
  • pasikeitė pareigūno šeiminė padėtis;

apie tai turi raštu pranešti statutinės įstaigos vadovui ir kartu su pranešimu pateikti dokumentus, patvirtinančius pasikeitusias nurodytas aplinkybes, jeigu statutinė įstaiga neturi teisės atitinkamus dokumentus gauti iš registrų.

Butpinigiai pareigūnams mokami vieną kartą per mėnesį kartu su darbo užmokesčiu už praėjusį mėnesį.

Butpinigiai mokami atsižvelgiant į pareigūno ir nuomotojo sutartimi nustatytą nuomos mokesčio dydį, tačiau neviršijant aukščiau nurodytų butpinigių dydžių, kurie priklauso nuo atitinkamos savivaldybės ir šeimos narių skaičiaus.

Kai butipinigiai mokami ne už visą mėnesį, tai jų dydis apskaičiuojamas nuo aukščiau nurodyto dydžio butpinigių (priklausomai nuo savivaldybės ir šeimos narių skaičiaus), juos dalijant iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginant iš dienų, už kurias pareigūnui priklauso butpinigiai, skaičiaus.

Kai pareigūnas išeina kasmetinių atostogų, butpinigiai mokami kartu su darbo užmokesčiu už visą kasmetinių atostogų laiką.

Parengė

LTPF teisininkė Olga Kilkinova

administrator