Teisininko išaiškinimas dėl butpinigių mokėjimo

Įsigaliojus naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutui į Nacionalinę pasienio pareigūnų profesinę sąjungą kreipėsi nariai, prašydami išaiškinti, kaip bus mokami butpinigiai pareigūnams. Pateikiame teisininko išaiškinimą. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 65 straipsnis numato, kad  pareigūnas, kuris pats ar kurio sutuoktinis, sugyventinis (partneris), nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ar kiti kartu su pareigūnu gyvenantys jo šeimos nariai, nurodyti Statuto 33 straipsnio …

Continue Reading