Alytaus pataisos namuose vadovybė ir darbuotojai ieškojo būdų kaip komunikuoti

  • 0 Comments
  • 1112 Views

Alytaus pataisos namuose rugsėjo viduryje įvyko vadovybės ir  Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos narių susirinkimas, kurio tikslas išsiaiškinti problemas dėl informacijos sklaidos, jos tikslumo įstaigoje ir rasti būdus kaip jas spręsti.

Pasak LRITĮPS atstovų, darbuotojams įstaigoje kilo klausimų dėl komunikacijos ir gaunamos informacijos tikslumo, tad siekiant spręsti šią problemą buvo pasiūlyta viename socialinių tinklų  sukurti uždarą bendravimo grupę, kurioje būtų diskutuojama, bendraujama, keliama svarbi informacija, praktiniai pavyzdžiai, o po dviejų mėnesių – įvertintas ir aptartas grupės naudingumas.

Pasak įstaigos vadovo, susitikimas su darbuotojais įvyko labai parankiu metu, nes spalį jis ketina susitikti su visomis pamainomis, siekiant aptarti su tarnyba susijusius klausimus. Anot vadovo, jis ne tik pasirengęs išklausyti darbuotojus, bet ir pats užduos klausimų, ypač jam aktualu sužinoti pareigūnų lūkesčius dėl optimalaus dirbančiųjų skaičiaus pamainose, leidžiančio užtikrinti nuolatinę  nuteistųjų kontrolę ir priežiūrą, lankstesnio grafiko laikotarpiu, kai pareigūnai ruošiasi fizinių normatyvų laikymui, liemenių bei taktinių diržų dėvėjimo tarnybos metu.

Alytaus pataisos namų direktorius išsakytoms pastaboms dėl informacijos sklaidos pritarė  paminėdamas, kad vis dar pasitaiko neetiško elgesio pavyzdžių socialiniuose tinkluose, kai pareigūnai, komentuodami įrašus, pamiršta, kad jiems galioja ne tik bendražmogiškos bendravimo ir kultūros , bet ir bausmių vykdymo sistemos etikos kodeksas.

Profsąjungos ir Alytaus pataisos namų vadovybės susitikime sutarta, jog priedų skyrimo už kuravimą ir pavadavimą kiekvienas atvejis bus analizuojamas individualiai, atsižvelgiant į darbo pobūdį, krūvį ir užduočių svarbumą. Susitarta, jog šiuos klausimus nagrinėjančios komisijos sudėtis bus peržiūrėta ir į jos veiklą įtraukta po vieną atstovą iš abiejų – Saugumo valdymo ir Resocializacijos – skyrių.

Alytaus pataisos namų direktorius pasidalijo informacija apie tai, kad gautos griežtos rekomendacijos dėl darbo režimo keitimo vietoj 24 val. darbo trukmės pamainos ketinama pereiti prie 12 val.

Susirinkime aptartas klausimas dėl pamainų organizavimo. Sutarta, jog specialistai, atsakingi už pamainos darbo organizavimą atsakingiau jas formuos, įvertindami dėl atostogų ar ligos sumažėjusį personalą, nes pasitaikė atvejų, kai pareigūnai susiduria su problema, jog jų nėra kam pakeisti ar atskubėti į pagalbą.

LRITĮPS  atstovai informavo, kad narius, gavusius informacinį lapelį apie reformą, kad yra keičiamas juridinio vieneto pavadinimas, profesinės sąjungos teisininkai konsultuos individualiai.

Nors pagrindinis akcentas susitikime buvo susitarti dėl komunikacijos organizacijos viduje, paliestas ir pareigūnams labai svarbus klausimas dėl vertinimų.

Priminsime, kad 2021m. vertinimų metu „labai gerai“ įvertintiems pareigūnams dėl finansinės padėties buvo suteiktas 0.5 aukštesnis koeficientas, o dėl nežinomų priežasčių vertinimo komisijoje nebuvo svarstomos alternatyvios skatinimo priemonės, pavyzdžiui, vienkartinė išmoka arba papildomos mokamos atostogos.

Įstaigos vadovas atsakė, jog galimybių įvertinti pareigūnus yra, tai priklauso ne tik nuo jo kaip vadovo, bet ir nuo skyrių viršininkų galimybių bei noro įvertinti savo kolegas.

administrator