Ar telefonų draudimas galios, paaiškės po išsamaus tyrimo

  • 0 Comments
  • 1374 Views

Vakar vykusiame Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Rimanto Liepos, pirmininko pavaduotojo Žygimanto Kalpoko ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkės Loretos Soščekienės susitikime su Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu aptarti kuro kompensavimo, telefonų draudimo tarnyboje, mikroklimato tyrimo taikymo nauda ir tikslingumas, siekiant identifikuoti problemas bei kursantų integravimo į VSAT sistemą klausimai.

VSAT vadas pasidžiaugė, kad pasirašė įsakymą dėl kuro kompensavimo visiems VSAT dirbantiems pareigūnams. Jis nurodė, jog pirmiausia ši kompensacija bus sumokėta šiuo metu VSAT dirbantiems pareigūnams,  vėliau – visiems likusiems, t.y. VRM pensininkams bei buvusiems VSAT preigūnams, perėjusiems dirbti į kitas tarnybas.

Gera žinia, kurią VSAT vadas paskelbė susitikimo metu ta, jog nors kuro kompensacijoms sumokėti prireiks ne menkos sumos, VSAT vadovybė neatsisako ir ketina organizuoti neeilinius vertinimus pareigūnams, tačiau akcentavo, kad jie bus mažesnės apimties nei praėjusiais metais.

Kitas aktualus, susitikime aptartas, klausimas – telefonų draudimas tarnyboje. Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga, diskusijos metu pasiūlė vietoj draudimo naudoti telefonus visose užkardose, jį diferencijuoti, įvardinant kam, kokiems pareigūnams, kokioje tarnyboje draudimas turėtų būti besąlygiškai taikomas, o kokiais atvejais  – jis yra perteklinis.

VSAT vadas sakė, jog šiuo metu yra ruošiama šio įsakymo tikslingumo analizė, kuri bus pateikta visoms profesinėms sąjungoms. Pasak R.Liubajevo, tuomet, atsižvelgus į rezultatus,  ir bus galima diskutuoti kokiu keliu eiti – ar įsakymas tikslingas ateičiai, ar, visgi, jis turėtų būti koreguojamas.

LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė pranešė, kad federacija Vyriausybei pateikė  pasiūlymą koeficientus visiems VSAT pareigūnams kelti pasinaudojant  kolektyvinėje šakos sutartyje numatytomis galimybėmis, tačiau kol kas nėra aišku, ar šiam siūlymui bus pritarta. Toks sprendimas būtų naudingas visiems: ir pareigūnams, ir VSAT vadovybei, nes tokiu būdu keliant atlyginimus pareigūnams būtų išvengta ilgų biurokratinių procedūrų ir koeficientų padidėjimas būtų įgyvendintas be vertinimų ar neeilinių vertinimų.

Buvo iškelta ir Rociškių pasienio užkardoje kilusi nepasitenkinimo darbo organizavimu problema, kuri jau gerokai įsisenėjusi. VSAT vadas užtikrino, jog šiuo klausimu pasidomės asmeniškai. Jis teigė, jog netolimoje ateityje panašių problemų neturėtų kilti, nes jau svarstomas užkardų vadovų rotacijos klausimas. Visgi LTPF pirmininkė išreiškė norą nuvykti į Rociškių pasienio užkardą ir pabendrauti su pareigūnais bei šios užkardos vadovybe. VSAT vadas teigė, nematantis tam jokių kliūčių.  

Nemažai diskutuota ir dėl mikroklimato tyrimų bei jų metu gautų rezultatų teikiamos naudos. Diskutuojant šiuo klausimu su VSAT vadu prieita bendra išvada, kad mikroklimato tyrimai dažnai neatspindi realios situacijos, todėl tai turėtų būti tik viena iš priemonių situacijai identifikuoti. Abi pusės sutiko, jog geriausia problemas spręsti susitikimuose tiek su pareigūnais, tiek su vadovybe, tiek su profsąjunga, kuriuose būtų išsakyta problema, pasiūlyti galimi jos sprendimo būdai ir kt. VSAT vadas R.Liubajevas akcentavo, jog  vadovybė yra pasirengusi vykti bei vietose, kur kyla problemos, bendrauti su pareigūnais, siekiant ne tik dar geriau identifikuoti egzistuojančias problemas, kodėl ir iš kur jos kyla, bet ir priimti geriausius sprendimus konkrečioje situacijoje.

Anot pasieniečių profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo Ž.Kalpoko, kol kas pareigūnai vis dar baiminasi ir nelinkę kalbėtis apie problemas su vadovais, bet ir su aukščiausia VSAT vadovybe tiesiogiai. Esant tokiai situacijai tobulinti tarnybos organizavimą ir gerinti pareigūnų sąlygas yra sunkus uždavinys, nes esamos problemos dažnai nėra identifikuojamos.

Pasieniečių profesinės sąjungos atstovai susitikime kėlė klausimą ir dėl VSAT kursantų būsimų darbo vietų paskyrimo.

Pasak Ž.Kalpoko, profsąjunga paprašė, kad Pasieniečių mokyklą baigusiems kursantams būtų nustatomas konkretus darbo paskirtoje pasienio užkardoje terminas, nes pasitaiko atvejų, kad patekti į arčiau gyvenamosios vietos esančią pasienio užkardą pavyksta ne visuomet. Profsąjungos nuomone, tokiais atvejais, aiškus terminas, leistų jauniems pareigūnams planuoti ir tikėtis, jog pasibaigus šiam terminui ir atsiradus galimybei dirbti arčiau gyvenamosios vietos, tai pavyktų įgyvendinti. Šis klausimas aktualus, nes pasitaiko, kad pareigūnai tiesiog neišleidžiami iš tarnybos į kitą užkardą, remiantis neaiškiais kriterijais ir nepamatuotais vadovų argumentais. VSAT vadas sutiko su profsąjungos siūlymu, esant galimybei kursantų darbo vietą skirti arčiau jų gyvenamosios vietos, o nesant galimybės, ieškoti būdų kaip pareigūnus motyvuoti ir skatinti.

administrator