Baigęs mokymus pareigūnas iš Kalėjimų departamento Mokymo centro gavo pažymėjimą – klastotę

  • 0 Comments
  • 1463 Views

Neseniai vienas pareigūnas, kvalifikaciją kėlęs nuotoliniu būdu Kalėjimų departamento Mokymo centre pastebėjo, jog jam išduotą dokumentą pasirašė asmuo, kuris tuo metu jau beveik pusę metų nebedirbo Mokymo centro direktoriaus pareigose.                                                                                                  

Supratęs, kad dokumentas gali būti suklastotas, pareigūnas kreipėsi į Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinę sąjungą, prašydamas pagalbos, o ši – į Kalėjimų departamento Imuniteto skyrių, prašydama ištirti aplinkybes ir pradėti ikiteisminį tyrimą.

Įtarimai, jog kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas gali būti suklastotas, profesinės sąjungos nariui kilo po to, kai jis pastebėjo, kad dokumentą pasirašė buvusi Mokymo  centro direktorė, t.y. asmuo, neužimantis jokių pareigų minėtoje įstaigoje.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, šioje situacijoje galimai yra neteisėtos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio  (Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu) 1 dalyje, požymių.

„Man, kaip profesinės sąjungos pirmininkui, šis faktas sukėlė nuostabą, kad gali vykti tokie dalykai ir ne bet kur, o Kalėjimų departamento Mokymo centre, Teisingumo ministerijos pavaldume esančioje įstaigoje! Todėl Imuniteto tarnyba turėtų patikrinti visus išduotus dokumentus ir įvertinti, kiek tokių pažymėjimų su neegzistuojančios direktorės parašais buvo išdalinta“, – sakė K.Pauliukas.

Pasak profesinės sąjungos pirmininko, įprastai, kai žmogus išeina iš darbo, jo vardas ir pavardė nedelsiant dingsta iš darbuotojų sąrašo, dokumentų šablonų.

„Sunku patikėti, jog šiuo atveju įvyko žmogiška klaida, todėl tikiuosi, kad bus suskubta atsakyti tiek profesinei sąjungai, tiek pareigūnų bendruomenei, kodėl taip atsitiko“, – sakė K.Pauliukas.

Mokymuose dalyvavusio pareigūno gautas dokumentas, kaip atitinkamų kvalifikacinių žinių patvirtinimas, yra saugomas jo byloje, todėl jo klastotė – gali tapti rimta problema pačiam pareigūnui.

Pasak LRITĮPS pirmininko, pažymėjimas pasirašytas asmens, neužimančio nurodomų Mokymo centro direktorės pareigų, o tai reiškia negalinčio pasirašyti tokių  dokumentų, pareigūnui buvo atsiųstas iš Mokymo centro, o tai reiškia, jog atsakinga įstaiga disponavo žinomai suklastotu tikru dokumentu, nes, profesinės sąjungos nuomone, yra neįmanoma, kad Mokymo centre nebūtų žinoma, kas vadovavo šiai įstaigai Pažymėjimo išdavimo dieną, ir kas, iš tiesų, turėjo teisę pasirašyti ant tokios rūšies dokumento.

Profesinės sąjungos nuomone, yra didelė tikimybė, jog suklastoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai galėjo būti išduoti didesnei grupei pareigūnų.

Profesinė sąjunga paprašė Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus įvertinti nurodytas faktines aplinkybes ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, dėl kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo, suklastojimo ir disponavimo šiuo žinomai suklastotu dokumentu. Taip pat – surinkti visapusę informaciją, ar Mokymo centras panašaus turinio suklastotų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų nėra perdavęs ir kitiems pareigūnams.

administrator