Dilema: kokiais atvejais reaguoti į įvykį vienam saugu?

  • 0 Comments
  • 1190 Views

Į  Lietuvos policijos profesinę sąjungą (toliau – ir LPPS) pastaruoju metu kreipiasi nemažai pareigūnų, kurie nuogąstauja dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų. Tokius nuogąstavimus paskatino tai, jog vis dažniau pareigūnai įtraukiami į reagavimo pajėgas patruliuoti po vieną, nors aprašas numato, jog tai leidžiama tik išimtinais atvejais.

Pasak Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, pastaraisiais metais, išaugus  pasipriešinimo policijos pareigūnams  skaičiui, ir labai skaudžių atvejų, kai atlikdami tarnybines pareigas keli pareigūnai žuvo, keistai atrodo tiek tiesioginių, tiek apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų vadovų požiūris bei pozicija, leisti pareigūnams reaguoti į įvykius po vieną.

Anot profesinės sąjungos teisininko, nuo š.m. liepos 1 d. įsigaliojo Policijos pajėgų vienetų veiklos organizavimo aprašas (patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020-05-28 įsakymu Nr. 5-V-420), kurio 8 punkte yra nustatyta: „Tarnybai PPV vienas policijos pareigūnas gali būti skiriamas tik šviesiuoju paros metu ir išimtiniais atvejais, kai tarnyba organizuojama taip, kad, esant būtinybei, policijos pareigūnui bus suteikta skubi kitų policijos pajėgų pagalba, o pareigūnui formuojamos užduotys privalo būti nesusijusios su padidėjusiu pavojumi (galima grėsmė pareigūno sveikatai ir gyvybei). Jeigu kartu su policijos pareigūnu dirba kitos nestatutinės institucijos darbuotojas, kursantas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos studentas ar policijos rėmėjas, šio PPV tarnyba organizuojama vadovaujantis šiame punkte nurodytais reikalavimais“. 

Pasak LPPS teisininko, šiame apraše reglamentacija nėra aiški, nes nėra apibrėžta, kokie tie išimtiniai atvejai, nėra aišku, kaip bus užtikrinama skubi kitų policijos pajėgų pagalba, kaip greitai kitos pajėgos turi sureaguoti į pagalbą.

„Nors išimtinais atvejais teisės aktai nedraudžia leisti pareigūnams reaguoti po vieną, tokio reagavimo reglamentavimas nėra aiškus. Tai sudaro sąlygas interpretuoti ir priimti sprendimus, kurie gali būti žalingi pareigūnams, turėti neigiamos įtakos saugioms ir sveikoms darbo sąlygoms, kelti įtampas. Atsižvelgdami į teisininkų išsakytus nuogąstavimus dėl neaiškaus reglamentavimo, artimiausiu metu ketiname aptarti šios problemos sprendimą su policijos vadovybe“, – sakė LPPS pirmininkė R.Katinienė.

Prašome visų savo narių, jeigu ir jūs susiduriate su šia problema, netylėkite ir kreipkitės į Lietuvos policijos profesinę sąjungą.

administrator