Generalinis komisaras: bendravime su profsąjungomis „verčiame naują lapą“

  • 0 Comments
  • 1412 Views

Šiandien Policijos departamente vyko policijos pareigūnus atstovaujančių profesinių sąjungų atstovų susitikimas su naujuoju Lietuvos policijos Generaliniu komisaru Renatu Požėla, darbą pradėjusiu š.m. lapkričio 11 d. Šiame susitikime dalyvavo ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – ir LPPS), Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir VAITĮPS) pirmininkai.

Generalinis policijos komisaras R.Požėla sakė, jog tai antrasis jo oficialus susitikimas ir priminė, kad į pirmąjį buvo pakviesti Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovai (aut.past. –ši organizacija atstovauja buvusius policijos pareigūnus, atsargos karininkus).

R.Požėla akcentavo, kad bendravime su profesinėmis sąjungomis „verčia naują lapą“.

Pasak šiame susitikime dalyvavusios LPPS pirmininkės Romos Katinienės, atmosfera buvo visiškai kitokia nei pastarąjį penkmetį.

„Generalinis komisaras supranta socialinio dialogo svarbą, kurio nebuvo pastaraisiais metai, rodo norą diskutuoti su profesinėmis sąjungomis, spręsti problemas“, – sakė VAITĮPS pirmininkas.

LPPS pirmininkė R. Katinienė susitikimo metu įvardijo pagrindines problemas policijoje:   darbo organizavimo, metinių vertinimų, motyvavimo sistemos klausimus, Nacionalinės sutarties sąlygų 2019 m. nesilaikymą, socialinio dialogo nebuvimą bei būtinybę pradėti derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties, demotyvacinę sistemą, kurios neatsveria net didėjantis darbo užmokestis

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas atkreipė dėmesį į policijos darbuotojų trūkumą, išaugusius darbo krūvius bei vyraujantį prastą mikroklimatą, suminės darbo laiko apskaitos bei viršvalandinio darbo apskaitos ir apmokėjimo problemas.

„Pastaruosius penkerius metus sprendžiant visus, su policija susijusius,  klausimus, profesinės sąjungos buvo ne tik eliminuojamos, bet ir iš viso blokuojamos”, – pokalbyje su Generaliniu komisaru sakė R.Katinienė.

R.Požėla užtikrino, jog profesinės sąjungos bus įtraukiamos į visus vykstančius procesus, o problemos, klausimai sprendžiami socialinio dialogo, o ne vienasmeniais sprendimais ar teisminiu keliu.

„Svarbus kiekvienas žmogus ir kiekviena nuomonė“, – profsąjungų atstovams sakė Generalinis komisaras.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė R. Katinienė susitikime priminė, kad policijos visuomenė nusivylusi, o atgauti jos pasitikėjimą Policijos departamentui gali būti sudėtinga.

Generalinis komisaras tikisi, jog kryptingai dirbant galima viską pasiekti, tad ir prarastą policijos bendruomenės pasitikėjimą viliasi atgauti.

R.Požėla paminėjo, jog departamente, o taip pat ir pavaldžiose įstaigose numatomi struktūriniai pokyčiai, nes sistemoje buvo per daug kontroliuojančių ir stebinčių,  bet per mažai vykdančių tiesiogines funkcijas. Kol kas šie klausimai bus derinami Vidaus reikalų ministerijos ir Vyriausybės lygmenyje. Taip pat informavo, kad Valstybės kontrolė šiuo metu atlieka Policijos departamento veiklos auditą, o nuo kitų metų vasario, planuoja pradėti finansinį auditą.

LPPS pirmininkė R.Katinienė, tiek VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas po susitikimo sakė, kad pokalbis su Generaliniu komisaru nuteikė pozityviai, jautėsi naujojo policijos vadovo geranoriškas požiūris, noras pastebėti, išgirsti, spręsti problemas.

 

 

administrator