Ginčas išspręstas be teismo

  • 0 Comments
  • 1214 Views

2021 m. lapkričio 5 d. buvo panaikinta nuobauda Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus vyriausiajai specialistei po to, kai siūlymą panaikinti š. m. rugpjūčio 17 d. įsakymu pareigūnei paskirtą tarnybinę nuobaudą suformulavo Lietuvos probacijos tarnybos ginčų komisija. Tai itin retas, tačiau labai sveikintinas atvejis, kai teisinį ginčą tarp pareigūnės ir darbdavio pavyko išspręsti ne teisminiu būdu, o kreipusis į pačioje įstaigoje sudarytą individualių tarnybinių ginčų komisiją.

Pareigūnei tarnybinė nuobauda – pastaba buvo paskirta už tai, kad ji netinkamai vykdė pareigybės aprašymo reikalavimus bei, vykdydama tarnybą, nesivadovavo Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo atitinkamomis nuostatomis.

Kauno regiono skyriaus vyriausioji specialistė dar tarnybinio patikrinimo metu pateikė detalius paaiškinimus dėl tirtų aplinkybių, neneigdama atitinkamų savo veiksmų ir sprendimų, tačiau kartu tarnybinį patikrinimą atlikusiai komisijai pagrįstai nurodydama, kad tokie probacijos pareigūnų veiksmai bei sprendimai, pagal ilgalaikę praktiką, niekada nebūdavo vertinami kaip neteisėti, ir nei vienam pareigūnui iki tol nebuvo sukėlę jokių neigiamų padarinių, jau nekalbant apie tarnybinės nuobaudos skyrimą.

Profesinė sąjunga, vertindama visas tarnybinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, atsakydama į Lietuvos probacijos tarnybos raštą, kuriuo buvo prašoma duoti sutikimą pareigūnei skirti tarnybinę nuobaudą, taip pat buvo pažymėjusi, kad tarnybinės atsakomybės taikymas vienai pareigūnei, kai analogiškoje situacijoje joks kitas pareigūnas anksčiau nebuvo baustas, nėra tinkamas būdas keisti ydingą tarnyboje egzistuojančią praktiką, ir būtent tokiu būdu daryti prevencinį poveikį kitiems pareigūnams, vietoje to, kad būtų imamasi efektyvesnių organizacinio pobūdžio priemonių.

Nepaisant visų argumentų, š. m. rugpjūčio mėn. pareigūnei buvo paskirta tarnybinė nuobauda. Reaguojant į tai, buvo priimtas sprendimas ginti šios pareigūnės interesus – dar kartą kreipiantis į pačią įstaigą, tik šį kartą jau teisinio ginčo tvarka, paduodant prašymą individualių tarnybinių ginčų komisijai.

 2021 m. spalio 21 d. įvyko ginčų komisijos posėdis, kuriame tiek prašymą pateikusi pareigūnė, tiek jos interesams atstovavusi Profesinės sąjungos teisininkė turėjo galimybę išsamiai pristatyti visus argumentus bei įrodymus dėl įsakymo, kuriuo buvo paskirta tarnybinė nuobauda, nepagrįstumo ir neteisėtumo. Tarnybinių ginčų komisija juos visapusiškai išanalizavo ir priėmė objektyvų sprendimą, kuriame, nors nepaneigė, jog Kauno regiono skyriaus vyriausioji specialistė tirtoje situacijoje nesivadovavo atitinkama Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo nuostata ir netinkamai vykdė vieną iš pareigybės aprašymo reikalavimų, tačiau dėl to buvo pasiūlyta pareigūnę įspėti žodžiu, o Lietuvos probacijos tarnybos vadovams atkreipti dėmesį į tinkamą teisės aktų normų taikymą veikloje, kad nebūtų taikoma ydinga praktika interpretuojant teisės aktus. Atsižvelgdama į tai, tarnybinių ginčų komisija pasiūlė panaikinti Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymą, kuriuo buvo paskirta tarnybinė nuobauda. Netrukus šis komisijos siūlymas buvo įgyvendintas.

Profesinės sąjungos teisininkė pastebi, jog tai yra puikus pavyzdys, kaip gali būti operatyviai išsprendžiamas teisinis ginčas pačioje įstaigoje, kai darbdavys, kaip ir darbuotojas, turi tikrą interesą į situaciją dar kartą pažvelgti be išankstinio nusistatymo ir taupyti tiek savo, tiek darbuotojo laiką bei kitus resursus.

administrator