Įvyko išplėstinis pasieniečių profesinės sąjungos posėdis

  • 0 Comments
  • 1911 Views

Balandžio 28 d. į posėdį susirinkusi Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos taryba aptarė vidinę ir išorinę komunikaciją, narystės klausimus, kitais metais numatytą rinkiminį susirinkimą, kurio metu bus renkamas naujas profesinės sąjungos pirmininkas, jo pavaduotojai ir taryba, o taip pat ir kitus klausimus. Jame dalyvavo pakviesti nariai iš Kenos pasienio užkardos, Užsieniečių registracijos centro ir Migracijos valdybos.

qrf

Posėdyje priimtas sprendimas, jog rinkiminis suvažiavimas, kuris numatytas 2024 metais, vyks nuotoliniu būdu. Būtent šis modelis sudarytų sąlygas visiems profesinės sąjungos nariams, nepaisant atstumų, darbo grafikų, atostogų ir pan., dalyvauti rinkimuose ir laisvai elektroniniu balsavimu išreikšti savo valią renkant pirmininką, pavaduotojus ir tarybą kitai 5 metų kadencijai. Dėl tokio rinkiminio suvažiavimo galimybės ir teisinio reglamentavimo bus kreiptasi į Registrų centrą.

Profesinė sąjunga šiuo metu intensyvina darbą ieškodama naujų nuolaidų savo nariams todėl buvo priimtas sprendimas atnaujinti pažymėjimus, kurie bus tiesiogiai susiję su profesinės nariams taikomomis lengvatomis ir  nuolaidomis bei galios 5 metus.

Atsižvelgiant į tai, prašome visų narių per mėnesį el.p. adresu info@profsajungos.eu atsiųsti savo foto nuotraukas (reikalavimai foto nuotraukoms tokie patys kaip tarnybiniam pažymėjimui). Taip pat nariams norėtume priminti, kad išstojus iš mūsų ar pasirinkus kitą profesinę sąjungą, jie privalo grąžinti išduotą pažymėjimą, o apie išstojimą informuoti profesinę sąjungą. Nuo išstojimo momento visos taikomos paslaugos, kurios buvo teikiamos su nuolaidomis kaip nariui, bus sustabdytos – pvz. TELE2 ar Bitės teikiamos paslaugos.

Pasitarus su posėdyje dalyvavusiais nariais, atsižvelgus į jų nuomonę, dėl didesnės informacijos sklaidos, nuspręsta siųsti nariams pranešimus elektroniniu paštu, kai svarbi informacija yra patalpinama profesinės sąjungos FB grupėje arba svetainėje  www.profsajungos.eu su jos nuoroda.

Pasieniečių profesinės sąjungos tarybai teko spręsti ir dovanėlių nariams klausimą. Pastebėta tendencija, kad vis daugėja atvejų kai ne visos dovanėlės yra atsiimamos. Atsižvelgiant į tai, buvo pasiūlyta laikinai stabdyti dovanėlių ruošimus nariams ir pabandyti pereiti prie populiarių parduotuvių elektroninių dovanų kuponų. Šie dovanų kuponai kartą per metus, Kalėdų proga, būtų siunčiami elektroniniu paštu (todėl rekomenduotume kreiptis į mūsų administratorę ir patikslinti savo elektroninius paštus) visiems nariams. Elektroninio dovanų kupono vertė būtų panaši kokia buvo skiriama narių dovanėlėms. Ateityje analizuojama ar šis sprendimas nariams yra priimtinesnis, ar reiktų grįžti prie senojo varianto.

Posėdyje buvo aptartas ir asmeninių vaizdo registratorių (Body Cam‘ų) klausimas bei VSAT nustatyta jų naudojimo tvarka. Vienbalsiai buvo nutarta kreiptis į LTPF, kad būtų parengtas raštas į VRM ir VSAT, jog profesinės sąjungos VSAT patvirtintame tvarkos apraše dėl asmeninių vaizdo registratorių įžvelgia pavojų, nes vadovams yra palikta galimybė piktnaudžiauti ir šia įranga fiksuotą vaizdo medžiagą peržiūrėti be rimtos priežasties. Ši palikta spraga, neužkerta kelio galimam pavaldinių mobingui ar kitokio pobūdžio piktnaudžiavimui.

administrator

Leave A Comment