Kam priklauso papildomos garantijos pagal Nacionalinę kolektyvinę sutartį?

  • 0 Comments
  • 1813 Views

2022 m. spalio 10 d. buvo pasirašyta 2023 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis (toliau – Sutartis), kurios galiojimo laikas treji metai. Tačiau tai nereiškia, jog tik tie profesinių sąjungų nariai, kurie tokias buvo ar tapo iki jos pasirašymo momento, ir galės trejus metus naudotis Sutartyje numatytomis garantijomis. Yra numatyta, jog kiekvienais metais bus keičiamas Sutarties priedas, patikslinant profesinių sąjungų narių skaičių, įtraukiant įstaigas, įmones ir organizacijas, kurių darbuotojai tapo profesinės sąjungos nariais po Sutarties pasirašymo. Tai reiškia, jog po maždaug metų pasirašant Sutarties pakeitimus, asmenys, įstoję į profesines sąjungas iki tų pakeitimų pasirašymo datos, bet nebuvę nariais iki 2022 m. spalio 10 d., taip pat įgis teisę pasinaudoti Sutartyje numatytomis garantijomis sekančiais kalendoriniais metais. Ir toks Sutarties taikymo principas turėtų galioti visus trejus metus. Tačiau primename, kad 2023 metais Sutartyje numatytomis garantijomis galės naudotis tik tie profesinių sąjungų nariai, kurie tokiais buvo ar tapo iki 2022 m. spalio 10 d.  

administrator