Ko siekia laikinasis Pravieniškių vadovas nuolaidžiaudamas nuteistiesiems?

  • 0 Comments
  • 1189 Views

Po dviejų kalinių pabėgimo iš Pravieniškių pataisos namų gegužės mėnesį, Kalėjimų departamento vadovybė suskubo nušalinti net tris aukštus šios įstaigos pareigūnus, kurių vienas – įstaigos direktorius, o laikinu vadovu paskyrė departamento direktoriaus pavaduotoją Gintautą Šarauską.

Praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po skandalingų įvykių, visuomenę ir vėl pasiekė žinia iš Pravieniškių pataisos namų – nuteistasis padegė čiužinį. Po šio įvykio Teisingumo viceministras Elanas Jablonskas suskubo raminti visuomenę, kad šis atvejis pavienis, o riaušių pavojaus nėra.

Tačiau ramybės Pravieniškių pataisos namuose nėra.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau –  LRITĮPS) pirmininko Kęstučio Pauliuko, verčia susirūpinti ne nuteistųjų išsišokimai, o laikinosios vadovybės perdėtos pastangos juos užglaistyti nuolaidžiavimu.

Visai neseniai du nuteistieji iš Pravieniškių pataisos namų – atviros kolonijos iš baudos  izoliatoriaus trečiajame Pravieniškių sektoriuje, pasivaikščiojimo metu išvertė plytinę kiemelio sieną, užsikabarojo ant baudos izoliatoriaus stogo, o nuo ten – maždaug 10 metrų aukščio metaliniu bokšteliu aukštyn ir pateikė reikalavimus vadovybei. Tiesa, vienas nuteistųjų, maždaug po 10-15 pareigūnų įkalbinėjimo minučių nusileido žemyn, tuo tarpu antrasis atkakliai laukė įstaigos laikinojo vadovo, o sulaukęs pareiškė, kad nuobaudos abiem buvo skirtos neteisėtai ir pareikalavo jas nuimti bei grąžinti atgal iš bausmės izoliatoriaus į atvirąją koloniją.

Anot profesinės sąjungos atstovų, reikalavimus vadovui pateikęs nuteistasis, nepatvirtintomis žiniomis, baudos izoliatoriuje turėjo būti iki š.m. liepos 10 d., tačiau po įvykio netrukus jis grąžintas į atvirąją koloniją.

Pareigūnų nuostabą Pravieniškėse sukėlė ir tai, jog laikinasis vadovas netikėtai ėmė leisti drausmės grupės nuteistiesiems turėti televizorių, nors vadovaujantis 2020 m. sausio 21 d. Teisingumo ministro įsakymu „Dėl pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, tarp leidžiamų turėti daiktų, išvardintų 22 punkte,  drausmės grupės nuteistiesiems televizoriaus sąraše nėra.

Anot pareigūnų, tokios praktikos niekada nebuvo, o taisyklių iki šiol buvo laikomasi.

Pasak LRITĮPS pirmininko, pastarieji įvykiai užminė mįslę, kodėl nuolaidžiaujama nuteistiesiems ir laužomos galiojančios taisyklės?

Profesinės sąjungos nuomone, dėl minėtų įvykių turėjo būti nedelsiant pradėti tyrimai, taip pat ir dėl tarnybinės atsakomybės, tačiau situacija, kai įstaigai vadovauja Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas verčia manyti, jog tyrimą, siekiant išvengti šališkumo, turėtų atlikti ne Kalėjimų departamentas, kurio vienas vadovų yra laikinasis Pravieniškių pataisos namų direktorius G.Šarauskas, o Teisingumo ministerija.

Anot K.Pauliuko, profesinė sąjunga į šį procesą  prašo įsijungti Teisingumo viceministrą Elaną Jablonską.

 „Kodėl stengiamasi įtikti nuteistiesiems – sunku suprasti. Tačiau tokie veiksmai ne tik kelia nuostabą, bet ir bausmių vykdymo sistemos darbuotojų pasipiktinimą, nes gavę nuolaidų nuteistieji nenurims ir ims jų reikalauti vis daugiau, tai veda ne į įstaigos ramybę ir tvarką, o priešingai, gali turėti rimtų pasekmių“, – sakė Kęstutis Pauliukas.

administrator