Kokios garantijos numatytos 2022 m. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje

  • 0 Comments
  • 2203 Views

2021 m. spalio viduryje planuojama  pasirašyti naują 2022 m. Nacionalinę kolektyvinę sutartį, kurią nuo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pasirašo visų organizacijų, atstovaujančių biudžetinį sektorių pirmininkai, taip pat ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.

Handing over of final business contract

Primename, kad Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga yra LTPF narės, tad ir jų nariams galios naujoje Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytos socialinės garantijos. 

Dėl kokių sąlygų pavyko susitarti profesinėms sąjungoms?

Susitarta, jog 2022 metais 4 eurais – iki 181 – didės bazinis pareiginės algos dydis. Remiantis šiuo dydžiu yra skaičiuojamas pareigūnų, o taip pat politikų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, teisėjų mėnesinis darbo užmokestis.

Sutartyje taip pat įtvirtintos nuostatos, kurių įgyvendinimas prisidės prie socialinės partnerystės skatinimo Lietuvoje. Sutarta, kad Vyriausybė kartu su kitų metų Lietuvos biudžeto projektu pateiks informaciją apie šios sutarties įgyvendinimui būtinų lėšų poreikį, kadangi sutartyje numatytas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareiginės algos koeficiento didinimas. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis A, B ir C lygio darbuotojų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo prieduose numatytas koeficiento didinimas 0,5 punkto. Valstybės tarnautojų 10 grupės pareigybėms Valstybės tarnybos įstatyme nustatytos minimalios koeficientų ribos didinamos taip pat 0,5 koeficiento. Statutinių valstybės tarnautojų Vidaus tarnybos statute nustatytos minimalių koeficientų ribos didinamos taip: III įstaigų grupėje – 0,5 koeficiento, II įstaigų grupėje – 0,2 koeficiento.

Papildomos garantijos nariams:

1. Profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi papildomos mokamos atostogų dienos saviugdai.

 2. Profesinės sąjungos nariui suteikiamos mokamos mokymosi atostogos arba iki 5 mokamų d. d. sveikatai gerinti.

Profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.

Profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį. Šia teise negali pasinaudoti pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas besimokantis profesinės sąjungos narys, kuris naudojasi Sutarties suteikiama teise į mokamas mokymosi atostogas.

Svarbu: Visos šios atostogos turės būti išnaudotos sutarties galiojimo laikotarpiu. Tik statutiniai pareigūnai (profesinių sąjungų nariai), negalintys jomis pasinaudoti dėl dalyvavimo ekstremalios situacijos likvidavime, turės teisę šias atostogas persikelti į kitus kalendorinius metus (bet ne ilgiau nei pusę metų po ekstremalios situacijos pabaigos).

Kitose kolektyvinėse sutartyse nustatytų garantijų taikymas:

Jei Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatos skirsis nuo kitų panašių sutarčių – šakos, teritorinės, darbovietės – nuostatų, bus taikoma labiausiai profesinės sąjungos nario padėtį gerinanti sutarties nuostata.

Primename, jog papildomos socialinės garantijos bus taikomos tik profesinių sąjungų, pasirašiusių sutartį, nariams. Ji galios tik tiems, kurie profesinės sąjungos nariais tapo iki sutarties pasirašymo.

Jeigu svarstote tapti profesinės sąjungos nariu, nedelskite, nes sutartis galios tik, iki jos pasirašymo profesinės sąjungos nariais tapusiems, asmenims.

administrator