Minimalūs standartai – maksimaliam policininkų saugumui

  • 0 Comments
  • 730 Views

Gegužės 8-10 d. Sibiu mieste, Rumunijoje, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) atstovai Loreta Soščekienė, Roma Katinienė, Tadas Mažutis ir Evelina Surkova dalyvauja kasmetiniame Europos policijos sąjungos (EPU) susitikime. Jo pagrindinis tikslas – ieškoti būdų, kaip užtikrinti kuo geresnį teisėsaugos pareigūnų (o tuo pačiu ir bendruomenių) saugumą Europos šalyse. 

Europos policijos sąjunga jau kelerius metus įgyvendina projektą „Minimalūs standartai užtikrinti maksimalų saugumą“. Jo tikslas – padidinti minimalius standartus Europos policijos pareigūnams, pagerinant uniformų, įrangos, bei parengimo aprūpinimą.
Projekte koncentruojamasi į tris pagrindines gaires, kaip būtų galima užtikrinti aukštesnius saugumo standartus Europos policininkams: 1) atnaujinant teisinę sistemą, 2) gerinant techninį saugumą (uniformos bei įranga) ir 3) suteikiant aukštos kokybės pareigūnų apmokymą. Atlikta išsami analizė leido objektyviai palyginti įvairių valstybių situaciją, išskirti problemas bei parodė, kad policijos pareigūnų (patrulių) padėtis Europos policijos profesinės sąjungos valstybėse narėse stipriai skiriasi. Taip pat stebimi pokyčiai.

Lietuvos atstovai, pristatydami Lietuvos policijos pareigūnų situaciją, pabrėžė, kad pareigūnų aprūpinimas pakankamai neblogas, bet daugelis dabartinių bėdų susiveda į socialinio dialogo nebuvimą.

„Darbuotojų informavimas ir konsultavimas išlieka viena iš didžiausių problemų Lietuvos policijos sistemoje. Informavimo ir konsultavimo procedūros arba nevykdomos, arba darbuotojų atstovai tiesiog informuojami apie jau priimtus galutinius sprendimus“, – akcentavo LTPF pirmininkė L.Soščekienė.

Deja, pakeisti ar koreguoti policijos vadovų priimtų sprendimus darbuotojų atstovai praktiškai neturi galimybių. Yra nemažai pavyzdžių, kad nepaisoma 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje. Joje aiškiai nurodoma, kad informavimo ir konsultavimo procedūros turėtų būti pradėtos prieš priimant sprendimus, kad būtų surasti abiems šalims priimtini keliai.

Pasak LTPF atstovų, prasidėjus Lietuvos policijos reformai, LTPF daug kartų kreipėsi į Policijos departamento vadovybę, prašydama ir reikalaudama pateikti informaciją apie numatomą policijos reformą, bet tokios informacijos negavo. Neturint kitos išeities, kreiptasi į teismą ir paprašyta atšaukti policijos reformą – ji įgyvendinta nesilaikant Informavimo ir konsultavimo direktyvos nuostatų.

Pirmos instancijos teismas patenkino prašymą ir nurodė atšaukti policijos sistemos reformą. Vis tik Policijos departamentas, nesutikdamas su priimtu teismo sprendimu, jį apskundė aukštesnės instancijos teismui ir bylą laimėjo. Aukštesnės instancijos teismas nusprendė, kad informavimo ir konsultavimo procedūros policijos sistemoje yra nebūtinos. Nematant kito kelio, nes laiškai, pokalbiai, rekomendacijos, nedavė rezultato, nuspręsta kreiptis į Europos Teisingumo Teismą, kurio sprendimas bus labai svarbus socialinio dialogo, socialinės partnerystės vystymui, nes informavimo ir konsultavimo procedūros yra labai svarbios šiandieninėje Europoje.

Pažymėtina, kad Lietuvos policijos vadovybė taip pat ignoruoja susitarimus, pasirašytus tarp Lietuvos vyriausybės ir profesinių sąjungų. 2018 m. profesinės sąjungos pasirašė nacionalinę kolektyvinę sutartį, numatančią tam tikras socialines garantijas profesinių sąjungų nariams. Policijos vadovybė kategoriškai atsisakė taikyti šį susitarimą, motyvuodama tuo, kad tai yra diskriminacinė nuostata (nors tokius įsipareigojimus prisiėmė Vyriausybė ir kitos įstaigos ir šį susitarimą taiko be problemų). Taigi, LTPF nariai – policijos pareigūnai jau beveik pusmetį negali pasinaudoti šiomis garantijomis, nors jų kolegos, kurių tarnybą reglamentuoja tie patys įstatymai, t. y. ugniagesiai, pasieniečiai ir t.t., šias garantijas gauna. LTPF ne kartą kreipėsi į policijos vadovus, vidaus reikalų ministrą ir ministrą pirmininką, organizavo įvairias akcijas, susilaukė didelio žiniasklaidos susidomėjimo, deja, situacija vis dar netenkina nei profesinių sąjungų, nei policijos pareigūnų.

Europos policijos sąjungos narės išreiškė paramą Lietuvos teisėsaugos pareigūnų keliamiems tikslams. Šiuo metu rengiamas bendras veiksmų planas šioms problemoms spręsti.

 LTPF informacija

 

 

 

administrator