Nacionalinė kolektyvinė sutartis. Kokių papildomų garantijų įgis profsąjungų nariai?

  • 0 Comments
  • 1184 Views

Liepos 5 d. Vyriausybėje ketinama pasirašyti Nacionalinę kolektyvinę sutartį.

Jei ji bus pasirašyta, sutartimi nustatomas pareiginės algos bazinis dydis 2020 metais – 176 (šimtas septyniasdešimt šeši) eurai.

Pasirašius Nacionalinę kolektyvinę sutartį profesinės sąjungos nariai, taip pat ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos nariai, kurių narystė prasidėjo iki š.m. liepos 5 d., įgis papildomų garantijų.

Profesinės sąjungos nariui nustatomos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos, kurias būtina išnaudoti Sutarties galiojimo laikotarpiu. Jų nespėjus išnaudoti Sutarties galiojimo laikotarpiu, ši teisė prarandama. Papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas, arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti mokymosi atostogų trukmę – iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų.

Profesinės sąjungos nariams galioja skirtingi jų padėties pagerinimai, nustatyti Sutartimi ir šakos, teritorinėmis, darbdavio ar darbovietės lygmens kolektyvinėmis sutartimis. Profesinės sąjungos nariui taikomomis skirtingo lygmens kolektyvinėmis sutartimis įtvirtinti vienodo pobūdžio darbo sąlygų pagerinimai nesumuojami, taikoma labiausiai jo padėtį gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytomis garantijomis, ją pasirašius, galės pasinaudoti visi Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos, Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos nariai, kurių narystė prasidėjo iki š.m. liepos 5 d.

 

 

administrator